Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

5. dan rada

09.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Nogo.
Smatram da nisam povredio Poslovnik, član 107.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Da)
Reč ima, po amandmanu, Marjana Maraš. Izvolite.
Inače, da znate, vas je Srđan Nogo potpuno zamenio, on je odgovorio umesto vas.
...
Socijalistička partija Srbije

Marjana Maraš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

Javljam se po amandmanu u želji da podržim deo obrazloženja koji je izneo poslanik Dveri, Ivan Kostić, koji je pozvao ministra da dođe u Vrbas. Ne znam da li je moj kolega poslanik bio prisutan ovde kada je bilo uvodno izlaganje ministra, kada je ministar naveo da su obezbeđena dodatna sredstva koja će biti usmerena za prečistač Vrbas-Kula.

Ja sam u izlaganju, koje sam imala prethodnih dana, rekla da tu postoje neki problemi kada je u pitanju prečistač Vrbas-Kula. Konkretno, mogu da vam navedem da smo mi formirali zajedničko preduzeće, u pitanju su Vrbas-Kula. Međutim, APR ne poznaje odrednicu zajedničko preduzeće i čitava procedura morala je da se ponovi.

Ministre, izjasnili su se ovde da vam ne veruju, ali ja vam verujem da za vas životna sredina nije posao nego način života, zato što vas poznajem iz partijskih organa i znam da je to za vas bilo način života i pre nego što se postavljeni na funkciju na kojoj ste sada.

Ponovila bih još jednom, da su osigurani i nastavak realizacije infrastrukturnih projekata u oblasti zaštite životne sredine, u vrednosti od 67 miliona i 400 hiljada u Kuli, Vrbasu, Leskovcu, Sremskoj Mitrovici, Subotici. Sigurna sam da ćete vi nastaviti da radite onako kako ste započeli svoje obavljanje funkcije ministra. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Maraš.
Kolega Obradoviću, nemate pravo na repliku, niste pomenuti, nije poslanička grupa pomenuta i ministar je samo dogovorio na vaša pitanja i kvalifikacije koje ste vi izrekli u vašem govoru.
Imaćete prilike u nekom narednom. Hvala.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Izvolite kolega Stojanoviću.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Amandmanom sam tražio izmenu naziva zakona. Ovo je po ko zna koji put da poslanička grupa Srpske radikalne stranke podnosi amandmane na naziv Predloga zakona i to činimo sa opravdanim razlogom. To što vi uporno odbijate naše amandmane neće nas sprečiti da razmatramo zakone i pišemo amandmane tamo gde smatramo da se tekst zakona može popraviti. Ovo je jedan veoma važan zakon, koji se i te kako tiče svakog građanina Republike Srbije i iz tog razloga bi trebalo da imate malo više sluha za primedbe opozicionih stranaka, jer svi mi boravimo u istoj životnoj sredini i na isti način trpimo posledice devastiranja životne sredine.

Verujem da i vi, kao i svi mi ostali snosimo odgovornost za očuvanje životne sredine. Međutim, vaša odgovornost, kao ljudi koji vršite vlast, mnogostruko je veća, ali na osnovu ovog zakona nisam primetio da ste svesni te činjenice. Nije dovoljno prepisati zakon od zemalja Evropske unije, usvojite ga ovde u parlamentu i smatrate da je time posao završio. Posao u ovoj oblasti nikada nije završen, a verujem da problemi postaju sve veći. Zato apelujem na pripadnike vlasti da se ozbiljnije uhvate u koštac sa ovim problemom. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Stojanoviću.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Izvolite, koleginice Mihajlović.
...
Srpska radikalna stranka

Ljiljana Mihajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, amandman Srpske radikalne stranke na sam naziv ovog predloga zakona faktički stavlja čitavu teritoriju Republike Srbije pod zaštitu ovog zakona. Ovim amandmanom mi ga formulišemo kao Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i prirodnih dobara. Uvođenjem prirodnih dobara u sam naslov zakona ispravljamo nepravdu prema nekim od ovih dobara koja imaju dvojni karakter.

Naime, postoje prirodna dobra koja su oaze nedirnute prirode, ali se u ovim rezervatima nalaze i životinje koje ne bi opstale bez pomoći čoveka. Najbolji primer je primer Krčedinske ade. To je prirodno ostrvo na kojem slobodno živi veliki broj domaćih životinja. Na površini od 800 hektara uz konje, magarce, svinje, žive i čaplje, rode i beloglavi orlovi, a o njima brine samo jedan čovek, i to koji radi volonterski. Dakle, po osnovu ovih domaćih životinja, ovo prirodno dobro može biti kvalifikovano i kao poljoprivredno, što je uslov da i Krčedinska ada može da računa na finansijska sredstva države Srbije i po osnovu poljoprivrednih subvencija. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Mihajlović.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Izvolite, koleginice Nikolić Vukajlović.
...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Ovaj predlog zakona u stvari ne sadrži nikakvu bitnu promenu niti uređenja, niti zaštite životne sredine i ovo je jedan od retkih primera da Evropska unija u stvari ne traži nikakvo prilagođavanje ovog zakona zakonima Evropske unije, već je ovo nešto Vladino lično, odnosno naše. Sada da vidimo, to što je naše, zašto ste vi dali ovakav jedan predlog zakona, sa ovakvom jednom izmenom.

Stiče se ovde utisak da se isključivo radi o fondu, odnosno o sredstvima iz Zelenog fonda. Ovo je način na koji ste vi hteli da izbegnete konkurs za korišćenje sredstava iz Zelenog fonda i da na neki drugi način date mogućnost pojedincima da mogu u budućnosti koristiti sredstva iz Zelenog fonda. Mi znamo da je Zeleni fond jedan već 2012. godine ukinut iz razloga što nije bio transparentan, što je zloupotrebljavao sredstva i vi ste ga ponovo napravili 2016. godine, a da ste se kada ste pravili Zeleni fond zaklinjali da ćete raditi transparentno i javno.

Međutim, način na koji ste vi sada ovde propisali da se mogu koristiti sredstva Zelenog fonda ne govori da to upravo na ovaj način i želite da koristite ta sredstva, odnosno ne na transparentan i jasan način. To govori i ovaj član 101a kada kaže da ministar i ministar poljoprivrede sporazumno propisuju uslove iz stava 1. ovog člana. Šta to znači? Da mi i dalje ništa ne znamo da mi kao poslanici moramo dati blagoslov za izmenu i dopunu ovog zakona, a da u stvari vi sve treba da odredite i da u stvari iza toga stoji veliki znak pitanja za zloupotrebu svega. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Goran Trivan. Izvolite.

Goran Trivan

Želim samo da vas uverim da to nije tačno, da postoje pravila koja je odredila Evropska unija da bi moglo da se participira u tim fondovima i merila koja su već određena, da ovo što ste rekli iz operativnih razloga ministar i jedan i drugi određuju to što treba da bude, dakle, postoje samo nekakvi izuzeci. Treće, iz ovih izmena zakona će proizaći pravilnik naš, Ministarstva ekologije, koji će potanko takođe odrediti koje su to sve stvari i postupci koje ekološka inspekcija mora da izvrši da bi ljudi koji participiraju i žele da konkurišu tim sredstvima morali da ispune da bi uopšte mogli da konkurišu i da bi dobili ta sredstva.
Dakle, nema ni govora o tome da se ovde otvara prostor za zloupotrebe, upravo zato što su to međunarodna pravila, izuzetno stroga i jasna, između ostalog, mi ovo radimo zbog toga što hoćemo da ispunimo te međunarodne uslove, inače bez ovoga naši poljoprivrednici, dakle, individualni proizvođači, fizička lica i gazdinstva ne bi mogli uopšte da participiraju da traže taj novac, bez ovog dela zakona koji ćemo, nadam se, svi podržati. Hvala vam.