Dvadeset treće vanredno zasedanje , 13.02.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/41-20

2. dan rada

13.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 17:50

OBRAĆANJA

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Govorim.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vi govorite sasvim desetu stvar.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Verovatno se spaljivanjem otpada dobija neka energija.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Spaljivanjem svega i svačega dobija se energent.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ja pitam zašto se spaljuje otpad.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Bilo šta da spaljujete dobijate energent.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Da.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Postoji posebno telo koje brine o zaštiti životne sredine. Znači, nemojte da mešate babe i žabe.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Vi ste svim poslanicima do sada dozvoljavali prekoračenje, replike iznad dva minuta, za čak pet minuta i nijednog poslanika niste opomenuli da se ne drži teme, a oni su vrlo često govorili van teme, a mene koji nemam pravo da postavim uopšte pitanje, jer sam samostalni i nestranački poslanik i nemam po Poslovniku takvo pravo, ograničavate da postavim bilo koje pitanje.
Uostalom, dozvolite mi da odgovorim na pitanje koje je bilo predmet rasprave na predzadnjoj sednici. Ovo je dokument koji sam dobio od Borisa Malagurskog i ja ću ga priložiti da bude sastavni deo zapisnika. Molim vas da analizirate i da vidite da sam bio u pravu kada sam govorio od kada pripadnici pojedinih političkih partija se zalažu za protivustavno rešenje problema AP Kosova i Metohije. Građanima ću učiniti ovo dostupnim na mojim fejsbuk stranicama, na konferencijama za novinare i u javnosti, kao i to kako su se zalagali protiv neoliberalnog modela privređivanja, a danas za zdušno primenjujete u našoj praksi. Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.