Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

4. dan rada

05.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman ide u pravcu pružanja podrške ovom predlogu zakona, Predlogu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. On konkretno afirmiše modernizaciju Sektora za vanredne situacije MUP. Mislim da je to jako važno i mislim da je u skladu sa aktuelnom politikom koju sprovodi MUP i ja želim da istaknem da je i do sada ministarstvo učinilo po ovom pitanju, dakle, po pitanju modernizacije Sektora za vanredne situacije po pitanju nabavke novo opreme, po pitanju nabavke tehnike, po pitanju nabavke novih vozila i sve ostalo.

Važno je to naglasiti zato što to u pojedinim medijima uglavnom ne možete da čujete. To za neke medije u Srbiji nije vest. Kada policijske uprave u Srbiji dobiju 72 nove marice, to za njih nije vest. Kada Sektor za vanredne situacije dobije 14 novih vatrogasno spasilačkih vozila to za njih nije vest, kada dobijemo garancije i očekivanja da ćemo do kraja Nove godine nabaviti još 60 novih vatrogasnih spasilačkih vozila, to za njih nije vest.

Za njih je vest nešto drugo. Oni imaju neke druge prioritete, kada je reč o tome, Lepomira Bakića, itd. Dakle, oni se bave uglavnom napadima na SNS i Aleksandra Vučića. A kao što možemo da vidimo, počeli su i fizički napadi u poslednje vreme. Videli ste svi šta se desilo juče u Vranju, dakle, predsednik Odbora Narodne stranke u Vranju, Đorđe Ristić i odbornik Narodne stranke, valjda Dragan Pavlović, bez ikakvog povoda vređali provocirali predsednika i članove biračkih odbora, kada je reč o izborima za Savet nacionalnih manjina. I to je saopštila gradska uprava Vranja, dakle načelnik gradske uprave.

U dvorištu ustanove gde se održavalo glasanje, predsednik Odbora Narodne stranke bez ikakvog povoda je napao vređajući i nazivajući ih Ciganima i Bugarima. Dakle, ovako se ponaša predsednik Odbora Narodne stranke u Vranju. I ja sad moram da postavim pitanje, kakve veze izbori za savete nacionalnih manjina imaju sa Narodnom strankom? Ja ovo ne mogu nikako da razumem, u kakvoj vezi je Narodna stranka sa izborima za savete nacionalnih manjina? Ja znam neke druge političare koji su pokušali da se lažno predstavljaju kao pripadnici nacionalnih manjina i to negde donekle mogu da razumem, ali evo ne mogu da razumem kakve veze Vuk Jeremić ima sa izborima za savete nacionalnih manjina.

Dakle, želim samo još jednom da izrazim punu podršku naporima koje MUP ulaže kada je reč o Sektoru za vanredne situacije i da podržim ove predloge zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, koleginica Dijana Vukomanović, izvolite.
...
Narodna stranka

Dijana Vukomanović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Zahvaljujem se potpredsedniče.

Pozivam se na član 107. zaštita dostojanstva Skupštine i ja vas molim da u svojstvu predsedavajućeg zaštite dostojanstvo.

Kolega poslanik je načinio nekoliko, da tako kažem, verbalnih, ozbiljnih prekršaja, počev od onog koje se tiče dostojanstva izbornog procesa nacionalnih manjina, koji su punopravni građani Srbije. To je bio jedan sveobuhvatan proces čije su pripreme trajale mesecima i zaista je nedostojno da on koristi da tako kažem, nipodaštavajuće oznake za pripadnike nacionalnih manjina. Čak neću citirati kako je nazvao pripadnike Romske nacionalne manjine.

Kolega Markoviću, jedno pravilo u politici važi, a to je nemojte svedočiti o nečemu što niste videli vlastitim očima. Recite mi kojim ste okom videli šta se dešavalo u Vranju? Levim ili desnim? Ili ste čitali saopštenje vaše partijske centrale i sada tumačite nešto … (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Koleginice Vukomanović, izričem vam opomenu.
(Dijana Vukomanović: Jel možete da obrazložite zašto?)
Ne, nemam nameru da obrazlažem. Zato što ste se u početku obratili meni, a onda ste bukvalno i brutalno počeli da se obraćate kolegi Markoviću.
Nemate pravo.
(Dijana Vukomanović: Nemam pravo? A on ima pravo da nipodaštava?)
To vi tvrdite.
(Dijana Vukomanović: Vidite stenogram kako je nazvao Romsku nacionalnu manjinu.)
Prvo, kolega Marković, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Predsedavajući, zloupotrebljen je Poslovnik, član 104. koleginica je pokušala kroz reklamiranje povrede Poslovnika da mi replicira.

Pri tom je iznela salvu nekakvih neistina, verovatno u pokušaju da odbrani nešto što je neodbranjivo. Da pokuša da kažem da se nešto nije desilo, što se desilo. Nisam nikakvim okom gledao, pročitao i citirao na koji način se predsednik odbora njene stranke obraćao nacionalnim manjinama.

Dakle, predsednik odbora u Vranju, njene stranke je vređao nacionalne manjine, nazivajući ih Ciganima i Bugarima. Ja sam to citirao. A kada je reč o oku, levom ili desnom oku, ne znam na kakve oči misli prethodna govornica, ali bih želeo da pitam kojim okom je njen predsednik Vuk Jeremić gledao, verovatno trećim okom, kada je najavljivao da će 4. novembra biti nekakav referendum. Samo da je podsetim da je 4. novembar prošao, danas je 5. novembar i nikakvog referenduma nije bilo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Po Poslovniku, narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram čl. 103, 106, 107, 108, 109. Vi gospodine predsedavajući morate da vodite sednicu i ne smete pasti pod uticaj predstavnika koalicije ili saveza ili udruženog nekog poduhvata koji zovem Boškomir-Lepomir.

Dakle, očigledno da oni misle da su nabacili neke mišiće i gospođa je pričala o nasilju. Ministar policije je tu i on treba da nam odgovori da li je tačno da je pripadnik saveza Boškomir-Lepomir u Vrbasu napao policajca samo zato što su asistirali prilikom rušenja nelegalne bašte jednog kafića, koji je pripadao simpatizerima ili samom Vuku potomku.

Dakle, mi ne moramo biti u Vranju da bi znali da je ta koalicija sklona nasilju, pre svega, gospođa Gojković to može najbolje da potvrdi, neke novinarke, itd, ali smo svi videli u video klipovima izveštaj sa lica mesta, gde gospodin Novaković, pripadnik stranke Vuka potomka, juriša na policajce, udara ih samo zato što su asistirali prilikom uklanjanja jednog nelegalnog objekta.

Dakle, gospodine predsedavajući, ubuduće radi sprečavanja nekog drugog nasilja morate da opomenete bilo kog govornika, pa i pomenutu drugaricu, kada počnu da govore i da brane sebe od nasilja koje ste izvršili, jer to može da dovede do toga, ta negacija, do ponavljanja nasilja u bilo kom delu Republike Srbije. Hvala.

Ne tražim da se glasa.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Koleginice Vukomanović, po Poslovniku ili?
(Dijana Vukomanović: Replika, pomenuta sam.)
Ne možete da dobijete repliku. Bilo je o povredi Poslovnika.
(Dijana Vukomanović: Jel me nije pomenuo? I, Marković?)
Ne, i ovo je bila povreda Poslovnika.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 27.

Gospodine Arsiću, pre nekoliko trenutaka prisustvovali smo jednoj sličnoj situaciji kada smo mi iz SRS postavljali pitanje, pošto nam je bilo onemogućeno u sklopu poslaničkih pitanja, pa smo ponovo pitali ministra vezano za razmere većeg kriminala i opasnijeg kriminala, nego ovi fizički napadi, sporadični, koji se dešavaju. Rečeno je od strane predsedavajućeg, odnosno predsednika Skupštine da će takve pokušaje zloupotreba Poslovnika ili takvu diskusiju, ona lično kažnjavati.

Vi ovde sedite, predsedavate i puštate da se odvija rasprava na tu temu, što je u svakom slučaju opravdano u parlamentu da se raspravlja, pa i o takvim stvarima kao što su nemile scene koje su se dešavale u Srbiji prošlih dana. Ali, to podrazumeva da imate različite aršine kada je u pitanju poslanička grupa SRS u odnosu na druge poslaničke grupe.

Molio bih vas, ako je već stav da ne može da se govori van amandmana, van tačke dnevnog reda, da to važi za sve. Jer, indikativno je još iz ranijeg perioda, da ovde kada se pojavljuju one stranke, odnosno poslaničke grupe koje su miljenici zapada, njima se dozvoljava tako što se pokreće, na veštački način se stvara neka kriza u raspravi i onda im se dozvoljava da imaju više vremena kako bi se pokazali kao autentična opozicija. Ili, kako oni to kažu, samo je opozicija ono što oni odrede da je opozicija i ništa drugo. Samo je demokratija ono što oni odrede da je demokratija i ništa drugo.

Zato je Poslovnik ovde da se primenjuje jednako na sve poslanike i ja vas molim da se pridržavate ili da se pravi presedan, pa se kaže ono što je predsednik Skupštine rekla, da to više ne važi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Mirčiću, predsednik Narodne skupštine, gospođa Maja Gojković, je to rekla zato što se u jednom trenutku izašlo izvan svakog okvira reklamiranja Poslovnika.
Sve poslaničke grupe imaju ista prava i svima je poznato da je poslanički klub SRS najveći opozicioni poslanički klub. Ne treba to da ponavljam, svi to znaju u Srbiji i to ne može da se promeni u ovom sazivu.
Koleginice Vukomanović, jel po Poslovniku?
Da li želite da se Skupština izjasni?
Ali, u Poslovniku piše sa da ili ne.
Zatražite reč.