Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 07.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

4. dan rada

07.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 11:10 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Milisav Petronijević, Stefana Miladinović.

Nastavljamo pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda, Predlogu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu.

Saglasno članu 90. stavu 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su povodom pretresa u pojedinostima po 1. tački dnevnog reda, Predlogu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, pozvana da prisustvuje guvernerka NBS, dr Jorgovanka Tabaković.

Na naslov iznad člana 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč?

Koleginice Jovanović, izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo Tabaković, ovaj drugi član zakona o kome raspravljamo je pojmovnog karaktera, međutim, ono što je bilo bitno da se u ovaj zakon inkorporiše o obligacionim odnosima, iz prostog razloga što ne može da se bez tog zakona zaštiti korisnik finansijskih usluga kod ugovora na daljinu i to će vam reći svako onaj ko je imao takvo iskustvo naročito kada su u pitanju izvršenja, etapna izvršenja ugovora, ugovora velikih vrednosti, jer teško da će bilo ko u tom finansijskom poslovnom svetu ugovor od par desetina hiljada evra da potpiše na ovakav način, a da nema klauzulu da je taj Zakon o obligacionim odnosima zapravo ključ svega u slučaju da dođe do spora i nadležni privredni sud, što ovde nije precizirano.

Prema tome, to su neki nedostaci koje ste verovatno predvideli, niste uzeli u obzir da niko u ugovornom odnosu dugovanja, potraživanja i pružanja usluga ne može bez stupanja u taj takav, to je zapravo obligacioni odnos, ali na daljinu i na ovakav način to da uradi bez osnovnog zakona koji Srbija ima.

Ono što moram i danas, gospodine Arsiću da potenciramo, jer i mediji su se juče time bavili, to je ovaj odnos narodnih poslanika prema Skupštini, dostojanstvu Skupštine. I, da započnemo opet danas dan, sa aferom Meho Obradović, izvinite Omerović. Da, kažu mi kolege da nisam ni pogrešila puno kada je prezime Obradović u pitanju, ali kasnije ćemo možda o Hilandaru.

Kada je u pitanju Meho Omerović, i ono što je on napravio, kada je ukrao par kozmetičkih proizvoda, parfem i karmine na Frankfurtskom aerodromu, znate, gospodine Arsiću, u životu neko nešto na jednoj strani dobija, a zna to i gospođa Tabaković, a sa druge strane izgubi. On je narušio ugled Skupštine, izgubio je svoj ugled ovde, ali verovatno je ostvario ugled kod svojih kolega lopova i sada se verovatno tamo dobro kotira.

(Boško Obradović: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne, nemate pravo na repliku. Ni u jednom trenutku niste bili pomenuti, jedino ako ste vi Meho Omerović.
Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno, Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč?
Koleginica Radeta, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovaj predlog zakona, uskoro zakon, svakako treba da postoji i nismo mi u tom smislu ni negirali činjenicu da ovaj zakon treba da se donese, ali vi nešto mnogo hvalite taj zakon u smislu, pogotovo kroz ove amandmane vlasti koliko će svako u ovoj zemlji Srbiji biti bolje kada ovaj zakon bude donet. Neće, nažalost. Nažalost, mnogo je ljudi u Srbiji koji nikada neće osetiti blagodeti ovog zakona zato što nemaju platne kartice, zato što primaju platu, garantovanu koja je 200 evra, od toga 5000 dinara ili 10 hiljada moraju da daju poslodavcu i o tome smo govorili i prethodnom predsedniku Vlade i sadašnjem predsedniku Vlade i jedan i drugi su rekli da to znaju i da će raditi na tome da se to zaustavi, ali kako vidimo na tome se ništa ne radi.

Može Jorgovanka Tabaković da uživa blagodeti ovog zakona, možemo i mi narodni poslanici, ali pogotovo može jer ona prima platu od 5.000 evra. Dakle, plata Jorgovanke Tabaković je 20 garantovanih zarada milion ljudi u Srbiji koji primaju, koji rade za te pare.

Pre neki dan sam rekla to je taj realni prosek zarada u Srbiji, 210 evra je realni prosek, a ne ovo što se nama predstavlja, 40 i ne znam koliko hiljada, računajući, verovatno, i Jorgovankih 5.000 evra.

Dakle, sa njenog aspekta ovaj zakon je i te kako dobar, jer može poslovati na daljinu, može da koristi kartice i u Budvi, i u Rimu, i u Mađarskoj i gde god je put nanese. Građani Srbije, nažalost, neće imati velike vajde od ovog zakona, velika većina građana, a narodni poslanici moraju ozbiljno da se zabrinu kako ćemo sledeći set zakona koji nam sledi od nedelje da raspravimo na Odboru za ljudska i manjinska prava. Krajnje je vreme da Mehu Omerovića, dokazanog lopova sa frankfurtskog aerodroma, sklonite bar sa te funkcije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Radojčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marija Janjušević. Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ja sam imala amandman na član ovog zakona koji se naziva – Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Kako država, pre svega Narodna banka Srbije i naša guvernerka štite građane Srbije, odnosno korisnike finansijskih usluga videli smo upravo po položaju porodica koje imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima. Bili su prinuđeni da štrajkuju glađu kako bi uopšte dobili šansu da se njihovi problemi reše.

Ako otvorite bilo koje ozbiljnije dnevne novine, svakodnevno ćete videti barem po pet-šest novih obaveštenja o prodaji imovine svih građana koji nisu mogli da izmire svoje obaveze, a sudski izvršitelji su došli onako kao jedna kapa na sve to. Sudski izvršitelji su produžena ruka ove lopovske vlasti.

Kad pričamo već o lopovima, jer zaista nije lepo da pojedince ovde iskazujemo, ako bismo o lopovluku, onda bi na nekim drugim mestima mogli da smenjujemo ljude.

Vratiću se na jednu stavku iz ovog amandmana koja kaže – u skladu sa zakonom i propisima EU. Ja stvarno ne znam dokle ćemo mi biti na tom bezalternativnom putu u EU. Evo, maločas smo imali jedno sjajno obraćanje predsednika parlamenta države koja jeste u EU, koji nas je upozorio, čak zamolio, rekla bih, da čuvamo svoja nacionalna blaga, svoje vode, svoja rudna nalazišta, a ja sam sasvim sigurna da je hteo da nam kaže da čuvamo i svoje domaće banke.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Goran Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, prosto je nedopustiv ovaj nivo obraćanja, da jedni drugima, bez obzira da li su na vlasti ili u opoziciji, koristimo ovakve izraze.

To ne znači i ne govori o tome kome su te reči upućene, to govori o onome ko je te reči uputio. Nije nikakav problem da poslanici SNS na isti način odgovaraju.

Nije velika mudrost, pamet koristiti teške reči, pogotovo u nedostatku argumenata koji se tiču obrazlaganja zakona. Svako od nas je i suviše dugo u politici i svako od nas prolazi različite faze, ali lična kultura i stvar dostojanstva je da poštuješ svog političkog protivnika.

Nije nikakav problem da polemišemo oko amandmana, da polemišemo ekonomsku situaciju u Srbiji, da sačekamo izborne rezultate kada oni dođu, da vidimo kakvi god oni da budu, ali je svakako, čini mi se, za ovaj parlament nedopustivo da koristimo ovakve izraze.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Dragomir Karić. Izvolite.
...
Pokret snaga Srbije - BK

Dragomir Karić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, drage kolege i koleginice, poštovani gledaoci ispred malih ekrana, reklamiram član 107.

Molim predsedavajućeg da opomene svakog u ovom hramu skupštinskog, bukvalno svakog, i mene, normalno, ako to prekršim, za svaku grubu reč koja ne priliči.

Trebalo bi da iskorenimo te grube ili prejake reči. Nema potrebe da upotrebljavamo ovde reči poput lažova, ni lopova, ni kradljivaca itd. Dajte da shvatimo da nas gledaju mnoge porodice u prisustvu svojih unuka, deca i molio bih, apelujem na vas da vi kao predsedavajući ne da dajete opomene, ali na neki način da ih prekinete ili da ih vratite na ono što priliči svakom poslaniku, a to je dobar i bogat srpski rečnik. Hvala vam.