Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.03.2019.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/55-19

20.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Čanak

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Ovako, 21. juna 2016. godine potparol EU Maja Kocijančić ocenila je da što pre treba doneti zakon o finansiranju Vojvodine. Januara 2017. godine Dejvid Mekalister u izveštaju preporučuje donošenje zakona o finansiranju Vojvodine. Moguće je da postoji u nekim drugim zakonima nekakve odredbe koje se time bave, ali Vojvodina nije lokalna samouprava, nego je AP, upravo zbog toga se to na nju ne može odnositi, a ovo ćemo posle.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Dušan Bajatović, replika.
...
Socijalistička partija Srbije

Dušan Bajatović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala gospođo predsedavajuća.

Ja pokušavam uporno gospodinu Čanku da objasnim da on ne treba da uzima pravo da nama i ostalima koji želimo da razradimo autonomiju Vojvodine, to pričamo. Ja pokušavam da objasnim gospodine Čanak, već sada analizom vašeg predloga, da li iz 2013, 2015. ili koje godine, baš me briga, imate direktno tumačenje Ustavnog suda. Kada pogledate članovi 7, 8, 9, 10. i 11. zakona koji ste predložili su protivustavni, po mišljenju Ustavnog suda i sada mi smo prihvatili kao parlamentarna većina da razgovaramo o tome i vi nas terate sada ponovo da pričamo da li je poreski sistem jedinstven, da li to rešava jedan zakon ili dva zakona. Ja polemišem sa vama politički.

Tema vam je promašena. Hajde da promenimo, ako hoćete vi i ja zajedno, evo podržaće nas, koliko sam ja shvatio i gospodin Orlić, ako nije protiv Srbije, šta znači što vi pišete ovde - polazeći od Vojvodine kao građanske decentralizovane autonomije koja obuhvata tri tradicionalne vojvođanske regije Srem, Banat i Bačku, ništa sporno. I čvrsto uvereni da Vojvodina nije samo most Srbije prema evropskim integracijama, nego i činilac stabilizacije države i regiona. Zar to nije posao svih?

Dalje, polazeći od istorijske činjenice današnja AP Vojvodina nastala je … (ne razume se) države njenih naroda u Drugom svetskom ratu koja je tako ušla svojom voljom u sastav Federalne Republike Srbije 13. aprila 1945. godine, a slavili smo sto godina. Stalno vaši predlozi sadrže sporne stvari o kojima treba da raspravljamo i onda su sumnjivi, plus su protivustavni. U želji da Republika Srbija prihvati vrednosti EU, uključujući i zajedničku ekonomsku i spoljnu politiku i postane deo evropske porodice kao država sa miroljubivom spoljnom politikom.

Lepo vam je rekao gospodin Orlić, ovo sada ispada da mi u Rezoluciji o Vojvodini, kritikujemo državnu politiku. Šta je moja sugestija, vama, politička. Hajde da izbacimo sve ono što može biti sumnjivo i da zajednički napravimo neke druge planove i programe koje može da prihvati ova parlamentarna većina u skladu sa Ustavom Republike Srbije i da dobijemo manje-više, možda ono što negde i želimo zajedno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo Gojković, pošto ste vi odličan pravnik, poznajete situaciju, na području AP Vojvodine, da vam je možda promaklo, pa se javljam u skladu sa tim da je povređen član 107. dostojanstva Skupštine i 27, kada je gospodin Čanak rekao da mi ovde osporavamo ovom argumentacijom pravo predlaganja ovog zakona, jer ne možemo da razlikujemo AP od jedinica lokalne samouprave. U tom smislu je on rekao.

To jednostavno nije tačno. Mi vrlo dobro znamo i mi koji smo bili svedoci i na kraju glasali za Ustav koji je usvojen ovde, da organizaciona, da tako kažemo, jedinica u državi AP, gde građani imaju određena prava, ali i obaveze, ne može da se poistovećuje sa najvišim nivoom vlasti, pa je tako trebao da zna…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Sve mi je jasno, samo vas molim da ne replicirate.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne, ne. Ja hoću da ukažem na to…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ali apsolutno je svima jasno da vi replicirate, nemate pravo na to u ovom momentu, jer niste ni ovlašćeni, niste ni šef poslaničke, Nenadu Čanku.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pa vi ste trebali da reagujete…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reagujem ja……