Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

6. dan rada

24.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, SRS uporno tvrdi da je ovo jedan loš zakon koji će proizvesti brojne negativne posledice po građane Srbije i samu državu Srbiju.

Moramo biti svesni da su građevinski proizvodi i celokupna građevinska operativa jedni od najznačajnijih resursa koje ova država poseduje. Međutim, ovaj zakon donosi se pod pritiskom EU i ko zna koga sve još i to sve sa ciljem da se naša građevinska operativa devastira i da se stavi u podređeni položaj.

Ovo naravno nije ništa novo. Ovo su radile i sve vlade pre vas i to nažalost u mnogo većem obimu, ovih kojih sada nema ovde. Zato ih i nema što su radili tako kao što su radili. Tako su uništili naše fabrike, naše žitnice, naše njive i sve ostalo.

Dakle, gospođo Mihajlović, ovde ne može biti reči o nikakvom partnerskom odnosu kako vi želite da prikažete narodnim poslanicima i javnosti Srbije. Partnerski odnos podrazumeva da su dve strane u nekom procesu ravnopravne.

Međutim, ovde imamo situaciju da je jedna strana u potpuno podređenom, da ne kažem, u ponižavajućem položaju i tu ne može biti reči o partnerskom odnosu. Ovde ovo meni previše liči na kolonijalni odnos. Mi u SRS nikada i ni po koju cenu nećemo pristati na tako nešto da Srbija bude u tako podređenom položaju.

I ova Vlada, a pre svega vaše ministarstvo ne shvata da su naši resursi iz ove i bilo koje druge oblasti dar božiji, ali za sve naše građane a ne za samo ovu ili bilo koju Vladu, da vi možete raspolagati njima i upravljati i poklanjati bilo kome.

Ukoliko se ovakva praksa nastavi, zaista ova država i ovo društvo neće daleko dogurati.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Saviću.
Reč ima Vjerica Radeta, moja povreda Poslovnika posle govora Nikole Savića. Da čujemo i to. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Povreda Poslovnika, čl. 112. i 104. – zloupotreba oba člana koji su malopre primenjeni i nemojte sada da okrećete, pročitajte, nemam vremena ja da vam se tim bavim. Pročitajte i vidite šta piše. Niste mi dozvolili malopre da repliciram, da demantujem laži Zorane Mihajlović. Kaže – vi ste od ove kućice napravili ovu kuću. Dakle, ta kuća u Hrtkovcima, nemoj slučajno da me prekidate, vidim da nešto krećete, nije menjana u gabaritima. Uređena je lepo fasada, promenjeni su prozori, ako vam niko nije rekao.

Ja bih molila Zoranu Mihajlović, pošto je vrlo kvalitetno ovo uradila da nam da to pa da uramimo. Treba nam tako po stranci da stavimo. Pošto kažete da je to bespravno, ne bi bilo loše kada budete poslali ekipu za rušenje, da dođete vi lično u Hrtkovce da rušite.

Pitam vas, gospođo Mihajlović, ko je odgovoran za sve objekte koji su od 2015. godine ... (Isključen mikrofon.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Koleginice Radeta, vi tražite povredu Poslovnika. Ne možete sada da pitate potpredsednicu Vlade. Ne mogu da dozvolim haos ovde. koliko god vi bili potpredsednik Narodne skupštine i uz svo moje uvažavanje i vašeg znanja i rada i svega i vaše stranke i poslaničkog kluba, ne želim da dozvolim haos ovde. Hvala vam.
Nastavite, završite imate još dvadesetak sekundi.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Haos pravite vi.
Član 112. kaže da možete prekinuti sednicu ako ne možete redovnim merama da uspostavite red.
Da li je neko ovde nekoga tukao? Da li je neko ovde nekog … koju ste redovnu meru pokušali? Kakva je to trebala mera da se preduzme da vi meni ne dozvolite da repliciram Zorani Mihajlović, možda bi ona posle meni, pa ja posle njoj, ako se vama negde žuri, zovite Arsića, ja ne zbog ovih replika, a vi idite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Ja sam mislio vas da pozovem u pomoć, ali vi ste sada tu aktivni. Dobro.
U pravu ste. Hvala. Samo radim svoj posao.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje? (Da)
Dobro. Hvala.
Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
(Vjerica Radeta: Po kom osnovu?)
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Pitali ste, da odgovorim.

(Predsedavajući: Ima pravo, kolega Nikola Savić je govorio. Ona ima pravo da kaže. Ima dva minuta. Izvolite.
ništa više.)

Kako sada? Da li ne smem ništa da kažem ili mogu samo deo da kažem?

(Predsedavajući: Smete, slobodno govorite.)

Što se tiče ozakonjenja, da se samo malo prisetimo, dakle od 1997. do novembra 2015. godine, ozakonjeno je samo 140.000 objekata a od novembra 2015. godine, kada je donet Zakon o ozakonjenju do 2018. godine ozakonjena su 183.000 objekata, što nije dovoljno i zato menjamo zakon.

Ko je odgovoran za jedan deo objekata koji jeste građen nakon donošenja Zakona o ozakonjenju i koji se ne može ni po ovim izmenama i dopunama Zakona ozakoniti, u svakom slučaju, ja bih rekla velikim delom nerad opštinskih inspekcija iz tog razloga, ili gradskih nekih inspekcija, iz tog razloga, dakle, sada smo pooštrili praktično Zakon o ozakonjenju.

Još jednom, dakle, zaista sugestija da li je fasada, da li su prozori, šta god, svi građani Srbije to znaju, a to treba i vi da znate, prekršili ste zakon, 145. član Zakona o planiranju i izgradnji. Dužni ste bili da dobijete dozvolu za tako nešto. Dakle, nije nikakva loša namera nego samo podsećanje da to mora da se radi,
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta, po amandmanu.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne, nego replika.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Po amandmanu.