Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.03.2019.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/55-19

20.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala kolega Lapčeviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih - nema, od 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Milan Lapčević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Milan Lapčević, Dejan Šulkić i Gorica Gajić 8. juna 2017. godine.
Da li narodni poslanik Milan Lapčevčić želi reč? (Da.)
Izvolite kolega Lapčeviću.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Predložili smo izmenu Zakona o radu i to u onom delu koji se odnosi, koji definiše kada poslodavac može, odnosno kada ne može da da otkaz zaposlenom na određeno vreme.

U članu 187. Zakona o radu se kaže – za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta, lečenja od teških povreda, dakle to je definisano da tada poslodavac ne može da da otkaz ili da prekine ugovor o radu zaposlenom na određeno vreme.

Mi predlažemo da se dodaju još neke odrednice i to da se u slučaju lečenja od teških povreda nastalih u saobraćajnim ili drugim nesrećama, kao i u slučajevima lečenja od teških bolesti koje životno ugrožavaju zaposlenog, poslodavac takođe ne može da otkaže ugovor o radu zaposlenom na određeno vreme.

Smatramo da je ovo duboko humana stvar, jer smo imali niz slučajeva, jedan od onih koji je zaokupio interesovanje javnosti je bio prošlogodišnji, odnosno pretprošlogodišnji slučaj radnice iz Niša, koja je na određeno radila u jednoj stranoj kompaniji koja je zbog prirode bolesti, lečila se od maligniteta, imala hemoterapije, nije mogla da se posle određenog vremena vrati na posao i poslodavac je rešio da otkaže ugovor o radu i žena je bukvalno dovedena na rub egzistencije tako što nije mogla da prima platu, a nije mogla da radi, jer se lečila od teške bolesti, koja je životno ugrožavala.

Da se ovakvi slučajevi ne bi ponavljali i da ne bi bolesti onih koji su ugroženi bili prepušteni na milost i nemilost i dobru volju poslodavaca, smatramo da država ima pravo, a i obavezu da zaštiti svoje građane koji se nađu u ovakvoj situaciji i da zakonom propiše da ukoliko je neko teško bolestan, ukoliko je doživeo tešku saobraćajnu nesreću, pa mu za to treba višemesečni oporavak, lečenje, da poslodavac ne može da ga otpusti za to vreme dok se leči i dok ne bude zdravstveno sposoban da se vrati na posao, jer se u najvećem broju slučajeva dešava da ti ljudi upravo i zavise i žive od te plate jer su na određeno vreme, a poslodavac mu otkaže ugovor o radu i naravno uskraćuje mu primanja koja su mu neophodna kako za lečenje tako i za normalan život.

Očekujem naravno da i ovaj zakon, Predlog izmena zakona podržite, jer nisam do sada čuo ni od jednog kolege da ima nešto protiv ovoga tako da bi bio red da jednom prekinemo tu praksu da ako ne dolazi predlog iz redova vladajuće koalicije da se ne podržava.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Lapčeviću.
Sada stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 157.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Milan Lapčević, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost koji je podneo Narodnoj skupštini 20. oktobra 2016. godine.
Da li narodni poslanik Milan Lapčević želi reč? (Da)
Izvolite, kolega.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Milan Lapčević

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
To što sam usamljen u nečemu ili što me podržava samo moj kolega, profesor Ševarlić, ne znači da nisam u pravu u onome što predlažem. Tako da ću i ovog puta obrazložiti moj predlog koji je krajnje dobronameran i suvisao, a radi se o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost i to u onom delu koji tretira obaveze plaćanja poraza od onih koji su korisnici za bebi opremu i hranu za bebe, proizvode i opremu za bebe.

Ne treba možda čak ni govoriti, ni obrazlagati zašto je ovo potrebno, ako iko ko iole poznaje demografske prilike u Srbiji, ima ovo na umu, rado će podržati i podići ruku za bilo koju meru koja može da podstakne rađanje u ovoj zemlji.

Mi smo nacija koja je nažalost jedna od najstarijih u Evropi. Naš prirodni priraštaj je godinama u stagnaciji i opadanju. Prosek starosti našeg stanovništva je preko 45 godina. Jako se malo obnavljamo, a broj dece po porodici, odnosno po majci je katastrofalno nizak. Mere koje je Vlada zadnjih godina preduzela u smislu podsticaja rađanja jesu dobre mere i ja sam ih ovde u parlamentu podržao i uvek ću podržati svaku meru bilo ko od poslanika, bilo od koje strukture da dolazi, predlog, uvek ću rado podržati, jer je to najneophodnija stvar koju ova država mora da uradi. Džabe nama sva uređenja, džabe nam sve izgradnje, možemo da budemo i najbogatija i najuređenija zemlja na svetu, da imamo najbolji standard, ako nemamo prirodni priraštaj, ako nemamo novo mlado, sposobno stanovništvo koje će naravno imati i dobro obrazovanje i sve ono što uz to ide, sve nam je to apsolutno beznačajno.

Mislim da svaka mera koja podstiče rađanje, koja pomaže mladim roditeljima da imaju više dece jeste dobra mera i ona mora da ima apsolutni prioritet u svakom budžetu, u razmišljanju svakog člana Vlade, svakog ministra, svakog državnog funkcionera, ako imamo malo odgovornosti prema budućnosti naše nacije.

Proizvodi i oprema za bebe u minornom iznosu, odnosno porez na proizvode i opremu za bebe u minornom iznosu koji se meri decimalama promila, učestvuju u ukupnom budžetu Republike Srbije. Zaista ne vidim nijedan jedini argumentovan racionalan razlog zašto ne bi bio taj porez na opremu za bebe ukinut i na taj način podstaknuta populaciona politika i podstaknuto rađanje, odnosno lakše odgajanje dece.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Lapčeviću.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 156.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO, koji je podneo Narodnoj skupštini 5. maja 2017. godine.
Izvolite, prof. Ševarliću.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala potpredsedniče.

Pre nego što se osvrnem na Predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima, želim da obavestim građane Srbije da smo nas četvoro narodnih poslanika Milan Lapčević, Gorica Gajić, Dejan Šulkić i ja podneli predlog za dopunu dnevnog reda današnje sednice pod naslovom – podnošenje i razmatranje izveštaja o situaciji na Kosovu i Metohiji, pregovorima koje su vodili najviši državni funkcioneri od potpisivanja Briselskog sporazuma do danas.

Nažalost, ovaj naš predlog nije usvojen sa obrazloženjem da predloge dopune dnevnog reda o aktuelnim političkim pitanjima mogu da predlažu samo poslaničke grupe. Mislim da je krajnje vreme da posle tri godine rada ovog saziva Narodne skupštine imamo raspravu i na ovu temu, a ne da samo preko sredstava informisanja slušamo šta rade poslanici u Skupštini samoproklamovanog republike Kosova i Metohije.

Kad se radi o predlogu za dopunu dnevnog reda, to je predlog koji vam je već poznat, on posebno dobija na značaju sada posle usvajanja izmena i dopuna Zakona o bezbednosti hrane kojim je genetički modifikovana hrana uvedena kao posebna robna grupa hrane. Treba imati u vidu da u vreme kada sam predlagao tekst ove deklaracije, u Narodnoj skupštini nije bilo narodnih poslanika iz 72 opštine i četiri grada.

Dakle, postavlja se pitanje ko predstavlja građane iz 76 opština i gradova? Zbog toga imamo ovakvu situaciju da narodni poslanici samo izvršavaju naredbe predsednika partije, odnosno poslaničke grupe. To je razlog zašto oko 7.000 odbornika u 136 opština i gradova koji su se prvi put u istoriji Srbije jednoglasno izjasnili protiv uvoza, uzgoja, prerade i prometa GMO organizama ne mogu da dobiju podršku čak ni od narodnih poslanika koji žive na njihovoj teritoriji.

Ovo je ujedno i momenat da pozovem građane na okupljanje i protest legitiman treće subote maja meseca, kada ćemo se ponovo okupiti da se borimo za Srbiju bez GMO organizama, tim pre što je Evropska agencija za bezbednost hrane juče pokrenula postupak po nalogu Evropskog suda da se preispita upotreba svih pesticida na bazi glifosata, bez čije primene nije moguće gajiti GMO organizme.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 18 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodna poslanica Tatjana Macura predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Narodna poslanica Tatjana Macura predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – četiri narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Vladimir Đurić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije na ime umanjenja penzija po osnovu Zakona o privremenom načinu utvrđivanja isplate penzija.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri narodna poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Aleksandar Stevanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Krivičnog zakonika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Aleksandar Stevanović predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom redu i miru.
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o radu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nemamo potrebnu većinu, niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za nenamensko trošenje sredstava dodeljenih za predizbornu kampanju.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, radi se o ovoj osobi. Dakle, Boško Obradović, u narodu poznatiji kao „Boško Ljotić“, na Kosovu poznatiji kao „Boškići Ljotići“, nedavno je, pre dva meseca, najavio državni udar. Zaboravili ste svi da je pozivao vojsku i policiju da uhapse legalno izabranog predsednika Republike. Na prvu nedelju velikog posta, veliki vernik, zaštitnik masonke, pljačkaš Đurđevih stupova, pljačkaš Hilandara, pljačkaš kolubarskih rudara je, po meni, to i pokušao. Nekada se u srednjem veku vlast otimala tako što se koristio balvan koga su zvali „ovan“, dakle, da se razbiju neka vrata, a njegov kompanjon Đilas je otišao korak napred i umesto ovna koristi „Boška Ljotića“ i njegove fašističke falange.

Dakle, s obzirom da je uzeo 250.000 evra ili 30 miliona protivpravno iz budžeta, jer ih nije vratio neutrošene posle izborne kampanje, ja tražim da makar jednu trećinu založi siromašnoj deci, s obzirom da je decu nekih bogataša, nekih bivših funkcionera predvodio, u nastojanju da zauzme Radio televiziju Srbije. On je slobodu medija zamislio tako što uzme i osvoji medij, a bori se protiv cenzure tako što lično želi da naredi šta može da ide u program.

Dame i gospodo narodni poslanici, u svakom državnom udaru fašističke falange ili revolucionarne skupine prvo šta rade – zauzimaju državni medij. Nemoj da se lažemo, ja sam protiv toga što su oslobođena deca nekih funkcionera, urednika Bete, savetnika Svete Marovića, direktora rudnika Resavice itd. Za onu drugu siromašnu decu sam zato da se puste. Ali, šaljemo lošu poruku i Boško Ljotić na ovom neće stati, on će pokušavati i dalje klizeći prema terorizmu i niste mu učinili nikakvu uslugu, gospodo tužioci i sudije, što nije uhapšen, a mogao je biti uhapšen više puta.

Narodni poslanik, a to gospodin Šešelj zna, koji je zatečen u vršenju krivičnog dela za koga je zaprećena kazna veća od pet godina mora trenutno da bude uhapšen, gospođo Dolovac. Mi smo to trebali učiniti. Zlo se tuče dok je malo, a kad zlo uzme maha – sve više jača. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 27 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika Republike.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za posete Narodnoj skupštini Republike Srbije određenih ekstremističkih organizacija i pojedinaca.
Izvolite, gospodine Rističeviću.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, vama je poznato da je gospodin Obradović, poznatiji kao Boško Ljotić, a žao mi je što je DS postala taoc ljotićevskih falangi, dakle, poznato je da je sarađivao sa bugarskom ATAKOM, sa Boškom Pernarom, čiji je deda ovde pitao, ne ovde, na jednom drugom mestu u Beogradu, pošto je srpska krv. Poznato je da je sarađivao i sa Alternativom za Nemačku, to je neonacistička organizacija. Poznato je da je sarađivao i sa Radničkom frontom iz Zagreba. Dakle, to su oni koji su ovde skandirali Srbija-Hrvatska- revolucija. Ja, Radnička fronta iz Zagreba predlažem da oni dignu tu revoluciju sa Boškom Ljotićem, neka ga vode tamo, i neka je dignu u Hrvatskoj. Nama je revolucija dosta.

Oni su navodno protiv Brisela, ali u Beogradu, a u Hrvatskoj baštine sve fondove EU. Dakle, radi se o gospođi koja je iz Zagreba sa svojim simpatizerima dolazi da ojača Đilasa i Boška Ljotića.

Takođe, imamo Omera Berbića iz Tuzle, stranka mu se zove Naša stranka, koji takođe zaboravljajući kolonu koju su pobili, hoće da kaže da je Tuzla građanska, zaboravljajući kolonu mladih vojnika koje su pobili, i on dolazi da podržava Boška u Beogradu, i pokušavaju da izvrše revoluciju.

Dame i gospodo, njima se mora stati na put. Tu imamo ISIS-a Muhameda Čengića, koji zbog Jeremića podržava, navodne građanske proteste u Beogradu, sa pokušajem nasilnog preotimanja vlasti u Srbiji.

Ja, još jednom molim RTS da izračuna koliko je uživo, koliko je uživo, koliko je uživo, sati, desetina sati, stotina sati, koliko je Boško Ljotić, Boško Obradović, koristio vremena uživo na kanalima RTS, da se izračuna koliko je vremena uživo bio na RTS u poslednje dve godine, a da se izračuna koliko je uživo vremena bio predsednik Republike. Dobićete podatak da nikakve cenzure nema, dobićete računicu da je Boško Ljotić bio uživo na kanalima RTS najmanje pet puta više, nego što je bio uživo na kanalima RTS predsednik Republike. Takav čovek je ušao na RTS sa namerom da je zauzme i da ovaj narod podeli, a od naših podela, koristi mogu da imaju samo naši protivnici.

Whoops, looks like something went wrong.