Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.
Izvolite, kolega Krliću.
...
Srpska napredna stranka

Mirko Krlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, neophodna je saradnja lokalne samouprave i državne uprave u sveukupnom razvoju Republike Srbije, ali posebno u oblasti kulture, što ovom amandmanu daje određeni smisao.

O kakvoj kulturi mi to danas treba da govorimo? O kulturi kao najvišoj i najprepoznatljivijoj suštini, o kulturi kao nacionalnoj osobini, ma kako to nekome zvučalo, koja treba da isijava iz svakog našeg čoveka, da izvire iz svake naše institucije kulture širom državnog prostora, naravno, ne oslanjajući se samo na velike centre.

Ona mora da bude prepoznatljiva u celom regionu, praveći ozbiljnu razliku neprolaznih vrednosti. Naš kulturni identitet treba da bude krov celokupnog nasleđa cele kulturne baštine, ali to nije dovoljno. Kulturni identitet se mora stalno izgrađivati, stalno dopunjavati, kako bi se obezbedila budućnost pre svega. I narodi su smrtni, ne samo ljudi, ne samo jedinke, upozoravao je akademik Dragan Nedeljković. Mnogi su izumrli, nestali i pored velike kulturne baštine. Zašto? Pa, nije bilo nadogradnje, nije bilo daljeg razvoja, ostale su uspomene, ostali su spomenici, ostala je istorijska građa, a nestao je identitet kao živo tkivo, samim tim nestali su i narodi.

Kultura je naše osnovno oružje u pravcu opstanka isto koliko i demografska politika. Kulturni identitet ne sme biti incident, kako to u poslednje vreme smatra jedan deo srpske opozicije. Blokada saobraćaja, zatrovan vodovod, nestali novinari, sve je to incident koji treba izmisliti i treba režirati. Za incident se živi, jer se živi od incidenta, to se finansira, to se danas plaća. Šta je krajnji rezultat svakog incidenta? Pa, haos.

Ovakva politika režiranja haosa samo potvrđuje činjenicu da najgori uvek nađu najgore. I najgora politika nađe svoje saradnike i sledbenike, govorio je veliki Ivo Andrić. Ideologija je tu efemerna, ali na svu sreću potrošni mrzioci ove vlasti i stabilnosti Srbije deo su kratkog trajanja. Traju dva-tri dana, a u ovom parlamentu, kako reče koleginica Jovanović, traju do pauze za ručak. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Krliću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Radovan Jančić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Poštovani narodni poslanici, pred nama je zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi o kojem raspravljamo i predstavlja klasičan primer decentralizacije, odnosno prenošenja određenih funkcija centralnih organa na niže organe, u ovom slučaju na lokalne samouprave.

Predlogom se dodatno definiše položaj i značaj, obezbeđuje se veća samostalnost lokalnih samouprava, preciziraju se nadležnosti, što je posebno značajno, ističe se veće učešće građana i drugih zainteresovanih subjekata o pitanjima iz nadležnosti organa jedinice lokalne samouprave.

Sve ovo je u skladu sa prioritetima Vlade Republike Srbije, sa politikom SNS i njenog predsednika, gospodina Aleksandra Vučića, a sa ciljem da lokalne samouprave postanu snažne, autonomne i razvijene sredine sposobne da svakom svom građaninu obezbede dostojanstven i pristojan život.

Lokalne samouprave koje smo mi iz SNS u Vojvodini zatekli 2016. godine, preuzimajući odgovornost nad njima, bile su potpuno devastirane, prezadužene i opljačkane do te mere da za njih u tom trenutku nije bilo perspektive da će uopšte moći još dugo samostalno da funkcionišu i kao takve opstanu.

Dugovi koje je novo opštinsko rukovodstvo, nakon ubedljive pobede SNS na lokalnim izborima, nasledilo od prethodnog režima u Opštini Novi Kneževac bili su veći od ukupnih prihoda budžeta opštine i da nije bilo saradnje sa Vladom Republike Srbije i tada njenim predsednikom, Aleksandrom Vučićem, računi Opštine Novi Kneževac i danas bi bili blokirani.

Bio je ovo primer visokog stepena saradnje lokalne samouprave i Vlade Republike Srbije i dokaz da se lokalne samouprave mogu sačuvati, potom razvijati i napredovati samo uz brigu i pomoć države i njenih organa, uz primenu politike ravnomernog razvoja na kojoj insistira predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić.

Sve ovo ide u prilog amandmana koji sam podneo kako bih ukazao da se saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije i unapređuje rad lokalnih samouprava, uz obavezu opšte koordinacije u radu svih državnih i lokalnih organa.

Koordinisani rad, danas kada ovu zemlju vodi Aleksandar Vučić, je već uspostavljen i dao je rezultate sa kojim se ponose građani Srbije, a oni govore da smo na dobrom putu i da je pred nama bolja budućnost kako smo svi mi u obavezi da ostavimo svojoj deci i generacijama koje dolaze. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Jančiću.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Žarko Mićin. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Mićin

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, malopre smo od jednog predstavnika opozicije, inače bivšeg predsednika opštine Smederevska Palanka, mogli da čujemo kako je podrugljivo govorio o najboljem gradonačelniku u Srbiji, gradonačelniku Novog Sada, gospodinu Milošu Vučeviću.

O njemu je govorio čovek koji je kao bivši predsednik opštine Smederevska Palanka od te opštine napravio najzaduženiju opštinu u Srbiji koja je bila u blokadi čak 257 dana, čovek koji je osnovao 19 javnih preduzeća od kojih su sva na kraju njegovog mandata završila u blokadi i kako je jedno preduzeće bankrotiralo, tako je on otvarao drugo. Ne samo to, nego su i domovi zdravlja, škole, pa čak i groblje je imalo blokiran račun kada je on završio svoj mandat. Pare je izvlačio i preko FK „Jasenica 1911“ koji nema organe kluba, ali ima registrovane igrače, i osnovao je ustanovu, sportsku organizaciju – GFK „Jasenica 1911“, kao indirektnog korisnika budžeta i preko te ustanove vršio isplatu premija i stipendija i pri tome dnevno su podizani iznosi od 300 hiljada dinara čekovima bez pokrića.

Po izveštaju državnog revizora, preko ove ustanove samo u 2012. godini, bez osnova, isplatio 17 miliona dinara, a 2013. godine ovom klubu je isplaćeno preko 20 miliona dinara.

Dakle, ovaj vrhunski bivši predsednik opštine Smederevska Palanka, koji uzima u usta najboljeg gradonačelnika u Srbiji, je prema izveštaju DRI samo u 2012. godini potrošio bez verodostojne dokumentacije 163 miliona 602 hiljade dinara.

Dok je on tako radio, da vidimo kako to radi gradonačelnik Miloš Vučević: pet hiljada novih radnih mesta i nova industrijska zona za grad Novi Sad, 700 miliona dinara više od poreza na zarade se slilo u gradsku kasu nego što je to bilo 2016. godine, po čemu se vidi, gospodo, koliki je broj novozaposlenih u Novom Sadu. Gradska kasa je u plusu za preko šest milijardi dinara. U sredu otvaramo najmoderniju zgradu hitne pomoći u Srbiji. Preko 700 novih gradilišta imamo u Novom Sadu. Da, grad se više ne zadužuje municipalnim obveznicama kao što je to bilo u vreme žutog preduzeća, kada su se za tri i po milijarde dinara municipalnih obveznica se zadužili i morali smo 7% kamate, preko milijardu dinara je grad platio kamate na to. Grad više to ne mora, jer ima šest milijardi dinara u plusu i može samostalno da finansira svoje infrastrukturne projekte. To je uspeh i zato on ne sme da ga stavlja u usta. Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Borka Grubor. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani građani, dame i gospodo, donošenje zakona je potrebno radi usklađivanja odredaba ovog zakona sa zakonima koji uređuju pojedina pitanja od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave.

Predloženim rešenjima je istaknut značaj učešća građana i drugih zainteresovanih subjekata u javnoj raspravi, odnosno iniciranje sprovođenja javne rasprave o pitanjima iz nadležnosti organa jedinice lokalne samouprave. Ova zakonska rešenja će omogućiti bolju međuopštinsku saradnju i unaprediti mehanizme neposrednog učešća građana u obavljanju poslova lokalne samouprave, kao i obezbediti učešće javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa organa državne uprave.

Lokalna samouprava grada Loznice, na čelu sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem, posluje po principu - koliko imaš, toliko možeš i da potrošiš.

Budžet grada je nešto manji od dve milijarde dinara, ali kada se domaćinski raspodeli onda ima za sve što je neophodno. Tako je za infrastrukturu tj. za izgradnju novih asfaltnih kolovoza iz budžeta lokalne samouprave za 2018. godinu predviđeno izdvajanje od 337,5 miliona dinara, za atarske puteve osam miliona, za hidrotehničke radove 25, za izradu urbanističkih projekata i projektne dokumentacije 61 milion, rekonstrukciju javne rasvete 15 miliona, unapređenje bezbednosti u saobraćaju osam miliona, rekonstrukciju jednog objekta predškolske ustanove „Bambi“ 72 miliona, ulaganje u školske objekte 25 miliona, ulaganje u sport 40 miliona, podrška zapošljavanju 20 miliona, podsticajne mere i mere u oblasti socijalne politike kao što su podrška porodici, jednokratna novčana pomoć porodici sa decom, novčana podrška porodilji bez posla i porodici sa troje dece, mladim bračnim parovima prilikom sklapanja braka od 70 miliona, podrška najboljim đacima i studentima u okviru gradskih nagrada i stipendija 14 miliona, podrška licima starijim od 65 godina, besplatan prevoz 15 miliona dinara.

Budžet grada je likvidan i sve obaveze se izmiruju blagovremeno. To jasno pokazuje kako se lokalno rukovodstvo odnosi prema novcu korisnika obveznika tj. prema svojim sugrađanima. Zahvaljujući dobroj komunikaciji lokalne samouprave sa našom Vladom i podršci našeg predsednika, gospodina Aleksandra Vučića u Loznicu treba uskoro da stignu dva investitora koja bi uposlila po 1.500 radnika, čime bi se rešio najveći problem našeg rada, a to su nova radna mesta.

Lokalna samouprava grada Loznice svojim delima sprovodi politiku SNS i našeg predsednika, gospodina Aleksandra Vučića koji je u subotu 16. juna za dan grada imenovan za počasnog građanina Loznice i koji će uvek u Loznici imati apsolutnu podršku za sve što čini za naše građane i našu državu. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Grubor.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Maja Mačužić Puzić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Mačužić Puzić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani, Srbija prati razvijene sisteme i evropske zemlje sa kvalitetnim sistemom lokalnih uprava unapređujući i sama svoje lokalne samouprave, a sve u cilju da građanima omogući kvalitetniji život, kao i lakši i jeftiniji pristup lokalnim uslugama.

Višegodišnje, pa čak i decenijsko delovanje neodgovornih lica u čijem je centru pažnje bilo sve osim kvalitet života građana, dovelo je do urušavanja privrede i do zatvaranja radnih mesta, zatvaranja fabrika. Dolaskom na vlast SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, Srbija ne samo stabilnija, već je na putu modernizacije, razvoja koja donose Srbiji sve bolji međunarodni položaj, sve bolje pozicije na svetski priznatim listima i što je najvažnije, sve bolji i kvalitetniji život naših građana.

Drago mi je da svi učesnici u sistemu prateći program SNS zajedno deluju, stavljajući kvalitet života građana na prvo mesto. O tome govore vidljivi rezultati kako na lokalnom tako i na republičkom nivou.

Predlog izmene Zakona o lokalnoj samoupravi koji je danas na dnevnom redu govori u prilog tome da se na unapređenju sistema čitavog državnog aparata radi na svim nivoima vlasti. Lokalna demokratija može da se unapređuje samo u uslovima političke i ekonomske stabilnosti u kojima država pokazuje jasnu spremnost da omogući onom nivou vlasti koji je niži od nacionalnog da uz učešće građana najefikasnije rešava interese cele lokalne zajednice.

Zahvaljujući predlogu izmena Zakona o lokalnoj samoupravi, o kome upravo danas diskutujemo, lokalna uprava se ne shvata više samo kao segment države koja je osnovna uloga da sprovodi zakone i odluke, već da bude javna služba i servis svih građana u kojima se efikasnije i efektivnije pružaju usluge i kvalitetnije živi.

Moram da izrazim zadovoljstvo što je ovo još jedna u nizu aktivnosti Vlade Republike Srbije, SNS na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u realizaciji programa razvoja Srbije. Moje kolege iz SNS i ja ćemo u danu za glasanje dati podršku ovom zakonu, a ja pozivam kolege narodne poslanike da podrže moj amandman. Hvala vam.