Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
Reč ima Studenka Kovačević, po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Vratiću se na lokalne samouprave. Evo kako se ophodila prema lokalnim samoupravama žuta dosovska vlast – privredu su prodavali, ljude ostavili bez posla, ali su zato svoje partijske kadrove zapošljavali po lokalnim samoupravama i lokalnim preduzećima, a broj zaposlenih koji treba da prati broj stanovnika su udvostričili. Ti ljudi danas platu primaju iz lokalnih budžeta. Ta preduzeća i da naplate 100% svojih usluga ne mogu da pokriju plate prekobrojnih zaposlenih, a radi se o preduzećima koja su od životne važnosti za građane. Sada su opštine prinuđene da tim preduzećima daju subvencije kako bi nastavili sa radom i građanima obezbedili vodu ili grejanje. Na to je ovaj čovek ponosan? Sramota zaista. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković, po amandmanu. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Ne znam odakle je prethodnica, ali da je živa i zdrava i dobro došla, i ne znam iz kog grada, ali očigledno da ne zna ništa o tome, recimo primer lokalne samouprave grada Niša.

Negde u novembru 2000. godine, nakon toga što sam drugi put izabran za gradonačelnika Niša, a zbog odlaska na drugu funkciju dao sam ostavku na to mesto. U tom trenutku u administraciji grada Niša je radilo 815 ljudi, ponavljam, 815 ljudi, to može da proveri ministar, ljudi iz ministarstva, neki se možda i sećaju tih brojki, pošto su i tada radili. Danas u administraciji grada Niša radi blizu 3.000 ljudi, što, da vam pomognem je skoro četiri puta više nego što je bilo tada, a moram da vam kažem da je i tih 813 bilo verovatno malo više nego što treba, zato što smo u vreme bombardovanja radili sa polovinom od tog broja, jer je jedan deo bio mobilisan, a gospođe, dame, žene koje su radile u upravi, a neko od njihovih rođaka je bio mobilisan, dao sam im mogućnost da ostanu kod kuće, jer je bilo teško od njih očekivati da se posvete poslu u toj atmosferi i toj situaciji, znači sa 400 i nešto ljudi smo radili sve poslove lokalne samouprave plus onaj deo posla koji je nametnuo rat. Tada naravno nije bilo vremena za presađivanje kosa sa zadnjice na čelo, kao što neki rade loše, ali je bilo puno uslova da se uradi onaj deo posla koji je bio neophodan u tom trenutku.

Ponavljam još jednom, za to angažovanje grada Niša, u vreme kada sam bio gradonačelnik grad Niš je dobio veliku povelju Vojske Jugoslavije za patriotski doprinos u borbi protiv agresije NATO pakta, a ja lično jednu malu zahvalnicu od iste te Vojske. Hvala lepo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Živkoviću.
Povreda Poslovnika, Marijan Rističević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 106, član 107, mada sam se javio dva puta po redosledu, nisam dobio reč, ali bože moj.

Ovde je izrečeno niz neistina, počev od DIN, Duvanske industrije Niš. Da bi građani znali, Zoran Živković je bio član upravnog odbora DIN. Posle toga je iskoristio pobunu JSO, postao je premijer, ubistvo premijera, iako je JSO-u pravio zabave, evo i fotografije sa tog skupa.

Duvanska industrija Niš je bila procenjena na 1.200.000, prodata je za dva i po puta manju cenu. Dogovor je napravljen u Virdžin, provizija je bila 12 miliona dolara. Zoran Živković misli da, samo da kažem da uz moju pomoć DIN je dobio jednu novu liniju gde je proizvodio cigarete Fast i njegova vrednost je zato bila porasla.

Ovde je potvrda da je imao firmu koja je bila delimično registrovana na Devičanskim ostrvima, Vinem Ont Ventures. Reći će, naravno, da nije. Ovde je krivični postupak koji se vodi zbog firme „Empresa“, on će reći da nije. Ovde su zapisnici poreske i rešenja da je ukupno 22,5 miliona i još 4 miliona, negde 26, 27 miliona bila utaja poreza. To je firma „Empresa“ iz koje je nestalo 138.000 flaša vina. On će reći, zato što je pendžetirani obraz, ne zato što se ničega ne boji, već zato što se ničega ne stidi. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Znate da ne mogu da tumačim šta je istina, šta nije.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
Reč ima Zoran Živković, po amandmanu. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Pošto je industrija, naravno, važan deo svake lokalne samouprave onda u sklopu rasprave o izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi da vas podsetim i na privatizaciju DIN. Ta privatizacija je izvršena tenderskom procedurom u vreme kada je šef odseka za tenderske procedure u Agenciji za privatizaciju bio čovek poznat kao Siniša Mali, bivši gradonačelnik Beograda, a sada, koliko se sećam, ministar finansija, te ako imate bilo kakvu primedbu na privatizaciju DIN, izvolite, kucajte na vrata Malog, pa ga pitajte šta on misli o tome.

Naravno, sve ostale gluposti koje smo čuli, neću da ponavljam rekao sam više nikada u istoriji i to je moj odnos prema zaštiti ekologije i ovog prostora i cele kugle zemaljske. Prema tome, čitajte malo ozbiljnije istoriju. Laži su jako loše i, ponavljam, još uvek mi nije jasno zašto neko ko misli da je uspešan, da radi dobro, da je dobar i za sebe i za druge, zašto mora da laže?

Recimo, uzmite moj primer, ja ne moram da lažem zato što sam ponosan na sve ono što je urađeno i spreman na bilo kakvu proveru. Možete da proveravate 150 puta, i ovi pre vas su proveravali, da ne pričam o onome o kome sam već govorio da je sahranjen kao dživdžan. Znači, sve proveravano od 1986. godine, koliko se moja malenkost bavi privatnim poslom, a nešto kasnije i javnim poslom. Pozivam vas da još jednom proverite sve, naučićete puno toga.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Marijan Rističević, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, zalažem se da se sve proveri.

Dakle, da li je ovo fotografija mog kolege poljoprivrednika sa proslave jedinice u Kuli koja se zove JSO, u opštem veselju uz pesmu „Moji su drugovi žestoki momci“? Da ili ne? Kamere će ovako zabeležiti. To se desilo nekoliko meseci pre ubistva premijera, a, koliko se sećam, za ubistvo su okrivljeni i osuđeni upravo pripadnici JSO. To je jedno.

Drugo, Da li je ovo rešenje i zapisnik poreske policije za firmu „Empresa“ iz koje je nestalo 138.000 flaša vina, u kojoj je direktor bio moj kolega poljoprivrednik? Da li je ovo rešenje validno ili ne? Ja pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću tvrdim da su oba rešenja validna. Dakle, da li ovde postoji neki porez od dvadeset i nešto miliona, do 2016. godine sa kamatama to izlazi daleko više.

Takođe, da li ovaj dopis Republičkog tužilaštva na moje pitanje po firmi „Empresa“ je tačan ili ne? Nadalje, da li je potvrda od Agencije za borbu protiv korupcije tačna ili ne? Dakle, da li je ova firma, vinarija mog kolege poljoprivrednika bila registrovana delimično na Devičanskim ostrvima, da ili ne? Sve proverio, dakle izvolite. Spreman sam da proveri policija, spreman sam da idem na poligraf. Tvrdim da su podaci autentični.

Nadalje, što se tiče njegovog odnosa prema meni i prema parlamentu i prema poljoprivrednicima, on je to pokazao verovatno zbog onog mazuta koji je dobio 1999. godine, počeo je u Skupštini da pušta gasove. Dakle, ovo se dešavalo dok sam ja govorio o poljoprivredi, ceni dizela itd. Nema laži, nema prevare. Mislim da njemu mazut nije bio dovoljan, da je njemu trebala više neka donacija vinjaka. Hvala.