Četrnaesto vanredno zasedanje , 18.07.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četrnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/175-19

4. dan rada

18.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:20

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Čarapić.

Pravo na repliku, narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Šta zakon kaže, šta je sniženje a šta je akcijska rasprodaja a šta je nešto drugo, to je jedna stvar. Zakon može da kaže da je zemlja četvrtasta, ali su bitni oni ljudi koji su direktni akteri, odnosno konzumenti robe, znači, potrošači.

Običan čovek, za njega je isto akcija, sniženje, rasprodaja, itd. Ali, nije poenta u tome. Poenta je da se ovim zakonom brani prodavcima da prošire količinu robe koju su imali na rasprodaji. Ako su imali jedan artikal koji je rasprodan u prodavnici, ovaj zakon im ne dozvoljava mogućnost da nabave istu tu količinu koju već imaju, ali koja je već u magacinu, koja ne mora da bude tu u mestu gde se nalazi prodavnica.

U tome je suština, ali valjda je suština svake prodaje da se izađe u susret prodavcima i da se proda što veća količina robe.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega.

Reč ima narodna poslanica Ana Čarapić. Pravo na repliku. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.

O tome sam upravo i govorila, da je zakonskim rešenjem precizno definisano u kojim slučajevima se propisuje rasprodaja, a u kojim slučajevima imamo sezonska sniženja, u kojima akcijsku prodaju.

Dakle, kada je u pitanju rasprodaja, ona je moguća samo u tri slučajeva. Ponoviću još jednom, potpunog prestanka rada trgovca ili prestanka rada određenim objektima, ili prestanka prodaje određene robe. Dakle, ako je neka roba na rasprodaji, ona više neće moći da se vrati u rafove, zato što je ona na rasprodaji. U drugim slučajevima se propisuju sezonska sniženja i akcijske prodaje, to je sasvim jasno. To je dobro i za prodavce, a dobro je i za kupce.

Dakle, zakon je u potpunom skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, što je interes Vlade Republike Srbije. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Čarapić.

Reč ima narodna poslanica Nataša Sp. Jovanović. Po Poslovniku.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi imamo tok sednice gde razgovaramo o amandmanima i ja očekujem zaista, da pre nego… nije problem, neka se javi ko god želi na naše amandmane i mi ćemo na neke druge, ali da kolege ipak pročitaju, a i vaša je obaveza, vi imate ispred sebe tekst amandmana, gospodine predsedavajući.

Javljam se po članu 27. stav 1. po članu 107. i članu 32. da uputite, o prethodnom slučaju koleginicu Čarapić, na to o čemu se razgovara.

Ona je potpuno pobrkala i pojmove i o čemu se ovde priča. Govori o terminima za sezonsku rasprodaju i šta je sezonska rasprodaja. Nije amandman kolege Savića o tome. Kolega Savić govori o, zaista je veliki propust, obratite pažnju, gospodine ministre, nemogućnosti da trgovac koji patike, banane, piliće, bilo šta, stavi na rasprodaju, novu količinu robe, ako se ona u trenutku rasproda… Sećate se one famozne akcije u „Lidlu“? Pa, imate to i na drugim mestima. Vi direktno hoćete da oštetite kupce. Najčešće su to ljudi slabijeg imovinskog i materijalnog stanja.

Došao čovek, ja sam svedok toga i vi verovatno - zašto nema? Naravno, oni kažu - doći će, biće posle podne, očekujemo da stigne. Ne, vi ovim zakonom kažete – ne može. Ono što je u „Maksiju“, u „Lidlu“, u „Idei“, u „Rodi“, tu je, ali ne može više iz Beograda, iz centralnog magacina. Rekao je zakon, ne može.

Lepo piše, a on traži da se to briše - od objavljivanja rasprodaje do kraja njenog trajanja trgovac ne sme da naručuje, uključuje u rasprodaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje. Upravo o tome se radi. Treba da može da uključuje novu količinu robe, jer ljudima treba ta roba po toj ceni. Logično.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Koleginice Jovanović, upravo da bi došli do suštine sam omogućio dijalog između kolege i koleginice.

Primetili ste da tokom rasprave nisam želeo da prekidam ni kolegu, ni koleginicu.

Ne mogu da predvidim na koji način će poslanici shvatiti i na koji način će tumačiti amandman i ne mogu da predvidim na koji način će govoriti.

Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?

(Nataša Sp. Jovanović: Ne.)

Reč ima predstavnik predlagača, ministar Zoran Đorđević. Izvolite.

Zoran Đorđević

Zahvaljujem.
Gospođo Jovanović, evo samo pojašnjenje, a i pojašnjenje za narodnog poslanika koji je dao predlog ovog amandmana.
Znači, razlika je između rasprodaje i akcijske prodaje. U akcijskoj prodaji on, naravno, ima pravo da iznosi i daje po kojoj ceni daje diskaunt i iznosi koliko god hoće, ali put do pakla popločan je najboljim namerama, tako da kad bi rasprodaju dozvolili u tako nekom slučaju, on obmanjuje nekoga da je ostao pred kraj i zna se zašto je rasprodaja.
Znate i sami, dolazili ste u situaciju da ja izvadim jednu čašu i kažem – imam samo jednu čašu. Čim se proda ta čaša, vi ste kupili zato što je poslednji komad, a u stvari on iznosi tako besomučno i dovodi nas sve koji kupujemo u zabludu da smo baš kupili po jeftinijoj ceni zato što je poslednji komad i zato se to nazove akcijska prodaja po ceni toj i ona traje do isteka zaliha i ovde se kaže u ovom stavu poslednjem – najduže 31 dan.
E sad, meni je pala jedna druga stvar na pamet, koja isto ovde ne postoji, pričao sam sa kolegama iz Ministarstva trgovine, a to je primer dobre prakse u nekim zemljama gde postoji mogućnost kad imate najavu rasprodaje ili akcijske prodaje, vi ste dužni da onda to primenite, recimo, i kažete - za sedam dana biće akcijska prodaja ili rasprodaja.
E sad, to kod nas ne postoji i ne postoji kazna za tako nešto. Kad vi ne objavite tako nešto i, recimo, ja kupim ovu čašu za 100 dinara, a sutradan on spusti cenu na 75, ja sam na neki način obmanut, jer dan pre toga nisam ni znao da će biti sutra rasprodaja i obmanut sam da kupim po skupljoj ceni.
U tim zemljama, uz račun, možete da dođete i da dobijete tih 25 dinara nazad. To je, možda, ideja samo. Rekao sam da možda u nekoj sledećoj izmeni i dopuni koristimo primer te prakse da tako nešto uvedemo i kod nas.
Znači, dužan je prodavac da najavi i kad najavi, svi koji kupe su bili svesni toga da će biti u nekom trenutku rasprodaja, ali ukoliko nema najave, a desi se to sutradan, onda je dužan prodavac da tu razliku nadoknadi onome ko je kupio. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, ministre.

(Nataša Jovanović: Replika.)

Ne možete dobiti repliku, imali ste maločas povredu Poslovnika. Amandman je podneo kolega i vi ne možete dobiti repliku.

(Nataša Jovanović: Direktno mi se obratio ministar.)

Pravo na repliku, narodni poslanik Nataša Jovanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Može da bude, gospodine ministre, i na taj način na koji vi tumačite, ali najčešće je ovako kako smo mi iz najbolje namere hteli da promenimo ovaj tekst zakona.

Vidite, živimo u Srbiji u kojoj je mnogo teško. Evo, uskoro ćemo imati i početak školske godine i tada se, recimo, deci kupuju neophodne stvari. Ako je to tako kao što vi kažete i neka akcijska cena traje par dan, a šta ćemo za one roditelje, eto i resorni ste ministar za to, koji baš tog dana i dok traje ta akcija nemaju? Rasprodaja, po ovom zakonu, ima duži vremenski rok. Ako je nešto na rasprodaji u dužem vremenskom roku, to nije isto, akcija i rasprodaja i sami ste rekli. Da li je tako? Postoji jasna razlika i u tome je suština, ona traje duže.

Neko ko ima novca, kupiće te patike, taj ranac, bilo šta detetu u tom trenutku dok je akcija. Ako je rasprodaja, pa u ovim velikim trgovinskim lancima toga više nema tu, fizički izdvojeno kao što stoji ovde, ali može da dođe iz centra, iz Zemuna, Novog Sada i ne znam gde, u tom dužem vremenskom periodu onda je to povoljnije za kupce, jer on zna, jer obično tako i ljudi pitaju – izvinite, to se rasprodalo, kada će… vi imate sad ove letnje, a i vi ste ovde, mi se ne slažemo sa ovim datumima, o tome će kolege kasnije, ali imate taj dug vremenski rok. To su letnje rasprodaje. To nisu akcije. Imate isto tako i zimske - kada će to da dođe, pa kaže – eto, videćemo. Aha, ima na stanju u Kruševcu, u Vranju i ne znam gde, to može da se poruči. Ovim zakonom i ovakvim predlogom vi zabranjujete tom trgovcu da još jedan taj artikal ili dva ili 50 komada u toku rasprodaje poruči. Eto, naša namera je bila da to otklonimo. Ovo nije uopšte dobro rešenje.