Dvadeset drugo vanredno zasedanje , 06.02.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/33-20

1. dan rada

06.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:25 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem gospođo predsednice.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, poslanička grupa Pokreta socijalista, Narodne seljačke, Ujedinjene seljačke stranke, kao što sam i danas rekao podržaće predloge zakona koje je podnela poslanička grupa SNS u ovom izvornom obliku u kom su i podneti jer mislim da su poprilično dobri. Možda ima prostora za razmišljanje oko korekcije kada su u pitanju manjinske liste, kada su u pitanju pribavljanja uverenja od nacionalnih saveta tako da tu možda treba u danu kada budemo raspravljali u pojedinostima još razmisliti da li postoji jedan prostor da bi taj Predlog zakona bio još kvalitetniji.

Zaista sam ubeđen i mislim da predlog koji je podnela koleginica Gordana Čomić zaista u ovom delu tehnički je nužno doraditi. Ako smo krenuli već sa intencijom da nemamo dovoljno svesti da manje zastupljenog pola bude u dovoljnoj meri na listama za naredne republičke izbore, onda treba i obezbediti ovaj uslov koji očigledno nije sporan bio niti među poslanicima, niti u javnosti u Srbiji, a to je da manje zastupljeni pol na listama dobije 40% zagarantovanog prostora kada su u pitanju liste i na lokalu i republičke liste, znači, praktično u političkom životu.

Da bi to i tehnički bilo potpuno perfektuirano, kako to umemo da kažemo, mislim da zaista treba razmotriti i neke od amandmana koji su podneti i to ćemo u subotu, pretpostavljam, zbog uslova koje Poslovnik propisuje, ako sebi smem da dam za pravo, nastaviti da radimo i da pravimo jednu dodatnu analizu kako to obezbediti.

Ono što je jako zanimljivo jeste ovo o čemu je govorila i koleginica Mihajlovska, ali mislim da u ovom trenutku zaista spoznaja svih političkih učesnika jednostavno je dovoljno jasna da ljudi koji nažalost imaju određeni stepen invaliditeta treba da budu zastupljeni u parlamentu i da se čuje njihov glas.

Ono na čemu očekujem da će se poprilično lakše u nekom budućem sazivu, koji će bolje oslikati razmišljanje Srbije, upravo zbog ovog smanjenja cenzusa jer će više ideja moći da se čuje, da će građani biti i oni čije ideje nisu veće od 3, 3,5%, 4% biti zastupljene u ovom parlamentu uticati na to da nama jednog dana kvote bilo koje vrste ne budu potrebne ni kada su u pitanju manjinske grupacije, niti kada su u pitanju osobe sa invaliditetom ili kada su u pitanju neke druge stvari. To je nešto na čemu mislim da postoji ozbiljan prostor na kome treba i može da se radi.

Zašto? Zato što ovaj period od ovih osam godina do sada je obezbedio osnovne preduslove da je Srbija ekonomski stala na noge, da više to ne treba da bude osnovni prioritet, postoji jedan zamajac koji će nas nositi dalje i ne sme i da se zaboravi na taj deo, da nam Vojska više nije udruženje lovaca kao što je to bila 2012. godine, koju smo zatekli, već postaje ozbiljan faktor odvraćanja bilo kakvog pokušaja agresije na Republiku Srbiju jer to jeste njen osnovni zadatak.

Sada nam zaista ostaje mnogo više potrebe i prostora da upravo na ovakvim stvarima kada je u pitanju bolji život građana, kada je svaki pojedinac u pitanju u nekom budućem periodu i budućem radu parlamenta posvetimo svoju pažnju i angažovanje i ukoliko budemo o tome razgovarali na način na koji se u parlamentu u principu razgovara poslednjih nekoliko meseci, onda zaista ti preduslovi i postoje.

Bez mnogo žuči, ali sa ciljem da zakoni koji se donose zaista budu isključivo i samo na dobrobit građana Srbije, ako rasprava u parlamentu se bude vodila oko toga, a da bi se to obezbedilo moramo jednostavno izjasniti se na izborima koji dolaze čije ideje podržavamo, a usvajanjem ovih zakona i smanjenjem cenzusa na 3% zaista nećemo nikoga dovesti u dilemu kada bude zaokruživao listu koja mu je bliska da umesto da glasa za nju glasa za neku drugu, plašeći se da je to, hajde da tako kažem, kolokvijalno bačen glas.

Srbija usvajanjem ovih zakona zaista do kraja u ovom trenutku podiže izborne uslove na jedan ozbiljan maksimum u ovom trenutku, a od toga koliko će kampanja biti pristojna i prihvatljiva zavisi od nas samih kako se budemo ponašali u toj kampanji. Ako dozvolimo da nas i dalje stimuliše ulični rečnik, nepristojnost, pokušaj upada tamo gde nekome nije mesto, želje da se na vlast dođe bez izbora, onda Srbiji dobro biti neće. Upravo ovakve rasprave, ovakve ideje, ovakav način funkcionisanja parlamenta jeste nešto što to zaista stavlja na marginu i ovo jeste jedan od najboljih načina da Srbija nastavi posle izbora 2020. godine da napreduje i da bude bolje mesto za život. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, gospođo predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, na kraju ovog dela rasprave, ja bih želeo da se zahvalim svima, apsolutno svima koji su uzeli učešće u ovoj diskusiji, što smo zajednički pokazali na najbolji mogući način danas da možemo, da umemo da vodimo dijalog, da to možemo da uradimo na najbolji mogući način da sa puno međusobnog poštovanja.

Govorimo o stvarima koje su od zajedničkog interesa. Dakle, od interesa čitave države i čitavog naroda kome svi pripadamo. Širi konsenzus, da, to jeste, rekao bih najvažnija poruka koju šaljemo iz ove sale svi zajedno danas i drago mi je što je to primetio i tu poruku podvukao i ovlašćeni predstavnik jedne od opozicionih poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini. To je zaista tako, kada pogledate danas, mi nismo imali različite poglede na pitanje korisnog koje proizilazi na smanjenje cenzusa sa 5% na 3%. Dakle, to su primetili ne samo svi iz parlamentarne većine, ne samo svi koji su učestvovali kao opozicija u našem međupartijskom dijalogu, već i predstavnici onih stranaka koje nisu učestvovale u tom međustranačkom dijalogu.

Pokazali smo da umemo da budemo korektni i da ono što je nesporno dobro, baš tako i ocenimo, bez potrebe da žuč prosipamo, bez potrebe da insistiramo na tome da nešto nije dobro samo zato što je nečiji predlog i to je jedna od najvažnijih poruka koje smo poslali danas.

Upravo zbog takve poruke da zauzimati neki stav refleksno nije dobro čim ga predlaže Aleksandar Vučić, nije dobro čim ga predlaže SNS, a ponekad čak nije dobro ako je uspeh Srbije. To dame i gospodo ne valja i u tome nikakve sreće nema. Evo, upravo su nas podsetili da neki ne umeju da budu iznad takvog načina poimanja stvari, Dragan Đilas, njegov lični portal „direktno.rs“ kako vidim, započeo je novi krug prostačke kampanje. Jedne potpuno nekulturne kampanje protiv šefa poslaničke grupe SNS Aleksandra Martinovića.

Zbog njegovog današnjeg izlaganja zato što je rekao da nije dobro zauzimati stav refleksno, pa onda nipodaštavati uspeh ako ga zabeleži Srbija, niti potcenjivati nešto što predlaže SNS samo zato što to predlažemo mi. Zbog toga su se danas okomili na njega, uostalom vidim da ne štede po društvenim mrežama ni gospođu Čomić, ni sve druge koji su pokazali da u Srbiji postoje ljudi koji su kadri da razmišljaju iznad šablona koji pokušavaju da nam nametnu neki. Šablona koji glasi – na ulici sreća za neke, institucije pod noge, šablona koji glasi – u Srbiji ljudi treba da se doživljavaju kao politički neprijatelji i da postupaju jedni prema drugima sa mržnjom.

Mi smo danas svi zajedno pokazali, koji smo danas debatovali, da to tako apsolutno ne mora da bude, da je Srbija mnogo drugačija zemlja u odnosu na to stanje kako bi neki voleli. Zbog toga, za ove koji nikada nisu srećni kada mi nešto dobro zajednički napravimo, neka oni uživaju u tome kako se osećaju i neka nastave da nas podsećaju da imamo šta da popravimo, a to ćemo upravo da uradimo usvajanjem ovog predloga. Dakle, da se više demokratije, više slobode i više prostora za delovanje u Skupštini obezbedi, da mi baš to hoćemo da predupredimo, da prevagne negativno osećanje, da prevagne mržnja i da prevagne poziv da se mi sukobljavamo. To treba da sagledamo zajednički.

Takođe, pošto smo već postigli širok konsenzus, svi mi zajedno očekujemo da to primete i kao dobro pohvale i nevladine organizacije i gospođa Fajon, ali i svi ostale koji kažu da im je važno šta se u Srbiji dešava na političkoj sceni. Ako se Srbija oko ovoga slaže, a kao što ste videli, slaže se, onda očekujemo da u najmanju ruku vi budete dovoljno pristojni i da kažete – ni mi nemamo ništa protiv i mi smo srećni što ta zemlja napreduje i što je svakog dana samo bolje u odnosu na vremena koja je ostavila iza sebe, što se danas o sebi stara, što danas beleži uspehe, što beleži pobede, pa i ako to znači, a znači, da realizuje sa uspehom politiku Aleksandra Vučića i SNS, drago nam je kada je nešto dobro, a ne da je dobro, nego je više nego dobro. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Niko se više ne javlja po članu 96.
Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 4. dnevnog reda.
Nastavak sednice i rasprava o amandmanima u subotu 8. februara u 10.00 časova.
(Sednica je prekinuta u 18.30 sati.)