Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 14.03.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 98 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 139 narodnih poslanika i da imamo uslove za dalji rad.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje potpredsednik parlamenta poslanik Đorđe Milićević. On je jedini, u skladu sa Poslovnikom, prijavio svoje odsustvo.
Prelazimo na odlučivanje o predlozima akata iz tačaka od 1. do 11. dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 146 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Sanda Rašković Ivić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Na član 4. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Sreto Perić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podnela narodni poslanik dr Sanda Rašković Ivić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je, sa ispravkom, podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podnela narodni poslanik Sanda Rašković Ivić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Pošto smo završili odlučivanja o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 146 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o Centralnom registru stanovništva.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 146 narodnih poslanika, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane, u načelu.
Zaključujem glasanje; za – 145, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje - niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje - niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje -niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podneo poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje - niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji je podneo poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje - niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji je podneo poslanik Marijan Rističević.
Zaključujem glasanje - niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji je podnela poslanica Sanda Rašković Ivić.
Zaključujem glasanje - niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji je podneo poslanik Sanda Rašković Ivić.
Zaključujem glasanje - niko nije pristupio glasanju.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane u celini.
Zaključujem glasanje: za – 134 poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 12 poslanika.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 146 poslanika, protiv – jedan, uzdržan – niko, nije glasalo jedan poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na amandmane.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanica Nataša Jovanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podneo poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji je podnela poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja u celini.
Zaključujem glasanje: za – 145 poslanika, protiv – jedan, uzdržan – niko. n
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 145 poslanika, protiv – dvoje, uzdržan – niko, nije glasalo jedan poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela poslanik Marina Ristić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji je podnela poslanik Miroslava Stanković Đuričić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji je podneo poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji je podneo poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravlju bilja u celini.
Zaključujem glasanje: za – 146 poslanika, protiv – dvoje, uzdržan – niko..
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugostiteljstvu, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 146 poslanika, protiv – dvoje, uzdržan – niko.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: za – jedan.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Božidar Delić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanik Marina Ristić.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman sa ispravkom na član 4. koji je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o ugostiteljstvu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o ugostiteljstvu.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o turizmu, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – jedan, uzdržan – jedan.Konstatujem da je Skupština usvojila Predloga zakona, u načelu.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 2. koji je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: za - jedan.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 4. koji je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanik Ljiljana Mihajlović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanik Marina Ristić.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o turizmu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasao jedan.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o turizmu.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije organizacije za civilnu zaštitu, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 145, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala dva poslanika.
Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o ratifikaciji Sporazuma između Saveznog izvršnog veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Malezije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak, sa Protokolom, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam poslanika.
Konstatujem da je Skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 146, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje predlog da se za generalnog sekretara Narodne skupštine imenuje Srđan Smiljanić.
Zaključujem glasanje: za – 145.
Konstatujem da smo imenovali Srđana Smiljanića za generalnog sekretara Narodne Skupštine.
Dozvolite mi da u vaše i u svoje lično ime čestitam generalnom sekretaru na njegovom izboru.
Sada imamo samo vrlo kratko povrede Poslovnika.
Narodni poslanik Vojislav Šešelj, na sednici 5. marta 2019. godine, u 13 časova i 35 minuta, ukazao je na povredu člana 157. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se izjasnite o ovoj povredi.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 12. marta 2019. godine, u 11 časova i 35 minuta, ukazao je na povredu člana 158. stav 7. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da se izjasnite o ovoj povredi Poslovnika.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije povređen navedeni član.
Pošto smo obavili razmatranje svih tačka dnevnog reda ove sednice i odlučili o njima saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne Skupštine Republike Srbije u ovoj godini.
Sledeća sednica je već zakazana za sredu u 10.00 časova. Hvala.