Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Nikolić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof dr. LJubiša Stojmirović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik LJubiša Stojmirović.
...
Srpska napredna stranka

Ljubiša Stojmirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovane koleginice i kolege, uglavnom se današnja diskusija svela na to da svi kažemo kakva je situacija u našim lokalnim samoupravama. Najsvetliji primeri su oni koji se vezuju za gradove, odnosno opštine i lokal u razvijenom delu Srbije, odnosno razvijenijem delu Srbije. Ali, Srbiju ne čine samo ti gradovi i opštine, Srbiju čine i naša sela. Selo je u ubrzanom nestajanju i propadanju i ukoliko ne povedemo računa u budućnosti ćemo imati velikih problema.

Danas u Srbiji ima negde oko 4600 sela i u njima živi oko 55% stanovnika naše zemlje. Ako se nastavi ovim tempom oni koji su stručni za to predviđaju da će za 20 godina oko 1200 sela biti neuslovno za život i da će biti nenaseljena. Koje sve probleme ima današnje selo? Jedan od najvažnijih problema je taj što mladi ljudi sve više napuštaju selo i odlaze ili u naše gradove ili širom Evrope i sveta da bi pronašli uslove za bolji život. Zatim, obrazovna struktura stanovništva je na veoma niskom nivou. Stepen socijalne zdravstvene zaštite je veoma nizak i ja ću to da vam kažem na jednom primeru iz Crne Trave.

Crna Trava je imala stomatološku službu u okviru doma zdravlja i onda je služba ukinuta sa razlogom što nije isplativo za državu da tu službu dalje finansira. Posle toga je došlo novo iznenađenje, ukinuta je apoteka sa istim obrazloženjem, ne posluje po tržišnim uslovima, odnosno negativno posluje. Država mora da povede računa i tim oblastima gde ima manje stanovništva, a pogotovu u oblastima koje su prigranične, kao što je Crna Trava.

Sa druge strane, veliki problem je infrastruktura. Ti seoski putevi su veoma lošeg kvaliteta i kada dođe nevreme i zimski period, oni su i neprohodni. Još jedan veliki problem je taj što je moral i motivacija na selu na veoma niskom nivou. Kako možemo da dovedemo u situaciju da i ta naša sela žive? Tu, gospodine ministre, morate i vi mnogo da nam pomognete.

Koristim ovu priliku da vas pozovem da budete gost kod nas u Crnoj Travi, da vidite kako živi jedna mala, siromašna opština i da nađemo zajednički način kako ćemo da pomognemo toj opštini i mnogim drugim opštinama u Srbiji koje imaju iste probleme.

Navešću vam samo još jedan problem da vidite sa čime se mi suočavamo. U selu Gornje Gare, postoji školska zgrada u koju nijedan učenik nije ušao jedno 20 godina. Ne zato što ta deca ne vole školu i što beže iz škole, nego zato što nema dece. Pre par godina rođeni su blizanci u tom selu, i ja sam zamolio lovačko društvo, Udruženje lovaca, da pomognu da se zgrada škole dovede u pristojno stanje, kako bi za par godina, kada ova deca treba da pođu u školu, bila u funkciji. Lovci su pristali, odazvali su se, hteli su da preurede to, i dogovarali smo se da jedan deo koji je bio stambeni deo gde je živeo učitelje, odnosno učiteljica, koriste oni kao svoje prostorije, ali da nam preurede i učionice kako bi ta deca koja danas-sutra pođu u školu, bili uslovi koliko-toliko, normalni.

Nije uništena ta zgrada zbog toga što je neko bio bahat pa je uništio, nego zub vremena je uništio. Krovna konstrukcija je popustila, prozori su se od nevremena i čuda svih, razbili, vrata, stakla, prozori, itd. Sve je to lepo bilo, trebala nam je saglasnost osnovne škole iz Crne Trave, koju smo dobili, međutim, sada nastaju problemi. Treba saglasnost Direkcije za imovinu, treba saglasnost Ministarstva, i ja sam lično išao da tražim to, da se dogovorim. Ja tim ljudima iz Direkcije i Ministarstva ne mogu da zamerim, oni rade u skladu sa zakonom, ali zakon nalaže da imate milion ograničenja koja ne možete da ispunite.

Prvo, ne može da se dodeli taj prostor udruženju. Ne znam zašto, ali tako je valjda zakonski regulisano. Drugo, mora da bude javni tender, ili tako nešto, gde će se javiti tri, četiri, dva, pet, učesnika itd. Pa, ja sam jedva uspeo ove da ubedim da oni pristanu da to urade. Ko će da dođe tamo da radi i da pokušava. Tu država mora da bude fleksibilnija i da omogući barem onim ljudima koji hoće da pomognu, koji se trude da nešto urade, da na jedan zbilja lakši i jednostavniji način to urade.

Nadam se, kada gospodin ministar bude došao tamo i kada bude video tu situaciju i upozna se sa njom, da će nam mnogo lakše biti da pomognemo i tim ljudima u Crnoj Travi, a i svim drugim ljudima u Srbiji koji su u sličnom položaju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Stojmiroviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Nenad Mitrović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nenad A. Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Deo predloženih izmena je u funkciji otklanjanja nedostataka u važećem tekstu zakona o lokalnoj samoupravi, a odnose se na sazivanje sednice skupštine opštine tj. grada, preduslova za uspešno vršenje dužnosti odbornika, određivanje kriterijuma za utvrđivanje broja članova opštinskog tj. gradskog veća, položaj pomoćnika predsednika opštine, ostavku predsednika opštine, promenu radno-pravnog statusa zamenika predsednika Skupštine opštine, kao i sastav i rad Saveta za međunacionalne odnose.

Među značajnim novinama je svakako potpuno izmenjen koncept utvrđivanja nadležnosti opštine, tako što se umesto nabrajanja poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave navode oblasti u kojima jedinice lokalne samouprave imaju nadležnosti na osnovu posebnih sektorskih zakona iz tih oblasti.

Ono što hoću da kažem, da smo početkom februara u Bujanovcu imali otvaranje JUMKO-ve fabrike koja je uposlila 64 radnika. Trenutno je završna faza za prijem u radni odnos još 64 radnika, što znači da će ukupno 128 radnika raditi u JUMKO-voj fabrici u Bujanovcu. To je izuzetna stvar za našu opštinu.

Ono što, svakako, nije dobro, je to da je izostala podrška opštinske vlasti. Pored toga što su uredno bili pozvani od strane kompanije JUMKO da prisustvuju otvaranju ove fabrike, nisu prisustvovali. Time su pokazali neodgovoran odnos prema privredi, kako prema privredi, tako i prema građanima naše opštine.

S jedne strane, prihodi od poreza i doprinosa slivaće se u opštinsku kasu, i time stvaramo uslove za izgradnju puteva, vodovoda, škola, vrtića, a sa druge strane zapošljavaju se ljudi sa teritorije naše opštine, koja spada u red nerazvijenih opština u Srbiji.

Pozivam kolege poslanike da u danu za glasanje podrže Predlog zakona.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marko Zeljug. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Zeljug

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvažene kolege poslanici, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi predao sam amandman koji ima za cilj sagledavanje saradnje lokalne samouprave sa državnom upravom kroz koju se obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na državnu upravu.

Lokalna samouprava predstavlja najvažniju i prvu kariku između građana i izvršne vlasti, kroz koju građani mogu da ostvare svoja prava i da upute inicijativu ka lokalnoj samoupravi i da daju predloge za određene investicije, njihovu realizaciju u delovima grada ili opštinama, uz poštovanje urbanističkih pravila.

Srpska napredna stranka je, primenjujući ovaj princip u Beogradu, otišla korak dalje i projektom „Da se radi i gradi po tvom“, dala građanima Beograda priliku da odlučuju o investicijama iz nadležnosti lokalne samouprave, planirajući budžetom projekte koji su u skladu sa urbanističkim i građevinskim propisima. Na ovaj način je primljeno 22 hiljade predloga građana, a u budžetu grada za realizaciju ovih projekata je obezbeđeno 200 miliona dinara uz dodatnih 170 miliona dinara namenjenih za finansiranje projekata u gradskim opštinama.

Analizom zahteva građana Beograda zaključeno je da je najviše građana istaklo potrebu za izgradnjom kanalizacione mreže. Odgovorna vlast, koju predvodi SNS u Beogradu, je na ovaj zahtev odgovorila izradom i predstavljanjem projekta „Beograd 2025“. Ovaj projekat jasno predviđa finansijske izvore za realizaciju i dinamiku radova za izgradnju kanalizacione mreže na teritoriji celokupnog grada Beograda i u svim gradskim opštinama.

Vlast u lokalnim samoupravama, koja je predvođena SNS, u gradovima i opštinama u kojima su predsednici i gradonačelnici iz reda naprednjaka, ubuduće će raditi po ovakvom principu i pitati građane za mišljenje i uključivati ih u donošenje odluka važnih za funkcionisanje sredine u kojoj žive, a ujedno i poštovati izbornu volju koja je apsolutno na strani politike, koja je na izborima predstavila građanima SNS i Aleksandar Vučić.

S obzirom na činjenicu da je resorni ministar nastavio jasnu politiku, koju je u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave započela Ana Brnabić, a to je reforma i osavremenjavanje funkcionisanja lokalnih samouprava u interesu građana i razvoj Republike Srbije.

Poslanička grupa SNS će u danu za glasanje podržati predložene izmene i dopune zakona, a kolege poslanike pozivam da podrže moj amandman. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Zeljug.
Po amandmanu, narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, pošto je lokalna samouprava veoma važna tema, ja moram da postavim još jedno pitanje. Pošto ne znam, na kraju krajeva, da li se sa druge strane razni dijalozi koje vrše sa nama ili monolozi zloupotrebljavaju namerno ili iz neznanja? Čak sam sve više i više ubeđen da to nije zlonamerno, da je to iz neznanja.

Evo, ja postavljam pitanje vama iz lokalne samouprave, ministru i njegovim saradnicima, to su sve stručni ljudi za lokalnu samoupravu, da li je moguće igde na svetu, a pogotovo u Srbiji da se plate zaposlenih u lokalnoj samoupravi primaju preko fudbalskog kluba? Pošto to slušamo svakoga dana od strane SNS, kako sam naravno ja, kao žuti lopov i svi mi žuti iz DS koji ne valjamo, naravno da smo upropastili Beograd gore od Nemaca i razne nebuloze i neistine, i čujemo između ostalog da sam ja, kao bivši predsednik opštine Smederevska Palanka, puštao plate zaposlenima u lokalnoj samoupravi u organima uprave, preko fudbalskog kluba.

LJudi, pa ni vaši birači ne veruju u to. Ja ovde postavljam konkretno pitanje da mi se odgovori – da li je to pod a) moguće i da li je to nekada neko radio u lokalnoj samoupravi? Ako ne dobijem odgovor, a naravno da svi vi to možete da proverite vrlo brzo, onda vas molim zaista da ne dezavuišete javnost.

Znam zašto je vama važno da kažete – evo, Kena je bio u Goloboku ceo dan sa građanima i onda ne znate šta ćete da kažete, jer vi ne smete da odete tamo, nijedan vaš ministar nije bio tamo, onda kažete – njega su isterali odatle. Pozivam sve da sutradan odemo opet kod tih ljudi, ceo dan sam bio, obišao sam maltene svaku kuću, poslao pismo i Evropskoj uniji i raznim institucijama kojima mogu. Pozivam ovde već tri dana sve ministre da pomognu Smederevskoj Palanci i da dođu u Smederevsku Palanku. Ne mogu sa vama na drugačiji način da komuniciram, pošto od opštinske uprave Smederevska Palanka nisam mogao da dobijem podatak, a to mi je bilo potrebno za pismo koje sam poslao gospodinu Fabriciju, čak i koje su posledice štete, koliko domaćinstava je uništeno, koliko je obradive poljoprivredne površine uništeno. Ne mogu tom čoveku da napišem u pismu – znate, mi smo različite partije, oni nemaju svest da mi daju kao narodnom poslaniku taj podatak. Nisu mi dali taj podatak. To ne treba meni za moju kuću, već za građane Smederevske Palanke koji su izgubili sve. To je vaša politika koja je štetna po građane. (Isključen mikrofon.)
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
(Radoslav Milojičić: Molim za odgovor ministra policije da li se nekada isplaćivala plata preko fudbalskog kluba zaposlenima. Ako jeste, podnosim ostavku na poslanički mandat.)
Samo trenutak. Ministar se prijavio. Pretpostavljam da će odgovoriti.
Kolega Vujadinoviću, vi želite povredu Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Povređen je član 107. koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine. Mislim da ste morali da opomenete prethodnog govornika gospodina Milojičića kada je rekao da poslanici podnose amandmane iz zle namere ili zbog neznanja. Vi vrlo dobro znate da to nije istina, ali je u najmanju ruku uvreda za ljude koji sede u ovom uvaženom domu. Poslanici SNS podnose amandmane ne zbog neznanja, ne zbog zle namere, nego zbog brige za Srbiju, zbog namere da ponovo izgradimo sve ono što je urušavano u prethodnim decenijama.

Ako ćete, na kraju krajeva, u najmanju ruku je nemoralno, a donekle možda i tačno nešto što je rekao gospodin Milojičić. Plate u toj opštini iz koje on dolazi, u kojoj je godinama vršio vlast, ne da nisu, one uopšte nisu isplaćivane, to je najveći problem. Vi znate da su mnoga javna preduzeća, u stvari sva javna preduzeća i sve javne ustanove, u toj opštini bile u dugogodišnjoj blokadi, da su ljudi bili u prilici da rade bez zarada…

(Radoslav Milojičić: Znači, nisu više puštane preko fudbalskih klubova?)

… a preko fudbalskog kluba je isplaćivan novac za raznorazne stvari, obično na ime jednih te istih firmi, pa između ostalog za te noćne račune po lokalnim kafanama. Nažalost, to je sve istina i u najmanju ruku je nemoralno da jedan takav čovek danas drži pridike ljudima koji dolaze iz SNS i pokušavaju da tu i takvu situaciju koja je godinama tako pravljena postave na noge i stvari vrate u jedno pravo stanje. Hvala vam.