Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 23.10.2019.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Da, izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
… skrenuli pažnju da ne znam da čitam. Zaista je omalovažavajuće. Da li vi nešto drugo znate osim da omalovažavate neistomišljenike? Sramota.
Odgovorite na pitanje gde je 800 miliona evra ukradenih od penzionera? Odgovorite na pitanje gde je 80 milijardi ukradenih od poljoprivrednika, a sa druge strane šakom i kapom stranim investitorima dajemo. Zašto nikada nije dato 10 hiljada evra investitorima iz Ruske Federacije po radnom mestu? Zašto za „Južni tok“ nije dato 10 hiljada evra po radnom mestu?
(Blaža Knežević: Koliko ti je Petrović dao para?)
Sve što je meni Dušan Petrović dao, ja ću vama duplo da poklonim. Jeste zadovoljni sada? Kako vas nije sramota.
Slali ste inspektore BIA da kontrolišu sve moje podatke, sve živo. Imate sud, imate instance u vašim rukama, pokrenite tužbu. Sramota.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, profesore Ševarliću.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o mojoj povredi Poslovnika? (Da)
Hvala.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Treba da opomenete poslanike da ne mogu da govore nekome da ne zna da čita.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Povreda Poslovnika Veroljub Arsić. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, ovde je reč o tome da li neko zna ili ne zna da čita. Kolega pre mene je reklamirao povredu Poslovnika člana 107, ja sam to neposredno uradio pre njega, a u članu 103. stav 2. se kaže - narodni poslanik ne može da ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine na koju je već ukazano.

Sada, da kolega čita, ja ne znam da li on zna da čita ili ne zna, ali da čita, ovu odredbu bi znao. To je prva stvar.

Druga stvar, ako već toliko brine o penzionerima i Fondu za penziono osiguranje, nemojte nas da pita gde je nestalo 800 miliona evra. Nemoj da pita nas gde je nestalo preko 4,5 milijarde evra deviznih rezervi koje su mangupi prodali dok su bili na vlasti, nego neka pita svoje prijatelje sa kojima je izašao na izbore protiv SNS.

Nemam ništa protiv što je izašao protiv SNS. Što je dobio to je i tražio, da su morali američki ambasadori da ih uvode ovde u Skupštinu. Ali, nemoj nas da pita za lopovluk koji su njegove stranačke kolege, koje su na listi bile zajedno sa njim, napravile.

Još nešto predsedavajući, sada će da kaže da je on nestranački. Možda jeste, ali i on bira svoje društvo kao i ja svoje, ja sa lopovima neću.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Arsiću.
Samo sam primenio ovlašćenje iz člana 27. Iskreno, želeo sam da dam priliku profesoru Ševarliću da i on nešto kaže.
Profesore, opet ste se javili, po kom osnovu? Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ponovo član 103.
Jel ne može ili može?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Izvolite, ali molim vas da ukažete na moju povredu Poslovnika kako to Poslovnik kaže, jel ovako bolje da ste tražili repliku. Nije problem, mogli ste da dobijete i vi gospodine Arsiću, ne znam zašto tražite povrede Poslovnika.
Izvolite, i molim vas da ne povredite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ne znam ko je lopov, a za lopove postoje organi u ovoj državi. Od onih koji su ušli u Narodnu banku sa dugim cevima, bez ikakvih dokumenata šta je tamo rađeno, a koji su posle postali savetnici visokih državnih funkcionera. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.