Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

7. dan rada

22.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Mere Vlade za otklanjanje brojnih nedostataka u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, slobode medija i rokovi za izvršenje mera, da li Vlada namerava da omogući olakšice za sektor edukacije, proizvodenje i razvoja hardvera i sektor elektronske
 • Prelet bespilotnih letelica preko teritorije Srbije i reakcija nadležnog ministarstva, pitanje priznanja nezavisnosti Kosova,
 • Nezidavanje bezbednsnog sertifikata Povereniku, privremeno smanjene penzije
 • Komunalni problemi u Batajnici, slučaj gubitna specijalizacije Danijele Simić u Domu zdravlja u Despotovcu
 • Slučaj novosadske televizije K9, reklamiranje javnih preuzeća, državnih agencija i ministarstava u medijaima, broj osoba obučenih u redakciji "24 sata"
 • Legalizacija gej brakova u Srbiji, Zakon o nestalim bebama, Zakon o obaveznoj vakcinaciji,
 • Kontrola nad radom banaka, sudski izvršitelji
 • Prekidanje pregovora sa EU, diplomatski status za rusko-srpski humanitarni centar u Nišu
 • Banjski turizam i razvoj banja,
 • Kupovina zemljišta Miroslava Aleksića, radno mesto supruge Miroslava Aleksića, DS i saradnja sa NATO paktom, površine na kojima je upotrebljeno mineralno đubrivo sa većom dozom radioaktivnosti,aktivnost Ministarstva državen uprave protiv 'epidemije' pokre
 • Broj oficira koji je napustio vojsku za vreme načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša, broj pretopljenog i prodatog oružja
 • Aktivnosti Ane Brnabić o planu rada i aktivnostima Vlade od 1. juna do 31. decembra 2018. u vezi sa EU integracijama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Milovan Krivokapić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, koleginice i kolege, podneo sam amandman na član 2. ovog zakona kojim se dodaje stav 4. koji glasi – realizovanjem projekta obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim akcentom na nerazvijene opštine.

  Donošenjem ovog zakona, osim što se nastoji rešiti najveći broj nerešenih stambenih potreba zaposlenih u službama bezbednosti, značajno će se doprineti rastu BDP. U oblasti građevinarstva, upošljavanju domaće građevinske industrije i rastu zaposlenosti, rastu prihoda od PDV po raznim osnovama, porastu prihoda od poreza na imovinu, skraćenju vremena potrebnog za završetak administrativnih postupaka i umanjenju administrativnog opterećenja.

  Za realizaciju ovog projekta bilo je potrebno državno učešće, a budući da nam je prethodna vlast ostavila katastrofalnu situaciju u svim segmentima i visina javnog duga za vreme njihovog mandata je bila 77% BDP, morali smo mnogo da radimo i uspeli smo da odradimo ogroman posao. Idemo korak po korak, i gledaćemo da ovo bude jedan uspešan model na osnovu koga će se kasnije graditi stanovi za mlade bračne parove, koji formiraju svoju porodicu i utiču na populacionu politiku.

  Međutim, opozicija i dalje kritikuje i bez argumenata tvrdi kako ništa neće da se realizuje. Navikli smo na kritike, raznorazne insinuacije i izmišljene priče. Nama je bitno da se popravi standard pripadnika snaga bezbednosti, da će im plate rasti, ali da je ovo način da mogu da planiraju svoje porodice i da imaju bolji život.

  Naglasiću još i to, da će izgradnja ovih stanova znatno podići srpsku privredu. Za građevinsku industriju ovo mnogo znači, jer je predviđeno da se izgradi dva miliona kvadratnih metara i tu će domaće firme manje i srednje imati mnogo posla. Radiće se na proizvodnji cigala, crepova, stolarije, podova, vodovodnih cevi, elektromaterijala i svega što je potrebno za izgradnju jednog stambenog objekta. Masa radnika će se zaposliti.

  Imajući u vidu sve napred navedeno, moram da naglasim da je u članu 2. potrebno dodatno definisati da se realizacijom projekta obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim akcentom na nerazvijene opštine, što je vrlo bitno i zato sam pažljivo, analizirajući pomenute stavove, predložio amandman 2. koji se članom 2. dopunjuje stav 4. Hvala lepo.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Izvolite, koleginice Malušić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ljiljana Malušić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Uvaženi ministre sa saradnicima iz Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 2. kojim dodajem stav 4. kojim želim da pojasnim kako realizovanje projekta obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na smanjenje socijalnih razlika.

  Naime, teške mere fiskalne politike dovele su do oporavka privrede, ozdravljenja ekonomije, i eto nama punjenja budžeta. Iz tog suficita budžeta mi smo upravo subvencionirali izgradnju stanova za službe bezbednosti, pre svega povećali smo plate, a sada ide obezbeđivanje decenijskog nerešavanja stambenih stanova za pripadnike bezbednosti. Ovo je neophodno. Zašto? Zato što ti ljudi rade izuzetno težak i odgovoran posao, a nemaju sigurnost kada se vrate kući. Zamislite ljude koji su bili 2014. godine, spašavali naše živote u poplavama, i onda se vrate kući, a tamo stanuje privatno, plaća stan 250 do 300 evra, to je nedopustivo. E, zato mi ovo radimo. To je socijalno odgovorna politika.

  Spočitavaše nam malopre, drage nam kolege iz opozicije, zašto mi ne gradimo stanove od 380 evra. Pa, ja bih njima postavila pitanje – a, zašto vi niste gradili stanove od 380 evra, nego komercijalne stanove, stanove po tržišnoj vrednosti koji su bili od 980 do 1350 evra? Mi gradimo duplo jeftinije, čak i dva i po puta jeftinije stanove, a pri tome odličnog kvaliteta za pripadnike bezbednosti. Tako se radi. Tako radi odgovorna vlast. Hvala na pažnji.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vesna Marković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala.

  Predlogom zakona na koji sam podnela ovaj amandman obuhvaćeni su pripadnici snaga bezbednosti i to: Ministarstvo odbrane Vojske Srbije, MUP, BIA i Ministarstvo pravde, odnosno Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

  Prema rezultatima ankete koju je sprovela Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost, 18.905 pripadnika snaga bezbednosti zainteresovano je da kupi stan, ali i 1.462 penzionera iz ovih kategorija.

  Iako su moje kolege iznele već dosta podataka, ja bih želela još jednom da naglasim da će se graditi 5.203 stana u šest gradova u Srbiji. U prvoj fazi će se graditi 1.578 stanova, u Beogradu 400 stanova, u Nišu 188, u Vranju 190, u Kraljevu 200, u Kragujevcu 200 i u Novom Sadu 400 stanova.

  Pored kategorija koje sam pomenula, a koje će imati prioritet za kupovinu ovih stanova, ne treba svakako zanemariti ni druge kategorije u društvu, a to su zaposleni u zdravstvu i prosveti. Posebno bih izdvojila zdravstvene radnike, kojima moramo da stvorimo mnogo bolje uslove kako bi ostali u zemlji.

  Tačno je da ne možemo da rešimo preko noći probleme koji su se decenijama nagomilali, ali ova mera predstavlja jedan veliki korak napred, a zajedno sa najavljenim povećavanjem plata i penzija u javnom sektoru, predstavlja mnogo bolje uslove za život svih građana. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Izvolite koleginice Vukojičić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milanka Jevtović Vukojičić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

  Gospodine ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, Predlogom zakona Vlada šalje jasnu poruku da ima odgovoran odnos prema ljudima i to onim ljudima koji rade u sektoru bezbednosti i koji su spremni da svoj život daju na oltar otadžbine.

  Moja amandman odnosi se na član 2. Članom 2. precizno i jasno je definisan opšti interes za izgradnju ovih stanova, stanova za snage bezbednosti. Zatim je definisano da se postupak smatra hitnim, što znači da će do realizacije projekta doći što pre, bez ikakvih zakonskih barijera i prepreka. Najveći broj administrativne procedure rešiće se po službenoj dužnosti. Takođe, član 2. predviđa da je ovo samo prva faza izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, što znači da će se sa izgradnjom stanova nastaviti.

  Moj amandman odnosi se na to da se realizacijom ovog projekta, ovog zakona u stvari, postiže sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na zaštitu ranjivih grupa. E, sada, da vidimo kako ovaj zakon ima veze i kako se može dovesti u direktnu uzročno-posledičnu vezu sa zaštitom ranjivih grupa.

  Najpre, moram da istaknem da će se ovim zakonom doći do povećanja zaposlenosti. Povećanje zaposlenosti direktno utiče na smanjenje siromaštva. Moram da istaknem da je 2012. godine procenat nezaposlenih lica bio 27%. To je značilo da je država, odnosno da se njeni građani nalaze u stanju siromaštva. Oni su bili u takvom stanju siromaštva da su se čak pojedini gradovi i opštine nazivali dolinama gladi. Danas je procenat nezaposlenosti sveden na mnogo manju brojku, ona iznosi danas 12%. To svakako ukazuje na to da je došlo do smanjenja siromaštva.

  Kako se broj zaposlenih odražava takođe na zaštitu ranjivih grupa, povećanjem zaposlenosti doći će do povećanja prihoda u lokalnim samoupravama i to po osnovu obračuna doprinosa na zarade zaposlenih. Povećanjem budžeta lokalnih samouprava, direktno će se uticati i na smanjenje, odnosno na adekvatnu i bolju zaštitu posebno ranjivih grupa.

  Želim da istaknem da je i u oblasti namenske industrije, koja predstavlja pravi motor i pokretač ekonomskog razvoja Republike Srbije, od 2012. godine došlo do povećanja broja zaposlenih za 4.000. Povećanje broja zaposlenih direktno utiče na smanjenje siromaštva i u tome se ogleda moj amandman. Zahvaljujem.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
  Da li neko želi reč? Izvolite, koleginice Ognjanović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Olivera Ognjanović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, tamo gde se gradi nova infrastruktura i gde niču novi moderni putevi, tamo buja i privredni život, a to je ono što će nam doneti izgradnja preko 1.500 novih stanova širom Srbije. Svaki blok stanova uvek prate novi putevi, domovi zdravlja, škole, vrtići, otvaraju se nove firme, raste aktivnost male privrede i trgovine i vrlo brzo se ovakvi novi delovi grada šire. Realizacija infrastrukturnih projekata vodi napretku cele privrede doprinoseći ravnomernijem regionalnom razvoju zemlje.

  Područja sa razvijenom infrastrukturom i putnom mrežom privlačnija su za strane investitore, izgradnju fabrika, otvaranje novih radnih mesta za lokalno stanovništvo. Sve ovo podstiče veću uposlenost proizvodnih i uslužnih kapaciteta domaće privrede, što otvara dodatne mogućnosti lokalnih samouprava da realizuju različite razvojne projekte. Upravo iz razloga podjednake regionalne obuhvaćenosti, izgradnja stanova neće ostati samo na gradovima Beograd, Niš, Novi Sad, Vranje, Kragujevac i Kraljevo, već će i drugi gradovi u Srbiji koji su zainteresovani da se uključe u program dati predloge lokacija na kojima bi ti stanovi mogli da se grade.

  Takođe, vrlo bitno je da će se ovi stanovi moći kupiti na kredit za koje će biti potrebno svega 10% učešća, što nam govori da je država dovoljno ojačala da može izdržati ovakvu investiciju koja će se dugoročno vraćati sa malim kamatnim stopama. Opet, to je uspeh ove Vlade koja otvoreno i direktno pokazuje da radi za svoj narod, da na svaki način pokušava da ispravi ogromne greške načinjene u bliskoj prošlosti i omogući brz privredni oporavak i razvoj dajući nam lakši i bolji život. Hvala na pažnji.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
  Da li neko želi reč?
  Izvolite, kolega Torbica.