Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 03.12.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

5. dan rada

03.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Narodni pokret Srbije

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
…zato što poslanici vlasti podnose amandmane da bi se potrošilo vreme za raspravu. Toga je svake sednice od prošle godine bilo, godinu dana. I, sada vam smeta što su poslanici opozicije došli u salu ovde da razgovaraju. Vi biste najradije voleli da sa radikalima pričate o amandmanima, a došao i neko drugi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pa, poslaniče, molim vas.
...
Narodni pokret Srbije

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
I, imate obraz prema građanima Srbije da nas pustite da pričamo o budžetu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pa, pričajte o budžetu. Dajte, izvadite mi vreme koliko ima ova poslanička grupa tačno i sad ću vam pročitati. I, ovo radim samo zbog građana Srbije zato što vi to ponavljate mantru neku danas, izmišljate da se povlače amandmani na glasanje. Želim da dođete jednom na glasanje. Nije istina, sami ste rekli prošle godine, a mi smo u decembru 2018. godine. Lepo bi bilo poslaniče, molim vas.
Inače, član 103. je upotrebljen danas jedno 20 puta i to za redom, nema veze, to ste danas smislili i meni nije problem da čujem i 35 do 40 puta danas, nije problem. Ali, jednostavno iznosite neistinu, amandmani se ne povlače.
Da li je Nenad Konstantinović smislio kada je pisao ovaj Poslovnik? Pa, jeste, šta da radimo, tu nam je tvorac Poslovnika, ja ga poštujem izuzetno, jer samo to i mogu da primenjujem, ne mogu ništa drugo, da li je on mislio da jedni mogu, a drugi ne mogu da ulažu amandmane, to će prisustvovati inače sastanku mene i ambasadora koji se za to interesuju da im objasni. Ja im objašnjavam to vrlo eksplicitno i jasno i oni se slažu sa tim da ne može to da se uredi tako, da zabranite nekom, ali da se povlače to je neistina i drugi put to danas čujem. To nije istina. Dokažite, pokažite u 2018. godini i pozivam vas na glasanju da prisustvujete. Da prisustvujete glasanju i da vidite šta se glasa, a šta ne.
Ne znam koliko puta da glasam za povredu za član 103. u istom momentu. Pa, i to je malo po Poslovniku nemoguće, ali sve je u redu, ne znam što se ljutite. Što se ljutite. Dakle, koliko imaju vremena. Sada ću vam pročitati koliko imate vremena da znaju građani Srbije i koliko ste veštački praveći dve poslaničke grupe sa vaše liste sebi obezbedili i to da znaju građani Srbije, jer niste samostalno izašli na izbore, nego sa Nenadom Čankom, LSV, sa LDP i vi ste izašli sa partijom Borisa Tadića.
Sada ću vam pročitati. Kasnije, kada su se završili izbori, napravili ste poslaničku grupu i sebi obezbedili šest minuta i 25 sekundi, a Marko Đurišić 15 minuta. To je vaše vreme koje niko ne može da vam oduzme.
(Marko Đurišić: Koliko ste vi poslaničkih grupa napravili?)
Šta kažete?
(Marko Đurišić: Koliko ste vi napravili sa vaše liste poslaničkih grupa?
Hoću poslanicima…
(Marko Đurišić: Kažite istinu!)
Nemojte da vičete na mene i nemojte da budete grubi prema meni.
(Marko Đurišić: Kažite građanima koliko ste poslaničkih grupa napravili!)
Znam da vam ne odgovara.
(Marko Đurišić: Kažite istinu!)
Hoću.
(Marko Đurišić: Koliko ste vi napravili poslaničkih grupa?)
Evo da čujemo Marka Đurišića šta ima da kaže na tu temu.
(Marko Đurišić: Dajte mi reč.)
Ne da ustanete, taman posla.
(Marko Đurišić: Dajte mi reč.)
Taman posla. Ne možete da me vređate.
(Marko Đurišić: Jeste rekli – hajde da čujemo Marka Đurišića? Dajte mi reč. Evo, ja sam se prijavio. Hajde da čujemo istinu. Odgovorite građanima koliko ste poslaničkih grupa napravili?)
Hoćete mi dozvoliti da završim rečenicu? Ne znam kako je kod vas, ali mene su roditelji vaspitali da sačekam da neko govori, pa onda ja.
(Marko Đurišić: Nemojte da ste tako maliciozni. Sram vas bilo za takvo ponašanje!)
Rekla sam o mojim roditeljima. Hvala.
Da li je ovo najveći domet za danas, pošto u 14.00 časova imate svi konferencije za štampu, pa moramo da ispunimo nečim konferencije za štampu.
Ne može bez veze da se drže konferencije, mora nešto da se desi pre konferencije -da vičete na mene, da me vređate, da me omalovažavate i tako dalje i da ne date da raspravljamo o Predlogu zakona o budžetu.
(Marko Đurišić: Kako sam vas ja uvredio? Koju sam ja reč izgovorio? Niste mi dali reč, a vi ste me prozvali!)
Dajte mi Poslovnik i samo da vidimo da li je poslanicima dozvoljeno da govore pre nego što su dobili reč.
Kako sam odlučila da kao predsednik parlamenta i predsedavajući u ovom delu sednice da ne delim opomene, a mogla bih, onda u skladu sa članom 112. dajem pauzu ne bi li se poslanici, koji imaju višak mržnje prema predsedavajućem i netolerancije, malo samo smirili da možemo da nastavimo sednicu dalje.
(Zoran Živković: Kolika je pauza?)
Zavisi od toga koliko vam treba da spustite tenzije.
Evo, pet minuta. Mislim da smo odrasli ljudi i da možemo za pet minuta da spustimo tenzije i da razmislimo o tome kakvu sliku emitujete građanima Srbije koji žele da čuju nešto i o Predlogu zakona koji imamo i o amandmanima.
Pauza od pet minuta.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela poslanica Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 1. Predloga Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji sadrži opšte odredbe i koji propisuje oblast koja se uređuje zakonom, ovim amandmanom koji smo podneli predložili smo rešenje koje na jedan precizniji i sveobuhvatniji način definiše i sam predmet zakona i odnos sa organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja sa organima nadležnim za poslove javnih prihoda i svim drugim povezanim organima i organizacijama.

U obrazloženju koje je, očigledno, tipsko, a tiče se terminološke izmene u ovom amandmanu, kao razlog za odbacivanje kažete – iz razloga što termin obavezno socijalno osiguranje je jedinstveni termin koji obuhvata penzijsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, koji smo mi razdvojili ovim predloženim amandmanom.

Na kraju bih vas pitala dokle će Rasim LJajić još uvek da bude ministar u Vladi Republike Srbije s obzirom da svojom reputacijom narušava ugled države Srbije?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Poštovani narodni poslanici, dragi građani koji gledate ovo, predsednica parlamenta je po ko zna koji put prekršila Poslovnik.

Prekršila je član 27. stav 2. u kome piše da ona treba da se stara o primeni Poslovnika, a ne da zloupotrebljava ovaj Poslovnik.

Dakle, predsednica parlamenta iz minuta u minut zloupotrebljava Poslovnik tako što govori i obraća se građanima deleći packe nepodobnim poslanicima za nju, vređajući poslanike opozicije i pokušavajući da opravda zloupotrebu koju SNS radi.

Godinu dana SNS pokušava da sakrije od građana šta je to što se predlaže zakonima, a sada pokušavate da sakrije šta ste predložili budžetom, koliki će biti porez na imovinu naših građana. To sakrivate tako što ne dozvoljavate bilo kome iz opozicije da govori o amandmanima i još to predsednica parlamenta opravdava. Kaže – imaju prava svi da podnesu amandman.

Vi se obraćate meni lično, što nemate prava, da sam ja pisao ovaj Poslovnik. Pa, piše u ovom Poslovniku da ne smete da ga zloupotrebljavate, piše u ovom Poslovniku da ne može jedna grupa i niz poslanika da podnese 380 amandmana na prvi zakon. Zašto?

Da ne bi mogli da raspravljamo o budžetu 385 amandmana je podnela SNS. Zašto? Da bi govorili 600 minuta samo o prvom zakonu, da ništa građani ne mogu da čuju o budžetu, o budžetu koji zanima svakog građanina. Zašto? Da ne bi znali koliki će da bude porez na imovinu, da ne bi znali šta spremate građanima.

Nemojte više da zloupotrebljavate Poslovnik i nemojte da delite packe i nemojte da dobacujete.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala poslaniče.
Vi sigurno najbolje znate šta piše u Poslovniku, uvaženi poslaniče, tako je i onda znate sigurno i da po članu 103. stav 4. imam dužnost da odgovorim na svaku povredu Poslovnika. Ne znam kako ćuteći da odgovorim. Toga u Poslovniku nema.
Da li vama moj odgovor nije milozvučan i deluje kao packe, o tome možemo da razgovaramo. O tome zaista možemo da razgovaramo. Da li sam u pravu ili nisam u pravu, moramo na glasanje, uvaženi poslaniče Nenade Konstantinoviću.
Vama se izvinjavam što povremeno moram vaše ime da izgovorim, ali vi jeste pisali ovaj Poslovnik i ne mogu da slažem ni javnost ni ostale poslanike, koji možda tu činjenicu ne znaju. Ustavno pravo je inače, ne poslovničko, poslanika da ulažu amandmane ako to žele i to vrlo dobro znate.
Izvinjavam se, moram da odgovorim na pitanje, a 250 amandmana je uloženo upravo od vaše poslaničke grupe na tačku 42. i to je činjenica, tako da tu činjenicu niste izneli građanima Srbije, nego samo ono što se vama svakako više i dopada.
Da li sam prekršila Poslovnik i ovu odredbu, staviću na glasanje svakako, uvaženi poslaniče, a packe ne delim nikome. Najradije bih sve prećutala, ali jednostavno vi ste me obavezali kao tvorac ovog Poslovnika da odgovorim na svaku povredu Poslovnika, bez obzira što se one ponavljaju.
(Nenad Konstantinović: Da.)
Povreda Poslovnika, Aleksandar Martinović.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 27. gospođo Gojković.

Odmah da svima bude jasno, ne zanimaju njih ni amandmani ni budžet ni rasprava u Skupštini. Ovde se radi o sledećem scenariju. Aleksandra Vučića treba proglasiti za novog Slobodana Miloševića, za novog diktatora protiv koga su sva sredstva dozvoljena. U vreme kada Enver Hodžaj javno propagira pakt protiv Srbije na međunarodnom planu, mi na unutrašnjem planu imamo pakt protiv Srbije Dragana Đilasa i svih onih koje je on okupio.

(Radoslav Milojičić: Gde si bio kad su bombardovali? Kupovao si stanove.)

Zato su svi oni došli danas u Narodnu skupštinu po nalogu, po diktatu Dragana Đilasa i svojih stranih mentora, jer ne mogu da pobede Aleksandra Vučića na izborima pa onda pokušavaju opstrukcijom u parlamentu i uvredama na račun Aleksandra Vučića i SNS, da izazovu haos.

Ja samo želim da im kažem da se njih niko ne plaši. Mogu da dođu svi, mogu da viču, mogu da mašu poslovnicima, ovde je stvar sasvim jasna, u pitanju pakt protiv Srbije, ali to su građani Srbije već videli. To smo već videli 5. oktobra 2000. godine, kad od jednog čoveka napravite crnog đavola, pa ga uz pomoć stranaca oborite sa vlasti, pa onda vi preuzmete vlast, pa onda opljačkate sve što može da se opljačka, pa sprovedete privatizaciju, pa se lično obogatite, pa vas taj Aleksandar Vučić 2012. godine zaustavi u krađi…

(Radoslav Milojičić: Kojoj krađi?)

Pa šest godina ne možete da kradete, pa biste opet da kradete, pa onda hajde „Jovo nanovo“ sve iz početka, pa ponovo Draganu Đilasu da se pune kese, pa ponovo da država plaća reket, pa ponovo „Telekom“ plaća reket itd.