Petnaesto vanredno zasedanje , 24.07.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

3. dan rada

24.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 06:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Petnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 69 narodih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 96 narodnih poslanika i da imamo uslove za dalji rad.
Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka 4. i 5. dnevnog reda.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres u Predlogu odluke o prestanku dužnosti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Predlogu odluke o izboru Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Da li predstavnik predlagača poslanik Mirko Krlić, predsednik Odbora za kulturu i informisanje želi reč o ovim predlozima?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mirko Krlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala gospođo predsedavajuća.

O ovoj tački dnevnog reda imam priliku da vas informišem u kratkim crtama, da vas upoznam sa postupkom predlaganja kandidata za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Na samom početku ovog izlaganja želim da posebno podvučem da je za izbor Poverenika primenjen postupak identičan postupku iz decembra 2011. godine, koji je određen inače članom 30. Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja.

Ovo ističem iz razloga što smo trpeli svi narodni poslanici, posebno predsednici Odbora i članovi Odbora za kulturu i informisanje razne vrste pritisaka. Bili smo zatrpavani nedeljama mejlovima, sa raznim predlozima, ali o tome ću više govoriti kada budem govori u načelu.

Samo želim da još jednom istaknem da je procedura potpuna identična i da je ona zakonski propisana.

Imajući u vidu činjenicu da Poverenika bira Narodna skupština većinom narodnih poslanika na predloga Odbora za kulturu i informisanje 14. juna 2019. godine poslali smo dopis svim poslaničkim grupama i time u stvari predložili da se pokrene procedura za izbor Poverenika.

Rok za podnošenje kandidata bio je sedam dana i počeo je od sledećeg dana od dostavljanja poziva svim poslaničkim grupama.

Odbor je u predviđenom roku, odnosno do ponedeljka 24. juna 2019. godine, primio pet predloga poslaničkih grupa, a predloženo je ukupno tri kandidata.

Predloženi su gospodin Milan Marinović na predlog poslaničke grupe SNS, Nevena Ružić na predlog poslaničke grupe Stranka moderne Srbije, poslaničke grupe DS, poslaničke grupe SDS, NS i Bojan Milosavljević na predlog poslaničke grupe Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljačka stranka.

Samo ću podsetiti da u prethodnom izboru bio samo jedan jedini kandidat.

Na sednici održanoj 1. jula 2019. godine Odbor je razmatrao sve predložene predloge kandidata i utvrdio da su svi predlozi dostavljeni uredno, da postoje svi dokazi o validnosti kandidature i da je sve u skladu sa članom zakona o izboru.

Na istoj sednici Odbor je kao ovlašćeni predlagač organizovao razgovor sa pristiglim kandidatima i naravno svi kandidati su imali prilike da se predstave, a zatim su članovi Odbora i prisutni narodni poslanici dobili priliku da postave pitanja koja su se odnosila na njihov profesionalno iskustvo i rad u struci.

Posebno bih skrenuo pažnju što je presedan da smo ovom prilikom nevladinom organizacijama koje su dostavile zahtev da prisustvuju Odboru dozvolili da tako i bude, čime mislimo da smo zaista unapredili transparentnost celog postupka.

Nakon obavljenog razgovora Odbor je pristupio izboru kandidata za Poverenika. Jednoglasno je odlučeno da se o svakom kandidatu glasa pojedinačno po redosledu kako pristizale kandidature.

Kandidat Milan Marinović, koga je predložila poslanička grupa SNS, dobija 10 glasova od ukupno 11 prisutnih članova. Imajući ovakve rezultate izbora u vidu, Odbor za kulturu i informisanje odlučio je da Narodnoj skupštini predloži da izabere na ovu značajnu funkciju Poverenika, gospodina Milana Marinovića.

Na kraju samo da odgovorim svima onima koji su redovno i sa nestrpljenjem postavljali pitanje – zašto se toliko čekalo sa izborom Poverenika? Sa postupkom predlaganja Poverenika čekalo se kako bi sve poslaničke grupe imale priliku da se upoznaju sa radom dosadašnjeg Poverenika i kako bi izašli sa pravim predlozima da ovaj posao veoma važan za državu značajno unapredimo.

Sa potpunim uverenjem da smo u tome i uspeli, još jednom pozivam sve uvažene narodne poslanike da iskažu svoje poverenje prema gospodinu Milanu Marinoviću i da ga izaberemo za Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Sada reč imaju predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa.
Reč ima narodni poslanik Petar Petrović.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Gospođo predsednice, uvaženo predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa JS će podržati predlog da se za Poverenika izabere predloženi kandidat Milan Marinović iz razloga što smatramo da on u potpunosti zaslužuje da bude izabran na ovu značajnu funkciju jednog nezavisnog regulatornog tela, jer je u svom dosadašnjem radu pokazao kao predsednik Prekršajnog suda u Beogradu i ranije, kao sudija u tom istom sudu, da je principijelan, odgovoran, moralan, da se drži zakona i propisa i da na njega niko ne može da vrši bilo kakav politički ili drugi uticaj u donošenju odluka.

Imao sam to zadovoljstvo da budem u više radnih grupa u kojima je bio i gospodin Marinović i mogu sa odgovornošću da tvrdim da je svuda i na svakom mestu pokazao da je dostojan i da će biti dostojan ove funkcije za koju je predložen, i na koju ćemo, siguran sam, ga izabrati.

Poslanička grupa JS smatra da izborom gospodina Marinovića na ovu funkciju će prestati ranija praksa da se ova funkcija i ovo nezavisno regulatorno telo koristi u razne političke svrhe, da ima uticaj nekih političkih partija na njegov rad i da selektivno bira u kojim će postupcima aktivno da učestvuje, a u kojima neće, odnosno držati neke prijave u fioci.

Ono što poslanička grupa JS predlaže i sugeriše jeste da se u budućem radu ovog nezavisnog regulatornog tela ipak izmene neki propisi i da se malo suzi rad i delatnost ovog organa u smislu da se ne bave nekim perifernim stvarima.

Imali smo slučaj, sticajem okolnosti to znam jer sam dugo učestvovao na nekim rukovodećim mestima u lokalnoj samoupravi Grada Jagodina i imali smo takve slučajeve da su upućivani zahtevi ovog regularnom telu da se daju određeni podaci koji apsolutno tim ljudima, koji traže te podatke, ne služe ničemu, osim da zamajavaju narod i da jednostavno trošimo vreme na prikupljanje određenih podataka.

Kad to kažem, imam u vidu jedan primer i slučaj gde je jedna grupa građana, koja ima toliki broj članova, koliko je bilo neophodno da se samo registruju, da su tražili od Grada Jagodine da im da podatke koliko je unazad za pet godina potrošeno na službena putovanja, na dnevnice, na goriva, na raznorazne stvari. Neću da reklamiram tu grupu građana, ali to je grupa građana tolikog značaja da veći značaj ima udruženje golubara visokoletača iz nekog grada, nego oni.

Tako da u tom delu mislim i sugerišem gospodinu Marinoviću da u budućem radu selektivno prilazi kada se traže neki podaci, odnosno od njega se zahteva da se od nekih javnih preduzeća, ustanova itd. traže određeni podaci, da mora selektivno da prilazi tim zahtevima i da se vidi da li ti zahtevi idu u korist javnog mnjenja, da se da prava informacija u nečemu što je uvek bitno i važno za razvoj države Srbije, a ne samo da bi se zadovoljavali neki lični, ja bih rekao politikanski interesi, a ne politički, itd.

I na kraju, još jednom, unapred bih želeo u ime poslaničke grupe JS, jer sam siguran da će biti izabran da gospodinu Milanu Marinoviću poželimo uspešan rad, da bude još uspešniji na ovoj funkciji, nego na dosadašnjoj funkciji kao predsednika Prekršajnog suda u Beogradu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo u toku ovog meseca ovde raspravljali o izveštajima gotovo svih, ali ne još uvek svih tih tzv. nezavisnih organa, koje smo uveli očigledno bez ikakve potrebe, bar neke od njih i čuli smo ovde različita mišljenja. Ono što je jako bitno, svi oni kakvi god su, skrenuli su pažnju da vlast ne poštuje Zakon o javnim nabavkama, što je zaista veliki problem i veliki izvor korupcije.

Ovde smo slušali od predstavnika vlasti, neki su malo hvalili te tzv. nezavisne organe, neki su ih napadali, kudili, oni su se slično ponašali. Videli smo incident sa ovim Zaštitnikom građana koji se sat i po vremena kasnio na sednicu Narodne skupštine. Videli smo sve i svašta, ali je vrlo interesantno da predstavnici vlasti i pored ozbiljnih kritika, kakve ste npr. imali za Fiskalni savet ili za tog Zaštitnika, na kraju kažete – ipak, mi ćemo da glasamo za njih.

Isto je bilo i sa ovim Šabićem, kojem danas prestaje mandat. Isto je bilo i sa onim Sašom Jankovićem. Oni izvorni nisu bili vaši, ali u međuvremenu su postali vaši. Neke ste birali uz sve hvalospeve, kao što će to biti i danas sa ovim gospodinom Marinovićem, neke ste najpre kudili kada su prvi put birani, a kada ste ih vi reizabirali, onda su naprasno postali mnogo dobro i vrlo značajni za razvoj ovog društva i glasali ste za njih.

Dakle, sve su to vaši ljudi i njihovo delovanje je vaša odgovornost. Vaša odgovornost je i sve ovo što je Rodoljub Šabić radio od samog početka. Dakle, vi ste birali nekoga ko je u međuvremenu postao političar, kao što je bio slučaj sa Sašom Jankovićem, naravno svako ima pravo da se bavi svakom delatnošću, ali ne istovremeno da bude recimo Zaštitnik građana i političar, istovremeno da bude Poverenik i političar. To jednostavno tako ne može, ali u državi Srbiji izgleda da je sve moguće i da sve može.

To je problem koji, dok se ne reši, možemo mi da pričamo šta god hoćemo, koliko god hoćemo, ali mi važne državne poslove, odnosno vi, važne državne poslove, zato što to odgovara EU, dajete u ruke nekim pojedincima koji su najpre uz vlast koja ih bira, u međuvremenu očigledno su skloni korupciji, pa ih kupi neko drugi, pa onda napadaju te koji su ih birali i sve to neselektivno. Oni treba naravno da se kritički osvrću, trebalo bi da se kritički osvrću na vlast, ali ne samo zato što sada navijaju za ovog, pa više da ne navijaju za onog i to je zaista nešto što mora da se prekine.

Ovo je prilika, recimo, to smo vam i pre neki dan govorili za ovog Miloja Obradovića, sada govorimo i za ovog poverenika, ovo je prilika da kažete – nama to više ne treba. Mi moramo da biramo Zaštitnika građana zato što je on ustavna kategorija. Jedina institucija i sa ovim direktorom i sa onim pre, koja zaista svoj posao radi onako kako treba, jeste DRI. Sve ostalo su političari, malo njihovi, malo vaši. Nekad više njihovi, nekad više vaši i oni se uključuju u razne kampanje, uglavnom antidržavne kampanje.

Ja sam sada vrlo iznenađena činjenicom da ste vi dozvolili, prvo je prosto neverovatno da neke nevladine organizacije mogu da se mešaju u državni posao. Da nevladine organizacije predlažu svoje kandidate, to je apsolutno ne dopustivo.

Vi ste rekli da ste pozvali sve poslaničke grupe da predlože svoje kandidate. Srpska radikalna stranka to nije uradila, ne zato što nemamo kandidata adekvatnog, već zato što znamo da je ovo izbor skupštinske većine.

Mi smo samo jedanput pokušali i imali smo kandidata za Zaštitnika građana, koji je ispunjavao sve uslove i imao sve reference bolje od ovog Poverenika koji je sa 6,01 prosekom završio Pravni fakultet i, naravno, samo smo džabe izmaltretirali tu ženu da prikuplja razna dokumenta. Vi o tome niste hteli ni da raspravljate, ali zato raspravljate o nekome koga predlože nevladine organizacije. Još se ovde predsednik Odbora hvali da je načinjen neki ekstra civilizacijski korak, kaže - dozvolili smo nevladinim organizacijama da učestvuju u radu odbora.

To je omalovažavanje Narodne skupštine. To je ponižavanje Narodne skupštine i to nikako niste smeli da uradite. Ko su vama te nevladine organizacije koje pokušavaju da vode politiku u Srbiji preko ovog ili preko onog? To su oni što organizuju festival Mirdita u Beogradu, to su ove žene u crnom, to je ova neka Inicijativa mladih, to je ovaj Fond Nataše Kandić i oni se mešaju u sve državne poslove i vi im to dozvoljavate. To čime se vi hvalite mi mislimo da je apsolutno nedopustivo.

Mi uopšte ne znamo ko je taj Milan Marković i o njegovom radu i onom što se od njega očekuje mi nećemo nešto baš ni da govorimo zato što ste vi odlučili da će on biti izabran za poverenika i biće sigurno i tu nema šta da se radi i da se priča. Ali, vi svakako imate komentar na dosadašnjeg Poverenika Rodoljuba Šabića, imamo i mi. Sve, pogotovo od onog perioda kada se on pre negde oko godinu i po, dve dana aktivno uključio u zaštitu tih drugosrbijanaca, kako oni sebe zovu i koji je počeo da napada sve što je interes države Srbije i građana Srbije.

Ali, nije on jedini koji to radi. Pre neki dan se oglasio ovaj Pašalić, taj čuveni što je sa 6,01 prosekom završio Pravni fakultet, dakle, on je Zaštitnik građana i on je razumeo da on treba da štiti selektivno građane, iste one koji štite Žene u crnom i Nataša Kandić. I on je stao u zaštitu ove novinarke Snežane Čongradin i kaže da treba, zamislite, da se napravi platforma o pritiscima na novinare. Platforma o pritiscima na novinare? A ko to novinare pritiska? Ko novinarima brani da rade svoj posao? Rade ga čak i nakaradno, ali ima pravo svako da komentariše, kako novinar ima pravo da komentariše političara, ima i političar novinara, ali je tom Pašaliću smetalo što je, kaže, Šešelj uvredio tu Čongradin, jer mu ona liči na mungosa, a nije ga uvredilo, Zaštitnika građana, nije uvredilo to što je ta Snežana Čongradin rekla da se u Srebrenici desio genocid.

To je apsolutno nedopustivo. Ako je trebalo negde da reaguje, tu je morao da reaguje. Tu su morali da reaguju svi. Tu smo morali da reagujemo svi. Da li vi primećujete da se vodi kampanja da bi ušlo u uši naroda da se u Srebrenici desio genocid i nažalost mnogi državni organi su se uključili svesno ili nesvesno u tu kampanju. I svi okreću, zamenjuju teze, svi se bave tim da li je Šešelj uvredio Snežanu Čongradin ili nije, a niko neće da postavi pitanje kako može da se uopšte pojave novine u kojima novinar piše da živi u Srbiji, u državi koja je genocidna i čiji je narod izvršio Genocid u Srebrenici.

To je ista ona kampanja koja se godinama polako vodila kada je u pitanju Kosovo i Metohija, pa onda počelo onako, samo u tim medijima, pa sad i u mnogim drugim, kažu – Vlada Kosova, Skupština Kosova, nema više ni tzv. ni samoproglašenog. Jednostavno, to postaje nešto u ušima naroda kao da to zaista postoji.

Onda imamo turističke organizacije koje nude deci, odnosno u testovima nekim, i agencije, da deca tamo zaokruže gde bi voleli da idu na neku ekskurziju, i kaže – treba da izaberete najveći vrh u Srbiji, ali kaže, i piše to zamislite, to nastavnici čitaju deci, kaže – ali nije to Ljuboten na Šar-planini, jer Kosovo i Metohija više nije Srbija. To je neverovatno. Ćute svi ovi i Vladini, i nevladini, nikog to ne zanima. Nikoga to ne zanima, svi to kao – to je tako i šta da radimo. Nije to tako i mi moramo da radimo da to ne bude tako.

Da li je moguće, ljudi moji, da svi niste održali konferencije da prozovete RTS javni servis i da im kažete – od ovog momenta iz budžeta nećete dobiti ni dinar, jer su preksinoć ponovili ono što su uradili pre deset dana, pokazivali su prognozu na karti gde su Kosovo odvojili kao posebnu državu. Zaista ne znam šta se dešava sa vama iz vlast, zašto takve stvari dozvoljavate, a možete da utičete i te kako možete?

Ovde se mnogo često govorilo poslednjih dana o televiziji „N1“, o novinama „Danas“, itd. Zaista, to jesu mediji protiv kojih treba da se digne glas, koji treba da se, kada su u pitanju novine, ne kupuju, evo, to pozivamo. Mi koji moramo da ih čitamo, prosto po službenoj dužnosti moramo da vidimo šta i takvi pišu, tamo se svakakve gadosti čuju. Tamo je svaki, evo već danima se tamo piše da je u Srebrenici bio genocid, danima na naslovnoj strani. Danima karikature političara iz vlasti, iz opozicije i niko ne reaguje, ali reaguje Pašalić, kaže – treba nam platforma o pritiscima na novinare. Zamisli majke ti, prosto neverovatno.

Ali, šta mi imamo još u tom „Danasu“. U tom „Danasu“ se juče, imali ste valjda te novine u ruci, juče se pojavio oglas države Kosovo, u novinama koje se prodaju u Srbiji i koje se štampaju u Srbiji. I ništa, kao da to niko nije otvorio te novine, kao da niko nije video.

Još nešto, vi posredno finansirate „Danas“, vi iz vlasti. Zato što svaki oglas, bilo da je državni organ u pitanju, bilo da su organi lokalne samouprave, svaki oglas koji želite da sakrijete od javnosti dajete u „Danas“ zato što oni imaju hiljadu čitalaca, hiljadu ljudi koji ih kupuju i da bi sakrili oglas, vi morate da platite taj oglas i da zapravo finansirate „Danas“. Šta onda imamo? Imamo sad neku čudnu, nakon te Snežane Čongradin, i njene sramne nedopustive izjave da se u Srebrenici desio genocid, ona čak i ako tako nešto misli, a da je pismena pročitala bi Konvenciju pa bi videla da je to nemoguće, ali ako nju neko plaća da to radi, neko iz inostranstva, neko ko je neprijatelj Srbije, ona to može da razmišlja. Ona može da ide sa onim merditama i da tamo tom krugu ljudi priča, ali da to piše u novinama i da se svi obruše na nekoga ko je to napao umesto na nju, to je apsolutno nedopustivo, to je neverovatno i to je daleko od zdravog razuma.

Sad, sve se ide, kaže, napad na žene. Kakve žene? Zar postoji razlika ako se neko bavi politikom, između muškarca i žene, između mladog čoveka i starijeg čoveka? Ako je neko novinar, kakve veze ima da li je muško ili žensko? Ne može se ništa dobro reći za onoga ko kaže da je u Srebrenici bio genocid, pa makar bio 99 puta žensko, makar bila hermafrodit, makar bila šta god hoće. To nema veze sa tim i potpuno i vi iz vlasti okrećete tu priču. Sad se i žene, nekakve, deo neke mreže itd, javljaju se, napadaju Šešelja, jer je Bože uvredio Snežanu Čongradin, a nisu se oglasile kada je Snežana Čongradin rekla da je u Srebrenici bio genocid.

Što se tada kao ženska mreža nisu oglasile da zaštite žensku populaciju među Srbima? Eto, kad dele Srbe i kada dele uopšte narod na muškarce i žene, što je apsolutno neverovatno.

Vama te iste novine danima, mesecima pišu da je Vučić na vrhu kriminalne piramide, pišu da je njegov brat Andrej kriminalac, pišu juče da je brat Siniše Malog deo neke korupcionaške afere, pišu o stanovima nekim Siniše Malog. Dakle, na najgori mogući način vređaju vaše najviše funkcionere, a drage dame vaše ne reaguju jer niko nije uvredio ženu. Šta ima veze što je neko uvredio Vučića, šta ima veze što je uvredio Sinišu Malo, što je uvredio Nebojšu Stefanovića, to vaše dame ne interesuje. Ali ne daj bože, uvredio Šešelj Snežanu Čongradin i uvredio Brankicu Janković koja je izabrana za poverenika, a sama sebe zove poverenica, iako to ne postoji, koja je apsolutno po svom delovanju deo ove tzv. građanske Srbije, ove Srbije koja je protiv Srbije, apsolutno.

Kada se ona oglašavala? Oglasi se da napadne ministra Popovića koji je jedini imao hrabrosti i pameti u Vladi da kaže da je strašno kada su se pojavile one skaradne slikovnice sa nekim gej pozama i deljene predškolskoj deci. On je reagovao, ona ga napala, dotle da je tražila da podnese ostavku ili da bude smenjen u Vladi. Ko je reagovao, na koga je reagovala? Reagovala je da zaštiti Snežanu Čongradin. Kako to ako je ona poverenik, kako joj nije palo na pamet da zaštiti srpske žrtve, da se seti na dan kada se ide u Bratunac da ode tamo kao poverenik, da ode u Bratunac, da se pokloni srpskim žrtvama? Ne, to za nju nisu žrtve zato što nisu za „Žene u crnom“, zato što nisu za Natašu Kandić, zato što nisu Sonju Biserko, zato što nisu za Vuka Jeremića, zato što nisu za Boška Obradovića, zato što nisu za Dragana Đilasa i sve te antisrpske elemente. Vi njih u jednom delu tako i doživljavate, ali samo kada vam napadnu vlast. Hajde malo proširite vidike, gospodo. Pričajte o njima na ovaj način i kada govore o tome…

Ja sada ne govorim da bih branila Vojislava Šešelja, jer tog čoveka niko ne treba da brani. On se sam odbranio u Hagu među onim alama, a ne neće ovde među tom žgadijom u Srbiji. Govorim o principima, govorim o tome da posredno učestvujete u kampanji koja se vodi, a kampanja je da postane normalno da se kaže – u Srebrenici se desio genocid. A u Srebrenici nije bilo genocida, ko god je pismen i ne mora biti pravnik, može to da pročita. Svaki pravnik je u obavezi na svakom mestu da to kao pravnik objašnjava i da se ne okreće igrica, da je sada kriv Šešelj, sada ćemo zbog Šešelja donositi kodeks, pazi, majku mu, sada će neko nas učiti ovde lepom vaspitanju. E pa bogami neće. Mi ćemo se ponašati kako mi hoćemo.

Mi tri i po godine pričamo da treba doneti Poslovnik, ne zato da bi nekoga vaspitavali, nego da bi narodnim poslanicima bilo omogućeno da rade svoj posao. Vama je trebalo da neko sa strane dođe i da vam kaže da to treba da radite. Nije to dobro, ljudi moji. Mi smo državotvorna stranka, mi želimo da pomognemo državi Srbiji, mi želimo da pomognemo svakome kome je stalo do Srbije i ko radi u interesu Srbije. To svakako oni koji tvrde da se u Srbiji desio genocid nisu. Ne očekujemo ni od ovog, evo sada da se vratim na ono što je osnovna tema, ne očekujemo ništa dobro ni od ovog poverenika kojeg danas birate. Sada će i na njega navaliti, kao što su onomad na Šabića, daj im ovu informacija, daj im onu informaciju.

Naravno, svi organi treba da rade javno. Informacije ne treba da budu zaštićene, informacije ne treba da budu sakrivene od javnosti, ali sve, od ugovora sa „Fijatom“ pa dalje, a ne može da se bira – ovo je službena tajna, ovo nije službena tajna. On će uskoro, verovatno kao i svi ostali, podleći tim uticajima tih tzv. drugosrbijanaca koji vode aktivnu kampanju protiv Srbije, a vas pozivam, drage kolege iz vlasti, razmilite dobro, nemojte da ih podržavate posredno. Znam da to neposredno ne činite i znamo šta izjavljujete neposredno kao odgovor na pitanje da li je bilo genocida u Srebrenici, ali ako između uvrede, navodne uvrede Snežane Čongradin, koja je rekla da je u Srebrenici bio genocid, vi stanete u zaštitu njenu, napadate onoga ko je nju navodno uvredio, a ne napadnete nju zato što je rekla da je u Srebrenici bio genocid, onda ste vi posredno u toj kampanji.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.

Reč ima Maja Gojković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dobila sam verovatno repliku. Repliku sam tražila jer je koleginica citirala delove mojih izjava na konferenciji za štampu.

Vrlo kratko ću odgovoriti. Srbija je demokratska država. Znači, u Srbiji postoji sloboda mišljenja i govora i poslanika i svih drugih građana. Niko u ovoj državi ne želi da bude cenzor, bio na vlasti ili nešto drugo.

Radio televizija Srbije će nastaviti da vrši direktne prenose naših zasedanja i to je tekovina demokratije i naravno da ćemo mi to kao parlament Republike Srbije nastaviti i da finansiramo. Niti potreba za promenom Poslovnika zavisi od nekoga spolja, van ove zgrade i van Republike Srbije, niti potreba da donesemo etički kodeks. Znači, ovde niko nije neko nezrelo biće kome treba tutor van ove granice da uoči da propusta u Poslovniku po kome radimo i koji je donela DSS i poslanici koji danas nekako volšebno podržavaju i zastupaju Đilasa i Jeremića jesu pisali, svi smo ovde saglasni da mora nešto u budućnosti da se menja.

Etički kodeks, polako ga imaju svi parlamenti Evrope, imaćemo ga i mi jednog dana, niko to ne izdvaja kao potrebu da uradimo zbog jednog jedinog slučaja koji se desio. Moje duboko mišljenje, bez obzira ko, kada, šta izgovara kritikujući neke pojave u našem društvu, bez obzira da li predstavlja predstavnike stranaka koje podržavaju Vladu Republike Srbije ili predstavljaju građane koji su opoziciono nastrojeni, u kritici mora da se meri svaka reč i nema nigde mesta direktnim i ličnim uvredama – ružan si, imaš, nemaš muža, razveden si, gadna si, majmun si i ne znam ni ja šta, to stvarno prevazilazi neki način ophođenja naših građana koji glasaju za nas. Oni od nas ne očekuju da mi na taj način podstičemo i pravdamo i obrazlažemo naše stavove. Samo u tom smislu sam mislila.

Naravno da ne pada na pamet predstavnicima partija koje podržavaju Vladu Srbije da podržavaju jedan deo ovde prisutnih mišljenja u našem društvu koji se polako trudi da uvede nekakvu cenzuru ili ono što imali za vreme komunista, a to je bio verbalni delikt kao krivično delo, da niko u našoj državi ne sme ništa da kaže, a da se drugi deo društva ne slaže sa tim. U tom smislu sam diskutovala, uopšte nisam davala ocene, svako ima pravo politički da nastupi i da kaže ono što misli. Dobro je da pojedinci u našoj državi i kažu ono što mi kao većina građana Srbije ovde osuđujemo. Ali, ne možemo nikome da zabranimo da nešto izgovori, bez obzira koliko je to štetno za Republiku Srbiju.

Hvala vam. Više neću diskutovati na ovu temu.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Gojković.

Vjerica Radeta ima pravo na repliku.

Gospodine Krliću, vi ste predstavnik predlagača, možete uvek da se javite, ali moramo prvo da zatvorimo ovaj krug replika. Vi imate neograničeno vreme, bez brige.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nadam se da ovim završavam ovaj krug.

Potpuno se slažem sa gospođom Majom Gojković kada je rekla da je u Srbiji dozvoljena sloboda mišljenja i govora i da treba svi za to da se borimo. To jeste apsolutno tačno i valjda se borimo za to otkad postojimo na političkoj sceni.

Da treba da se menja Poslovnik, takođe, tu sam saglasna. Ničeg tu nema spornog. Da ne treba razmišljati o vraćanju verbalnog delikta, naravno da ne.

Ali, jedino sa čim ne mogu da se složim, da treba sad neko drugi da ocenjuje i da utvrđuje nekim aktom kojim rečnikom će se neko obraćati, pre svega kad su u pitanju narodni poslanici.

Narodni poslanici odgovaraju narodu na izborima i niko ne treba da brine za neku poslaničku grupu, za neku političku stranku, koliko će dobiti procenata ako nekome kaže ovo ili ako nekome kaže ono. Na koji način će neko da kaže, bogami, naš narod kaže - prema svecu i tropar.

Kako to može nešto lepo da se kaže za nekoga ko tvrdi da je u Srebrenici bio genocid? To je, mi vam ponavljamo, kampanja i toj kampanji moramo svi da se suprotstavimo. Ako budemo popuštali i ako budemo menjali teze, onda to neće biti dobro, onda će to biti neka teza koja će početi da se pojavljuje u svim medijima, nego za sad samo u ovima koji su otvoreno antidržavni i znam, naravno, da će sutra ovo biti tema, i večeras, na jednoj televiziji, sutra u novinama, itd.

Ali, mi nemamo problem s tim. Mogu oni o nama da kažu šta god hoće, mogu da kažu da smo nekulturni, da smo bezobrazni, da smo ovakvi, da smo onakvi, ali nikada niko ne može da kaže da smo lopovi i nikada niko ne može da kaže da radimo nešto što nije u interesu Srbije. I u tom cilju je bila i ova naša rasprava i mi ćemo zaista svakodnevno da ponavljamo da u Srebrenici nije bilo genocida, zato što nećemo dozvoliti da ta lažna teza zavlada u narodu, kao što je, ponavljam, skoro uobičajeno da, čak, evo sada i na RTS-u, slušamo da Kosovo i Metohija nisu sastavni deo Srbije. To je nedopustivo.

Znate, to ide malo po malo, korak po korak, neprimetno. E, zato moramo u korenu to da sečemo i da žigošemo svakoga ko kaže da Kosovo nije Srbija i da se u Srebrenici desio genocid. Hvala.