Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 24.05.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/128-19

3. dan rada

24.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, na član 2. podneo sam amandman i korekcija se odnosi na to što smatram da gradske opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin mogu biti osnivači javnih komunalnih preduzeća i u tom delu dotle se i slažem sa predlogom koji je podnet od strane predlagača, ali mislim da tutori u vidu davanja posebnih saglasnosti, propisivanja procedura i određivanja koji organ gradske opštine treba da vrše pravo osnivača je malo previše vlasti u rukama grada Beograda u odnosu na ove opštine, ako očekujemo

Ako očekujemo da javna komunalna preduzeća ovih prigradskih opština, koja postoje ili koja bi bila osnovana u perspektivi, zaista mogu da budu osnovana i da za njihov rad odgovornost snose isključivo i samo rukovodstva tih opština, a ne da se posle toga čak pozivaju i na grad, da je grad dao saglasnost i ostalo, tražeći sredstva dodatna da bi ta komunalna preduzeća bila funkcionalna, efikasna i mogla, tako da kažem, funkcionišu u plusu ili na pozitivnoj nuli.

Zaista mislim da tome nema mesta. Mogu da se složim da treba tražiti modus i način da se u pojedinim opštinama generalno u Srbiji, ali ovde imamo jedan primer u Beogradu, treba tražiti načina da se stvarno odredi starateljstvo, ono što bi se koristio termin iz Centra za socijalni rad, jer je to starateljstvo je očigledno potrebno rukovodstvu opštine Stari Grad. Ali, nemojte da ovakvim odredbama dezavuišete zaista ogroman angažman ljudi u prigradskim opštinama koji se ne oslanjaju na novac grada Beograda, na budžet grada Beograda i čija komunalna preduzeća bi sa ovakvom zakonskom odredbom, ukoliko ostane, bila u neravnopravnom položaju sa javnim preduzećima i javno komunalnim preduzećima koja deluju na teritoriji grada Beograda. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
(Aleksandar Martinović: Marković.)
Da li neko želi reč?
(Vjerica Radeta: Ovaj nije podneo amandman. Vi ne znate da čitate.)
Aleksandar Marković.
Izvolite kolega Markoviću.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman prati intenciju predloga zakona kada je reč o propisu po kome će gradske opštine Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin i Sopot moći da osnuju javna komunalna preduzeća, uz naravno prethodnu saglasnost Skupštine grada Beograda, a u skladu sa statutom grada koji će se utvrditi organ gradske opštine, koji vrši prava osnivača.

S obzirom na navedeno, neophodno je urediti uslove za pribavljanje saglasnosti, kao i postupak pribavljanja saglasnosti statutom grada Beograda, a u cilju potpunijeg uređenja tog odnosa između grada sa jedne strane i gradskih opština sa druge strane. Dakle, to je suština ovog amandman.

Podsećam ovom prilikom koliko je važno davanje većih nadležnosti i koliko na taj način jačamo položaj prigradskih opština, ali i brži razvoj samih opština.

Kada je reč o mogućnosti da osnivaju javna komunalna preduzeća, a podsetiću da je ta komunalna delatnost jedna od izvornih nadležnosti upravo prigradskih opština, ali i kada je reč i o pribavljanju saglasnosti, kada je reč o tome da će moći da izdaju građevinske dozvole, da vrše postupak legalizacije i sve ostale poslove koje im na ovaj način omogućavamo, odnosno poveravamo.

Zašto da opština, recimo Paraćin, može da osnuje javno komunalno preduzeće? Rekao samo Paraćin zato što je Paraćin poznat po tome da onaj Paunović i ove štetočine oko njega, su potpuno uništile tu opštinu, pokrale i samu opštinu, ali i javna preduzeća. Dakle, zašto da Paraćin može da osniva javna preduzeća, a recimo Lazarevac ili Obrenovac ili Surčin ne može? Nema nikakve logike. Ovim zakonom upravo otklanjamo te nelogičnosti i dajemo mogućnost da se opštine na taj način brže razvijaju, ali i da budu konkurentnije i da budu privlačnije investitorima.

Kada smo već kod investicija, podsetiću za sam kraj, da je fabrika „Meita“ u Obrenovcu prva fabrika posle desetina godina, ja mislim posle 12 godina, „Meita“ je prva fabrika otvorena na teritoriji grada Beograda. Ona zapošljava preko 1.000 ljudi. Zamislite kada budemo imali još meita, jednu „Meitu“ u svakoj prigradskoj opštini. Tako su Đilas i ekipa vodili grad Beograd, ni jednu investiciju nisu mogli da dovedu, za ceo mandat ni jednu fabriku nisu otvorili. Tu je upravo razlika između Đilasa i ovih štetočina i nas. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Po amandmanu kolege Markovića.

Iako se Vlada izjasnila da prihvata ovaj amandman, ja mogu da se složim da ovaj amandman pravno-nomotehnički zaista je bio potreban i da on ono što je predlog Vlade i intencija Vlade ima svoju svrhu i iz tog razloga razumem. Ali, ne mogu da ga podržim nikako, iz upravo onoga o čemu sam govorio malopre, a to je potpuno nepotrebna procedura, nepotrebno stavljanje tutorstva na neki način opštinama Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin da li i kako i na koji način mogu ubuduće da osnivaju javna komunalna preduzeća i iz tog razloga smatram da još jednom treba samo o ovome razmisliti.

Ovim i ovakvim pristupom se prigradske opštine koje sam pobrojao stavljaju neravnopravan položaj sa gradskim opštinama ili sa opštinama koje se nalaze na užoj teritoriji grada Beograda. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Branimir Rančić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branimir Rančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre, poštovani gosti iz Ministarstva, poštovana gospodo narodni poslanici, naravno da amandman mog kolege Markovića treba prihvatiti i u danu za glasanje glasaću za ovaj amandman.

U načelnoj raspravi o zakonu o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu nisam govorio jer smatram da prednost, odnosno primat imaju narodni poslanici iz Beograda koji tu žive i rade. Ali, postoji sličnost između Beograda i grada Niša, odakle ja dolazim, jer je grad Niš takođe organizovan po principu gradskih opština, pet opština u gradu Nišu figurišu, tako da određene poslove grada obavljaju gradske opštine utvrđene Statutom grada. Jasno je da se ovim izmenama i dopunama vrši decentralizacija u smislu prenosa većeg broja poslova, odnosno ovlašćenja na gradske opštine, što će dovesti do efikasnijeg i ravnomernijeg zadovoljenja potreba svih građana.

Prema tome, to je i primer dobre prakse, pa ću se kao narodni poslanik preko odborničke grupe SNS u Skupštini grada Niša založiti za ovakva dobra rešenja kod izmene i dopune Statuta grada Niša. Činjenica je da gradske opštine Niša nemaju ta ovlašćenja kao jedinice lokalne samouprave, na primer, pomenuta opština Svrljig, koja je šest puta manja od gradske opštine Medijana, ali zato ima veća ovlašćenja, jer se tretira kao jedinica lokalne samouprave.

Ovim rešenjem stvoriće se uslovi posebno za obavljanje komunalne delatnosti na području gradskih opština, što ima za cilj poboljšanje kvaliteta života stanovnika tih opština. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ja bih gospodina Markovića zamolio da malo pojasni, da bi bilo jasnije nama i građanima Srbije, kada on kaže Dragan Đilas i ove štetočine oko njega koje su upropastile grad Beograd i mnogo toga drugog, na koga to konkretno misli?

(Aleksandar Marković: Na Paunovića iz Paraćina.)

Dakle, ja znam da je vlast sa Draganom Đilasom vršila SPS, pa JS, pa PUPS, kao okosnica njegove vlasti, pa SPO, pa Rasim Ljajić, pa Sulejman Ugljanin, sa kojim ste u koaliciji. Dakle, kada kažete Dragan Đilas i štetočine oko njega, da li vi tada mislite na svoje koalicione partnere? Bukvalno sve ste mu koalicione partnere preuzeli, da ne ulazimo u to i da ne govorimo o tome koliko ste čak i direktno kadrova, i to onih koje ste nekada najviše napadali, poput Jelene Trivan, poput bivšeg ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Markovića, koga ste napadali za onu jahtu od više miliona evra, koliko je njih našlo utočište i sigurnu luku od krivičnog progona u Srpskoj naprednoj stranci ili mislite eventualno na nekoga drugog.