Četrnaesto vanredno zasedanje , 18.07.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četrnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/175-19

4. dan rada

18.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:20

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Pravo na repliku, predstavnik predlagača, ministar Zoran Đorđević.

Zoran Đorđević

Moram da vam kažem i da vas se zahvalim na tome, sada mi je jedna stvar pala na pamet koju smo možda i mi propustili kao Ministarstvo da reagujemo u ovoj situaciji, pogotovo kada je u pitanju deklaracija.
Mislim da bi tako nešto možda mogli da uradimo prilikom sledeće izmene i dopune zakona, a to je obaveza da se stavi bar kod i ja ću to da predložim zajedno sa Savezom slepih i slabovidih, da se uradi aplikacija koja će njima da pomogne da imaju aplikaciju koja će da im čita deklaracije, jer mislim da je to vrlo bitno. To će da pokaže i jednu društvenu odgovornost našu i brigu prema upravo ovoj grupi ljudi.
Mislim da će to biti kvalitativni iskorak napred, mislim da to nigde još ne postoji u svetu, ali eto neka to bude inicijativa sada, da prilikom sledeće izmene i dopune samo da to bude obaveza, da deklaracija sadrži bar kod pa onda da možemo da izradimo tu aplikaciju koja će upravo ovog grupi ljudi da pomogne. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem ministre Đorđeviću.

Pravo na repliku, narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
I kada smo mislili na to na srpskom jeziku, nije dovoljno gospodine ministre da neko misli da je to srpski jezik, a neki je ustaški novogovor.

Upravo se to desilo, ovo o čemu pričam, u Republici Srpskoj. Njihov parlament je čini mi se pre par godina, a da ne govorim o ruskim propisima koji su striktni, doneo izmenu zakona gde je baš ovo o čemu mi govorimo i što stoji u ovom amandmanu, u upotrebi je službeni srpski jezik i na srpskom jeziku treba da napišete mleko, hleb, taj artikal sadrži to i to.

Dakle, imate situaciju da u ovim lancima kupujete proizvode koji dolaze odatle i oni nisu na srpskom jeziku. To nije deklaracija na srpskom jeziku, jer oni nemaju svoj jezik.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pravo na repliku, predstavnik predlagača ministar Zoran Đorđević.
Izvolite.

Zoran Đorđević

Tako je, naravno. Ne na stranom jeziku, na srpskom jeziku, ali to će pomoći ne samo ovog grupi ljudi, ne samo osobama slepim i slabovidim, već svim građanima. To je toliko nekada sitno i to je neko iskustvo koje svi mi nekada imamo.
Nosim dioptriju, ali i da nemam dioptriju, mislim da retko ko od nas može to da vidi. Pomoći će i onima koji su lenji, koji žele da pročitaju deklaraciju i žele da znaju, a ne žele da čitaju. Mislim da će tako nešto biti predlog Ministarstva. Pričao sam sada sa ljudima iz Ministarstva trgovine, nije nešto neizvodljivo, neće biti naloženo da bude odmah, ali eto kao dobra ideja, mi ćemo to da uradimo i probati da animiramo da do donošenja izmena i dopuna zakona u nekoj perspektivi, u budućnosti možda to već zaživi kod nas i da pokažemo da smo društveno odgovorni.
Mislim da dosta radimo za osobe sa invaliditetom, a ovo će biti jedan suštinski napredak. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem ministre Đorđeviću.

Po amandmanu, reč ima narodna poslanica Stefana Miladinović.

Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Stefana Miladinović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala kolega.

Poštovani ministre, javila sam se po ovom amandmanu upravo iz razloga jer delim vaše mišljenje gospodine Đorđeviću, a to je da je ovaj amandman, odnosno inicijativa koleginice Nataše Jovanović nešto što treba razmotriti i dobro je da ste prepoznali i dobro je da želite da se napravi neka aplikacija upravo za jedan deo populacije koji jeste osetljiv, a o kome bi trebalo još više da brinemo.

Razne amandmane smo imali svih ovih godina, sadržaj amandmana, bilo da su oni briše se, što je uobičajeno za opoziciju, ali ovo je jedan od onih amandmana koji ipak možemo reći imaju pozitivnu nameru. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Miladinović.

Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Vladimir Marinković.

Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč?

Čestitam, kolega Marinkoviću.

Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.

Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine Đorđeviću, ministre za unutrašnju trgovinu, ja nisam preneo kolegama iz SRS, meni je laufer iz Vlade Republike Srbije javio da je došlo do preraspodele u Vladi Republike Srbije i da ste vi sada ministar za unutrašnju trgovinu, jer uglavnom ste to i opravdali u ovih nekoliko dana, pogotovo sada kada polemišete sa poslanicima SRS i procenjujete šta bi bilo dobro da se prihvati, ako ne sada, u onom narednom periodu, a gospodin Ljajić, on je ministar za spoljnu trgovinu i uglavnom narkotici, on to prati, od istoka preko Kosova i Metohije, zapad i slično. Vi ste ministar za unutrašnju trgovinu i turizam i usluge, naravno, telekomunikacije, videćemo, Marinković se tu dobro snalazi, možda bi on mogao to da preuzme, ali to sada nije ni važno.

Mi smo podneli amandman na član 35. zakona, koji se odnosi na isticanje cena. Evropsko zakonodavstvo je donelo direktivu u februaru 1988. godine, kojom se štite proizvođači. Ona je stupila na snagu početkom marta 1998. godine i ovaj član 35. je preuzeo te određene sugestije iz te direktive i to je u redu. Cena je nešto što motiviše kupca i vrlo je bitan faktor, da li će se on opredeliti nešto da kupi ili neće. Mi smo svakako za to da svaki proizvod bude označen cenom.

Vi ste rekli da cena bude pored artikla. Mi kažemo – pored i iznad, ispod, sasvim svejedno. Za to imamo veoma praktičan razlog. Postoji veliki broj vlasnika ili preduzetnika koji imaju trgovinske radnje. Znate kada će oni da pročitaju ovaj zakon? Neće nikad. A važno bi bilo da ga i oni pročitaju. Zbog čega? Pa, zato što je odredba člana 67. ovog Predloga zakona sankcionisala, i to bogami ne malim novčanim kaznama, onoga ko ne poštuje odredbu člana 35. ovog zakona, pa tu posebno sa većim novčanim iznosom biće kažnjeno pravno lice, biće kažnjen preduzetnik, biće kažnjeno i odgovorno lice u pravnom licu ukoliko se ovo desi.

Zamislite, mi ne govorimo o manipulacijama na taj način, iza takvih mi ne stojimo uopšte. Ali, evo, veliki i megamarketi, hipermarketi, koji imaju i desetinu hiljada artikala u svom prodajnom asortimanu, zamislite da se samo pored jednog artikla ne nalazi, ali baš pored, ta cena. On će biti sankcionisan odredbama člana 67. ovog Predloga zakona, a ako stoji iznad i ispod, sasvim svejedno je, uglavnom bitno je da se ta cena nalazi na vidnom mestu za potrošača, iako će se mnogi i tada možda teže snaći, govorim pre svega za hipermarkete i velike prodajne objekte, ali ovo važi za sva prodajna mesta.

Ministre, nadam se da ćete vi ovo rešiti ili prihvatiti sad.