Deseto vanredno zasedanje , 26.09.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Periću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri sa saradnicima, podnošenjem ovog amandmana na Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju smo želeli da napravimo jasnu razliku između onog kako vi vidite penzioni sistem i kako vidi Srpska radikalna stranka. Tu je ogromna razlika.

Mi smo rekli da treba da stoji – Zakona o sistemu penziono-invalidskog osiguranja. Zbog čega? Da bismo još jednom naglasili koliko je to važno i bitno.

Penzije nisu nešto što bilo koja vlada, predsednik države, dodeljuje svojim građanima bez nekakvog osnova. To su stečena prava i apsolutno nije moglo da se vrše izmene i dopune, a vi još, da tragedija bude veća, a ja bih rekao i tuga, 2014. godine izmene i dopune ovog zakona nazivate reformama. Reformom se može nazvati, ja to tako razumem, nešto gde se neke nepravilnosti otklanjaju na ozbiljan, dosledan i trajan način, a nikako uzimanjem od građana Srbije ono što su oni stekli.

Način da dođete do određenog iznosa sredstava koji ste ovaj put uzeli od penzionera, odnosno građana Srbije, bilo je više, a mi smo vam ukazivali na njih – smanjite broj agencija, evo dobrog izvora za prikupljanje sredstava. To je bio jedan, ali čini mi se u Srbiji, ukoliko reforme budu na ovakav način sprovođenje, vezano za penziono-invalidski sistem, da bi možda Vlada mogla, odnosno neke zakonske izmene da prepoznaju u našem pravnom sistemu i zaštitnika penzionera Srbije. Čini mi se da bi to bilo efikasnije, a možda i potrebnije, za mnoge penzionere, nego što je Zaštitnik građana Srbije.

Siguran sam potpuno, kao što i kod Zaštitnika građana Srbije postoji veliki broj predmeta iz lokalnih samouprava, a to je iz razloga što vi želite da preslikate sa republičkog nivoa vlast na lokalnom nivou, da je veliki broj obraćanja građana i po osnovu uskraćenih prava iz penziono-invalidskog osiguranja.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega LJubenoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju poslanička grupa SRS podnela je amandman kojim smo predložili da se promeni naslov. Ovaj amandman smo podneli jer smatramo da je amandmansko rešenje primerenije i sveobuhvatnije.

Kada govorimo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, čuli smo u raspravi u načelu šta je rekao predsednik SRS, dr Vojislav Šešelj – da Vlada Republike Srbije ni u kom slučaju nije smela 2014. godine da donese Zakon o privremenom uređivanju načina isplata penzija. Od 2014. godine do danas naša poslanička grupa vam je zamerila zbog toga i uvek smo isticali da je taj postupak Vlade neopravdan i nezakonit.

Srpska radikalna stranka će uvek insistirati na tome da se u Narodnoj skupštini usvajaju zakoni koji će biti u interesu svih građana Republike Srbije, pa tako i korisnika penzija.

Predlagač ovim zakonom, izmenama i dopunama, je kao razloge za donošenje ovog zakona naveo potrebu daljeg uređivanja sistema penzijsko-invalidskog osiguranja, a u okviru započete reforme ovog sistema od 2002. godine.

Kao osnovni cilj reforme sistema penzijskog i invalidskog osiguranja navodi stvaranje uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema, koja će obezbediti pravnu sigurnost i odgovarajući socijalni položaj sadašnjih i budućih generacija penzionera.

Imamo i nedvosmisleno priznanje predlagača da su mere koje su sprovedene tokom reformi uglavnom bile restriktivnog karaktera.

Zbog tog tereta koji već godinama podnosi većina penzionera u Srbiji, Srpska radikalna stranka insistira da se prestane sa daljim urušavanjem položaja penzionera i da, kao što sam već istakao u Narodnoj skupštini, moraju da se usvajaju zakoni koji će biti u korist naših građana penzionera.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Saviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na naslov Predloga zakona o invalidskom i penzijskom osiguranju. Ono što je najbitnije, oko ovog zakona se digla velika pompa u javnosti, gde Vlada želi da prikaže i da pokaže javnosti kako je napokon našla čarobnu formulu, čarobni štapić za rešenje mnogih društvenih problema, pogotovo za rešenje penzionera.

Odgovorno tvrdim da ovde ne postoji nijedan čaroban štapić niti je našla Vlada način da se reše, odnosno da se poboljša materijalni položaj naših penzionera, jer da je to uradila ne bi za svako povećanje penzija ili bilo kojih drugih davanja konsultovala, odnosno pitala i tražila odobrenje od MMF. Iako dođe do nekog povećanja bilo kojih budžetskih davanja, budžetskih izdataka iz budžeta Republike Srbije, to prvo mora da odobri MMF i to Vlada i sama priznaje, dakle, nemoj da se hvali ovim stvarima.

S druge strane nije popravljen nikakav položaj penzionera, jer ako znamo koliki je bio standard i kakav je bio pre četiri godina kada je došlo do smanjenja penzionera, odnosno ako znamo koliki su bili računi za komunalne i druge usluge, uporedimo to sa današnjim povećanjem penzija i pretvorimo u procente, jer prosto uporednom metodom može se doći do zaključka da i sa ovakvim povećanjem koji se Vlada hvali na sva zvona, nije došlo do poboljšanja materijalnog položaja penzionera, čak na protiv taj materijalni položaj je i dalje težak i slabiji i lošiji nego što je bilo ranije.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Despotoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri sa saradnicima, postavlja se jedno suštinsko pitanje, da li se moralo pribeći pre četiri godine da najstarija populacija trpi udar na svoj ionako prazan džep. Razumem činjenicu da je Srbija, kako kažete, u tom trenutku bila pred bankrotom, a ako je i to tačno, a svi mi, a i građani Srbije znaju ko je krivac za taj sunovrat i debakl budžetskog sistema, ti isti koji su doveli Srbiju na rub propasti, danas nažalost vedre i oblače Srbiju.

Po mom skromnom mišljenju nije samo Darko Šarić najveći kriminalac, kako kažete u Srbiji, čija se imovina plenila i prodavala aukcijama. Pitam vas, zašto se nije plenila i prodavala imovina političkih moćnika i njihovih tajkuna za koje se zna kako je stečena i na koji način. Takav novac bi se slio u budžet Srbije, a sigurno i od novca koji je stečen prodajom domaćih banaka i tetkinog skupog kauča, PIO fond bi bio pun i danas penzioneri ne bi imali bojazan za ono što je svojim mukotrpnim radom zaradio i stekao.

Ono što SRS govori i predlaže jeste da se najmanje penzije, ispod 30.000 dinara, znatno povećaju, a najveće, od 100 do 130, ostanu na istom, jer je takvih u Srbiji od 1.717.000 malo.

Posebno treba staviti akcenat na one penzije koje su socijalna kategorija, a to je poljoprivredna penzija. Sa takvom ispravnom socijalnom politikom i povećanjem ovih penzija značilo bi onima koji su ceo svoj život posvetili selu, a ujedno ga i održali, a danas, nažalost, jedva da prežive. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima kolega Filip Stojanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i to tako da se izmeni naziv zakona.

Ovo nije prvi put da poslanička grupa SRS podnosi amandmane na naziv Predloga zakona, ali smo prinuđeni na to, jer vi uporno odbijate naše opravdane sugestije.

Naime, mi stalno tražimo da se u naslovu svih zakona nađe i odrednica koja govori da su u pitanju zakoni Republike Srbije. Ovo je Narodna skupština Republike Srbije i onda je logično da svi zakoni koji se u njoj donose u svom nazivu i imaju odrednicu koja govori da se radi o Republici Srbiji, ali to vama ništa ne znači.

Imate apsolutnu većinu, ponašate se komotno i mislite da možete da radite kako vam je volja. To nije način kako treba da funkcioniše jedan demokratski izabrani parlament i to će vam pre ili kasnije obiti o glavu. Imate primere nekih koji su vladali pre vas, koji su imali ubedljivu većinu nego što je vi imate, koji su se ponašali još gore od vas i vidite danas gde su oni. Dakle, morate biti svesni da se nekada mora prihvatiti i neki amandman opozicionih stranaka. Zahvaljujem.