Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.03.2019.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/55-19

20.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da ovoj sednici prisustvuje 83 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 142 narodna poslanika i da imamo uslova za rad.

Ministre, možete ubaciti svoju karticu sada. Hvala.

Obaveštavam vas da me je, u skladu sa Poslovnikom, obavestio da je sprečen sednici prisustvuje potpredsednik parlamenta gospodin Đorđe Milićević.

Dostavljen vam je Zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, možemo da pređemo na glasanje za zapisnike prethodnih sednica.

Stavljam na glasanje zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, održane 30. i 31. oktobra. i 2, 5, 6, 7. i 9. novembra 2018. godine.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za - 138, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao – 21.

Konstatujem da smo usvojili Zapisnik Treće sednice Drugog redovnog zasedanja u 2018. godini.

U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je i predlog dnevnog reda.

Pre toga ćemo odlučivati o predlozima za hitan postupak.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o potvrđivanju Akta o osnivanju Azijske infrastrukturne investicione banke.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.

Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.

Narodni poslanik Čedomir Jovanović predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o registrovanim istopolnim zajednicama.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.

Narodni poslanik Čedomir Jovanović predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Porodičnog zakona.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.

Narodni poslanik Čedomir Jovanović predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o rodnom identitetu.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje i saopštavam: niko nije pristupio glasanju.

Prelazimo na dopune dnevnog reda.

Narodni poslanik Nemanja Šarović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića.

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, evo još jedanputa prilike i mogućnosti da u Narodnoj skupštini Republike Srbije otvorimo, a nadam se i zatvorimo temu Zoran Đinđić. To je tema koja, uprkos tome što je prošlo dosta godina od kako je ubijen, i dalje aktuelna. Ono što je još zanimljivije je to da i dalje traje rat oko toga ko će profitirati više na mrtvom Zoranu Đinđiću.

Mi smo i prethodne nedelje imali raspravu između SNS i DS za koga bi Zoran Đinđić danas glasao da je živ, da li bi bio neko krilo DS. Moje lično mišljenje je da bi ga odavno izbacili, kako ste, između ostalog, radili i sa Đilasom i sa Jeremićem i sa Tadićem i svojevremeno sa Mićunovićem, pa Koštunicom, pa Pekićem i mnogim drugim koji su tokom godina napuštali DS.

Srpska radikalna stranka od početka ističe da treba utvrditi političku pozadinu ubistva Đinđića. Mi sa tim, iako su neki pokušali da nas optuže, naravno, nemamo ništa, ali je isto tako jasno da su mnogi politički profitirali od njegove smrti, da se često na njega pozivaju, ali da odbijaju da na jedan zakonom uređen način, u skladu sa demokratskom procedurom u Narodnoj skupštini Republike Srbije utvrde o čemu se tu zaista radilo.

Mi smo potpuno sigurni da će istorija o Zoranu Đinđiću suditi onako kako o njemu sudimo i mi srpski radikali, ali da bi te činjenice bile što pre potvrđene i na jedan način verifikovane od strane Narodne skupštine, ja predlažem da glasate za ovaj predlog.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – niko, uzdržan – jedan.

Konstatujem da nije prošao ovaj predlog.

Narodni poslanik Nemanja Šarović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezane sa pritiscima na državne organe i kršenje zakona tokom izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini održanih 2016. godine.

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, i ovaj moj predlog, iako je upućen pre već sada više godina, odnosno na početku ovog saziva, je, slobodno mogu reći, nikad aktuelniji i još jedanputa se pokazalo koliko smo mi srpski radikali bili u pravu što smo insistirali na tome da se utvrde sve nepravilnosti vezane za izborni proces, da se utvrdi na koji način je američki ambasador Skot uticao na to koje će izborne liste na veštački način preći cenzus, ko će danas sedeti u Narodnoj skupštini i predstavljati građane Republike Srbije, iako na samim izborima građani tim listama nisu dali dovoljan broj glasova.

Vi svi znate da je u toj čuvenoj izbornoj noći ambasador Skot okupio po prvi put ono što se danas zove Savez za Srbiju, iako je mnogima tada bilo čudno da zajedno vide i Tadića i Đilasa i Boška Obradovića i mnoge druge i da spoje Čedu Jovanovića, što se činilo nespojivo. Mi smo i tada upozoravali i, rekao bih, razotkrili pred građanima Srbije da oni imaju nešto zajedničko, a to je upravo to što su im nalogodavci u zapadnim ambasadama.

Bez obzira što se deo te koalicije pretvarao da je navodno proruski, da je protiv zapada, vi vidite da su se oni tokom prethodnih godina toga odrekli.

Pre nekoliko dana mi smo imali, praktično, pokušaj državnog udara, ljude koji su upali u RTS sa fantomkama i sa motornom testerom, ljude koji su na silu pokušali da ostvare neki svoj politički interes. Njih je bilo da li hiljadu ili dve, to je potpuno sve jedno, ali ostaje pitanje šta bi radili i kako bi se čitava stvar završila da ih je umesto hiljadu, ne daj Bože, bilo 10 hiljada ili 20 ili 50?

Sve to bi bilo predupređeno da smo o tome na vreme razgovarali u Narodnoj Skupštini i da smo na vreme ukazali građanima Srbije ko su oni koji su tu izbornu listu Dveri, suprotno volji građana Srbije, gurnuli u Narodnu skupštinu Republike Srbije.

Ako, ne želite da vam se problemi ponavljaju onda o njima morate otvoreno razgovarati, a najveći problem ovoga režima, kao i uostalom i onih prethodnih je to što ne želi da razgovara sa predstavnicima drugih političkih stranaka na jedinom mestu koje je za to određeno u skladu sa Ustavom i zakonom, a to je isključivo Narodna skupština Republike Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za je glasalo – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Nije prihvaćen predlog.
Poslanik Božidar Delić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o pravima boraca i porodica poginulih i nestalih boraca.
Reč ima Božidar Delić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Božidar Delić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, zakon koji je aktuelan i po kome se danas radi je zakon koji je donet još davno i koji je donela SPS. To je dobar zakon, ali u njemu iako borci postoje u naslovu nijedan član i nijedan stav nije posvećen borcima. Siguran sam da nije bilo petooktobarskog sloma da bi do sada Zakon o borcima takođe bio donesen.

Dvadeset i sedam godina čeka se na jedan takav zakon. Gospodo, ako o tom zakonu nije moglo da se govori posle 5. oktobra kada su natovske strukture bile u celoj Srbiji pa i u Skupštini Srbije, danas bi o tome trebalo da se govori. Danas, kada formalno je sve u redu, obeležavamo važne datume iz 1998. i 1999. godine. Otkrivamo spomenike borcima, a evo za četiri dana biće dvadeseta godišnjica od te zločinačke agresije.

Formalno, pravno gledano ne postoji ni jedan razlog da taj zakon ne bude donesen, ali opet, evo njega ni posle 27 godina nema. Bilo je više nacrta zakona, boljih ili lošijih ali ni jedan od njih nije prošao javnu raspravu i odlazili su praktično u zaborav sa sazivom skupštine koji je trebao da ih donese. Ovaj zakon koji ja držim u ruci je praktično jedini zakon koji je u skupštinskoj proceduri, i nisam sreo ni jednog čoveka koji ga je pročitao i koji je rekao da je to loš zakon. Ima normalno i mnogo boraca koji nisu zadovoljni sa njim jer očekuju mnogo više, posebno u nekom materijalnom pogledu.

Temelj ovog zakona i ono što većina boraca traži to je nacionalno priznanje, a ono je u ovom zakonu po mom mišljenju odrađeno na jedan sasvim, sasvim prihvatljiv način. Zato gospodo apelujem na vas da ovaj saziv Skupštine učini ono što dvadeset i sedam godina očekuju borci da stavi na dnevni red ovaj zakon i da ga usvoji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za je glasalo – 27, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije usvojen ovaj predlog.
Vjerica Radeta, poslanica predložila je da se dnevni red senice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni porodičnog zakona. Izvolite.
Reč ima Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Predložili smo ovaj zakon da bi se na minimum svela zloupotreba dece bez roditeljskog staranja. Tenzija u društvu na temu nestale dece koju najčešće zovu „krađom dece“, su velike i interesantno je da već decenijama niko ozbiljno ne želi da se bavi rešavanjem tog problema da bismo jednom zaista bili sigurni da li se to dešavalo ili nije. Ako se dešavalo, u kojoj meri je to bilo i da li je moguće posle toliko vremena, a sigurno jeste, ima još živih izvršilaca, pronaći one koji su odgovorni za ova monstruozna dela?

Pitanje koje se postavlja i zbog čega treba menjati ovaj zakon jeste koliko je ove dece završilo u inostranstvu, koliko je bilo bukvalno i brutalno prodaje te novorođene dece, a koliko ih je putem usvajanja završilo u inostranstvu, a mi smo protiv usvajanja dece od strane stranaca bili i kada je ovaj zakon donošen zato što je to uvek podložno ozbiljnim zloupotrebama. Ako znamo kako funkcionišu mnogi centri za socijalni rad, odnosno ljudi zaposleni u tim centrima i koliko je afera vezano za centre za socijalni rad, onda je svakako ova sumnja potpuno opravdana.

Ovo ima veze i sa hraniteljskim porodicama, jer sve više se javljaju roditelji kojima centri za socijalni rad uzimaju decu zato što su roditelji siromašni i daju ih u hraniteljske porodice. Te hraniteljske porodice za taj, istina humani gest dobijaju prilično visoku naknadu za taj posao koji rade, a mi se pitamo zašto taj iznos koji se daje hraniteljskim porodicama ne bi bio dat siromašnim porodicama i da oni na taj način sačuvaju to svoje porodično gnezdo, da deca odrastaju u krugu porodice. U hraniteljske porodice treba da se daju deca čiji su roditelji nepodobni da budu roditelji, ne znam, ako su u pitanju narkomani, alkoholičari, psihički bolesnici, a zdravi roditelji samo zato što su siromašni, da im se uzme dete to jednostavno nije normalno i ne znamo koji je to motiv, ako se hraniteljskoj porodici izdvajaju određena sredstva da bi se vodilo računa o tom detetu, zašto se to ne da tim porodicama koje bi sasvim izvesno bolje vodile računa.

Izvinite, ne radi gore sat, pa ne mogu da pratim.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Tri minuta i 10 sekundi.
Stavljam na glasanje Predlog.
Zaključujem glasanje: za – 18, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen Predlog.
Molim vas, službe, da pogledaju sat da bi poslanici koji se jave za reč mogli da prate koliko im je vremena preostalo.
Narodni poslanik Vjerica Radeta predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovaj Predlog zakona zaista bi morao da se usvoji ukoliko želite da se vrati duh parlamentarne demokratije u Narodnu skupštinu i da na već sledećim izborima bude usklađen sa Ustavom Republike Srbije.

Predložili smo da se menjaju tri člana ovog zakona, a s obzirom na stanje u Narodnoj skupštini, na preletanje iz jedne u drugu poslaničku grupu, mi imamo ovde danas narodne poslanike koji su svoj poslanički mandat samo u ovom skupštinskom sazivu prošetali kroz tri različite poslaničke grupe. Imamo formiranje poslaničkih grupa od stranaka koje uopšte nisu učestvovale na izborima.

Ako hoćemo da uozbiljimo ovaj rad, moramo se vratiti Ustavu Republike Srbije i član 102. stav 2. Ustava da postane deo člana 88. Zakona o izboru narodnih poslanika, a taj član 88. govori kada narodnom poslaniku može prestati mandat, a to bi bilo i u slučaju ukoliko napusti političku stranku na čiji predlog je izabran za narodnog poslanika, ako je pre izbora neopozivo svoj mandat stavio na raspolaganje političkoj stranci na čiji predlog je izabran za narodnog poslanika. Ovakvo promenjen član, odnosno dodavanje ovog stava nikako se ne kosi na sa onom političkom, a neustavnom odlukom Ustavnog suda, ali je, što je najvažnije, u skladu sa Ustavom.

Dakle, narodni poslanik mora imati mogućnost da svoj mandat stavi na raspolaganje političkoj stranci koja ga bira za narodnog poslanika, ako to ne želi i ako politička stranka na tome ne insistira, onda neka dođe u Skupštinu i neka nastavi sa politikom preletačevića, kakva je prisutna u Narodnoj skupštini, pogotovo u ovom poslednjem sazivu.

Redosled izbora narodnih poslanika ne može da stoji na ovaj način kako je to sada u ovom zakonu. Mi predlažemo da poslaničke liste, odnosno stranke same mogu i treba da određuju redosled narodnih poslanika, jer se na taj način postiže i jednaka aktivnost na teritoriji cele Srbije i na taj način se postiže mogućnost da politička partija za narodnog poslanika odredi onoga za koga proceni da je, ne znam, recimo, u njegovoj opštini da je stranka imala duplo veći procenat glasova nego što je imala u ostalim opštinama, pa onda zaključi da ta opština treba da ima narodnog poslanika. Dakle, morate da usvojite ove zakone ako hoćete istinsku…