Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Rističeviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Manojlović.
Izvolite, kolega Manojloviću.
...
Srpska napredna stranka

Ivan Manojlović

Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Na ovaj predlog zakona podneo sam amandman koji se odnosi na saradnju lokalne samouprave sa državnom upravom.

Ovde je cilj bio da se ukaže na samu koordinaciju između lokalne samouprave i državne uprave. Videli smo da od dolaska SNS na vlast, sve se stvari popravljaju, stalno radimo i onda kada vidimo da smo napravili izuzetan uspeh, nismo zadovoljni. Ovim koracima, čak i danas ovaj predlog zakona govori u prilog tome, a to je da nikada nismo zadovoljni čak i onda kada uradimo ogromne stvari u korist građana Srbije.

Tako smo 2016. godine otpočeli sa sajtom „Dobra uprava“, koja upravo informiše građane Srbije o procesu reformi javne uprave. Ukinuće se vađenje raznoraznih nepotrebnih papira i dokumentacije gde spadaju izvodi iz matične knjige, uverenja o državljanstvu itd. Gradimo zaista jedan izuzetno dobar sistem.

Ranije su, znamo svi, ministri gotovo samo bili prisutni u kampanjama među ljudima. Ovde smo malopre, od prethodnih govornika, čuli kako su neke primedbe iznešene na račun rada ministara.

Samo bih želeo da podsetim da ne samo ministri koji od dolaska SNS sa koalicionim partnerima ne čuvaju svoje fotelje, već su svakodnevno gotovo na terenu, tako smo i 14. oktobra 2017. godine imali celokupnu Vladu prisutnu u Kruševcu, koja je obrazlagala o svome radu. Premijer je tada obećao da će Vlada Srbije biti i ubuduće na terenu i biti raspolaganju i predstavnicima lokalne samouprave, ali i investitorima. Zaista je sramota ove koji su možda, mada sumnjam, zbog sramote trenutno izašli iz sale da prigovaraju na rad bilo kog u sastavu ove sadašnje i prethodne Vlade od 2012. godine.

Mi smo u toku prošle nedelje u Kruševcu upravo imali i predsednika države koji je došao da otvori još jednu u nizu fabrika i nova radna mesta. Ranija vlast je znala samo da zatvara, da uništava, da rasprodaje i onda se hvale ovde nekakvim svojim radom, prihodima, a niko od njih da objasni gde je nestao novac. Punili budžet jesu, ali je isto tako taj novac nestajao, jer je nenamenski trošen. Mi ne zatvaramo fabrike, ni jednu jedinu gospodin Aleksandar Vučić fabriku zatvorio nije, ali je zato otvorio ogroman broj fabrika u Srbiji.

Ranija vlast je samo u Kruševcu, zamislite, imala na raspolaganju da stranim investitorima ponudi svega 12 ari, i to u malim parcelama, od po pola ara i ar. Danas u Kruševcu imamo negde oko 100 hektara zemlje. Evo, „Kromberg i Šubert“ je već jednu investiciju od 20 i nešto miliona evra uložio, plan je da bude 29 miliona ukupno i da do 2020. godine tu bude uposleno negde oko 2.500 radnika. Nezaposlenost je smanjena sa 25,5% na 13%. Budžet grada Kruševca se povećava permanentno iz godine u godinu. Ne znam gde su oni koji su malopre prigovarali da je nešto oteto lokalnim samoupravama, kada baš, evo, na primeru grada Kruševca 2013. godine je povećan za 16,8% u odnosu na prethodnu godinu, da bi već 2017. godine čak za čitavu petinu bio veći u odnosu na 2016. godinu, da bi danas u 2018. godini taj budžet upravo iznosio 3,2 milijarde dinara.

To sve govori u prilog onima koji su, eto, dali sebi za pravo da kažu danas da su oni nečim zadovoljni, a samo bih da podsetim da je Bonaparta još svojevremeno imao jednu izreku gde kaže da samo budala može sebi da dozvoli da bude uvek zadovoljan. Hvala vam puno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč?
Dragan Savkić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poštovane kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji glasi: „Saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na efikasnost pravosudnih institucija“.

Reforma javne uprave predstavlja jednu od ključnih reformi na putu evropskih integracija Srbije, a set zakona iz ove oblasti upravo je deo tih reformi koje su započete još 2013. godine. Najveću korist svakako imaju građani, jer je cilj Predloga zakona da se obezbedi bolji životni standard i da se kreira povoljniji ambijent za život, što je i program Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi otklanja dosadašnje nedostatke prethodnog zakona i na taj način se poboljšava rad lokalne samouprave i njenih organa. Bitno je istaći da se zakonom ograničava maksimalan broj pomoćnika predsednika opštine, gradonačelnika i lokalnih većnika, u zavisnosti od broja stanovnika. Tako da, opštine do 15 hiljada stanovnika mogu imati jednog pomoćnika i pet većnika, do 100 hiljada – tri pomoćnika i devet većnika, a kod ostalih maksimalno pet pomoćnika i 11 većnika.

Predlog zakona omogućuje međuopštinsku saradnju u bilo kojoj oblasti koja je od interesa građana. Međutim, da bi interesi građana bili ostvareni i zaštićeni, neophodna je jaka saradnja između državne uprave i lokalne samouprave, te smatram da mora biti izričito naglašeno već u prvom članu ovog Predloga zakona, upravo to se postiže amandmanom koji predlažem. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prim. dr Branimir Rančić.
Izvolite, dr Rančić.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana gospodo narodni poslanici, amandman koji sam podneo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi glasi: „Saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na zdravstvene uslove“.

Reforma javne uprave i lokalne samouprave, kao najniži nivo javne uprave, predstavlja jednu od najvažniji horizontalnih reformskih oblasti u svakoj zemlji, s obzirom na to da ona pruža okvir za sprovođenje javne politike jedne države. U procesu reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi usvajanjem Strategije reforme javne uprave 2014 godine, zajedno sa Akcionim planom za njenu primenu za period od 2015. do 2017. godine, u Srbiji je napravljen sveobuhvatan okvir za reformske aktivnosti na nivou celokupnog sistema javne uprave.

Uložen je značajan napor za stvaranje saznanja i uslova neophodnih da se procesu reforme priđe sistematski i strateški, kako bi se pažljivim planiranjem potrebnih kadrova i svrsishodnom reorganizacijom dovelo do unapređenja kvaliteta i performansi javne uprave.

Srbija je zemlja sa tradicionalno jakom medicinskom strukom. Utemeljena na znanju, posvećenosti i izvrsnosti jednog broja lekara i zdravstvenog osoblja, već godinama uspeva da pruži širok spektar zdravstvenih usluga stanovništvu. Ustav Republike Srbije kaže da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja. Iako nisu svi osigurani, u proseku je oko 95% stanovništva u Srbiji osigurano, možemo reći da svako ima pravo iz Ustava da to svoje pravo ispuni jer u hitnijim slučajevima primenjuju se i oni koji nemaju zdravstvenu knjižicu. Ipak, glavno pitanje jeste ujednačenost kvaliteta, brzina i dostupnost zdravstvenih usluga, što se otvaranjem novih kliničkih centara, kao što je jedan u Nišu, ovaj problem na zadovoljavajući način i rešava.

U poređenju sa evropskim zemljama, Srbija je među onima koja troši najveći deo svog bruto domaćeg proizvoda na zdravstvo. Posmatrano u odnosu na BDP, Srbija na zarade u zdravstvu troši 3% bruto društvenog proizvoda, što je duplo više nego što troše nove članice Evropske unije u proseku. Kada se u obzir uzmu i drugi troškovi, materijalni i investicije, dobijamo da država troši 6,6% BDP-a na zdravstvo, dok je prosek novih članica Evropske unije manji – 5,6%. Ukoliko, pak, gledamo ukupna izdvajanja društva za zdravstvo, Srbija troši 10,6% BDP-a, što je stavlja ispred zemalja novih članica Evropske unije koje troše oko 7% BDP-a.

Na kraju, ulaganja u zdravstvo su neophodna i neminovna, ukoliko želimo da održavamo i unapređujemo zdravstveni sistem, u smislu poboljšanja zdravstvenih uslova, što ova Vlada i predsednik Vučić čine.

Međutim, nešto još samo da kažem kada su u pitanju investicije u lokalnoj samoupravi. Znate šta je Boris Tadić u predsedničkoj kampanji otvorio u Nišu? Otvorio je jednu ulaznu kapiju i kućicu za stražara na arheološkom nalazištu Medijana. Jedino što mi se dopalo je jedna lepa gvozdena kapija koju je on otvorio. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Rančiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Atlagiću.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, saradnja lokalne samouprave sa državnom upravom omogućava potpunu ubrzanu modernizaciju Republike Srbije za koju se zdušno zalaže i sprovodi predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije, većina uvaženih narodnih poslanika u ovom visokom Domu, SNS i najveći broj građana Republike Srbije.

Ubrzan ekonomski razvoj lokalnih samouprava utiče i na razvoj celokupnog sistema vaspitanja i obrazovanja, posebno dame i gospodo, na moralne i patriotske kvalitete ličnosti. Da su žuta medijska i politička ološ elita, oličena u likovima Saše Jankovića, zvanog Sale prangija, Zorana Živkovića, zvani poljoprivrednik u pokušaju, Slobodanu Georgijevu, zvanom Slobo blebetalo, Janku Veselinoviću, zvanom Janko stanokradica, Draganu Đilasu, zvanom Điki mafija i Vuku Jeremiću, zvanom Vuk potomak, Balši Božoviću, zvanom golobradi gusar sa Maldiva, imali moralna i patriotska osećanja, ne bi bili saučesnici ogromne laži orkestrirane sa ciljem destabilizacije Republike Srbije i uloge predsednika Republike i to, da je gorivo u Srbiji najskuplje u regionu i da je zato izvršena blokada puteva, što je notorna laž, jer je u 26 zemalja Evrope gorivo skuplje, da je vodovod u lokalnoj samoupravi Beogradu i upravama širom Srbije zatrovana, odnosno neispravna, što je notorna laž jer je voda savršeno ispravna za piće, da je novinar iz lokalne samouprave Bele Crkve Stefan Cvetković otet, što je notorna laž, jer je novinar sam iscenirao nestanak.

Nadalje,da su osumnjičili predsednika države, Aleksandra Vučića i SNS i državu Srbiju za izazivanje nemira na severu KiM, što je notorna neistina. Sve ove laži imaju za cilj zajedno sa određenim centrima izvan naše zemlje destabilizaciju i slabljenje uloga predsednika Republike Srbije, posebno pred razgovore u Briselu. Zato je, dame i gospodo, ovaj amandman veoma važan radi moralnog, odnosno patriotskog vaspitanja naših učenika i budućih političara kako se ne bi pojavljivale ovakve gadosti u nabrojanim likovima na štetu i ugled naše otadžbine. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
Da li neko želi reč?
Reč ima Aleksandra Majkić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Majkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. ovog zakona koji se odnosi na efikasnost lokalnih samouprava. Da bi neka lokalna samouprava bila efikasna potrebno je da se ispuni više uslova, a jedan od onih koji je sigurno najbitniji je onaj koji stoji na čelu te lokalne samouprave.

Takođe je veoma bitna povezanost između različitih nivoa vlasti odnosno između lokalnog nivoa i između republičkog nivoa i ukoliko se lokalna samouprava nalazi u pokrajini, da je odnos između lokalne samouprave i pokrajinskih vlasti veoma dobar. Ovaj primer efikasnosti, tj. neefikasnosti lokalne samouprave mogu da izvedem na osnovu lokalne samouprave iz koje ja dolazim, a to je sada grad a nekada opština Kikinda.

U bivšoj SFRJ, Kikinda je bila peta po prosečnom bruto dohotku po glavi stanovnika iako je ona okružena plodnom zemljom u Kikindi su se tada nalazile velike industrije kao što je „Toza Marković“, fabrika crepa, kao što je „Kiko“, današnji „Banini“, kao što je „Prima“, kao što je „Metanol“, kao što su mnoge druge fabrike u kojima je radila većina stanovništva Kikinde.

Ono što nisu uništile ratne godine i sankcije, su uništile pljačkaške privatizacije u Kikindi, tako da su sve velike industrije gotovo prestale sa proizvodnjom a mnogi, mnogi radnici su ostali bez posla, bukvalno na ulici. Godine 2013. SNS staje na čelo opštine Kikinda i od tada do danas nije proteklo punih pet godina, ali možemo da kažemo da je mnogo urađeno da bi lokalna samouprava bila efikasna tj. da bi postavili neki osnov da u Kikindi i sutra bude još bolje nego što je sada.

Jedna industrijska zona je završena i popunjena investitorima. Otvaramo drugu industrijsku zonu. Kikinda je nakon niza godina ponovo dobila status grada, pre nekoliko godina. Ono na šta smo posebno ponosni je i pilot projekat reforme javne uprave u Kikindi, odnosno već 2014. godine, pet javnih preduzeća je spojeno u jedno, što predstavlja osnov da smo prošle godine mogli da podignemo kredit za izgradnju fabrike vode i rešimo veliki problem nedostatka pijaće vode u Kikindi. Zahvaljujem.