Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

4. dan rada

22.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:25 do 18:30

OBRAĆANJA

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Mislim da me ministarka nije dobro saslušala šta sam rekla. Pre svega, ja sam rekla da su zakoni Dragoslava Šumarca bili izvanredni, naprotiv, rekla sam da je možda za nijansu bolji od ovog vašeg zakona. Znači, i to je bio loš zakon i nemam nikakvog razloga da branim Dragoslava Šumarca, nekadašnjeg ministra resora na kome ste sada vi.

Smatram da treba i dalje da branim interese inženjera. Niko nije rekao da će se Inženjerska komora ukinuti, međutim bitno jeste, zaista, da Sud časti treba da bude u Inženjerskoj komori i to apsolutno niko ne može da me ubedi u suprotno. Smatram da treba izvršiti reviziju licenci. Smatram da pre svega treba da se vidi ko radi nešto u profesiji, a ko ne radi u profesiji, ali morate da prihvatite i ovo.

Dešava se nešto vrlo čudno u građevinarstvu, mladi ljudi nemaju gde da nauče posao, firme su se raspale. Nije lako njima da dođu do posla. Nije im lako da steknu te licence, a onda treba neko da vrši reviziju u trenutku kad posla za domaće građevinare ima tek onda kada ti podobni upropaste poslove i onda oni treba da privedu objekte nameni, ti stručni inženjeri koji ne mogu da dobiju poslove na nameštenim tenderima. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Veroljub Arsić. Izvolite kolega.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mene iznenađuju neke moje kolege narodni poslanici koji izgleda ni ne znaju ustavno-pravni položaj Narodne skupštine, Vlade i ministarstava, pa se pod nekim, valjda, političkim izgovorom da je ta čuvena Inženjerska neko strukovno udruženje – nije. Nije i nemojte da se lažemo.

Znači, u Narodnoj skupštini Republike Srbije donet je Zakon o Inženjerskoj komori. Napisalo ga je tadašnje Ministarstvo za planiranje i urbanizam, Vlada ga je usvojila kao predlog. Ovlastila Šumarca da dođe ovde u Narodnu skupštinu, da brani zakon koji je napisao za sebe. To je istina. Znao je koliko je dobar ministar, znao je da se bliži kraj toj DOS-ovoj vlasti 2003. godine, pa daj da za sebe obezbedi još jedan izvor prihoda.

Sada da postavimo pitanje ustavno pravnog položaja. Izdavanje licence je javna isprava. Da bi neko mogao da izda javnu ispravu mora da ima javno ovlašćenje. Javno ovlašćenje imaju državni organi, državne agencije, ima Advokatska komora u skladu sa Zakonom o advokaturi i njenim ustavno pravnim položajem po članu 67. Ustava, ali Inženjerska komora nije ustavna kategorija, nego je Narodna skupština jedan deo ovlašćenja koje je poverila Ministarstvu prenela na Inženjersku komoru. Nadzor radi dalje Narodna skupština preko ministarstva koje je nadležno za nadzor Inženjerske komore. Šta se sada čudite? Ko je dao ovlašćenje Inženjerskoj komori da izdaje licence? Narodna skupština. Dragoslav Šumarac je zloupotrebio tadašnju skupštinsku većinu i sebi dao za pravo da, mimo ministarstva koje je vodio, potpisuje licence inženjerima kao javne isprave. I, to su bile zloupotrebe.

Zato se uzima novac, plaća se članarina. Imali smo još jedanput kada su probala strukovna udruženja u računovodstvu i reviziji da koriste javna ovlašćenja, pa su napravili cirkus, kotizacije, seminari i sve moguće druge gluposti da bi neko mogao za neki STR da vodi knjigovodstvo. Na tom putu je bila Inženjerska komora. Jesu li pali na ispitu? Jesu. Pa, nije ministarstvo radilo projektni, ni postavilo projektni zadatak, niti radilo projektni zadatak iznad tog tunela u Grdeličkoj klisuri, nego baš ti isti inženjeri. Pa, čekajte, možete da klimate glavom, neki inženjer je morao to da potpiše, na osnovu neke licence. Izvinite, za to što potpisuješ za to moraš da odgovaraš.

Nemojte više da branite nešto što jednostavno nema smisla. Niti je Inženjerska komora ustavna kategorija. Dali smo joj da bude zakonska. Odgovara i dalje posredno Narodnoj skupštini i treba da bude promenjena i treba da joj budu smanjena ovlašćenja, taj posao treba da radi ministarstvo, ono nama odgovara. Nemamo mi ništa sa tom Inženjerskom komorom, apsolutno ništa i nema pravo da naša izvorna ovlašćenja koja nam je poverio, koji su nam poverili građani na izborima, prenosimo na Dragoslava Šumarca i neko njegovo strukovno ovlašćenje koje nema veze sa Ustavom.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Arsiću.
Reč ima Sonja Pavlović, po amandmanu.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Kolega Arsiću, mnogo ste se ražestili kao da ste vi član Inženjerske komore ili ministar građevinarstva, ne razumem toliku ljutnju, a drugo projektne zadatke ne potpisuju inženjeri, projektne zadatke rade investitori. Znači, investitor je nekom inženjeru dao projektni zadatak koji je možda i neostvariv za realizaciju, a naročito u nekom kratkom roku i na način na koji ne može da se realizuje.

Znači, sumnjam u te oduzete licence, ali neću ništa da pričam unapred, postoje neki ljudi koji bi se time odlično bavili i mislim da su to članovi Inženjerske komore, ali da ne bismo ceo ovaj zakon o kome pričamo, ili paket zakona sproveli na problem Inženjerske komore, a zapravo su zakoni loši. Da su zakoni dobri, mi ne bismo imali ni problem Inženjerske komore, ja predlažem, evo sad ja vama da predložim da se vratimo na temu i da pričamo o zakonu na koji su sada podneti amandmani. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pravo na repliku, Veroljub Arsić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Znate, meni je to jako zanimljivo kada celu priču postavite onako kako jeste – e, hajdemo sada da pričamo o nečemu drugom. I, to, o tim licencama, treba da raspravljaju inženjeri iz Inženjerske komore. Pa gotovo je više sa tom pričom. Gotovo je, nema više javnih ovlašćenja, da završimo.

(Vjerica Radeta: Čekaj da se usvoji zakon prvo.)

Evo, glasaćemo. Ja sam 99% siguran da toga više neće biti i neće više niko moći da naplaćuje reket pravim inženjerima. Neće više niko moći, kao što je to radila Inženjerska komora. Reket je članarina, to je reket, ništa drugo, nezakonito. Možete da donosite podzakonske akte koliko god hoćete, zašto? Da bi mogao Dragoslav Šumarac da prima još 300.000-400.000 dinara platu kao predsednik, šta već? Čime je on zaslužio da bude predsednik te komore? Tek tako što je doneo u Skupštinu zakon i branio ga? Da li je zaslužio kao bivši ministar? Nije. I sada je član neke „vlade u hladu“ kako to kaže moj kolega Marijan Rističević. Čega sve živo, čega god da su se dočepali su upropastili.

Sada kažete - ovaj zakon je loš, on je možda malo bolji. Ma, možda je i mnogo bolji, to će vreme da pokaže. Ali, ti sa kojima vi sedite mnogo su loše zakone donosili, to vreme pokazuje, neprimenjivo, zato ih i menjamo.

Još nešto, možete da napadate koliko god hoćete, nemamo mi taj problem, vreme vas u svakom vašem napadu demantuje, događaji vas demantuju. Tako će biti i u budućnosti. Počnite malo ozbiljnije da se bavite politikom.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Arsiću.
Sonja Pavlović, imate pravo na repliku.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Kolega Arsiću, ja se samo nadam da neće opet kada padne neka kiša, jer to se stalno dešava, da padne potporni zid u Grdeličnoj klisuri i ona će sve ovo da bude demantovano što ste sada rekli, biće vam žao zbog toga, jer niko do sada nije premeštao brdo sa kraja na kraj, pa se odustalo od toga.

Znači, sve ovo što ste rekli u pravu ste u jednom, vreme će vas demantovati. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Pravo na repliku, Veroljub Arsić, pa potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović. Izvolite.