Deseto vanredno zasedanje , 28.09.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/202-18

6. dan rada

28.09.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 20:55

OBRAĆANJA

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Samo nemojte onda da mi skidate od onog vremena.

Bez obzira što se ne slažem sa onim što je rekao uvaženi prethodnik, poštujem i pohvaljujem barem taj gest da se replicira, a ne da se zloupotrebljava Poslovnik, tako da to sa zadovoljstvom konstatujem, kao što je njegov prethodnik, odnosno prethodni govornik, po običaju, po stoti put, po hiljaditi put, ovde zloupotrebio Poslovnik. I vi ste ga zloupotrebili, gospodine predsedavajući, jer ga čak niste pitali ni po kom osnovu reklamira Poslovnik. Toliko je već navika da uvaženi kolega maše tim Poslovnikom i priča povodom toga sve što hoće, vređa, izmišlja, kleveće političke protivnike, i da mora da dobije reč po Poslovniku, da ga vi prosto niste ni pitali po kom osnovu i po kom članu reklamira. To se može proveriti i tu ste vi pogrešili.

S druge strane, samo da kratko odgovorim, pošto ćemo verovatno nastaviti ovu, nadam se korisnu ili bar relativno korisnu polemiku. Ograđujem se, naravno, gospodine Orliću, evo da vam pomenem ime, da ne bude da izbegavam. Doduše, nemam šta da se ograđujem jer ja nisam član tog saveza i taj gospodin Veselinović mi nije nikakav lider, ali svejedno, mislim da je to tvit koji je za osudu i nemam nikakav problem da se od toga ogradim, iako mislim da je teško sada pokušati taj slučaj naduvati i napraviti od njega najveći problem u državi, od jednog neodmerenog tvita, kakvih je bila gomila i od strane predstavnika vlasti u prethodnom periodu. Dakle, nemam nikakav problem da to osudim.

Što se tiče druge stvari, ovo drugo, ne znam šta je bilo to u Šapcu, to nisam ispratio, a što se tiče tvita, kažem, nemam nikakav problem. Nije moja koalicija, nije mi lider.

Što se tiče prisustva u sali, ja sam rekao – neće biti prisutnih u sali. Dakle, ja sam sedeo prethodnih dana vrlo usrdno, vrlo uredno, svakako više od malo koga, malo koga sa ove strane, pa i sa ove vaše strane. I, vi ste znali da budete sami, usamljeni, jedan jedini ste sedeli od strane predsednika vlasti, pa ste rekli – dovoljno je jedan ako su argumenti jaki. Mislim da sam ja jedan dovoljan da ukažem da to, da način kako koristite i zloupotrebljavate amandmane nije u redu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Vukadinoviću.
Kolega Vukadinoviću, ja veoma precizno i jasno govorim. Mislim da niste čuli, kolega Marijan Rističević, možda nije bio upaljen mikrofon u trenutku kada ste pomenuli član 107, ali ja na početku, uglavnom, moja obaveza je da pitam na koji član se poziva, i nakon završenog izlaganja moje pitanje je da li Narodna skupština želi da se izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika.
Dakle, veoma precizno i jasno govorim, kao što sam i vas pitao da li želite osnov javljanja repliku, jer imate osnova, ili želite da govorite po amandmanu.
Dakle, sada imamo dosta prijavljenih u sistemu.
Samo trenutak, sve su povrede Poslovnika. U redu, idemo redom.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Igor Bečić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, član 104. Poslovnika.

Ja sam odustao na prethodnoj diskusiji da se javim po Poslovniku, ali sada ipak moram da reagujem, jer kada lažni Vlah govori o fantomima, vi ste reagovali to je u redu, ali onemogućiti poslanicima poslovničku mogućnost da govore o temama koje su aktuelne, i mogu da traže samo oni koji nemaju ideologiju i brigu o građanima Srbije.

Ovaj poslednji Mohikanac u klupama prekoputa brani Veselinovića, Jeremića, Đilasa i ostale, samo u funkciji da još uvek pokuša da sa te strane ućari nešto za svoj lični račun. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Gospodine Bečiću, vi ste mnogo puta do sada bili u situaciji da vodite i da predsedavate sednici Narodne skupštine Republike Srbije i jako dobro znate da je veoma teško predvideti o čemu će govoriti narodni poslanici, tako da ja lično ne mogu kao predsedavajući da predvidim o čemu će kolega Vukadinović govoriti, a moja obaveza je da mu omogućim da se javi i da osnov tog javljanja, jer je postojao osnov, da bude replika, a nakon toga reagovao sam u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije, što je moja obaveza kao predsedavajućeg.
Vas moram da pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?
(Igor Bečić: Ne tražim da se Skupština izjasni.)
Zahvaljujem, kolega Bečiću.
Nastavljamo dalje po redosledu prijavljenih. Video sam vas, kolega Vukadinoviću, ali previše je prijavljenih i svi ukazuju na povredu Poslovnika. Moja obaveza je da kolegama omogućim da govore.
Povreda Poslovnika, narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Javila sam se za povredu Poslovnika posle izlaganja kolege Vukadinovića. Ukazaću na član 107, govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.

Smatram da je dostojanstvo Narodne skupštine povređeno rečima kolege Vukadinovića, pre svega iz razloga što se on, da tako kažem, nije ni drznuo da dođe na načelnu raspravu o ovim predlozima zakona, a takođe nije bio ovde sada ni u raspravi o pojedinostima o ovim predlozima zakona i mi od takvog poslanika slušamo kakve su zloupotrebe Poslovnika koje čine poslanici SNS. Nijedan poslanik SNS nije zloupotrebio Poslovnik kada se javio posle izlaganja Đorđa Vukadinovića.

Takođe, jako su mi simpatične njegove rečenice – ako bismo mogli da skratimo da se ne sedi toliko ili neka se dogovore vlast i opozicija. Očigledno da kolega više i ne zna gde pripada, ali to mu ne da pravo da narušava dostojanstvo Narodne skupštine. Neću tražiti da se o ovome glasa. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
Vi ste želeli repliku, a ne izlaganje.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ja sam se javio po pravu na repliku, ukazao sam vam malopre.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Onda oprostite, kolega Orliću, samo trenutak.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Jeste mi dali reč?
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Jesam, ali sam mislio da je osnov vašeg javljanja povreda Poslovnika, pošto je dosta kolega u sistemu. Najpre kolege iz vaše poslaničke grupe, ukazale su na povredu Poslovnika, a onda može replika, naravno.
Reč ima Aleksandar Marković, povreda Poslovnika. Izvolite.