Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vi ste veoma korektni gospodine Milićeviću. Kamo sreće da su i drugi nešto od vas naučili.

Želim da se izjasni Skupština. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Šaroviću.

Reč ima Veroljub Arsić.

Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani kolega Milićeviću, još nisam doživeo da opozicija hoće da zabrani narodnim poslanicima da govore, obično je to bilo do 2012. godine, da je vlast zabranjivala, ali dobro.

Koliko sam ja dobro razumeo svog cenjenog kolegu, Marijana Rističevića, ukoliko bi se Republika Srbija odrekla kandidature za članstvo u EU, da bi recimo „Hestil“ napustio Smederevo i Sartid, pošto sav čelik koji proizvede, 90 i nešto procenata tamo prodaje. Mislim da bi, koliko sam ja vas razumeo, kineski investitor otišao iz Bora, nego kome će da prodaje naš bakar? Čini mi se i da bi Ling Long, jedan od najvećih svetskih proizvođača guma ne bi investirao u fabriku u Zrenjaninu. Verovatno ne bi postojao ni Turski tok, ni „Micubiši“ ne bi bio u Inđiji, a verovatno bi i „Gasprom“ napustio naftnu industriju Srbije, jer ne bi imao kome da prodaje derivate koje proizvodi. Samo, znate šta, gospodine Rističeviću, to je meni i vama jasno, a ljudima koji su prazni, a puni sebe, to nikad neće biti jasno.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta, po amandmanu.Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Želim da govorim po amandmanu zato što mi u SRS, izneli smo taj stav i u načelnoj raspravi, a evo i sada kroz amandmane, mislimo da Zakon o agencijskom zapošljavanju ne treba da postoji i mislimo da je to jako loše, da ni na koji način neće doprineti poboljšanju statusa zaposlenih u Srbiji, a čak i kada bismo bili za donošenje ovakvog zakona, onda smo vam kroz amandmane skrenuli pažnju koliko ima loših stvari i nedorečenih, upravo u ovom zakonu.

Vi ste ovde kod uslova za rad, Vlada je predvidela šta sve mora da ispunjava neko ko bi se bavio tim agencijskim poslom zapošljavanja i nigde niste stavili, o tome smo raspravljali i ministar nam nije odgovorio, nigde niste stavili da neko ko osniva ovu agenciju mora imati neke pare, mora imati neku bankarsku garanciju, jer ste takođe predvideli u ovom zakonu da se može desiti da zaposleni pretrpi neku štetu i da tu štetu zaposlenom snosi poslodavac, ako poslodavac neće, onda to supsidijarno radi agencija.

Mi sad pitamo kako? Kako kad niko agenciju ne obavezuje da ima nijedan jedini dinar, to samo znači, upravo ono što mi pričamo o ovom Predlogu zakona, radnici će biti ostavljeni na cedilu. Taj ustupljeni zaposleni biće tamo ustupljen nekoj firmi, neće imati ista prava kao što ima neko ko je tamo zaposlen u tom preduzeću, u toj firmi, ali ako dođe u situaciju da pretrpi bilo kakvu štetu neće imati odakle tu štetu da naplati.

Naravno, nismo dobili odgovor ni na pitanje šta će se desiti kada ova agencija prestane da radi, jer se agencije otvaraju na period od pet godina i kada protekne pet godina ta agencija, to pravno ili fizičko lice ne mora da traži, dakle nastavak rada se ne produžava automatski nego se mora ponovo podneti zahtev i ponovo dokazi o ispunjenosti uslova svih osim obezbeđivanja nekih sredstava i recimo to fizičko ili pravno lice, to lice uopšte koje je bilo vlasnik te agencije ne želi više da se bavi tim poslom.

Šta će se onda desiti sa radnicima, sa zaposlenima, sa ustupljenim zaposlenima koje je ta agencija ustupila na neko određeno vreme ako je pre isteka tog određenog vremena agencija prestala da postoji, neće vlasnik da obnavlja agenciju? Šta će biti sa tim ustupljenim zaposlenim? Šta se sa njim dešava kada mu istekne određeno vreme u tom privrednom društvu kome je ustupljen? Da li ga vraćate Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili on ostaje negde nevidljiv, da bi vaši podaci kod Nacionalne službe za zapošljavanje bili jednocifren broj nezaposlenih?

Ponavljamo vam ono što smo više puta ovde govorili. Ono što traže eksperti ekonomske struke od Vlade i od Zavoda za statistiku jeste da im daju prave podatke, one koje ti eksperti znaju i hoće da upotrebe da bi izašli pred javnošću sa podacima o tome kolika je prosečna zarada, kolika je stopa nezaposlenosti, BDP i tako dalje, sve ono što vi predstavljate onako kako vama odgovara, a realno stanje je mnogo drugačije.

Dakle, može se desiti u jednom momentu da više hiljada zaposlenih preko ove agencije ostane bez poslodavca, odnosno bez agencije. Kod poslodavca kojem je ustupljen mu istekne rok, istekne ugovor i gde te hiljade tada pripadaju?

Ministar Đorđević, kada smo ga pitali nešto slično, je rekao da, kada su u pitanju naši ljudi koji rade na crno u inostranstvu, postoje podaci da u inostranstvu rade dve, tri hiljade ljudi iz Srbije, a rade dve, tri stotine hiljada ljudi iz Srbije koji odu u beli svet preko nekih poludivljih agencija, koji tamo često ostanu i bez pasoša i bez te poslednje zarađene plate. Tamo se muče, i gladni i žedni u nekim kontejnerima, bez mogućnosti, bez dinara da se vrate. Vratili bi se, ali nemaju dinara da se vrate u mesto odakle su došli.

Dakle, mnogo teške stvari se dešavaju našim ljudima koji tako odu trbuhom za kruhom. Vi nećete to da priznate. Ti ljudi su, što je najvažnije, skinuti sa spiska Nacionalne službe za zapošljavanje i za toliko je broj nezaposlenih umanjen, a oni su u stvari i dalje nezaposleni. Muku muče tamo negde u svetu gde su otišli. Vrate se jedva, deportuju ih, jer nemaju mogućnosti ni da plate kartu i ništa mu bolje neće biti ni kada budu ove agencije, jer i to što se radi sada, radi se preko tih nekih agencija.

Ako vi mislite da će ove agencije da budu nešto bolje, da će neko da oseti… Prosto, nama još niko nije objasnio koja je to dobrobit, koji je to boljitak, šta je to pozitivno ako se neko zapošljava preko agencije umesto da se zapošljava preko Nacionalne službe za zapošljavanje? To je pitanje na koje mi pokušavamo od vas da iznudimo odgovor već više dana. Ni predstavnici izvršne vlasti, ni predstavnici Narodne skupštine… Dobro, juče smo razumeli da se u Narodnoj skupštini ne donose zakoni, već samo glasaju, pa je izlišno više i pitati kolege, koji samo glasaju, šta oni misle o Predlogu zakona i na koji način misle da može izvesni problem da se reši.

Dakle, loš vam je zakon. Što se nas tiče, bilo bi najbolje da ga povučete, ali u najgorem slučaju da prihvatite naše amandmane da koliko toliko sigurnosti pružite tim ljudima koji će biti ustupljeni nekim privrednim društvima.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite, kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo poštovani gledaoci i još poštovaniji mediji za koje se nadam da ćete ovo preneti, postoji Nacionalna služba za zapošljavanje, postoji narodni poslanik Miroslav Aleksić, postoji i njegov starac.

U svoje vreme oni su se dosetili kako da zaposle ljude, ali više kako da od sredstava za zapošljavanje novac stave u svoj džep. Starca je stavio da bude u Trsteniku, vi koji ste tamo iz Kruševca itd, to znate, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, a ujedno su on, starac i supruga, koju je zaposlio u slobodne medije u Trstenik, formirali Fond za unapređenje ljudskih resursa, NVO i primili su i neku sekretaricu Julijanu, naknadno.

Onda su se dosetili kako da zaposle ljude, tako što je starac svom zetu Miroslavu Aleksiću ispumpao iz Nacionalne službe za zapošljavanje blizu 50.000.000 dinara ili, po tadašnjem kursu, preko 500.000 evra u nevladinu organizaciju Fond za unapređenje ljudskih resursa, kao da su ljudi uposle, pa je svrha bila, recimo, skupljanje lišća u martu. Ni žutog lišća, ni zelenog, ali razlog zbog čega su pravljeni ugovori je bio taj. Ljudi su se povremeno zaposlili. Nigde nema nijednog ugovora o radu. Uglavnom, novac je završio u džepovima Miroslava Aleksića i njegovog tasta.

To je onaj, gospodine Martinoviću, što je držao konferenciju za štampu i hoće da sadi jabuke. Ne veruje u Rusiju, traži da pokvarimo odnose sa Rusijom, a sadi jabuke da bi se izvozile u Rusiju. Neviđeni... ja ne znam šta je to, licemer verovatno.

Danas je grubo slagao. Danas je držao konferenciju za štampu po ko zna koji put o „Jovanjici“, koja je osnovana 2011. godine. Nešto mi tada nismo bili vlast. Tog smo mi jurili još 2014. godini za neki lagani šverc, ali ga je sud, onaj žuti sud, oslobodio kada smo pisali prijavu za neke zloupotrebe oko izvoza baš u Rusiju. Sud u Staroj Pazovi ga je, čini mi se, oslobodio.

Danas je on rekao da su u „Jovanjici“ pronađene sadnice stare pet godina. Zapamtite, pronađene sadnice konoplje stare pet godina. Vi stariji koji se svakako sećate kada se ta industrijska konoplja gajila po selima, ona je jednogodišnja biljka. Ne može da bude višegodišnja.

Pazi, Miroslav Aleksić, koji je hteo da bude ne samo predsednik Odbora za poljoprivredu, već se nudio Vučiću da bude ministar. Zašto to ne kažete? Zašto ne kažete na konferenciji za štampu da vam se čovek nudio da bude ministar poljoprivrede, a ako ne baš to, makar predsednik Odbora za poljoprivredu, jer navodno nije bio u dobrim odnosima sa Tadićem. Vaš predsednik, ja mu kažem ako je u pitanju nešto, da bude neki poslanik više, ja nemam ništa protiv da ne budem više predsednik, ali on je rekao – ne, ne dolazi u obzir, takve ne primam. Zašto ne kažete kako vam se nudio? Zašto ne kažete na konferenciji za štampu da grubo laže?

Ako kaže da su sadnice starije od pet godina, on hoće da kaže da je to rađeno i pre nego što je dobio odobrenje za industrijsku konoplju. Grubo laže i medij N1 i onaj Baškim Ulaj, savetnik Jugoslav Ćosić to prenosi. Pa, Jugoslave Ćosiću, objavi i ovo – konoplja nije višegodišnja biljka. Ne može da bude stara pet godina i vi to najbolje znate, jer ste savetovali narko-bosa Baškima Ulaja, vođe tropoljske albanske mafije. Vi znate kao savetnik, niste mogli savetovati da konoplja može biti samo jednogodišnja biljka.

Još nešto, ne može da se ispita nivo THC dok konoplja ne baci cvet. On je u avgustu izvozio male sadnice, sami kažu, u Makedoniju, Sloveniju. Da bi odraslo od avgusta i da bi cvetale treba vreme. Kada su cvetale policija je utvrdila, a bez cveta ne može da utvrdi nivo THC da li prelazi 0,3 i pohapsila i vlasnika i devet onih koji su umešani.

Zato kažem, onaj što je uzeo pare za zapošljavanje 50 miliona nevladine organizacije, gde je starca stavio za direktora, člana svoje nevladine organizacije, ženu da izveštava o tome u Trstenik, on, šef te agencije, pa preneo na onu Julijanu koja je završila u pritvoru, uzeo 50 miliona. Kada izračunate po kursu tada, to je preko 500.000 evra za kupljenje lišća u martu mesecu.

I dobro, preprodaja stranke, ne samo Vuku Jeremiću, pre toga Tadiću više puta. On je više puta prodao stranku kao što je Marinika više puta bila u više različitih stranaka.

Dakle, to je najobičniji lažov. A u sledećim nastupanjima ću sledećih dana govoriti da mu baš SNS i ova vlast i Ministarstvo poljoprivrede nisu tako odvratni po nekim pitanjima. To ću govoriti neki drugi put. Sada kažem, Jugoslave Ćosiću, savetniče narko-dilera, vi dobro znate da je konoplja jednogodišnja biljka i to recite kada bude emitovali prilog o gospodinu Aleksiću koji tvrdi da su sadnice bile stare pet godina.

Drugim kolegama, ja sam zahvalan. Ova vlast vodi srpski brod, kako ste rekli Martinoviću, nemirnim morem, ide kako mora da ide uz te talase. Brod da bi stigao u luku uspeha, napretka i blagostanja i boljeg i kvalitetnijeg života svojih građana mora da prođe taj put.

a sam zahvalan vama koji kritikujete, koji kažete da bi vi nekim kraćim putem i boljim putem ušli u tu luku uspeha, što kritikujete. Ja sam vam zahvalan.

Nisam zahvalan ovima, ne zato što nas kritikuju, nisam zahvalan njima što ne gledaju kako da savladamo te talase, već gledaju da naprave veće. Zato ja vidim ozbiljnu veliku razliku između vas i njih. Njih ne priznajem, kao što ne priznajem ni izjave Miroslava Aleksića. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Rističeviću, obzirom da vam dugujem odgovor na pitanje koje ste maločas postavili, a tiče se pitanja koje ste uputili generalnom sekretarijatu Narodne skupštine Republike Srbije, vezano za današnji tok sednice, možete to dobiti i u pisanoj formi, ali evo zarad zapisnika.

Dakle, tokom današnje rasprave SNS je imala 23 replike i tri povrede Poslovnika, SRS 24 replike i 12 povreda Poslovnika, Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka dve replike i jedna povreda Poslovnika.

Nema nikakvih problema, samo pitanje se odnosilo koliko je ko imao. Ja sam pružio informaciju i vi to možete dobiti u pisanoj formi ukoliko želite, naravno.

Po Poslovniku, kolega Šarović. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Samo gospodine Milićeviću da preciziramo. Vama hvala, mi se ponosimo tim informacijama koje ste izneli, ali ja pravo da vam kažem nisam očekivao da ćete samo za današnji dan.

Dajte to malo šire da vidimo, ako treba i za ceo mandat i za ovu godinu. Mi smo izuzetno ponosni na to koliko dobro radimo posao za koji su nas građani Srbije izabrali. Dakle, dajte kompletne podatke.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Šaroviću, uvek možete dobiti kompletne podatke, samo u pisanoj formi se obratite generalnom sekretarijatu Narodne skupštine.
Pitanje se odnosilo na današnji dan. Kolega Šarović pita za određeni vremenski period. Naravno i to može, ali morate se pisano obratiti generalnom sekretarijatu.
Koleginice Barišić, želeli ste da govorite po amandmanu kolege Marijana Rističevića. Izvolite.