Petnaesto vanredno zasedanje , 24.07.2019.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

3. dan rada

24.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 06:35

OBRAĆANJA

...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, naš poslanički klub Pokret socijalista – Narodna socijalistička stranka – Ujedinjena seljačka stranka podržaće predlog koji je Odbor za kulturu dostavio Skupštini da se za Poverenika izabere gospodin Marinović.

Iako smo mi imali predlog u kojem se u jednoj demokratskoj i transparentnoj proceduri raspravljalo, zaista smo došli do uverenja i ubeđenja, kroz celu tu proceduru, a i dobranu analizu biografije, i ne samo biografije koja je dostavljena, već i dodatne analize rada, angažovanja gospodina Marinovića na poslovima koje je obavljao u prethodnom periodu, da jednostavno gospodin Marinović u svakom pogledu predstavlja osobu koja ne samo što ispunjava uslove koje zakon propisuje, već zaista ispunjava jedno opravdano očekivanje da će on radeći posao Poverenika to raditi na način kako građani Republike Srbije očekuju od njega, kako to ovaj parlament očekuje od njega, a to znači isključivo u skladu sa zakonima koji regulišu tu oblast.

Njegovo iskustvo koje je imao radeći i kao sudija za prekršaje i kao predsednik Prekršajnog suda i v.d. predsednika Apelacionog prekršajnog suda su zaista još jedan samo dodatni razlog da pokažu da njegovo iskustvo koje je praktično bilo dvojako, nekoga ko postupa po zahtevima Poverenika za informacije, za dostavom određenih informacija, kao starešina tog organa, a s druge strane i kao predsednik suda koji postupa po prekršajnim prijavama koje je Poverenik u ranijim periodima podnosio. Znači, u svom radu ima apsolutnu mogućnost da kao neko ko nepristrasno obavlja posao, znači neko ko se nije bavio politikom na direktan način pre toga, zauzeo jedan stav kakav mi očekujemo od svih onih koji se bave pravosudnom funkcijom, a to je da su u stanju da odolevaju svim vrstama mogućih pritisaka, od pritiska medija i kojekakvih drugih pritisaka koji se mogu očekivati i da svoj posao rade vrlo posvećeno i isključivo i samo po zakonu.

Nismo čuli nijednu ozbiljnu kritiku na rad gospodina Marinovića tokom ovog dugotrajnog procesa u kojem se praktično sve što je moglo da se čuje o njemu dobro ili prilike da se čuje nešto negativno, nismo čuli ništa negativno što bi nam bio signal da imamo bilo kakvu zadršku i rezervu prema tome da u danu za glasanje sa zadovoljstvom iskažemo svoje poverenje i očekivanje da će način na koji će on obavljati taj posao biti drastično drugačiji od onoga o čemu ja ne želim da govorim, a to je o nekom prethodnom periodu, ali da će institucija Poverenika za informacije nastaviti da živi u punom svom kapacitetu isključivo u interesu i na zadovoljstvo građana Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Nataša Mihailović Vacić.
Izvolite, koleginice.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Nataša Mihailović Vacić

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, gospodine Arsiću.

Htela bih još samo jednom da ponovim da je u radu nezavisnih tela izvesnost izuzetno važna, važno je da institucija radi u korist građana i države i u skladu sa zakonom, jer samo na taj način moguće je unapređivati instituciju Poverenika i zadobiti poverenje građana. Nezavisne institucije ne treba da služe vlasti, one treba da budu korektiv te iste vlasti, ne kritizeri, već ozbiljni kritičari svega onoga što u društvu može dodatno da se unapređuje.

Kandidat koji će, ja sam u to uverena, dobiti našu podršku i kojeg će Skupština izabrati u danu za glasanje nije političar. Ja mislim da je to važno da se kaže, ne zato što treba da bude apolitičan, kao misleće biće, nemoguće je da bude apolitičan, ali je važno napomenuti i naglasiti da nije političar, da se nikada nije bavio politikom, već je celu karijeru proveo kao profesionalac, u Prekršajnom sudu, i sa tog mesta, takođe je jako važno napomenuti, blisko sarađivao sa Poverenikom i kancelarijom Poverenika u prethodnom periodu, i to ne samo u postupcima pred Prekršajnim sudom koje je pokretao sada već bivši poverenik, već je zajedno sa predstavnicima institucije Poverenika na međunarodnim konferencijama predstavljao državu Srbiju i zastupao stavove kada je reč o zaštiti podataka o ličnosti i pravu javnosti da ima sve informacije o radu državnih organa, na jedan potpuno autentičan i nezavistan način, kakav može da ima neko ko je ceo svoj radni vek proveo u sudijskom poslu.

Nezavisne institucije, i to da ponovim, zavise od autoriteta onoga ko ih vodi i verujem da će Milan Marinović svojim nepristrasnim radom, koristeći upravo svoje dosadašnje sudijsko iskustvo, biti stvarni Zaštitnik građana koji će dosledno sprovoditi zakone iz svoje nadležnosti.

U danu za glasanje Socijaldemokratska partija Srbije glasaće za Poverenika i dati punu podršku njegovom budućem radu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.
Izvolite, kolega.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Iskoristiću deo preostalog vremena ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe SPS i ono što je uvažena koleginica i drugarica Snežana Paunović istakla može samo da zavredi potvrdu, stav poslaničke grupe SPS koji je nedvosmisleno jasan, a to je, uvaženi kolega Krliću, da ćemo vaš predlog bezrezervno podržati. Jer, učestvujući u radu i ne samo vašeg odbora, nego svih organa i tela ove Skupštine, želimo, hoćemo, kao što smo do sada činili i uvek ćemo činiti sve dok smo u vlasti, deliti odgovornost za sve odluke koje donosimo.

Danas je ta odluka specifičnija. Specifičnija je u tom smislu što odlučujemo o jednom personalnom rešenju i to ne malog značaja, već veoma značajnom personalnom rešenju, imajući u vidu iskustva iz prethodnog perioda i prethodnika onoga ko će zahvaljujući našoj odluci preuzeti jednu zaista značajnu funkciju, Poverenika koga ćemo sigurno izglasati u danu za glasanje. Radi se o gospodinu Milanu Marinoviću.

Ono što bi bila preporuka, i možda ću malo rizikovati da izađem iz granica korektnosti, jeste jedna preporuka budućem Povereniku, a ta preporuka se odnosi u dva pravca. Jedan je pravac da se na bilo koji način izbegne prekoračenje nadležnosti u obavljanju funkcije, a to prekoračenje nadležnosti u obavljanju funkcije smo imali prilike da i vidimo i na neki način čak i da iskusimo, gde se Poverenik u prethodnom periodu čak pojavio iznad pravosuđa i davao naloge sudovima, odnosno predsednicima sudova. Naravno da zakon po kome je delovao, odnosno po kome je postupao daje određena ovlašćenja kada su u pitanju određene vrste naloga, ali da se uzurpira jurisdikcija pravosudnog sistema, to je ipak nedopustivo. Drugi pravac koji podrazumeva takođe dobronamernu sugestiju budućem Povereniku jeste ispravka određenih grešaka koje koštaju građane Republike Srbije, a vezuje se za pravosudni sistem. Uvaženi kolega Komlenski je nedavno komentarisao na ovu temu, i to vrlo utemeljeno i stručno.

Postoji takozvani portal sudova gde građani Srbije mogu da dobiju sve informacije o sudskim postupcima. Nažalost, od pre izvesnog vremena ne tako davno, građanima Srbije to pravo je uskraćeno, upravo odlukom bivšeg Poverenika, Rodoljuba Šabića. Zašto? Zbog toga što su bitni podaci iz postupaka bez obzira o kojim se postupcima radi, krivičnim, parničnim i drugim, pošto ih ima više, a ne želim da ih nabrajam, na neki način smo dolazili u situaciju da više nemamo transparentnost, odnosno da javnost nije obaveštena ono o čemu treba da bude obaveštena.

Mi i te kako dobro znamo da su sva suđenja u pežorativnom smislu reči, javno osim tamo gde se javnost mora isključiti. Zašto je onda uskraćeno da ta javnost ne dobije podatke o onim bitnim elementima, bitnim činjenicama od kojih zavisi prevencija nečega što može da košta same te građane, da ne zaključe ugovor sa prevarantom, da ne uđu u spornu situaciju u koju bi mogli da uđu, da ne trpe štetu od situacija iz koje mogu da proisteknu štetne posledice i tako dalje.

Prema tome, mi danas, uvažene kolege, i iz opozicije i to onog dela opozicije koja aktivno učestvuje u radu ove Skupštine, i mi iz pozicije, delimo odgovornost za nešto što je bitno. Bitno je da verujemo da će budući Poverenik obavljati svoj posao zakonito, profesionalno, posvećeno i uz puni stepen odgovornosti prema građanima Republike Srbije. Da budemo potpuno iskreni, mi smo participirali u donošenju odluke i kada je biran prethodni Poverenik Rodoljub Šabić.

Ne možemo ni u kom slučaju da zažmurimo na činjenici da je u početku njegovog rada taj rad mogao da se okarakteriše kao nešto što je bilo profesionalno. Nažalost, već posle izvesnog vremena je postalo sasvim suprotno od toga, a to znači da umesto profesionalizma ulazimo u domen politike, odnosno, da je taj isti Poverenik postao više politički akter na političkoj sceni Srbije, sa konotacijama, izjavama i svemu onome što je radio na način koji se ne može prihvatiti, ni kao zakonit, ni kao korektan, ni kao kulturan, ni bilo kako drugačije, jer ne želim ni u kom slučaju da iznesem kvalifikaciju koja bi bila gruba kvalifikacija.

Zbog toga ostaje da veruje, da će s obzirom na dosadašnje rezultate u radu uvaženog kolege Milana Marinovića, svi ovi propusti, nedostaci, nezakonitosti, bivšeg Poverenika biti prošlost i da se više nikad neće ponoviti. Da će građani imati poverenja u jednu instituciju koja je veoma značajna i da će upravo zbog toga što čovek dolazi iz pravosudnog sistema, a na čelu je značajnog suda, Prekršajnog suda u Beogradu, umeti da se postavi na najbolji mogući način, a to je sa jedne strane da zaštiti one podatke o ličnostima koji se moraju zaštiti, a s druge strane da zaštiti sve one druge koji bi mogli da pretrpe štetu u suprotnim slučajevima.

Socijalistička partija Srbije preko svog poslaničkog kluba čvrsto veruje da zajedno, svi ovde u vlasti, a i oni koji iz opozicije budu ovo prihvatili, možemo verovati da dolazimo do dobrog rešenja i zbog toga još jednom podržavam vaš predlog, gospodine Krliću, odnosno odbora i SPS će maksimalno podržati i sada i vas i Vladu Republike Srbije i naravno verovati u rad budućeg Poverenika. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega.
Pošto se više neko ne javlja za reč, zaključujem zajednički jedinstveni pretres i određujem pauzu do 15,00 sati.
Zahvaljujem.
(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo sa radom.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, institucija javnog izvršitelja jedna je od najgorih tekovina režima DS u Srbiji. Dakle, javni izvršitelji su uvedeni zakonom iz 2011. godine, potvrđeni su naprednjačkom većinom 2015. godine i evo, sada se razmatra o pitanju izvršenja 2019. godine, bez ikakve kritike prema tome što su naša dosadašnja iskustva sa radom javnih izvršitelja.

Javni izvršitelji su se pokazali, ne samo kao nepotrebni u našem pravnom sistemu, već i kao veoma pohlepni, udruženje koje se razvilo umesto da se stara o izvršenju obaveza, o naplati dugova, oni se staraju isključivo o svom ličnom benefitu, o svojoj ličnoj koristi i sve to na teret građana Srbije.

Bezbroj je takvih primera, primera njihove bahatosti u izvršenju obaveza, u zapleni nekretnina, u isterivanju porodica na ulicu.

Zbog toga što sve to znamo, i poučeni smo tim negativnim iskustvom, SRS predlaže da se što hitnije moguće ponovo razmotri ova tema, da vratimo proces izvršenja u sudove, da to opet radi sudski izvršilac pod nadležnošću suda i Ministarstva pravde kako ne bismo doveli građane u mogućnost da njihova ovlašćenja budu zloupotrebljena, da se ne poštuju njihova procesna, građanska i ljudska prava, kao što sada imamo.

Apelujemo na SNS da se što pre ukine institucija javnog izvršitelj. Kao što znate SRS je jedina stranka u Srbiji, koja se zalaže za ukidanje javnih izvršioca, tj. izvršitelja i do sada smo prikupili više od 100 hiljada potpisa podrške građana Srbije za tako nešto, a pre jesenjeg redovnog zasedanja Narodne skupštine predaćemo potpise i potpuno novi predlog zakona, gde ćemo vratiti izvršenje u sudove i napraviti sudove efikasnijim. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marjan Rističević.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Zoran Despotović.
Da li Zoran Despotović želi reč? (Ne.)
Da li neko drugi želi reč o ovom amandmanu?
Reč ima narodni poslanik Studenka Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvažena gospođo Gojković.

Poštujući pravo, gospodina Despotovića, na drugačije mišljenje, ja imam svoje koje glasi da su javni izvršitelji uvedeni kako bi se rasteretili sudovi i povećala efikasnost naplate potraživanja i okončanja izvršnih postupaka.

Svi građani koji su u postupku čekali da naplate ono što ima pripada uvođenjem izvršitelja omogućeno im je da ostvare svoje pravo. Vraćanjem tih predmeta sudu, opet bi smo te građane oštetili.

Problem sa izvršiteljima u praksi je nastao kod malih dužnika, kod poštenih ljudi koji jednostavno nisu mogli da isplate svoj dug za komunalne usluge, ali to se više neće ponoviti, obzirom da ovim zakonom štitimo građane koji su savesni prema svojim obavezama ali su ponekada zbog teške materijalne situacije prinuđeni da svoje obaveze izmiruju sa kašnjenjem.

Visina dugovanja za koju vam izvršitelji ne mogu oduzeti jedinu nekretninu koju posedujte, odnosno krov nad glavom je do 5.000 evra, što je preko pola miliona dinara. Ovakvim rešenjem, zakon će nastaviti da štiti i građane koji su poverioci, ali će štiti i one koji su dužnici, a socijalno su ugrožena kategorija društva, koji poseduju jedino dom u kome žive. Zahvaljujem.