Dvanaesto vanredno zasedanje , 28.06.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 02-6/156-19

4. dan rada

28.06.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:20 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne bih hteo da nešto posebno polemišem sa uvaženim kolegom iz razloga što same činjenice govore u smislu, ono što je sve objasnio i što se veoma često služe tim objašnjenjem koliki je suficit i koliko je poboljšanje standarda života, ja bi samo hteo da dam konstataciju, koliki je odlazak mladih, obrazovanih ljudi koji svakodnevno odlaze iz Srbije? To je odgovor na konstataciju i na diskusiju mog prethodnika. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Ljubenoviću.
Reč ima Vjerica Radeta, povreda Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Povreda Poslovnika odnosi se na davanje replike.

Zaista ne mogu da razumem po kom osnovu je malopre kolega dobio pravo na repliku? Da li je Toma Ljubenović pomenuo njega imenom? Nije. Da li njegovu stranku? Nije. Da li njihovo visočanstvo? Nije.

Dakle, vi ste nešto mnogo nervozni. To jeste problem kada vi iz vlasti nemate argumente na ono što mi pričamo i kada želite da skrenete pažnju javnosti da vi danas govorite o tome da ćete putarinu povećati za 12%, to niko još od vas nije pomenuo i onda vi pokušavate u ovom vremenu, koje je onako dobro za gledanje, da svako od njih može da se javi da replicira. Vi, onako, da im se ne bi zamerili brzo će lista da se pravi, pa onda oni mogu šta god hoće.

Molim vas kolega Marinkoviću, sačuvajte dostojanstvo lično pre svega, pa onda i dostojanstvo Narodne skupštine. Nemojte da vam oni naređuju, kad kažem oni, mislim na poslanike vladajuće većine. Vi ste tu sa ovlašćenjima predsednika Narodne skupštine i vas vezuje i obavezuje jedino ovaj grozni Poslovnik, najgori na svetu, ali takav je kakav je, morate da ga poštujete. Onda se još pravite da ne vidite koliko vremena oni govore, pa onda oni mogu da govore sedam minuta, tri minuta i dva, aha, ne, ne, samo malopre dva minuta i 52 sekunde, a kada govori neko od poslanika SRS onda je vreme već u dva minuta i nula sekundi.

Molim vas da ujednačite aršine, da se ne izlažete nervozi, da hladnokrvno u skladu sa Poslovnikom vodite ovu sednicu Narodne skupštine i da konačno počnemo da komuniciramo sa ministrom koji je ovde došao da bi razgovarao sa narodnim poslanicima. Kada budem govorila, pohvaliću ga za nešto o čemu smo razgovarali pre nekoliko meseci, ali ne mogu da dođem do izražaja, ne može ministar da dođe do izražaja kada vi… Ali, grešite, znate ovi što im se vi toliko dodvoravate neće uticati na onu listu o kojoj vi razmišljate, neće majke mi, ja znam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Radeta.
Ne znam stvarno o kojoj listi vi pričate, ali kada je današnja sednica Narodne skupštine u pitanju, ja cenim tu vašu političku veštinu i sve je to u redu. Ali, sami znate da sam tolerantan prema svima i da apsolutno se trudim da poštujem Poslovnik i sve one procedure koje su sadržane u njemu i da dam jednako vremena i članovima većine i članovima opozicije i to gospodin Milorad Mirčić vrlo dobro zna i Ljubenović i svi drugi.
Tako da, mislim da to ne stoji što ste rekli.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?
(Vjerica Radeta: Zbog tebe ne.)
Dobro, hvala vam na korektnosti.
Pravo na repliku ima dr Vladimir Orlić.
(Vjerica Radeta: Kome replicira?)
Tomislavu Ljubenoviću.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala lepo.

Za ove što ne prate tok sednice, da, zbog napomene gospodina Ljubenovića, ja sam razumeo da je zapravo briga koju je pokazao ispravna. Nije ništa loše u tome što se pitamo i treba zajednički da se pitamo na temu mladih ljudi i ne samo mladih koji odlaze iz Srbije na godišnjem nivou.

Pravo pitanje, gospodine Ljubenoviću, nije da li se to dešava, dešavalo se godinama unazad, ponajviše baš u ono vreme o kome sam ja govorio malopre kada je inflacija na godišnjem nivou u ovoj zemlji zaista bila dvocifrena, nego, pravo pitanje je šta mi možemo da uradimo da to sprečimo ili da tu pojavu smanjimo? Uvek će ljudi odlaziti tamo gde smatraju da im je bolje. Evo, vidite u zemljama EU koliko su velike te promene na godišnjem nivou i mnogo strašnije i drastičnije nego u Srbiji, ali da se mi pitamo šta mi možemo da uradimo da ovde ljudima ponudimo više, da budu više motivisani da u Srbiji ostanu kada razmišljaju gde je bolje ili gde je bar dovoljno dobro.

Jedna od stvari je upravo ono što sam govorio o platama, dakle da učinimo zaista sve što možemo, što je do nas, kao država, ali ako hoćete i kao društvo, kao svakog pojedinca, da u Srbiji čovek može da kaže – mogu više da obezbedim sebi i svojoj porodici na mesečnom nivou, i to se, recimo, kroz tu platu ogleda. Zbog toga je nama strašno stalo da se svaki dobar rezultat, rezultat koji je za građane Srbije dobar i važan uvažava i da se adekvatno meri.

Kad kažemo povećali smo tu prosečnu platu značajno, to je upravo zato što neki mladi ljudi o tome razmišljaju kad se pitaju šta ih čeka u Srbiji sutra i zašto u Srbiji treba i vredi ostati. Mi smo govorili na ovoj sednici, onda kad smo pričali o mladim naučnicima, obezbedili smo neposredno angažman za više od 1.150 mladih ljudi sposobnih da na kreativan način stvaraju da puno toga obezbede i kada je reč o istraživanjima i o praktičnom radu i o primeni u privredi. Dakle, te ljude smo uspeli da motivišemo da u Srbiji ostanu, to je vredan rezultat. Vredan, znači, 1.150 mladih ljudi, to je značajna stvar.

Kako im još pomažemo da se odluče za Srbiju? Tako što im pomažemo da reše na pravi način svoje stambeno pitanje. Čitali smo i objašnjavali ovde koliko se novca izdvaja već sada, a koliko ćemo kada usvojimo zakon koji predviđa sistemski pristup toj potrebi moći da ih motivišemo još više i bolje. Mislim da je to važno.

Dakle, vašu brigu shvatam na, mislim, ispravan način, ta briga je zajednička. Samo hajde da budemo dovoljno korektni pa da kažemo, kad napravimo dobar rezultat koji je baš na tragu te brige i koju predstavlja dobar odgovor na potrebe naših ljudi, da onda prema tom rezultatu pokažemo korektan odnos, da ga ne obezvredimo odmah nakon toga pričom ali je zato inflacija u Srbiji 12%, a svi znaju da nije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poslednja rečenica, gospodine predsedavajući.
Zbog toga kažem, važno je biti ozbiljan i odgovoran, jer ljudi koji ovo gledaju oni istinu znaju, na osnovu toga cene i nas i vas. Pa, nema onda tog pristupa koji vodi ka podršci na izborima blizu nuli, kada pričate ozbiljno i odgovorno. Kada pričate sve drugačije, kao što smo čuli od nekih danas, e, onda je i ta nula jako velika.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Orliću.
Pravo na repliku ima Milorad Mirčić.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kao ovlašćeni predstavnik moram da reagujem. Nema ljutnje, mi smo i od ministra čuli da je inflacija, zvanična inflacija je u okvirima 2-3% i to je jedan od elemenata koji ulazi u povećanje cena svih generalno, a pogotovo ovih usluga naplate putarine, o tome SRS govori. Međutim, mi imamo suprotno tvrđenje koje iznosi Ministarstvo za građevinu preko Ministarstva za finansije i računa, mi pretpostavljamo da je kod njih veća inflacija nego što je zvanično 2-3%. Jer, šta bi bili parametri? Parametri su kategorija vozila i kvalitet deonice puta. Kategorija vozila je nešto što je konstanta, kvalitet deonice puta je poboljšan, promenjen na ovim novim deonicama koje su se izgradile na Koridoru 10. Za ovo bi trebalo da bude osnovni elemenat, između ostalog, inflacija. Što se vi ljutite ako oni traže 12%. Pa, naša pretpostavka je da je tu inflacija značajno. Morate sa ministrom za građevinu da razgovarate, odnosno sa Drobnjakom.

Što se tiče, gospodine Orliću, toga što se vi vređate što je kolega rekao da ste se odrodili, da se vlast odrodila od naroda, morate se obratiti predsedniku vaše partije. Aleksandar Vučić je na Glavnom odboru svima vama koji ste članovi Glavnog odbora rekao da neće više da vidi ogradu između njega i naroda zato što funkcioneri SNS ogradom se distanciraju od naroda. Naveo je, da ne govorimo dalje, naveo je razlog da neće da gleda te skupocene tašne, ta odela firmirana.

To morate da raspravite unutar partije. Mi samo govorimo, parafraziramo ono što je Vučić primetio i dobro je primetio, odrodili se od naroda. Stavili ste i one blinkere i to vam je rekao, naravno ne vi lično, nego ovi koji predstavljaju vlast. Ne možete auto-putem, verujte mi, od Novog Sada do Beograda ne prođe ni pun minut da ne naiđe neka kolona sa blinkerima. Samo tri čoveka mogu to da koriste. Šta vam to treba? Šta treba to funkcionerima između ostalog iz vaše partije, ne govorim ja da je generalno SNS, nego i iz drugih partija. To je Aleksandar Vučić dobro konstatovao, primetio i dao vam nalog da neće više da vidi ogradu između njega i naroda, kao što stavljaju funkcioneri između njih i naroda. To je samo suština.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Mirčiću.
Pravo na repliku, dr Vladimir Orlić. Izvolite.