Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.10.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

4. dan rada

22.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:25 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Baš da ne bi bilo šta više padalo nekome na glavu, donosimo jedan ovakav zakon. To što nešto pada nekome na glavu ili je moglo da padne na glavu, jeste zasluga onoga koga vi sada branite.

Još nešto, on je znao da donosi loše zakone iz jednog prostog razloga, njemu ništa nije moglo da padne na glavu, jer se ništa nije radilo. Ništa, ništa nije moglo da padne, jedino da ga lupi neki svežanj novčanica 300.000, 400.000 mesečno. Šta ste radili? Ništa. Gde ste bili? Nigde. Neko vas časti zato što ste na pisali zakon. To im je padalo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

Uporno slušam vašu priču oko Grdeličke klisure i oko nekih brda itd. Prvo, nikakvo brdo se ne pomera, to je pod broj jedan. Pod broj dva, pominjali ste ovde promenu organa unutar Inženjerske komore. Da, oni su trebali davno da se promene, ali između ostalog oni čak ni izbore nisu mogli da sprovedu po pravilima. Pa, pošto nisu mogli da sprovedu izbore po pravilima, onda su čak koristili i razne svoje rođake ne bi li ostavili celo rukovodstvo u Inženjerskoj komori, da se malo vratimo na tu Inženjersku komoru.
Dakle, da bude još jedanputa jasno, struka je na prvom mestu, inženjeri su na prvom mestu. Ali, postoje pravila i postoji zakoni koji mora da se poštuje u tom smislu. Neko potpisuje projekte takođe. Niste uopšte u pravu, investitor definiše projektni zadatak, to je tačno, ali svaki projekat koji se uradi neko odgovara svojim imenom i svojom licencom za taj projekat.
Prema tome, pričaćemo u nastavku, bilo je mnogih projekata koji su na žalost potpisani, zbog čega sada država mora da izdvaja dodatni novac ne bi li te probleme rešila. Dakle, počev od Ub-Lajkovac, da ne govorimo između ostalog i o kosini koju ste pomenuli. Mislim da je čak nekorektno da kažete neistinu da se brdo pomera, jer danas svi odjednom sve znaju o Grdeličkoj klisuri, danas su svi odjednom genijalci po pitanju toga šta treba da se uradi u Grdelici. Pod broj dva, da budemo potpuno jasni, imenom i prezimenom postoje ljudi koji su pravili projekte, koji su ih potpisivali, stajali iza tih projekata i svi oni i te kako treba da budu provereni. Jer, ako neko napravi projekat nakon čega nešto padne, onda imamo problem, taj projekat ne valja. To su isti ti ljudi koji predstavljaju, upravo ovako kako je rekao kolega Arsić, ljude koje vi branite. Nadam se da će to izgledati u narednom periodu potpuno drugačije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Koleginice Pavlović, ja bih da završimo debatu. Ministarka je odgovorila na sva vaša pitanja i gospodin Arsić je replicirao.
Izvolite, po amandmanu, može.

Sonja Pavlović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Hvala.

Još jednom ću reći, ja nikoga ne branim, niti imam potrebe da branim. To što ste rekli da ste izdvojili dodatna sredstva da se završe novi projekti za neke loše urađene projekte, da, upravo radim na takvim projektima, gde moram da ispravljam greške loše urađenih projekata onih koji su na nameštenim tenderima dobili te projekte. Tako da mi je problematika veoma jasna.

Međutim, nikada mi neće biti jasno kako neko može da izmeni tuđe projekte 12 puta, 5, 10, 12 puta, a da pri tom ne bude taj konsultovan. Znači, tu je pre svega, možemo ovde da pričamo i o Zakonu o planiranju i izgradnji, možemo da pričamo i o Zakonu o autorskim i srodnim pravima, znači ne postoji šansa da se neki projekat izmeni bez saglasnosti projektanta koji je radio projekat.

To bih volela, nadam se da će ta vaša ekspertiza to pokazati i da ćemo sve ovo što sada pričamo napamet, jer ne čujemo ni imena ljudi, ni ko je menjao, ni šta je menjao, ni ko je radio te projekte, sve pričamo napamet. Ali, ne znam šta je tu radio nadzor? Ja apsolutno ne znam šta je tu radio nadzor koga čuvate iz Koridora, pa dajte da vidimo šta su ti ljudi radili tu. Kako su oni mogli da dozvole izmene projekta? Kako bilo koji projekat može da bude izmenjen u toku realizacije, a da nadzor to ne overi? Nemojte sada da se igramo projektovanja pred ovom Skupštinom.

Nemam razloga, još jednom ću ponoviti, koliko god vi želite da iskrivite moje reči, da branim Dragoslava Šumarca, niti njegov zakon, nit sedim tu gde sedim, jer samostalni poslanik, nisam pripadala ni jednoj vlasti, branim struku i dajem građanima Srbije informacije na ovaj set zakona koji su doneli i na ona mesta koja ugrožavaju njihova građanska prava. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Prof. dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

Mala dopuna, Vlada Republike Srbije, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ne radi baš ništa napamet. Prema tome, svi oni inženjeri koji su bili projektanti, ili svi oni inženjeri koji se nalaze u tehničkoj kontroli, ili svi oni inženjeri koji su potpisali i bili nadzor, svi su oni imenom i prezimenom, sa sve projektima i projektnim rešenjima, predloženi, odnosno poslati Inženjerskoj komori, a vi ste rekli da ste članica Inženjerske komore, Sudu časti Inženjerske komore na proveru njihovih licenci. Dakle, svi, od prvog do poslednjeg. Prema tome, ništa se ne radi napamet, postoje imena članstva Inženjerske komore, prema tome da vas to zanima našli bi.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr Danica Bukvić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Danica Bukvić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovana gospođo ministar sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, ja sam podnela amandman na član 1. Predloga zakona o građevinskim proizvodima.

Amandmanom se predlaže izmenjena definicija predmeta zakona i ona bi trebalo da glasi - Ovim zakonom uređuju se uslovi za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda, standardi i performanse građevinskih proizvoda, tehnički propisi i uslovi, postupci i procedure za ocenjivanje i verifikaciju performansi i dobijanje dokumenata o performansama i znakova usaglašenosti sa srpskim i evropskim standardima, obaveze privrednih subjekata, kao i sva ostala pitanja od značaja za oblast građevinskih proizvoda.

Smatram da je ovakva formulacija ovoga člana jednostavnija, jasnija i preciznija. I, kao što su moje kolege istakle, Predlogom ovog zakona prvi put se donosi opšti propis kojim se uređuje stavljanje na tržište građevinskih proizvoda. Svi propisi i pravila o proizvodnji i prometu građevinskog materijala sada se nalaze na jednom mestu, što će, svakako, biti od pomoći i proizvođačima i kupcima.

Donošenjem ovog zakona ispunjava se i obaveza usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima EU.

Na taj način uspostavlja se slobodno i otvoreno tržište i garantuje se stranom licu obavljanje privredne delatnosti pod uslovima koji su zakonom utvrđeni i za domaća lica, kao i izlazak naših proizvođača na strano tržište, što je još i važnije.

Posebno želim da istaknem potrebu, ali i obavezu, za primenu i poštovanje ekoloških principa u građevinarstvu i u izradi građevinskih materijala, a sve u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, a sve sa željom da nam se azbestne zgrade i zgrade građene od drugog nezdravog materija više nikada ne dese.

Poslanička grupa SPS će u Danu za glasanje podržati ovaj, kao i ostale predložene zakone. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik LJubinko Rakonjac.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Rakonjac.