Deseto vanredno zasedanje , 26.09.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pravo na repliku, LJiljana Malušić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Meni se čini da gospođa ima izuzetno kratko pamćenje.

Setimo se privatizacija, pljačkanja ove države. Za vreme vladavine DSS, mislim da je gospođa bila u toj stranci, vršene su najveće pljačke u zemlji od 2000. do 2008. godine, 590 preduzeća je opljačkano, ogoljeno, pa tako ogoljeno vraćeno državi, pod jedan. Zaboravila je uvažena gospođa da je 2008. godine otpušteno 400 hiljada ljudi, 400 hiljada ljudi je ostalo bez hleba. Pa, ko će da uplaćuje u PIO? Nezaposlenih 27% do 2012. godine.

Dolaskom Srpske napredne stranke na vlast taj procenat se drastično smanjuje. Godine 2018, dolaskom ino kompanija, otvoreno je 70 novih fabrika, zaposleno preko 150 hiljada ljudi koji uplaćuju doprinose i poreze u PIO fond, pa kako ćemo da revitalizujemo PIO fond ako ne tako? Kako? Sivom ekonomijom? Ne, nego na ovaj način. A dotirano je bilo 2012. godine 52% iz budžeta. Da stavimo prst na čelo da vidimo ko je kriv za ovo. Znači, nije adresa SNS, nego koalicija dosovska vlast i gospođa koja je bila u DSS. Hvala.

(Gorica Gajić: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemate pravo, niste pomenuti.
(Gorica Gajić: Stranka je pomenuta.)
Znate da nemam mogućnost, uz svu stvarnu volju i želju. Hvala vam.
Reč ima Aleksandra Tomić, po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Vreme poslaničke grupe.

Neće jačina argumenata ojačati te argumente koje su naveli oni koji su do 2012. godine pokazali da nisu sposobni da vode državu na jedan krajnje odgovoran i održiv način, a pogotovo kada govorimo o budžetu Republike Srbije.

Ono što želim da kažem, kada je u pitanju Fiskalni savet, to je da su pretpostavke Fiskalnog saveta totalno pogrešne. Zašto? Zato što se formula primenjuje ukoliko padnemo ispod 11% GDP-a kada je u pitanju uopšte nivo, obim penzija, a rast bi trebalo da bude iznad 4% da bi mogla da se primenjuje ta formula. Znači, to je taj švajcarski model koji se napravio u primeni ovde prema načinu na koji imamo mogućnosti da isplaćujemo, odnosno usklađujemo penzije. Mi ne pričamo ni o povećanju, nego govorimo o usklađivanju penzija u odnosu na inflaciju, odnosno na rast cena na malo i usklađivanje kada govorimo u odnosu na veći rast od 4% i to je ta formula o kojoj stalno pričamo. A tu formulu ne možemo da primenimo ako nam je iznad 11%, odnosno primenjivano je kada je ispod 11% vezan obim penzija za povećanje i kada govorimo uopšte o budžetu Republike Srbije, znači za ta davanja.

Sada kada pričamo o tome moramo da budemo realni i da kažemo – 11,1% bruto društvenog proizvoda je sada obim koji se odnosi na ovo povećanje, odnosno kada imamo ukidanje ono koje smo imali smanjenje penzija 2014. godine i još uvek smo iznad toga da nismo u mogućnosti da primenimo praktično onu formulu, jer primenom formule bi imali mnogo manje jer bi imali 1% povećanje penzija, sa skidanjem ovog smanjenja od 2014. godine, tako da bi penzioneri koji imaju 50.000 sada primili 50.500 dinara. Ako se vi zalažete za to, ako Fiskalni savet želi to stepenovano povećanje penzija, onda recite građanima Srbije da penzioneri znaju za šta se zalažete. Znači, formula funkcioniše onda kada imate veći rast od 4%, lepo kaže taj švajcarski model, i kada imate smanjen obim na 11%, kada se vezujete za rast bruto društvenog proizvoda. Danas moramo da budemo krajnje otvoreni i iskreni, a ne kad vam odgovara, onda se malo vezujemo za formule, vezujemo za Fiskalni savet, a kad vam ne odgovara, onda jednostavno ne želite o tome da razgovarate.

Mi želimo da sa ovim povećanjem penzija i sa vraćanjem na 2014. godinu penzioneri znatno dobiju povećanje penzija, odnosno usklađivanje, i taj procenat od 0,3% je dodatak koji će u stvari dovesti do toga da se penzioneri usklade na određeni nivo i od tada počinjemo da računamo visok rast, preko 4% za sledeću godinu, da bi otvorili mogućnost da u sledećoj godini dobiju znatna povećanja penzija. To je želja i rad kompletan, kao rezultat ekonomskih reformi, ne samo SNS, nego svih ljudi koji su u protekle četiri godine podržali ovu politiku i dali jačinu da se te ekonomske reforme što pre sprovedu. Zaista, ova zahvalnost leži i penzionerima koji su pretrpeli te ekonomske reforme i pomogli svemu tome i zato mi njima ovim želimo na određeni način da se zahvalimo. Taj nominalni ček koji će dobiti u tom mesecu novembru za oktobar, da se on nalazi znatnim povećanjem.

Prema tome, ta reforma o kojoj vi pričate, nigde ne piše da je neko ekskluzivno pravo Vlade da povećava penzije, već jednostavno stoji u zakonskom osnovu o budžetskom sistemu član 27e, koji upravo govori o tome da treba taj obim penzija da bude 11% bruto društvenog proizvoda, govori o tome da su penzije ne socijalna kategorija, već jedna kategorija stečenog prava koja važi za sve penzionere, da ovaj nivo

penzija je mogućnost ekonomske održivosti ne samo budžeta, nego i rasta koji planiramo u sledećoj godini, na osnovu realnih investicija koje ste imali prilike da vidite i u saradnji sa zapadom i sa istokom. To je ono zbog čega je Vlada Republike Srbije, u saradnji sa PIO fondom, dala ovakav predlog na glasanje i dala poslanicima na razmatranje.

Mislim da je pošteno da kažete da treba da se podrži ovakav predlog, jer ste svi vi bili za to da se ukine odluka koja je bila 2014. godine ovde u Skupštini donesena kao jedna od najtežih političkih mera koje bilo koja Vlada i bilo koja stranka predložila i sa time krajnje pošteno izaći pred građane Srbije i podržati ovako nešto, jer sve ostalo predstavlja jedno veliko licemerje i pokušaj da politički profitirate na ovakvom predlogu sa idejom da u budućnosti jednostavno penzioneri nemaju ovoliko povećanje sa usklađivanjem penzija. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala koleginice Tomić.
Reč ima, po amandmanu, narodni poslanik Đorđe Milićević i šef poslaničkog kluba SPS. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem gospodine Marinkoviću.

Poštovani ministri, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo tokom celog dana, današnje i jučerašnje rasprave, očekivali da ćemo čuti predlog šta je alternativa i postoji li alternativa reformskom kursu Vlade Republike Srbije i bili smo spremni za takav vid rasprave. Najpre želim da kažem da je jako dobro što ste sednicu uveli u jedan normalan tok, pre svega zbog važnosti i značaja teme o kojoj danas govorimo, jer ovo je tema koja se tiče budućnosti Srbije i ovo je tema koja se tiče budućnosti svakog građanina Srbije.

Mnogo što šta je tokom današnje rasprave rečeno i želim samo nekoliko rečenica, dozvoli ćete mi, u kontekstu onoga što je i koleginica Malušić rekla. Mislim da su teške kvalifikacije kada neko kaže u Narodnoj skupštini Republike Srbije da, citira ću – žene ne smeju da zatrudne. Mi smo ovde usvojili mere koje se tiču demografske budućnosti i ja želim da kažem u ime poslaničke grupe SPS – nije nas sramota, jer odgovorno radimo svoj posao, zajedno sa našim koalicionim partnerima, kako bi imali pozitivne ekonomske pokazatelje. Jer, kao što je rekao ministar tokom današnje rasprave, sve zavisi od ekonomskih pokazatelja i sve zavisi od toga koliko će ekonomski pokazatelji u periodu pred nama biti pozitivni. Protest je legitimno pravo, ne sporimo, ne želimo da uvredimo nikoga, ali ponosni smo na dosadašnje smernice u stimulisanju nataliteta

Maločas sam rekao, mi danas govorimo o temi koja se tiče budućnosti. Kad kažem budućnosti, mislim na budućnost Srbije, mislim na budućnost svakog građanina Srbije. I, građani upravo zbog važnosti i značaja ove teme od nas očekuju i ozbiljan i odgovoran pristup i ozbiljan i odgovoran odnos. Ali, znate, kada nemate argumente, da se ne uvrede kolege iz SRS, ne mislim na vas kada pomenem opoziciju, ogradiću se, kada nemate argumente, kada nemate predlog, kada nemate alternativu, kada nemate šta konkretno da kažete o zakonskim predlozima koje su danas tačke dnevnog reda, znate samo da ste uglavnom protiv svega, onda kroz one opšte političke foskule – ukrali ste, oteli ste, lopovi, odgovaraće te, obračuna ćemo se, pokušavate, nažalost, da dođete do jeftinih političkih poena.

Međutim, složiću se sa koleginicom Tomić u potpunosti, snaga argumenata je uvek iznad snage sile. Niste jaki kao poslanik i kao poslanička grupa onoliko koliko možete snažnije da govorite, ili koliko puta ćete reći nekome da je nešto ukrao, da je nešto oteo, već koliko su vam snažni argumenti, a argumenti su u konkretnom slučaju, kada govorimo o pozitivnim i ekonomskim pokazateljima, i vidljivi i prepoznatljivi.

Kada neko kaže – obračuna ćemo se, izvinite Srbija je danas uređena pravna država u kojoj funkcionišu institucije iz sistema i svako treba u Srbiji da radi svoj posao i u Narodnoj skupštini Republike Srbije dijalog ne može i ne treba da se vodi na takvom nivou.

Kada neko kaže – nisu bitni ekonomski pokazatelji, nije bitno što su ekonomski pokazatelji pozitivni, nisu bitni investicioni ugovori koji donose nova radna mesta, koji podstiču privredni rast, nije bitno to što ćemo povećati penzije, nije bitno što se razgovara sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda u pravcu povećanja plata u javnom sektoru, onda to samo govori o onima koji tako nešto i mogu da izgovore, a ne o nama kao predstavnicima vladajuće koalicije.

Pojednostavljeno je, da ne kažem, elementarno neznanje i neuko gledanje na ovu temu kada kažete – oteli ste penzije. Mi ovde govorimo o merama, a to su bile mere za spas srpske ekonomije i mere koje se tiču budućnosti Srbije. Godine 2014, o tome je maločas govorila i koleginica Tomić, mi smo imali dva puta i dva pravca. Jedan put, znate kada ste opozicija, nemate apsolutno nikakvu odgovornost, mi smo o tome više puta govorili, i onda možete da govorite ono što lepo zvuči. Ako bi u praksi to realizovali, imali bi finansijski bankrot i finansijski krah. I, to bi imali za godinu ili dve da smo odabrali taj put i pravac 2014. godine. I, drugi put i pravac koji je značio reformski kurs Vlade Republike Srbije, reformski proces, i kroz taj reformski proces dolazimo do pozitivnih ekonomskih pokazatelja koje imamo danas, a ti pozitivni ekonomski pokazatelji su preduslov za povećanje penzija u Srbiji. Pozitivni ekonomski pokazatelji su vidljivi i prepoznatljivi. Nepobitne su činjenice.

Tokom današnje rasprave neko je rekao – oteli ste penzije, povećali poreze, čini mi se, na akcize, i vi tako punite budžet. To je elementarno neznanje, da ne kažem nešto teže. Mi smo, ponoviću, 2013. godine bili pred bankrotom. Javni dug 78%, sada ispod 50%, do kraja godine. Vraćen je ogroman deo dugova. Kada je reč o javnom dugu, Srbija je među najuspešnijim zemljama u Evropi. Treća godina za redom imamo budžetski suficit. Pa, nemamo budžetski suficit zbog razloga koje su navodile kolege iz pojedinih opozicionih poslaničkih grupa. Pa, nema to veze sa direktnim stranim investicijama po čemu je Srbija danas lider u regionu 1,4 milijardi evra u prvih šest meseci. Nema to apsolutno nikakve veze ni sa privrednim rastom, ni sa rastom koji je 4,9%. Toliko nije bilo u poslednjih 10 godina. Nema to veze ni sa minimalnom cenom rada koja je danas 155 dinara, ima samo veza sa jednim predanim, marljivim, odgovornim i ozbiljnim radom i sa tačno je tada političkim nepopularnim merama, hrabrim i odlučnim merama koje su preduzete 2014. godine, odnosno čiji su temelji postavljeni 2014. godine.

Upravo zahvaljujući požrtvovanosti penzionera i o tome je danas bilo reči, požrtvovanosti i razumevanju, strpljenju, došli smo do pozitivnih ekonomskih pokazatelja, a ti pozitivne ekonomski pokazatelji jesu preduslov za povećanje penzija. Kada neko danas kaže, izdvajate premalo za penzionere, ne, ovo je povećanje koje je zasnovano na realnih, na zdravim osnovama. Dakle, do ovog povećanja se došlo kroz reformski kurs Vlade Republike Srbije, nije se uzimalo iz budžeta, ostavljao minus u državnoj kasi, a pravio socijalni mir i povećavale plate i penzije, već se kroz odgovoran i ozbiljan pristup, kroz racionalno i domaćinsko ponašanje došlo do najboljeg rešenja. Ako postoji neki drugi prava, ako postoji neka druga alternativa, neki drugi predlog, pa dajte da ga čujemo. Nismo ga čuli tokom današnje i tokom jučerašnje rasprave. Šta je to što postoji? Ne želimo i nećemo dozvoliti da se vratimo na period iza nas, period kada smo imali negativne ekonomske pokazatelje.

U pravu je koleginica Tomić, poštujemo mi i stavove MMF i Fiskalnog saveta i Svetske banke. Dobro je da oni na pravi način sagledavaju pozitivne efekte reformskog kursa Vlade Republike Srbije, ali nastavićemo da radimo u najboljem interesu građana Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala kolega Milićeviću.

Reč ima ministar Zoran Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Pre nego se osvrnem na izlaganje naše koleginice poslanice koja je izašla. Prvo da vam skrenem pažnju na jednu stvar koja je vama promakla.
Koleginica je rekla, poslanica, da se radi u ovom zakonu o smanjenju socijalnih davanja i time su građani Srbije obmanuti. Uvažena koleginica poslanica je rekla smanjenje socijalnih razlika, što je suštinski velika razlika. Đ
Što se tiče njenog komentara da Vlada Republike Srbije daje sebi za pravo, a svaka Vlada ima pravo i u prošlosti i u sadašnjosti i u budućnosti, pravo da predlaže Narodnoj skupštini. Narodna skupština je ta koja usvaja predlog Vlada. Kakav će da bude taj predlog zavisi od te skupštinske većine. Kakva je bila skupštinska većina 2008. godine koja je usvojila za 2009. i 2010. godinu, da i ako je zakon predviđao povećanje penzija, oni su te penzije zamrzli.
Ova Vlada daje predlog da penzije brže rastu od inflacije, od minimalnih odnosno rasta cena na malo, da ona ne bude tih 1, 2%, već da bude 4%, 5%, 6% i da ona bude daleko viša od onoga koliki su realno porasli troškovi života.
Još jedna stvar, radi informisanja javnosti, onaj koji je imao penziju 23.000 dinara u 2014. godine imaće posle donošenja ovog zakona 26.060 dinara. Onaj koji je imao 26.000 imaće 29.132 dinara. Onaj koji je imao 38.000 imaće 41.005 dinara. Onaj koji je imao 50.000 imaće 53.954. dinara, i onaj koji je imao 100.000 dinara imaće 107.907.
Građani Srbije, dragi penzioneri procenite sami, ovo povećanje nije iz kredita, ovo povećanje je realno uspeh naše Vlade, ovo je povećanje realno uspeh svih naših građana koji su u prethodne tri godine doprineli da Srbija ekonomski uspe i da podeli ovaj uspeh zajedno sa svojim građanima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala ministre Đorđeviću.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, završavamo rad za danas, nastavljamo sa radom sutra u 10,00 časova. Hvala.