Deseto vanredno zasedanje , 26.09.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ili replika ili amandman.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Replika.
Ja sam šokiran izjavom gospodina preko puta mene što nije slušao obrazloženje mog amandmana. Nije čudno što to nije slušao, jer on nije znao ni o kom se zakonu radi, koji je na dnevnom redu. A kako bi, pobogu, braćo, znao kad je došao pre pola sata u ovu Skupštinu, a mi radimo od jutros deset sati. Tako radi svaki dan, on i gospoda iza njega. To je jedno.
Drugo, da ovaj zakon ne može uticati na ukupni razvoj i ekonomski modernizaciju Srbije, a time kada se poboljša i penzioni sistem i na vaspitno-obrazovni sistem zna svaki đak u prvom razredu osnovne škole, ali on nije slušao, to je jedno.
Drugo, nikada u životu nikoga nisam uvredio. Vi dobro, gospodo narodni poslanici znate, a i građani Srbije znaju sve ovo što sam rekao kako je prethodni govornik govorio o kolegama narodnim poslanicima citirao sam iz štampe, sada ću samo jednu rečenicu da kažem. Tako na primer „kralj stečaja! 14. aprila Gospodnje 2011. jedan ugledni list, naslov stoji „Policija češlja kralja stečaja“. Aprila 16. godine 2011. naslov „Kralj stečaja, Saša Radulović, ojadio šećerane“. Imam stotinu takvih iz štampe, a za njegovog kolegu iz njegove stranke, koji je oštetio budžet 2010. godine za 463 miliona dinara, izveštaj DRI koji sam ja citirao već i ranije, ovo je u suštini…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Samo da završim rečenicu i po Poslovniku imam pravo…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Imate dva minuta kada je replika u pitanju. Završite rečenicu.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Evo da završim ovu rečenicu. DRI je utvrdila, utvrdila komisija i u štampi tri dana iza toga Dragan Šutanovac zvani „zgrabinovac“, ništa nisam gospodo narodni poslanici izmislio, već ono šta je ko radio od ove gospode.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala profesore Atlagiću.
Evo da damo priliku i Goranu Ćiriću. Pravo na repliku, pa se vi javite opet po amandmanu, naravno. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Evo u dva minuta, trojica poslanika i prosto kratki odgovor, još jednom potvrda od pomenutog profesora doktora o seriji uvreda za svoje kolege i one koji su u sali i one koji nisu u sali. Nikada od mene niste mogli da čujete bilo kakvu uvredu prema bilo kome od poslanika ili poslanica u ovim klupama.

To što sam postavio pitanje o diplomama i o znanju, valjda je sasvim logično da svako od nas zna kako mu se zvao diplomski rad ili maturski ili bilo koji rad, jer je to nešto što ostaje za sva vremena onima koji su uložili makar desetine sati truda oko takvog rada, a kamoli i malo više od toga.

Ako me pitate kako se zvao moj maturski ili diplomski rad, evo, reći ću vam, znam ga napamet u toku dana i noći.

(Aleksandar Martinović: A ko to ne zna?)

Pa, bivši predsednik Republike Srbije, Tomislav Nikolić, na to pitanje nije znao da da odgovor, niti je dao javnosti odgovor na kom fakultetu je studirao.

Dakle, postavio sam pitanje i ministru prosvete o odnosu prema svojim kolegama koji su davali nemušta objašnjenja o tome gde su studirali, u kom periodu, koje smerove i doktorate, verodostojnost doktorata onih koji su ih ovde prikazali i koji se kite tim titulama.

Ali, ono što ste vi pokazali, pokazali ste u suštini kakav je odnos prema ljudima koji rade u državi u javnim preduzećima, jer ste postavili to pitanje. Pa, naravno da je logično i ljudi i iz pozicije i iz opozicije rade u državnim sistemima. Zar mislite da je pristup bilo kom državnom sistemu moguć i poželjan jedino ljudima koji su članovi stranaka na vlasti? To u stvari pokazuje o tom pristupu i tom pitanju.

Što se stana tiče, koji se pominjao, jedan sam od retkih direktora Pošte koji nije dobio stan, nego je podigao kredit, otplaćuje taj kredit i naravno da otplaćujem sa izazovima kakve imaju i svi ostali ljudi u Srbiji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, kolega Ćiriću.
Doktor Aleksandar Martinović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Evo, jedna vrlo kratka replika, u stvari, jedno pitanje.

Ako je, gospodine Ćiriću, normalno to što vi kažete, ja zaista mislim da je normalno, dakle, da je svakom građaninu Republike Srbije potrebno omogućiti pristup državnoj službi, kažite da li je u vaše vreme bilo moguće da predsednik poslaničke grupe bilo koje opozicione partije, evo, pošto ste sada maločas spominjali bivšeg predsednika Republike, Tomislava Nikolića, on je u to vreme bio predsednik poslaničke grupe SNS u vreme kada ste vi bili na vlasti, da li je bilo moguće u to vaše demokratsko vreme, evropsko vreme, građansko vreme, da Tomislav Nikolić bude u Narodnoj skupštini predsednik poslaničke grupe SNS i da istovremeno bude specijalni savetnik generalnog direktora JP „Pošte Srbije“ ili bilo kog drugog javnog preduzeća u Srbiji za platu od 150.000 dinara?

Navedite mi, molim vas, jedan primer u periodu od 2008. do 2012. ili od 2000, pa do 2008. godine, da li je takvih primera u Srbiji bilo, dakle, da neko u Skupštini Srbije bude šef opozicione poslaničke grupe i da bude specijalni savetnik direktora „Pošte“, „Elektroprivrede“, „Telekoma“ ili neke druge državne kompanije.

U vaše vreme to nije bilo moguće i to nije bilo normalno, ali je to normalno u naše vreme i kao što vidite, Srbija, pa vi ste očit primer, nije zemlja neslobode, nije zemlja u kojoj nema demokratije. Naprotiv, Srbija je zemlja demokratska, Srbija je zemlja u kojoj nema partijskog zapošljavanja, a najbolji primer za to ste vi, gospodine Ćiriću. Vi ste najbolji udžbenički primer kako treba da izgleda jedna demokratska i pravno uređena država. Čovek je protiv režima, ali zato radi u državnoj kompaniji za 150.000 dinara.