Dvanaesto vanredno zasedanje , 28.06.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 02-6/156-19

4. dan rada

28.06.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:20 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Dvanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 84 narodna poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 86 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Takođe vas obaveštavam da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici – Milena Ćorilić i Milisav Petronijević.

Nastavljamo načelni pretres o 3. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O KOMUNALNOJ MILICIJI, prema redosledu prijava za reč.

Reč ima Nataša St. Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović SNS

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, komunalnu policiju je osnovao grad Beograd 2010. godine i od tada se raspravlja o njenim nadležnostima. Odlukom Skupštine grada u decembru 2016. godine, komunalna policija organizovana je kao posebna organizaciona jedinica.

Pred nama je danas novi zakon kojim se menja naziv komunalna policija, jer neophodno je napraviti jasnu razliku od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji imaju drugi zadatak i druga ovlašćenja koja se ovim zakonom povećavaju i u odnosu na dosadašnji.

Prevashodna svrha komunalne milicije je da obezbeđuje izvršavanje nadležnosti grada u oblasti komunalne delatnosti, zaštitu životne sredine, ljudi i dobara. Takođe, komunalna milicija je nastala da bi održavala red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata na teritoriji cele Srbije, podeljene u organizacione celine.

U njenoj nadležnosti je i kontrolisanje javnog prigradskog i gradskog saobraćaja, pošto je vrlo značajno, jer je uvođenjem „Bus plusa“ napravljena velika šteta gradu čiji budžet trpi jer smo prinuđeni da dotiramo javni prevoz. Da podsetim građane, čuveni ugovor sa prelaskom na „Bus plus“ je potpisao Dragan Đilas, tada je prikazivan kao izvrstan projekat. Sada su potrebni milioni da se raskine. Do sada odredbom zakona je bilo određeno da na 5.000 građana dolazi samo jedan komunalni milicioner, što je naravno nedovoljno. U prigradske opštine su dolazili samo po prijavi i to se pokazalo nedovoljno efikasnim.

Sada očekujemo puno od ove promene, jer svaka prigradska opština će imati posebnu stanicu i miliciju koja će kontinuirano kontrolisati to područje. Ono što je vrlo važno je da zaposleni treba da budu isključivo oni koji ispunjavaju sve psihofizičke uslove, da prođu sve bezbednosne provere, da su obrazovani i da imaju položen ispit za komunalnog milicionera.

Da bih pojasnila građanima, pošto su me mnogi pitali o nadležnostima komunalne milicije, navešću samo deo iz njihovog domena. Sprečavaju ometanje u vršenju komunalne delatnosti i zaštitu komunalnih objekata od prljanja, oštećenja i uništavanja. Zatim, rade zaštitu površina javnih namena od bespravnog zauzeća i oštećenja, suzbijanje nelegalne gradnje i vršenje drugih delatnosti na površinama javne namene.

Zatim, tu je sprečavanje radnji kojima se narušava opšte uređenje grada, tj. održavanja objekata i prostora u čistom i urednom stanju, kontrola uklanjanja snega i leda, sprečavanje prosjačenja, jer imamo centre za socijalni rad i prihvatilišta koja pružaju pomoć socijalno i materijalno ugroženima, zatim upotrebu zapaljivih i eksplozivnih sredstava na javnim mestima, u granicama ovlašćenja takođe sprečavaju bespravne izgradnje objekata i kontrolu spoljnog obezbeđenja i obeležavanja gradilišta.

Kontrola održavanja komunalne zoohigijene i načina držanja i izvođenja kućnih ljubimaca. Kao veliki ljubitelj životinja, znam da je ovo vrlo aktuelan problem. Nadam se i rešavanju pitanja pasa lutalica. Posebno je osuda onih vlasnika pasa koji ih čuvaju dok su mali, a onda ih isteraju na ulicu da se snalaze. Oni nisu krivi za neodgovorno vlasničko ponašanje i neadekvatan način držanja bez hrane i vode. To se mora sankcionisati.

Zatim, kontrolu poštovanja radnog vremena ugostiteljskih i drugih objekata čijim radom se može ugroziti mir i spokojstvo građana. Pošto imam redovan prijem građana kao narodni poslanik, susretala sam se sa tim problemom da se građani žale, tako da ovom prilikom jako se radujem što će komunalna milicija biti u većem broju i da ćemo ispuniti zahteve građana.

Ostvarivanje nadzora u javnom gradskom i prigradskom lokalnom saobraćaju, u skladu sa zakonom, zatim nepropisno parkiranje, ovde će se povećati broj kamera kako bi se takođe građani zaštitili od bahatih vozača, zaštita opštinskih i nekategorisanih puteva i ulica od nepropisnog zauzeća, zatim oštećenja znakova i drugo. Koliko puta smo čuli da je neko nepropisno i nelegalno zauzeo javnu površinu ili deo puta ili iščupao neki saobraćajni znak? Zaštita opštinskih i nekategorisanih puteva, zatim podrška sprovođenju propisa kojima se obezbeđuje nesmetano odvijanje života u gradu, i to očuvanje i gradskih i kulturnih i javnih dobara i izvršavanje drugih zadataka.

Komunalna milicija pruža pomoć nadležnim organima grada odnosno gradske opštine, preduzećima i drugim ustanovama i organizacijama kao asistencija, kad god je potrebno. Preduzimaju se hitne mere zaštite životne sredine, zaštite ljudi i imovine od elementarnih i drugih nepogoda.

Kao što vidite, veoma je veliki dijapazon delovanja komunalne policije, tj. milicije. Moramo stati na put huliganima koji lome semafore, klupe, prevrću kontejnere i to je pojedinačno možda malo, međutim, u masi je to krupna stvar i zato je neophodnost izmene ovog zakona velika. Ono što je sigurno, to je da budući komunalni milicajci imati pune ruke posla. Neodgovorni i bahati se moraju dovesti u red, na radost odgovornih i disciplinovanih građana, koji oduvek poštuju životnu sredinu i svoje sugrađane.

Iz svega gore navedenog, jedva čekam da komunalna milicija krene sa radom, posebno u prigradskim opštinama, odakle i dolazim, u Mladenovcu. Sigurna sam da ćemo dobro sarađivati u budućnosti. Hvala svima na pažnji.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Stevanović. Nije prisutan.
Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević.
Izvolite, kolega Birmančeviću.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući i poštovani ministre, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, još jedan zakon koji nastavlja kontinuitet u donošenju upravo zakona kojima se rešavaju određeni problemi, a problemi u sektoru komunalne delatnosti, odnosno komunalne oblasti i zaštite životne sredine i svega onoga što će raditi buduća, sad po ovom zakonu, komunalna milicija. Svakako je zakon koji potvrđuje da smo na dobrom putu i da donosimo sve one zakone kojima ćemo poboljšati položaj građana i upravo svi oni koji stalno o zakonima pričaju i da li je usklađen sa zakon EU, sa zakonom ovoga ili onoga, i ovaj zakon i svi prethodni zakoni usklađeni su upravo sa interesima građana Srbije i to je ono što je najvažnije.

Komunalni problemi su prisutni i svakodnevni su u manjoj ili većoj meri rešivi, ali upravo to zavisi, pre svega, od kako već svi volimo da kažemo, šire društvene zajednice, ali svakako i od reakcije države. Ovo je jedan od načina na koji će reagovati država i stvoriti uslove da u svim opštinskim i gradskim upravama formiramo, osnujemo komunalnu miliciju koja će jasno imati definisane svoje zadatke i koja će u skladu sa tim zadacima i da se ponaša, naravno sve u skladu sa zakonom i u skladu sa onim što dobije od svojih nadređenih, a to je u ovom slučaju opštinska i gradska uprava.

Zadatak komunalne policije je jasno definisano ovim zakonom, ali ono što bi bilo potrebno i to bi morao biti zadatak ministarstva da svojim podzakonskim aktima upravo usmeri i gradske uprave i opštinske uprave i da ti komunalni policajci, odnosno po novim komunalna milicija upravo rade u interesu građana i da deo građana budu oni koji će savetovati, pomagati i pre svega, usmeravati ljude u pravcu kako treba da se ponašaju, kako da komunalne probleme rešavaju, a naravno ukoliko neko baš želi da zloupotrebi i da narušava zakonom predviđene norme, naravno da postoje prekršajne i krivične prijave.

Zakon je dobar i za svaku je pohvalu na dobrom su putu, ali ovaj zakon nije dovoljno definisao, a nadam se da ćemo možda podzakonskim aktima to definisati, a to je kako se ponašati prema gradonačelniku ili prema predsedniku opštine koji se ne ponaša u skladu sa zakonom i koji zloupotrebljava svoj položaj, odnosno zloupotrebljava upravo komunalnu policiju.

Nažalost, postoji takvi gradonačelnici i predsednici opštine, a jedan od takvih je upravo gradonačelnik grada Šapca, Nebojša Zelenović, koji svoju komunalnu policiju, odnosno komunalnu policiju grada Šapca, a u novom nazivu će to biti komunalna milicija, tretira kao svoju ličnu policiju. Jednostavno se ponaša tako da nije sa tom komunalnom policijom u Šapcu zaštitio građane nego je privatizovao.

Ako vam kažem da na protestima koji su sve samo ne masovni koje pokušavaju i neuspešno organizuju svakog petka, šeta 20-ak ljudi, a komunalna policija, ne znam zašto i ne znam po kom zakonu reguliše saobraćaj i zaustavlja saobraćaj u gradu Šapcu, prosto to je primer kako ne treba da radi komunalna policija, pošto i MUP postoji zakon o predviđa procedura, a mi je kad kažem mi, mislim na SNS koja 38 dana svakog radnog dana organizuje šetnju u trajanju od dva sata, podnesemo uredno MUP zahtev, saobraćaj reguliše MUP, odnosno kojima je to zadatak i ti 20-ak ljudi koji šetaju petkom uveče, ako uspeju da ih nahvataju, obezbeđuje ih tri, četiri komunalna auta, odnosno auta komunalne policije što je zloupotreba koja jednostavno mora zakonski biti zabranjena i moraju postojati sankcije koja će sprečiti ili ograničiti gradonačelnik koji zloupotrebljava svoj položaj. Da li je moguće da upravo taj gradonačelnik, da li Ministarstvo zna da taj gradonačelnik ima 29 pomoćnika i savetnika, a da je neko od tih 29 pomoćnika i savetnika mogao mu reći da to nije u skladu sa zakonom.

Ono što je jako bitno, to je da komunalna policija reaguje i ponaša se isključivo po nalogu gradonačelnika Zelenovića, čak ne izlazi na prijave ukoliko nisu u skladu sa njihovom političkom podrškom, a pričamo o podršci koju Zelenović u mom Šapcu skoro da i nema, meri se u nultnim procentima, a na izborima u maju upravo je dobio nulu, nulu kao vrata, 15 kandidata koje je podržala SNS je prošlo sa šest puta više glasova u odnosu na glasove koje ima Nebojša Zelenović.

Da li komunalna policija ovim zakonom, a nisam siguran da može, a morali bi naći modus kojim ćemo zaštiti građane upravo od gradonačelnika kakav je Nebojša Zelenović, a možda postoje takvi i u drugim gradskim opštinskim upravama, ako u 45 seoskih mesnih zajednica u 2019. godini, u 42 seoske mesne zajednice nema niti jedan metar vodovodne, niti jedan metar kanalizacione mreže.

Možete li da zamislite kakav je to katastrofalan potez jedne vlasti koja traje 19 punih godina. Posle 19 punih godina u 42 sela grada Šapca nema niti metar vodovodne niti metar kanalizacione mreže. Da li komunalna milicija po ovom novom zakonu može da napiše krivičnu prijavu protiv gradonačelnika koji predstavlja politiku koja je sebi dozvola da posle 19 godina vlasti u gradu kakav je Šabac, tzv. mali Pariz, 42 sela nema vodovodnu i kanalizacionu mrežu. To je upravo ono što komunalan policija mora da spreči i mora na neki način da sankcioniše gradonačelnika koji je dozvolio sebi da ima grad u kome 42 sela nemaju ni vodovodnu ni kanalizacionu mrežu.

Da problem bude još veći ovde imam plan kapitalnih investicija iz 2016. godine, predizborni plan, iznos 2,7 milijardi dinara. To je plan laži pošto nijedan od tih projektata nije urađen, ali i te 2016. godine niti jedna vodovodna niti kanalizaciona mreža niti u jednom selu nije bila u planu. Na skupštini u sredu u Šapcu usvojen je novi plan kapitalnih investicija od 2019. godine do 2021. i ponovo od ovih 42 sela nema niti jednog metra vodovodne i kanalizacione mreže u kapitalnim investicijama gradonačelnika Zelenovića. Da li komunalna policija, da li ministarstvo može da podnese, mislim da bi morao neko da reaguje, krivičnu prijavu protiv gradonačelnika koji zajedno sa svojih 29 pomoćnika i zajedno sa svojim većem donosi plan kapitalnih investicija od 2019. godine do 2021. godine u kome nema niti metar vodovodne niti metar kanalizacione mreže, 42 sela su u pitanju.

Ovaj zakon je zaista dobar zakon, pomoći će svima onima koji misle dobro svojim građanima da upravo kroz komunalnu miliciju budu servis građana a ne budu institut, instrument koji će biti zloupotrebljen od strane upravo ili predsednika opštine ili gradonačelnika. Samo ako budu komunalni milicajci upravo radili posao u interesu građana i budu servis građana ovaj zakon ima moju podršku, ima budućnost, ima podršku svakog ko misli državi Srbiji. Nađite načina kao ministarstvo da sprečimo gradonačelnike i predsednike opština koji ne rade u interesu građana. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Birmančeviću.
Reč ima narodni poslanik, Aleksandra Belačić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pre nego što se pred narodnim poslanicima zvanično našao Predlog zakona o komunalnoj miliciji u medijima smo mogli da pročitamo kakve će promene ovaj zakon sadržati u odnosu na prethodni kao i to kakvi se efekti očekuju. Od predstavnika vladajućeg režima čuli smo između ostalog najavu da će novi zakon omogućiti da komunalan policija bude efikasnija u uvođenju komunalnog reda i zaštite građana od svake vrste bahatosti bilo da se radi o bespravnoj gradnji, bahatom parkiranju, preglasnoj muzici i bacanju smeća na mesta koja nisu određena za tu svrhu, uništavanju fasada ili nepoštovanju drugih pravila komunalnog reda.

Ova zamisao u teoriji zvuči dobro, ali javlja se više problema kada je reč o njenom sprovođenju u praksi.

U prethodnih nekoliko godina pripadnici komunalne policije zabeležili su veliki broj ispada i prekoračenja ovlašćenja. Naravno, u svakoj službi dešava se povremeno da poneke bahati pojedinac radi na svoju ruku, ali u komunalnoj policiji broj takvih pojedinaca bio je previsok što je god građana stvorilo veliki otpor prema ovoj službi. Građani su sa pravom ogorčeni i smatraju da su upravo pripadnici komunalne policije glavni izvor i uzročnik bahatog ponašanja.

Mislim da bi bilo daleko bolje i daleko pametnije da se prvo poradilo na poboljšanju imidža komunalne policije, tako što bi ti ljudi skloni incidentima bili otpušeni i zamenjeni boljima, koji razumeju suštinu tog posla, a da se tek potom išlo na promenu naziva službe i davanja širih ovlašćenja.

Komunalna policija, nažalost, nije opravdala poverenje građana koji sa punim pravom negativno reaguju na najavljene promene.

Gotovo svi gradovi i opštine u Srbiji su suočavaju se sa ozbiljnim komunalnim problemima. Dovoljno je da se osvrnete oko sebe kako biste postali svesni činjenice da se boljitak u postizanju komunalnog reda apsolutno ne može primetiti.

Nije problem okrečiti fasade u centru grada i održavati centar čistim, ali ako zađete malo dalje u gradske opštine, koje ne čine centralno gradsko jezgro, videćete da vlada komunalni haos i smeće na sve strane i nepropisno parkirani automobili i nelegalna gradnja koja se razvija iz dana u dan, pri tom u Beogradu situacija je najbolja, dok u unutrašnjim opštinama u Srbiji, dakle, opštinama koje ne čine prestonicu problemi su mnogo veći.

Komunalna policija nije uspela da doprinese rešavanju ovog problema na način koji bi građani primetili i prepoznali kao jednu pozitivnu tekovinu.

Razlog neuspeha rada komunalne policije u prethodnom periodu leži u činjenici da ova služba od početka organizovana na pogrešan način tak da njeni pripadnici imaju isključivo zadatak sankcionisanja lica koja prave komunalne prekršaje, bez da istovremeno pružaju ličan doprinos rešavanju komunalnih problema.

Da li ste ikada probali da izračunate koliko je ljudi potrebno kazniti kako bi se primetila značajna promena. Naravno da je potrebno povećati broj pripadnika komunalne policije, ukoliko je njihov jedini broj izricanje kazne i sankcija.

Naravno da nijedno povećanje broja zaposlenih u komunalnoj policiji neće biti dovoljno da se ostvari neki značajan efekat.

Mnogo bolji rezultat bio bi postignut kada bi komunalna milicija ili policija bila organizovana po uzoru na službe u regionu, čiji pripadnici nose naziv komunalni redari i lično učestvuju u održavanju komunalnog reda, uklanjanju smeća, čišćenju fasada, itd.

Sam naziv ove službe komunalna milicija i policija implicira da su njeni zaposleni lica koja imaju i komunalnu ulogu i ulogu policajca ili milicionera.

Kod nas se od te neke komunalne uloge iz određenih razloga beži, a uloga zaposlenih u komunalnoj policiji, svedena je na sankcionisanje građana, bez ikakvog ličnog doprinosa što u značajnoj meri usporava postizanje rezultata.

Ako je cilj komunalne milicije borba protiv bahatosti, potrebno je da definišemo šta je to bahato ponašanje.

Ukoliko neko bespravno gradi objekte ili ukoliko baca smeće van za to predviđenog mesta, to svakako jeste bahato, kao što je bahato i parkiranje na zelenoj površini, pisanje grafita ili preglasno puštanje muzike.

Da li je bahato kada neki penzioner na ulici prodaje povrće iz svoje bašte? Da li je bahato kada neko u sedmoj ili osmoj deceniji života biva prinuđen da na ulici prodaje cveće, peršun ili neku drugu namirnicu?

Nije bahata, zato što u tom delovanju ne postoji cilj sticanja profita, već je u pitanju puka borba za preživljavanje.

Vama iz vlasti su puna usta kritika na račun bivšeg režima i u pravu ste za sve što kažete. Prethodni režim upropastio je Srbiju, da bi se njegovi pripadnici lično obogatili, a zbog privatizacije mnogi…

(Aleksandar Marković: Teške reči!)

Gospodine Milićeviću, ja se izvinjavam, da li možete da prekinete gospodu koja mi dobacaju, da bih mogla da završim.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Izvolite, nastavite.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandra Belačić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.
Dakle, zbog privatizacije mnogi građani su se našli na birou i zbog činjenice da su bili na birou godinama, smanjen im je prosek za penziju, te zbog toga sa svojim postojećim penzijama ne mogu da prežive mesec, plate račune i kupe lekove i prinuđeni su da prodaju na ulici, ne bi li se na neki način prehranili i preživeli. Komunalna policija ne bi smela da kažnjava ovakve ljude, zbog toga što oni svakako to ne bi radili da imaju drugi izbor.
Setićete se da je pre nekoliko godina došlo do incidenta kada je jedan ulični prodavac lubenica preminuo nakon rasprave sa komunalnim policajcem. Ovako nešto više ne bi smelo da se dešava.
Stranke koje se trenutno nalaze na vlasti, zalagale su se protiv komunalne policije, dok su bile u opoziciji, što je očigledno bio potez koji je za cilj imao da ih dovede na vlast. Nakon dolaska na vlast, usvojili su ovu tekovinu lopovskog režima DS. Za DS komunalna policija bila je ništa više nego sredstvo za vršenje represije nad građanima, ne ulazeći u to koji je cilj trenutnog režima.
Mi iz SRS uložili smo niz amandmana sa ciljem da poboljšamo funkcionisanje komunalne milicije kako bi se ova služba uredila na način na koji će u što većoj meri doprineti kvalitetu života u našim opštinama i gradovima.
Nažalost, ovaj Predlog zakona ima mnoge nedostatke. Recimo, u tekstu stoji da poslove komunalne milicije mogu obavljati i komunalni milicioneri, bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije. U zakonu nije precizirano koje će to poslove i na koji način obavljati, ali sama činjenica da će komunalni milicajci moći da deluju bez uniformi, otvara prostor za brojne zloupotrebe, od toga da građani u određenim situacijama, možda neće poverovati da je lice koje im se obraća, komunalni milicioner, do toga da može doći do lažnog predstavljanja.
Takođe, sporno je i to što komunalnoj miliciji dajete ovlašćenja zaustavljanja vozila i primenu sredstava prinude. Ta ovlašćenja trebalo je ostaviti samo pripadnicima policijskih snaga, kojih ima sasvim dovoljno, dok se davanje ovih širih ovlašćenja komunalnoj miliciji otvara mogućnost brojnih zloupotreba i ujedno jača otpor kod građana.
Ovde je pokrenuta i polemika o samom nazivu ove službe. Sada se novim zakonom menja naziv službe, tako da umesto komunalna policija, glasi – komunalna milicija. Postavlja se pitanje da li je izraz milicija adekvatan? U suštini je svejedno kako će se ova služba nazivati, ali ukoliko već idemo u detalje, onda je izraz milicija svakako neadekvatan, obzirom da vodi reč od latinske reči miles, što znači – vojnik, još od starog Rima naziv milicije se koristi za neprofesionalnu vojsku, sastavljenu od naoružanih građana u cilju odbrane gradova, dok se u moderno vreme ovaj izraz koristi za paravojne formacije i svakako nema nikakve veze sa održavanjem komunalnog reda.
Nije ni čudo što građani strahuju da će lokalne samouprave imati na raspolaganju narodnu vojsku u koju će biti zapošljavani, isključivo stranački poslušnici, tzv. batinaši, koji će sredstva prinude koristiti, ne samo kada je reč o komunalnom redu, već i tokom izborne kampanje i na sam dan izbora, kako bi obezbedili što veći broj glasova za svoje poslodavce.
Ukoliko vam stranačka formacija sile nije cilj, trebalo je da odaberete naziv komunalni redari i da ograničite, makar za početak ovlašćenja ove službe o kojoj građani imaju izuzetno negativno mišljenje. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Markoviću, vi želite repliku?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Bez namere da izazivam polemiku, zaista to kažem i želim da nekoliko važnih stvari razjasnimo iz onoga što smo čuli.

Mi smo juče govorili o tome, opet se postavlja pitanje širih ovlašćenja komunalnih milicionara i ja zaista nemam nameru da ponavljam ono što smo sve juče u nekoliko navrata istakli, ali hajde da onda ukinemo komunalnu policiju, odnosno komunalnu miliciju.

Ili ćemo je ukinuti ili ćemo tim ljudima dati nešto da rade. Ja sam više, a i mislim da je to stav svakog onog ko želi dobro svojoj zajednici i svojoj opštini, svom mestu, svom gradu, da ti ljudi rade svoj posao za koji su plaćeni i da ga rade na najbolji mogući način, da ga rade u skladu sa zakonom, ovim zakonom koji je danas na dnevnom redu.

Dakle, šira ovlašćenja, zato što hoćemo komunalni red. Hoćemo da uspostavimo komunalni red, odnosno da se na efikasan način izborimo sa svim onim problema o kojima smo i malopre slušali u toku diskusije. Čuli smo da postoji veliki broj komunalnih problema, pogotovo u prigradskim opštinama. Da, naravno da postoji.

Mi smo bili svedoci, pre nekoliko dana jednog nemilog događaja koji se desio na levoj obali Dunava i ja sam i u jučerašnjem izlaganju rekao, da smo imali veći broj komunalnih policajaca u gradu Beogradu, možda bi uspeli da sprečimo takve pojave, iz prostog razloga što je grad Beograd, grad koji ima potrebu za većim brojem komunalnih milicionara, a ovim zakonom stvaramo pretpostavke da tako i bude u budućnosti.

Ne može grad Beograd sa 300 komunalnih policajaca, sada će to biti milicionara, da se izbori sa svim komunalnim problemima koje grad Beograd ima, pogotovo u tim prigradskim delovima.

Iz svih ovih razloga želim da dam snažnu podršku ovim predloženim rešenjima koje ovaj zakon predviđa. Zahvaljujem.