Dvanaesto vanredno zasedanje , 28.06.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvanaesto vanredno zasedanje

01 Broj 02-6/156-19

4. dan rada

28.06.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:20 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodna poslanica Olivera Ognjanović.

...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, pažljivo sam čitala Predlog zakona o komunalnoj miliciji i odmah na početku ću vam reći da ću ga podržati jer nam je zaista neophodan.

Čitala sam i svakakve komentare i kritike na ovaj Predlog zakona, ali je suština svega sledeća. Ako želimo viši standard i bolji način života, onda se moramo dovesti u red. Moramo naučiti da poštujemo jedni druge, prostor koji nas okružuje i okolinu u kojoj živimo.

Komunalna milicija će ovim zakonom dobiti jedan širi značaj i proširiti svoje delovanje. Pre svega, smatram da je izuzetno veliki značaj učešća u suočavanju sa elementarnim nepogodama, odnosno vanrednim situacijama koje smo imali, evo na primer kao što imali pre nekoliko dana širom Srbije.

Dovođenjem komunalne milicije u lokalne samouprave i obrazovanjem njene jedinice u okviru opštine, dobiće se dodatna sigurnost i bezbedniji život građana. Veoma je važno da što preciznije odredimo sve dužnosti komunalne milicije da bi predupredili eventualne zloupotrebe položaja ili prekomernu upotrebu sile, koja nije u skladu sa vršenjem dužnosti, a koja je opisana u Predlogu zakona, u članu 28.

Imali smo nekoliko slučajeva ranije "Bus plus" kontrole koje su dovele u pitanje sam položaj i ugled ove službe i zato mislim da će veliku ulogu imati unutrašnja kontrola rada komunalne milicije.

Između svih dužnosti koje treba da obavlja komunalna milicija, smatram da se najznačajnije vršenje kontrole sprečavanja otpada, paljenja smeća i stvaranja dimnih oblaka, a pre svega, uticanje na svest građana o posledicama ovakvog neodgovornog ponašanja.

Očuvanje čovekove životne sredine jeste jedan od najvećih globalnih problema sa kojima se i mi suočavamo. Moramo da se borimo protiv zagađenja, jer predstavlja ogroman problem.

Kod mene u opštini Grocka smo u toku prošle godine izdvojili 4,2 miliona dinara za čišćenje divljih deponija, a malopre je moja koleginica upravo pričala o deponiji Vinča koja se nalazi na opštini Grocka i koja predstavlja veliki problem.

Mi smo na teritoriji Srbije i Beograda nasledili potpuno nerešene probleme sa otpadnim vodama, odnosno kanalizacionim mrežama, a sada se susrećemo sa paradoksalnom situacijom da upravo oni koji su nam ostavili ove probleme, kritikuju poplave koje su bile u proteklih nekoliko dana. Prvo, činjenica je da je samo u Beogradu od 1. do 23. juna ove godine palo preko 100 litara kiše po kubnom metru i da je ovo nevreme zahvatilo čitavu Evropu i da je taj nered trebalo srediti posle toga.

Drugo, da se podsetimo zašto nas oni kritikuju? Zato što građani ne zaboravljaju afere koje su Srbiju koštale milion evra, Đilasovu aferu od šest miliona evra sa podzemnim kontejnerima koji su istrulili, dečiji „Puzle grad“ na Banjici u vrednosti sa 36 miliona koji je pretvoren u prostor prepun đubreta, jedno ruglo gde se okupljaju narkomani, Pionirski grad „Srce Beograda“, koje je oteto deci zarad lične koristi, a na kraju tu je zatečeno smetlište, miševi, ima još mnogo ružnih uspomena koja su nam ostavili, a ovo je bilo samo malo podsećanje na delić lopovluka.

Međutim, naš predsednik Aleksandar Vučić i ova Vlada ozbiljno i odgovorno rade, planiraju budućnost Srbije, izrađuju projekte i rešavaju probleme koje smo nasledili. Privlačenjem stranih investicija se u narednim godinama očekuje više milijardi stranih investicija samo u oblasti zaštite životne sredine gde će veliku ulogu igrati upravo komunalna milicija. Zagađivanje i uništavanje prirode nema opravdanje i zato moramo poći od samih nas, kao ličnosti pojedinaca da utičemo jedni na druge, da učimo našu decu da pre svega vole svoju zemlju i da je neguju. Zato pozivam kolege i koleginice da u danu za glasanje podrže sve predložene zakone. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Ognjanović.
Reč ima narodna poslanica Studenka Kovačević.
Izvolite, koleginice Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Ministarstva, uvaženi građani Srbije, meni lično ovaj Predlog zakona o komunalnoj miliciji dok sam ga čitala odao utisak da je vrlo pažljivo napisan i da se mislilo o svemu onome što je manjkalo u ovoj oblasti u dosadašnjem periodu.

Nadovezaću se i na koleginicu Ognjanović, postoji mišljenje da smo mi društvo koje se većinski deklariše za uređenost nekog sistema, nevažno u kojoj oblasti, većina je za uvođenje reda. Ali, onda dođu poplave i količina bačenog otpada u reke potpuno demantuje te tvrdnje. Kada je već tako onda je sasvim logično zakonom urediti određenu oblast i uvesti sankcije za postupanje suprotno tom zakonu.

Tako se postupa u svim uređenim zemljama sa kojima mi volimo da se poredimo i meni je drago da Srbija se više teži toj i takvoj uređenosti. Čula sam i neke komentare u kojima se kaže – zar je ovo glavni problem u Srbiji? To jedni te isti ljudi govore za svaki problem za koji se uhvatite da ga rešite.

Mislim da su svi problemi podjednako važni i da ih treba uporedno rešavati, jer se često i prepliću i svako vreme je dobro vreme za rešavanje problema. Problem komunalnog reda je gorući već dugo u Srbiji ako sagledamo posledice koje su nastale zbog nedostatka postojanja komunalnog reda. Da je bilo komunalnog reda, ne bismo imali ni tone smeća u rekama, ni divlje deponije, ni nelegalnu gradnju.

Ovaj zakon ide u korist baš onima koji su ugroženi od strane bahatih i neodgovornih, a to su obični i pošteni građani. Sada će svaka lokalna samouprava moći da formira svoju komunalnu miliciju, da, pošto je ukinuta ova odredba jedan komunalni milicionar na pet hiljada stanovnika, i tada će komunalna milicija rešavati probleme vezane za komunalni red prema specifičnosti te određene lokalne samouprave. Sama lokalna samouprava će prema svojim potrebama određivati i broj potrebnih komunalnih milicionara.

Ovlašćenja komunalne milicije su sada veća što bi značilo da postoji obaveznost postupanja po nalogu komunalnog milicionara. Biće formirane i posebne stanice, a u većim mestima i odeljenja komunalne milicije. Građani će takođe biti u mogućnosti da prijavljuju komunalnoj miliciji komunalne prekršaje.

Još jedno dobro rešenje koje zakon predviđa u korist suzbijanja bahatosti i neodgovornosti, jesu tableti koji su povezani sa gradskim serverom. Putem tih tableta će komunalni milicionari snimati dokaze o komunalnim prekršajima, a koji se odnose na bahato parkiranje, bacanje smeća, itd.

Postoji i mogućnost rada milicije u civilu, govorilo se o tome, u određenim situacijama kada se prekršioci ne bi udaljili sa lica mesta kada uoče uniforme ili obeležena vozila što je sasvim logično, a tu mogućnost zapravo daje načelnik komunalne milicije pismenim nalogom.

Uslovi da se postane komunalni milicionar su pooštreni, jednom rečju to moraju biti ljudi besprekorne prošlosti, u smislu da nisu bili u sukobu sa zakonom, odnosno da nisu pravosnažno osuđeni za dela koja se gone po službenoj dužnosti.

Na kraju, predviđeno je uvođenje unutrašnje kontrole, kao posebne organizacione jedinice koja će se baviti disciplinskom odgovornošću komunalnih milicionara. Dakle, i komunalni milicionari će biti kontrolisani u svom radu. U slučaju da prekrše zakon ili pravila službe, biće kažnjavani.

Zakon je odličan, želim vam uspešnu implementaciju i naravno kao građanin, radujem se uspostavljanju reda u ovoj oblasti i iskreno se nadam da će se na ovaj način smanjiti, pre svega, količina divljih deponija i količina smeća koja završava u rečne tokove. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Kovačević.
Reč ima narodni poslanik Dalibor Radičević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, danas govorimo o Predlogu zakona o komunalnoj miliciji. Moje mišljenje je da se svi slažemo o potrebi da postoji služba koja će primarno da bavi komunalnim redom, odnosno da se bavi sprovođenjem zakona o očuvanju komunalnog reda.

Svi smo bili u situaciji da nas iritiraju nepropisno parkirani automobili ili čak mogu reći i bahato parkirani, da od njih ne možemo da se krećemo trotoarom, da nam ugrožavaju bezbednost time što ih obilazimo i krećemo se ulicom, a činjenica je da saobraćajna policija ne može da postigne da sankcioniše ovakvo ponašanje.

Svakog od nas nerviraju divlje deponije koje često vidimo, a neretko i sami učestvujemo i njihovom formiranju. Cilj komunalne milicije nije kažnjavanje, mada je ponekad i to neophodno, cilj je da utiču na svest građana da svojim delovanjem ne zagađuju životnu sredinu, kao i da ne ugrožavaju bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Cilj komunalne milicije je da spreči divljanje po ulicama gradova, čuvanje saobraćajnih znakova i rušenje ograda na gradilištima, preglasnu muziku u kafićima i još mnogo toga. Sve ovo se sprečava time što neodgovorni pojedinci drugačije reaguju ukoliko znaju da sa ovim ponašanjem mogu da dovedu do toga da budu i novčano kažnjeni. Čini mi se da je ta kazna najdelotvornija i da najbolje preventivno deluje.

U ovom Predlogu zakona o komunalnoj miliciji pažljivo su me privukle pojedine odredbe zakona o kojima ću danas pričati. Potrebno je napomenuti da je dobro što je ukinuta odredba iz starog zakona gde se broj komunalnih milicajaca ograničava na jednog milicajca na pet hiljada stanovnika. Pozitivno ocenjujem i odredbu zakona o mogućnosti obrazovanja zajedničke službe komunalne milicije od strane jedinice lokalne samouprave, što je posebno bitno za male lokalne samouprave.

Kada govorimo o ovoj temi, ne mogu, a da ne pomenem da pojedine lokalne samouprave neće biti u mogućnost da formiraju komunalnu miliciju zbog Zakona o maksimalnom broju upošljenih, ne zato što su ove lokalne samouprave neodgovorne, već zato što realno imaju potrebe za većim brojem radnika. Uzmimo za primer moj Aleksinac, broj upošljenih ne prelazi maksimalni broj, ali zbog velike teritorije realno imamo potrebu za većim brojem radnika.

Komunalno preduzeće, komunalne usluge ovog trenutka imaju potrebu za angažovanjem dodatnog broja radnika kako bi pokrili celu teritoriju opštine, organizovanjem, iznošenjem smeća za šta su se stekli svi tehnički uslovi u vidu kontejnera i mehanizacije. Slična je situacija i sa vodovodom, pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da svi seoski vodovodi treba da pređu u njihovu nadležnost. Dečija ustanova Lane, ima potrebu za novim upošljenjem. Broj prijavljene dece na čekanju je preko 300. Postoje tehnički uslovi da se ovog trenutka otvore pet novih grupa, ali je odluka o maksimalnom broju upošljenih kaže drugačije.

Sve ovo su razlozi koji će mnoge lokalne samouprave da uspore u formiranju komunalne milicije, a postoji potreba da imaju i ovakve službe.

Što se samog Zakona o komunalnoj miliciji tiče, moram da pohvalim i nov sistem selekcije, odnosno odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa komunalnog milicionera, a posebno da pohvalim odredbu da svaki kandidat mora da prođe bezbednosnu proveru pre dobijanja zvanja komunalni milicajac. Na ovaj način smanjiće se mogućnost da nedostojna lica dobiju uniformu komunalne milicije i da sprovode odredbe Zakona o komunalnoj miliciji, što će dovesti do stvaranja poverenja od strane građana u pripadnike komunalne milicije.

Kada analiziram celokupan Zakon o komunalnoj miliciji, dolazim do zaključka da pred nama imamo kvalitetan Predlog zakona i u danu za glasanje glasaću da se ovaj Predlog zakona usvoji. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Radičeviću.

Reč ima narodni poslanik Marko Zeljug. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Marko Zeljug

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi poslanici, predstavnici Ministarstva, Predlogom zakona o komunalnoj miliciji, pored promene imena službe komunalna policija u komunalna milicija, koja je uslovljena izmenama i dopunama Zakona o policiji iz 2018. godine, novim predlogom zakona definišu se nove nadležnosti službe koje će omogućiti efikasnije postupanje i kontrolu propisa i zakonskih odredbi.

Predlogom zakona omogućava se opštinama formiranje službi i njeno funkcionisanje čime će se na teritoriji cele Republike uspostaviti sistem otkrivanja prekršaja komunalnog reda i ono što je važnije je preventivno delovanje komunalne milicije u sprečavanju tih prekršaja, a pomaganju u otklanjanju postojećih slabosti u izvršenju nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Upravo iz tog razloga grad Beograd je bio glavni inicijator ovog Predloga zakona o komunalnoj miliciji, jer već duže vreme gradsko rukovodstvo uviđa potrebu za veće nadležnosti za efikasnije obavljanje poslova i za povećanje broja pripadnika komunalne milicije, radi uspostavljanja komunalnog reda i efikasnijeg sprovođenja zakona za čije sprovođenje je nadležan grad Beograd.

U proteklih pet godina Beograd je intenzivno radio na razvoju sistema za držanje pod kontrolom komunalnog reda i uvideo da je 300 komunalnih policajaca malo za teritoriju Beograda i da je za metropolu od 1,8 miliona stanovnika koja svakodnevno raste potreban veći broj, za efikasnije sprovođenje zakona su potrebna i veća ovlašćenja komunalnih službi.

Predlogom zakona obezbeđuje se izvršavanje nadležnosti grada u oblasti komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara i održava se red i korišćenje zemljišta, lokalnih puteva, javnih objekata i poslova iz nadležnosti grada. Novim predlogom zakona otklanja se nedostatak prilikom prikupljanja podataka od lica. Proširena su ovlašćenja za pregled lica i predmeta i zaustavljanje i pregled vozila, čime se jasnije određuje ova vrsta ovlašćenja i jasno određuje predmet pregleda. Pored uvođenja novih mehanizama delovanja komunalne policije, Predlogom zakona predviđeni su i bolji kontrolni mehanizmi rada komunalne milicije i odgovornost milicionara u postupanju i disciplinska odgovornost same službe.

Predlogom ovog zakona SNS želi da uvede dodatni red u poslove komunalne kontrole i reda i omogući građanima Beograda, a tako i svih opština, pravo na kvalitetniji život i ujedno da pored gradova omogući i ostalim lokalnim samoupravama da formiraju komunalnu miliciju radi efikasnije i efektivnije primene zakona iz svoje nadležnosti.

Posao komunalne milicije nije represija, nego savetodavno delovanje i prvenstveno upućivanje upozorenja radi otklanjanja loših navika koje su pojedini građani stekli u periodu neprimene zakona za vreme bivšeg režima. Savesno ponašanje građana prvenstveno prema zajednici i svom okruženju ima jedini cilj koji ovaj zakon želi da postigne.

U danu za glasanje pozivam kolege poslanike da podrže ovaj Predlog zakona. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Zeljug.
Reč ima narodni poslanik Radoslav Cokić.
Izvolite, kolega Cokiću.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Cokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovani državni sekretari, poštovane kolege poslanici, ja bih hteo da diskutujem malo drugačije nego što su bile diskusije do sada i zato molim vas ministre da mi malo poklonite pažnje.

Ovaj zakon ima za cilj da mi olakšamo rad pre svega gradonačelnicima i komunalnim službama koje su zadužene da rešavaju probleme, to je njegova suština. Njegova suština nije da on bude represivan. Mi moramo i samo uvođenje zakona poboljšaće odnos stanovništva prema ekološkoj sferi.

Ono što je jako važno jeste da mi omogućimo građanima da oni mogu da se na adekvatan način ponašaju, tako što će imati uslove da odlože komunalni otpad na pravo mesto, da parkiraju vozilo na odgovarajuće mesto, a oni koji to kontrolišu imaju za cilj da taj sistem urede, da kazne onoga ko čini prekršaj.

U mojoj opštini je 2005. godine poveren posao srpsko-nemačkoj firmi da uklanja komunalni otpad. Oni su uklonili divlje deponije, preko sto divljih deponija u okviru tog sporazuma, a prva želja i prvi cilj Nemca koji je bio jedan od partnera jeste bio da krenemo sa edukacijom male dece od predškolske ustanove, od prvog i četvrtog razreda jer, molim vas, kad decu naučimo da na adekvatan način odlažu smeće, da to i oni prenose na roditelje. To je vrlo važno sad, upravo se završava školska godina i kad su ovde bili ministar Šarčević i ministar Trivan govorio sam takođe o toj temi, vrlo je važno da Vlada donese odluku da krenemo sa edukacijom mladih generacija da se na adekvatan način ponašaju prema komunalnom otpadu i to je ono što je jako važno.

Zakon koji donosimo ima za cilj da spreči stanovništvo da se ponaša na adekvatan način, da ne bacaju smeće na nedozvoljena mesta, ali, kažem, moramo im omogućiti mesta gde to mogu da rade. Nadam se da ćemo ovoj temi da poklonimo pažnju, jer to je vrlo važno. Zahvaljujem.