Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

6. dan rada

10.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Jojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, Srbija ima brojne zakonske propise koji regulišu ovu oblast. Kad je u pitanju zaštita životne sredine, dakle, zaštitu životne sredine je predvideo i Ustav Republike Srbije. Dakle, u članu 97. stav 1. tačka 9. poklonjena je jedna određena odredba zaštiti životne sredine.

Pored ovog ustavnog načela i ustavne kategorije zaštite životne sredine, postoje brojni propisi, kao što je i Zakon o zaštiti životne sredine, Zakon o zaštiti vazduha, zatim, brojni podzakonski akti, a posebno je to sankcionisao i Krivični zakonik Republike Srbije.

Međutim, ono što je prisutno i tačno, Srbija nema efikasnu inspekciju u oblasti zaštite životne sredine. Za očekivati je, gospodine ministre, da vi učinite korak dalje, da se izvrše inspekcijski pregledi u okviru vaših prava i ovlašćenja na terenu, šta rade inspektori za zaštitu životne sredine.

Neki inspektori za zaštitu životne sredine postali su kućni ljubimci zagađivača onih koji ga skupljaju, transportuju i deponuju opasni otpad. Od vas se očekuje da ćete vi morati da učinite korak napred da bi se nešto učinilo u odnosu na zaštitu životne sredine.

Do sada je po pitanju zaštite životne sredine u Srbiji vladalo bezakonje. Mogu da tvrdim, bezakonje. Izvršite proveru, zatražite statističke podatke koliko je krivičnih, a koliko prekršajnih prijava podneto od strane inspektora, a tamo gde su građani podnosili prijave, kao što je slučaj u Kovinu. Opštinski inspektor za zaštitu životne sredine Bogoš Tivadar u više navrata ne preduzima nikakve mere da bi zaštitio porodicu Lazara u Deliblatu, jer je zemljoradnička zadruga „Agrolend žito“ otvorila pogone, napravila tamo industriju i zagađuje životnu sredinu građana u tom naseljenom mestu. Protiv njega je podneto više krivičnih prijava, više prekršajnih. Međutim, ono što je prisutno i tačno, pravosudni organi ne primenjuju odredbe zakona. Prvo, inspekcija ne podnosi blagovremeno odgovarajuće prekršajne i krivične prijave, a drugo, kaznena politika je ravna nuli u ovoj oblasti.

Na još jedno pitanje sam želeo da vas podsetim – šta je sa medicinskim otpadom? Na teritoriji Republike Srbije to pitanje nije dovoljno iskontrolisano i ovom pitanju se ne poklanja dovoljna pažnja, jer se ne zna koje bolnice, koje zdravstvene ustanove, institucije, gde odlažu opasan otpad.

Prema tome, gospodine ministre, u okviru vašeg Ministarstva morate izvršiti neku rekonstrukciju, a u okviru vaših prava i nadležnosti, u saradnji sa pokrajinom, morate rešiti pitanje Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu životne sredine i na taj način ostvariti uvid šta se radi na terenu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar. Gospodine Trivan izvolite.

Goran Trivan

Uvaženi poslaniče, kućne ljubimce onih koji krše zakon nećemo negovati. Pretpostavljam da vam je svima jasno da ono što smo uradili proteklih nekoliko meseci podnošenjem krivičnih prijava i prvim, ne pravosnažnim, ali presudama, presudama koje kažu da je neko ko je napravio zločin prema životnoj sredini prvostepeno osuđen na 4,5 godina zatvora, trebalo bi da kaže da se nešto promenilo.
Dakle, ja lično mislim da se ozbiljno stvari menjaju, i razume se, vi koji ste iskusni u državnoj upravi znate da je potrebno vreme da se stvari promene, ali isto tako je neophodno da nam upravo ukazujete na to gde bismo trebali da obratimo pažnju ne bismo li zaista poboljšali sistem. To ne govorim iz demagoških razloga, nego zbog toga što nikad nije moguće da sve znate.
U svakom slučaju, onaj konkretan slučaj koji ste maločas spomenuli, mi ćemo, razume se, proveriti. Kada je medicinski otpad u pitanju, dozvolite mi da to dotaknem, u svakom slučaju sa Ministarstvom zdravlja se već bavimo tim. To je jedna od najvažnijih pitanja zaštite životne sredine kada je otpad u pitanju. Mi ćemo do tih rešenja zajedno sa kolegama doći. Vrlo sam ambiciozan, takođe, da ta rešenja i primenimo onako kako to jeste u civilizovanom svetu.
Standardi u Srbiji se moraju se poštovati, Srbija ima svoje zakone, oni koji dolaze u Srbiju takođe, moraju poštovati svoje zakone, a budući, da smo u periodu rekao bih pristupanja, sve firme će imati razumne rokove da prilagode svoje poslovanje, upravo, tim propisima koji se tiču zaštite životne sredine. I, vama i meni je jasno da privreda, koja je zapravo najveći zagađivač, ne može preko noći da ispoštuje principe i pravila, ali, osnivanjem ovog Ministarstva mi smo postali rigidniji kada je to u pitanju, imaćemo mnogo niži stepen tolerancije ka tome.
Moj je utisak da inostrane firme koje dolaze u Srbiju kao da malo bolje razumeju životnu sredinu i kao da više poštuju pravila koja se tiču životne sredine. Sa našim firmama to ne mora nužno da bude tako, jer zadnjih, ne samo godinu dana, nekoliko godina imate već i mnogo novih menadžmenta po firmama koji su negde po godinama vaše generacija, i koji mnogo bolje razumeju čitavu stvar.
Dakle, svi će morati da poštuju propise, potrebni su periodu i mi ćemo se, razume se, time baviti i kako vreme bude prolazilo, naš stepen tolerancije na nepoštovanje onoga što je potreba zaštite životne sredine, videćete, biće sve viši. Vraćam se na početak, a već ste videli da sam pružio dokaze da i te kako ozbiljno mislim i da u tom lancu nije dovoljno da mi samo palimo crvenu lampicu, nego je ključno bilo da sudovi razumeju da je to važno. To je vrh piramide i mi smo do tog vrha piramide došli zahvaljujući tome što i sudovi počinju to da razumeju. Mi ćemo imati čitav niz konsultacija i sa Tužilaštvom i sa sudovima kako bismo stručno mogli da obradimo čitav predmet, odnosno čitav skup predmeta, jer je ovo jedna vrlo, vrlo specifična oblast za koju treba ljudi koji se bave njome, od tužilaca do sudija, da budu potkovani da dobro razumeju. Mislim da smo, što se toga tiče na odličnom putu, samo je važno da ne posustanemo i da imamo lošu podršku i svih građana da to i dalje radimo. Hvala na tome.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Sada, u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u trajanju od jednog sata.
Sa radom nastavljamo u 15.00 časova.
(Posle pauze.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Poštovani Narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
(Narodni poslanik, Nemanja Šarović, dobacuje s mesta.)
Pa, nisam mogao sada da povredim Poslovnik, stvarno.
(Nemanja Šarović: Prethodno sam bio u sistemu.)
Sve sam ispratio, molim vas da se javite kasnije.
Moram da dam prednost kolegi Sreti Periću.
Ako želite da se javite, izvolite.
Prijavite se.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, ja vas pratim pet, šest ovih radnih dana, i reklo bi se da imate bistar i dubok pogled kada je u pitanju zaštita životne sredine.

Međutim, vi ste njega iskosili, da ne kažem, iščašili prvog dana vaše komunikacije sa narodnim poslanicima. Mi, članovi SRS, ne možemo to da vam zaboravimo. Možda je bio i lapsus, ali ste vi imali dovoljno vremena da kažete da niste mislili to, da smo mi vas pogrešno razumeli, mada ja duboko sumnjam da to nije bila vaša ozbiljna i prava namera.

Tema - Zaštita životne sredine je vrlo ozbiljna i teška, ali ona ima i svoje lepe trenutke kada se uradi jedna stvar, kada se nešto očisti, kada se nešto zanovi, to je za ponos. Ovo je tema od planetarnog značaja, ali može i da bude dnevna i ja ću uglavnom govoriti na tom dnevnom nivou, odričući se svog zadovoljstva da govorim o onome što su prirodne lepote kraja iz kojeg ja dolazim, a to je Azbukovica, Rađevina, LJubovija, Krupanj, Mali Zvornik.

Vi bi se, kada bi ja razgovarao na takav način, rekli, da, istina, to je lepo i vi uglavnom tako i razgovarate sa narodnim poslanicima i bili bi tu upravu. Na primer Bobija, planinska lepotica, po kojoj je Milojko, Pero vaš i kolega poznati, on je čovek koji je zaslužio sve nagrade iz oblasti zaštite životne sredine. Imamo reku Drinu, koja takođe zaslužuje posebnu pažnju i pominjanje, ali ja ću se odreći u ovom momentu toga, nego ćemo pričati o nekim drugim stvarima.

Vi ste ovde pokušali da pravite dobru komunikaciju sa narodnim poslanicima, da ste ih razumeli, da im se zahvaljujete što daju podršku i to sve tako treba, nije to uopšte sporno, oni mole vas da bude više sredstava za lokalne samouprave, vi se njima zahvaljujete što su razumeli o čemu govorite, to je sve legitimno i u redu. Ali, moraćete mnogo više interaktivne komunikacije sa vašim kolegama, ministrima u Vladi Republike Srbije.

Pred sobom imam udžbenik Čuvari prirode za šesti razred, i ja sada ne ulazim u metodologiju izrade ovog udžbenika, mogu da kažem da je to dosta dobro urađeno, ali treba imati u vidu da je ovo izborni predmet, a morao bi biti obavezan ukoliko, a većina narodnih poslanika je govorila da mi moramo da podignemo nivo svesti. Ovo je dobar način da se podigne nivo svesti. Ovaj udžbenik je 1.350 dinara, ili negde oko 1.350 dinara. Ima ga samo nastavnik koji to predaje, ne traži od dece, ne znam ni koliko dece kaže da žele da pohađaju ovaj čas. To bi bila reforma školstva, profesore Atlagiću, da li je tako, a ne što mi na neke druge načine to radimo.

Dalje, morate još da obratite pažnju na paljenje tih setvenih ostataka. Ne znam na koji način bi mogli da budemo efikasniji, odnosno vi kao Ministarstvo, da budete efikasniji. Ja sam bio samo na jednom predavanju, gde su stručni ljudi iz te oblasti govorili i rekli da je to veoma opasno i sa ekološkog aspekta, a naravno i sa aspekta koje nanosi štetu poljoprivrednom zemljištu. Morali bi mnogo više voditi računa kako da zaštitimo poljoprivredno zemljište.

Trka za prinosima, za obaranjem rekorda, na poljoprivrednom zemljištu, dovodi do uništavanja potencijala zagađivanja čovekove sredine i niz drugih stvari koje donose direktnu štetu.

Gospodine ministre, razmislite o ovoj temi na dnevnom nivou, a kroz neke amandmane još ćemo vam govoriti, kako i na koji način bi trebalo rešavati ove probleme. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Periću.
Nemanja Šarović, povreda Poslovnika.
Izvolite, gospodine Šaroviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem gospodine Marinkoviću.

Mene čudi da vi kršite Poslovnik, to obično radi Veroljub Arsić. Ja sam se zbog toga javio, da bih ukazao na povredu koju je on prethodno napravio.

Vi ste povredili član 103, koji govori da poslanik ima pravo da ukaže i da povreda Poslovnika ima prednost u odnosu na druga javljanja, odnosno javljanja po drugim osnovama.

Ja sam se javio još pre pauze, koja je određena u skladu sa članom 87. Poslovnika i to je redovna pauza. Činjenica da je prošlo sat vremena, naravno ne znači ništa. Sednica se nastavlja u onom delu gde je prekinuta. Dakle, ako sam ja u tom trenutku bio prijavljen za povredu Poslovnika, da ukažem na nju, u tom delu se sednica nastavlja.

To što vi, gospodine Marinkoviću, niste predsedavali, već neko drugi, apsolutno nema nikakve veze. Dakle, sednica se nastavlja, a razlog zbog kog sam se javio je da ukažem na povredu iz člana 158, i to ne zato što je jedanputa do nje došlo, već više puta.

Naime, član 158. u svom stavu 7. kaže sledeće – predlagač zakona, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača zakona ima pravo da u svakom amandmanu govori do dva minuta. Do dva minuta u svakom amandmanu. Mi smo ovde svedoci da se čak ni ovaj Poslovnik, koji je loš i koji daje mnogo više prava ministrima u odnosu na poslanike, da se čak i on ne poštuje. Vi ste svaki put puštali ministra da govori tri, četiri, pet i duže minuta što ne može. Znate, nije slučajno, i mi bi voleli da govorimo duže od dva minuta po amandmanu, ali to jednostavno nije moguće.

Dakle, dva su ograničenja. Dva minuta po amandmanu i ukupno da ne može ministar, odnosno ovlašćeni predstavnik govoriti duže od tri sata po tom poslovničkom osnovu. Dakle, vodite o tome računa, jer zaista da se na ovaj način gaze poslanici, da se dozvoljava da ko god uđe u ovu Skupštinu ima više prava od nas koji smo nosioci suvereniteta građana, zaista nema smisla.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Šaroviću.
Kao što su svi mogli da vide, i vi ste sada povodom povrede Poslovnika govorili dva…