Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Samo recite član, molim vas.

...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
… da utičemo na njihovo mišljenje.

Reklamiram član 108.

O tome kakav je ko najviše govore ljudi u kraju i mestu gde on živi. Ja živim u selu Glibovac, tu sam rođen i odrastao. Ponosan sam na svoje selo, kao i na svoju Šumadiju. I sada sam, na ovim izborima, uz svu krađu, lopovluk i maltretiranja od strane vlasti, dobio 36% na svojoj izbornoj jedinici. A ovi što se javljaju bez imena i prezimena, Aleksandra Vučića, ne mogu da dobiju ni dva, a prethodni genije je jedina opština u Srbiji, Vračar, koja je izgubila izbore kad je svuda Vučić pobeđivao, a to je taj genije koji se malo pre javio. I šta je mogao da radi sa Vesićem? Pa, da ukrade dva odbornika i da prekomponuje većinu.

I zato neću da mu poklonim otvarač ili zatvarač za pivo, kao on meni, pokloniću mu lisice.

Na kraju, pošto imam dva minuta, mislim da je izlišno da ovde govorimo o tome da ste bili u obavezi da po članu 107. i 108. opomenete govornika iz stranke Aleksandra Vulina, čoveka koji je rekao da mu je tetka kupila stan za 300 hiljada evra, i to, pazite, ne svoja tetka nego ženina tetka, i čoveka koji je na studente slao topove. Mislim da sa takvim ljudima nema šta da se razgovara i da sa takvim ljudima Srbija propada, kao što propada u ekonomskoj, poljoprivrednoj, privrednoj i u svakoj drugoj sferi, nažalost.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Milojičiću, pre nego što odete do gospodina Đilasa, da li želite da se izjasni Narodna skupština? (Ne)
(Radoslav Milojičić: Sad odoh da se čujem sa Đilasom.)
Sada možete do gospodina Đilasa.
Kolega Milojičić je morao da nas napusti. Čuli ste razlog, da ne ponavljamo ponovo.
Naravno, kolega Komlenski, to ne znači da nemate mogućnost da ukažete na povredu Poslovnika. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Povređen je član 103, jer smo malo pre imali klasičnu zloupotrebu Poslovnika.

To što je gospodin Milojičić sad javno priznao da je otišao kod Đilasa, verovatno je otišao da razmeni iskustva oko toga kako treba pare iz državnog budžeta krasti i prazniti preko fudbalskih klubova kod kojih su nastajale ustanove ničim izazvane i ničim zasluženo.

Ali, ono što je interesantno, što Đilas nije uspeo da prikriveno prenese, ogromne količine građevinskog zemljišta u gradu Beogradu, dok je istim vladao, već se to jednostavno primetilo, verovatno će sad gospodin Milojičić da mu objasni kako je njegovo vreme ukradeno 2,7 hektara državnog zemljišta i preneto na privatna vlasništva, sa fudbalskog kluba Jasenica na Milomira Grujičića, 1,7 hektara i na još neke.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Komlenski.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne)
Kolega Markoviću, zahvaljujem što ste odustali i imali razumevanja o važnosti i značaju da se vratimo na ono što jeste tema današnjeg aktuelnog zasedanja.
Nastavljamo sa amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Milosav Milojević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milosav Milojević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, cenjeni ministre, dame i gospodo poslanici, u članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi kojim se vrše izmene člana 2. Zakona o lokalnoj samoupravi, predlažem da se doda stav 2. koji glasi: „Saradnjom lokalne samouprave sa državnom upravom obezbediće se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje privatnog sektora“.

U tom smislu, ovim amandmanom koordinacija lokalne samouprave i državne uprave, uz unapređenje privatnog sektora, uvodi se kao jedan od pojmova koji definišu lokalnu samoupravu i njene aktivnosti u interesu svojih građana. Posebno je bitna koordinacija i međusobna saradnja na relaciji državne institucije i jedinice lokalne samouprave.

Svesni smo da u proteklih nekoliko godina, približavanjem Srbije EU, usklađivanjem normi, propisa i zakona koji jasnije i preciznije definišu određene oblasti, je došlo do razvoja privatnog sektora.

Mnogo veći obim izvoza, plasmana roba na inostrana tržišta, mogućnost proboja naših privatnih firmi, kompanija, dovelo je do razvoja celokupne privrede.

Smatram da je ključna stvar u ovom procesu upravo saradnja između lokalnih samouprava i nadležnih ministarstava, kako bi na pravi način mogli da raspodele sredstva koja su dostupna preko fondova EU za projekte od opšteg interesa.

Pre nekoliko dana u Aranđelovcu su otvorena nova dva pogona za proizvodnju praškastog materijala i tečnog programa za industriju boja, lakova i fasada, kao i automatsko skladištenje robe kompanije „Bekament“. U projekat je uloženo više od osam miliona evra, a na svečanosti otvaranja, pored brojnih uvaženih privrednika i drugih gostiju, bio je prisutan i potpredsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Nebojša Stefanović. Ulaganjem će privreda opštine Aranđelovac dobiti mogućnost još većeg razvoja i šansu za otvaranje novih radnih mesta.

Ovaj primer sam naveo kao još jedan u nizu, koji su ostali kao plod odlične saradnje lokalne samouprave i Vlade koja ja kompaniji „Bekament“ i pre izvesnog vremena donirala subvencije za zapošljavanje više od 70 radnika.

Ne samo ova, već i druge kompanije na teritoriji opštine Aranđelovac u proteklih nekoliko godina ostvarile su značajan rast izvoza, povećanje obima proizvodnje i zaposlila nekoliko stotina novih radnika. Razvoj privatnog sektora uz pomenutu saradnju više nego očigledno donosi rezultate i naša želja je da se ova praksa nastavi i u narednom periodu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Milojeviću.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik, Stanija Kompirović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Usvajanjem Predloga zakona o lokalnoj samoupravi zajedno sa ostalim predlozima zakona koji se nalaze ispred nas i čiji je predlog dostavilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave postižemo efikasniji rad opština i gradova, profesionalniji i moderniji servis građana Srbije.

Predlogom izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi podstičemo građane na inicijativu i uključivanje u postupku pripreme dela budžeta lokalnih samouprava. Građani će imati mogućnost da kažu šta da se gradi, više da utiču na kreiranje politike i pokretanje inicijativa od značaja za njihovu sredinu. Vodiće računa o optimizaciji, težnji da se smanji broj lokalnih funkcionera u odnosu na broj stanovnika te opštine ili grada. Podsticaj gradova da više sarađuju i pomažu jedni drugima u nedostatku kapaciteta, a mesnim zajednicama vraća ulogu staru koju je imala i težnju da budu mesta po kojima će se prepoznati, problemi i razgovarati o problemima građana.

Uspostavlja se mehanizam obavljanja poslova jedne opštine ili grada koji su od interesa za građane poput komunalnih, inspekcijskih i sličnih koji prate te opštine ili gradove. Opsežna i sveobuhvatna reforme državne uprave ima za cilj transformaciju države u servis građana i pojednostavljenost administrativnih procedura.

Moj amandman u članu 1. ovog zakona odnosi se na sveukupni razvoj društva sa posebnim osvrtom na unapređenje pravosuđa. Izgradnja efikasnog pravosudnog sistema i boljeg poslovnog ambijenta dovodi do brzog rešavanja sporova. Nove profesije, novi zakoni, a sve u cilju bolje sigurnosti svih građana. Sve to činimo da bismo otklonili štetne posledice koje su našem društvu, našem opštinama i gradovima nanela DS svojom vladavinom, pa mi otklanjamo posledice i idemo putem napred, brže, jače i bolje. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Kompirović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Jelena Mijatović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Mijatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se stavlja akcenat na finansiranje institucija koje se bave brigom o deci.

Smatram da je već u uvodu ovog zakona neophodna odgovarajuća odrednica koja će definisati razvoj Republike Srbije kroz prizmu dečjih prava. Pre svega, želela bih da naglasim da se izmene koje predviđa ovaj Predlog zakona odnose na promenu u načinu određivanja nadležnosti i jedinica lokalne samouprave u radu Skupštine, opštinskog veća i uprave, unapređenje mehanizma neposrednog učešća građana u obavljanju poslova lokalne samouprave, reforme funkcionisanja mesnih zajednica i jačanje međuopštinske saradnje i da su kao takve od velikog značaja, budući da se na ovom zakonu radilo od 2013. godine.

Optimizacija broja opštinskih i gradskih funkcionera i zaposlenih, participacija građana u postupku pripreme odluke o budžetu i jačanje međuopštinske saradnje dovešće do produktivnijeg rada jedinice lokalne samouprave, većeg učešća građana u kreiranju politika, boljeg i efikasnijeg rada službenika, kao i daljih reformi sistema plata.

Ovim će se omogućiti da jedinice lokalne samouprave naprave zamajac u sveukupnom razvoju javnog i to neposredno i posredno privatnog sektora, a samim tim i da omoguće bolje uslove za kvalitetniji život naše dece.

Mi i sada imamo primere dobre prakse, gde gradske opštine, pored određenih institucija, u svojim aktivnostima pokazuju izrazitu brigu o deci.

Ističući nekoliko u moru značajnih i za decu važnih akcija, navela bih primer rada gradske opštine Palilula, koja je u protekle dve godine pokazala i dokazala da iako su infrastrukturni problemi najveći, i briga o deci je naravno sve prisutna.

Tako, na primer, u 2017. godini GO Palilula je u okviru akcije „Da rastemo zajedno“ podelila 1.800 bebi kolica, a ista akcija porodice sa prinovama očekuje i ove godine.

U protekle dve godine sagrađeno je šest novih dečijih igrališta, a veliki broj postojećih je i rekonstruisano.

Ono što je važno i što želim da istaknem, GO Palilula je u saradnji sa MUP uvela video nadzor u 17 osnovnih škola na svojoj teritoriji kako bi se osigurala veća bezbednost đaka, a najboljim đacima je kao nagradu za odličan uspeh obezbedila i putovanje. Zatim, podrška sportskim klubovima, turniri koje organizuje opština, ali i akcije pod nazivom „Plivajmo zajedno“ na divan način uče decu pravim vrednostima.

Organizacijom prazničnih manifestacija, karnevala, kao što su „Vaskršnji karneval“ ili „Ulica otvorenog srca“, promovišu se porodične vrednosti, ali i tradicija i kultura. Podsetila bih da se već drugu godinu za redom na Paliluli organizuje podela novogodišnjih paketića za decu i to za 7.500 mališana. Ova i ostala ulaganja u infrastrukturu, u puteve, vrtiće, zelene površine, parkiće, omogući će brži razvoj našoj zemlji, a deci omogućiti kvalitetno detinjstvo.

Na ovaj način pokazujemo da svi zajedno moramo da radimo za naše najmlađe, da nam stalno kao prioritet bude natalitet i bolji uslovi života dece u Srbiji. Moramo da se borimo da nas iz godine u godinu bude što više kako bismo sačuvali naš narod i našu zemlju. Hvala.