Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

4. dan rada

05.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Slavica Živković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Poštovana predsedavajuća, poštovani gospodine ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, amandman koji smo podneli želeli smo da ispravimo propust, s obzirom da član 1. govori o predmetu zakona i u delu gde se kaže – reagovanje na posledice katastrofa, smatrali smo ispravnim da stoji „odgovor na katastrofe i ublažavanje posledica katastrofe“.

S obzirom da je jedan od ciljeva donošenje ovog Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama ima za cilj poboljšanje opšteg okvira za uspostavljanje efikasnog, integrisanog sistema, smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u cilju smanjenja postojećih rizika, sprečavanje stvaranja rizika u budućnosti i efikasnijeg odgovora na katastrofe.

Takođe, jedan od ciljeva je takođe identifikacija procena i praćenje rizika i planiranje odgovora na te rizike. Smatramo da u članu 1. nije jasno definisan ovaj deo koji se odnosi na reagovanje i ublažavanje posledica katastrofa. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela poslanica Danica BukvićDa li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Danica Bukvić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsednice Skupštine, poštovani ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. stav 1. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama.

Ovim amandmanom treba da se doprinese preciznijem sadržaju ove odredbe. Jedan od glavnih nedostataka postojećih zakona je nedovoljna preventivna aktivnost. U prethodnom periodu dogodile su se brojne elementarne nepogode, poplave, požari i zemljotresi. Poplave koje su se desile 2014. godine, kada je pola opštine Lazarevac bilo pod vodom, a posebno je bilo dramatično u rudarskom gigantu „Kolubara“ ukazale su na nedostatke postojećeg zakonskog akta, ali istovremeno su dovele i to promene svesti ljudi. Štete koje su tada nanete poplavama bile su, kao što znamo, ogromne. Novi zakon donosi nova pravila i preventiva se stavlja u centar aktivnosti i prvi plan.

Mnogo više će se raditi u periodu kada se ništa ne dešava, a to treba da doprinese što uspešnijoj prevenciji od mogućih katastrofa.

Značajno je, takođe, da istaknem da jedinice lokalne samouprave imaju primarnu ulogu u upravljanju rizikom od katastrofa, a tu ulogu podržavaju sve nadležne državne i pokrajinske institucije.

Takođe, gradske opštine na teritoriji grada Beograda dobijaju nadležnosti lokalne samouprave u ovim slučajevima i one će za te aktivnosti dobiti odgovarajuća sredstva, što je značajno i za našu opštinu Lazarevac.

Novina je i potenciranje međunarodne saradnje, kako u domenu prevencije, tako i u domenu pružanja, odnosno primanja međunarodne pomoći.

Ovaj zakon u skladu je sa procesom pristupanja EU i otvaranju Poglavlja 27.

Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije će u danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Stefanović.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Hvala za ovo što ste primetili. Mislim da je zaista značajno, vezano za nadležnosti koje gradske opštine dobijaju i da je to, ja sam bio baš onih prvih dana 2014. godine, prvih sati kada su poplave počele i u Lazarevcu, važno je da gradska opština ima mogućnost da reaguje, zato što Lazarevac kao opština koja nije u najužem centru grada, dakle, do samog Lazarevca imate, bogami, do pojedinih, u stvari, do južnih delova opštine ima i 80 kilometara od centra Beograda, te samo kapaciteti opštine da reaguju i lokalnog štaba su značajna pomoć stanovništvu, dok Sektor za vanredne situacije ne uputi, naravno, u slučaju većih katastrofa, značajniju pomoć.
Što se tiče ovog vašeg amandmana, vezano za rano i pravovremeno, mi smo se opredelili za rano, zato što je to terminologija koja se koristi i u domaćem i u stranom zakonodavstvu, dakle, i u drugim zakonima kojima je uređena ova oblast u Republici Srbiji i onima kojima se deluje kroz Hidrometeorološki zavod i oni koji deluju kroz „Vode Srbije“ i Ministarstvo odbrane. Suština je istina.
Dakle, potpuno se slažem, moglo je biti i pravovremeno, u smislu suština jeste da se na vreme primeti, reaguje, obezbedi nužna intervencija da bi se predupredila bilo kakva katastrofa.
Opredelili smo se, kažem, za rano, samo zato što je to terminologija koja svuda postoji i da ne bismo unosili normativno možda zbunjujuću odredbu koja bi možda mogla da bude drugačija u različitim zakonima, opredili smo se za ovo, ali isto smo tako mogli prihvatiti i vaš predlog.
U svakom slučaju, mislim da je suština ista i dobro je da se zajednički trudimo da napravimo da ovo bude zaista najbolje moguće za građane.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela Danijela Stojadinović.
Da li želite reč? Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Danijela Stojadinović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala, predsedavajuća.

Poštovani ministre, gospodine Mariću sa saradnicima, podnela sam amandman na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Cilj ovog amandmana i predlog je adekvatniji izraz koji treba da doprinese preciznijem sadržaju odredbe.

Istakla sam već prošle nedelje koliko je ovo bitan Predlog zakona, jer smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama jeste nacionalni i jeste lokalni prioritet. Svako ima pravo na zaštitu od posledica katastrofa, bez ikakve diskriminacije, a zaštita i spasavanje ljudskih života ima prioritet u odnosu na sve druge zaštite. Otuda je procena rizika, preventivne mere i aktivnosti koje se preduzimaju veoma važno, a upravljanje rizikom od katastrofa, koje se zasniva na međusobnoj koordinaciji svih subjekata, još važnija.

Cilj ovog zakona je pravno uređenje za uspostavljanje jedinstvenog i ujedinjenog sistema, usklađenog sa realnim potrebama zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda i to i jeste njegov glavni cilj, pogotovo što mi već imamo iskustva iz 2014. godine i ja nekako vidim ovaj predlog zakona kao dopunu i ispravljanje onoga što se pokazalo kao neadekvatno pre par godina.

Takođe je novina i međunarodna saradnja koja je predviđena u Predlogu zakona i daje mogućnost zaključivanja ugovora sa međunarodnim organizacijama i to je isto ovo iz prakse, da nije bilo ekipa Danaca i ovih drugih ljudi koji su pomagali, teško da bi se tako brzo oslobodili onoga što se dešavalo 2014. godine, a to se ne odnosi samo na ljudstvo, velika prednost tih međunarodnih organizacija i njihovih društava jeste u samoj opremi.

Ovim predlogom daje se na značaju, i to je njegova najveća korist, preventivnim merama i aktivnostima, pre svega, na proceni rizika od katastrofa, planu zaštita i spasavanja kao osnovnih dokumenata za efikasno upravljanje rizicima.

Ono što bih ja ovom prilikom dodala na kraju, istakla bih značaj prevencije i edukacije najmlađih, sa kojima se krenulo pre par godina kroz razne vidove obuke, kroz razne vidove promotivnih materijala koji imaju obrazovni karakter i razvijaju svest o značaju zaštite od raznih opasnosti. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala.

Poštovani gospodine ministre, ja se javljam po ovom amandmanu koji su podnele narodne poslanice Bukvić i koleginica Stojadinović. Mislim da su u pravu i da je ovaj amandman trebalo da prihvatite, da u ovom članu 1. u stavu 1. umesto reči: „rano“ stoji ili blagovremeno ili pravovremeno.

To vam govorim zato što, prosto, iz iskustva i ličnog, i moja opština Svilajnac je 2014. godine u majskim poplavama bila jedna od najugroženijih opština. Tako da, mislim da je tada pravovremeno ili blagovremeno reagovao ili Regionalni štab za vanredne situacije, koji je trebalo da prati sve vodotokove na teritoriji i okruga i pogotovo naše opštine, jer je nas ugrozila reka Resava, odnosno bujični potoci koji su došli sa okolnih brda, tako da je pravovremeno ili blagovremeno reagovala ili Štab za vanredne situacije, regionalni, ili nadležne vodoprivredne organizacije koje su u tim kišnim danima, koji su trajali nedeljama, a ne danima, pratile vodotokove i vodostaj i da su na vreme obavestile opštinski štab, mnogi naši građani bi bili već uveče, pre deset sati uveče obavešteni o nadolazećim ogromnim količinama vode.

Ovako smo mi u Svilajncu relativno kasno saznali da će doći velika voda, tako da smo cele noći spašavali uglavnom materijalna dobra, ono što je moglo već u nekim ranim, odnosno kasnim popodnevnim satima da bude spašeno.

Kada smo već kod tih posledica posle poplava, poučeni takvim katastrofalnim dešavanjima 2014. godine, meni je prosto obaveza i dužnost da istaknem da smo mi u opštini, odnosno opštinsko rukovodstvo preduzelo mere da reguliše reku Resavu u tri neke faze od ušća u reku Veliku Moravu, pa sve preko sela Sedlare i Subotica. Vrednost tih radova je 2.700.000 evra. Radovi su uveliko u toku. Regulišu se još tri bujična vodotoka, tako da se nadam da Svilajnac više nikada neće biti u situaciji da doživi onu sudbinu kao što je bila u maju 2014. godine.

Tako da, mislim da bi ipak trebalo da stoji to, da bude preciznije. Zato vas ipak molim da prihvatite ove amandmane. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.