Dvadeset treće vanredno zasedanje , 13.02.2020.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/41-20

2. dan rada

13.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 17:50

OBRAĆANJA

...
Stranka pravde i pomirenja

Muamer Zukorlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Poštovani prisutni, dame i gospodo, svakako da treba dati podršku i sektoru medija i sektoru energetike i kroz finansijske planove i razumevanje njihovih potreba, iako imamo određene probleme sa kojima se suočavamo.

Dakle, što se tiče REM-a, naša iskustva iz proteklih godina nisu dobra i mislim da se treba na to fokusirati u neposrednoj budućnosti, posebno kada su u pitanju bile određene medijske zloupotrebe vezane za izbore. Mi smo u više navrata reagovali prema REM-u. Međutim, ili smo imali u najviše slučajeva neodgovaranje i nereagovanje, ponekad neka općenita reagovanja koja su bila besmislena i nesvrsishodna.

Što se tiče Javnog servisa, o tome smo više puta govorili i ne možemo se pomiriti sa tim da ova tema bude prevaziđena, kao što se ne možemo pomiriti sa tim da je pitanje Javnog servisa tema aktuelna samo na relaciji vlasti i opozicije, jer ta tema na neki način zaseni sve druge.

Ja se ne slažem sa onima koji tvrde da je problem RTS-a vezan za politički uticaj sa strane, bilo od strane vlasti ili od strane bilo kog drugog političkog faktora. Meni to izgleda kao neka vrsta feudalnog akcionarskog društva. Tamo ko je šta uhvatio od urednika i od moćnika unutar Javnog servisa, on suvereno vlada svojim delom, on poziva koga hoće, ignoriše koga hoće i sa pozicije Bošnjačke nacionalne zajednice mi imamo uveliko zamerke i zbog upornog odbijanja da se uvaže Ustavom zagarantovana prava Nacionalne bošnjačke zajednice u pogledu zastupljenosti na medijima i kroz jezik i kroz emisije koje bi bile opredeljene prema predstavljanju bošnjačke kulture.

Što se tiče samog sektora energetike, pošto sam posebno upoznat za prostor Sandžaka, tamo imamo brojne probleme sa kojima se suočavamo. Recimo, imamo temu trafo stanice Tutina, evo opet mog Tutina, koga nažalost, uglavnom pominjem u negativnom kontekstu, koja se rešava već od osamdesetih godina. Ta trafo stanica, kako su nam kazali, prosto, i nerešavanje tog problema je dovodilo u pitanje celokupni sistem elektro snabdevanja u Tutinu, a isto tako, ugrožavala je i novopazarski elektro sistem.

Istina, konačno imamo dobru vest da se krenulo u realizaciju tog projekta. Stranka pravde i pomirenja je direktno sudelovala u rešavanju imovinsko-pravnih problema vezanih za lokaciju. To je jedna dobra vest. Nekima je i za Tutin dobra vest, s obzirom da smo tamo imali vladavinu SDA stranke 20 godina, onda u tom slučaju očito građanima nije trebala ni voda, ni dobra struja, pošto su imali SDA, pošto sada imamo raspad SDA u Tutinu i šire, na području Sandžaka, onda ćemo biti obavezni, u zamenu za SDA, obezbediti građanima struju i vodu i u tome ćemo sigurno aktivno sudelovati, kao što to činim i kroz ovu diskusiju.

Ali, imamo i određene druge probleme zastarelosti sistema. Recimo, u industrijskoj zoni Novog Pazara imamo neefikasno rešavanje problema koji su zatečeni. S obzirom da smo imali nekada industrijsku zonu sa nekoliko velikih privrednih subjekata, sada su tu nastanjeni kroz privatizaciju ili neke druge forme transformacije te imovine razni drugi privredni subjekti, tako da imamo slučaj da je na jednom brojilu prikačeno desetine pravnih, odnosno privrednih subjekata. I ukoliko jedan ili neki od njih ne plaćaju struju, struja se isključuje svima ostalima. To je neprihvatljivo za bilo koga, pogotovo sada u 21. veku.

Zato apelujem i insistiram da Elektrodistribucija pristupi rešavanju ovih problema aktivnije. Istina, u kontaktima, ovi ljudi sa Elektrodistribucijom imamo stalne najave - radi se nova mreža, biće. Međutim, prolaze godine, ti ljudi ne mogu da vrše svoje aktivnosti i svoje obaveze i svoja prava, s obzirom na taj problem. Općenito, na tom prostoru imamo kašnjenje u uspostavljanju vitalne mreže Elektrodistribucije. Zato je važno posvetiti se tome. A mi ćemo kao politički subjekt biti konstruktivan partner i nastojati da pomognemo koliko je moguće. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Pre dva dana u maloj sali održana je rasprava na temu zagađenje vazduha. Neke od tih stavova čuli smo i danas ovde u raspravi.

Ali, ja bih hteo da pokažem karikaturu Saše Dimitrijevića iz "Narodnih novina" iz Niša, molim da kamera zumira, koja upravo prikazuje kakav je odnos odgovornih prema ovom problemu. (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Ševarliću, molim vas da govorite o temi dnevnog reda. Kada budu bile na dnevnom redu karikature, nemam ništa protiv.
Da li treba da vas podsetim šta je na dnevnom redu? Na dnevnom redu je Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti, saglasnost na Finansijski plan regulatornog tela za elektronske medije, saglasnost na rebalans Finansijskog plana Agencije za energetiku i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku.
(Miladin Ševarlić: Jeste li to isto tražili od svih?)
Ne znam ja šta je moj kolega tražio koji je vodio pre mene sednicu, ali ja vam sada skrećem pažnju da govorite o dnevnom redu.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ja se nadam, gospodine potpredsedniče, da građani vide na koji način vršite diskriminaciju prema jednom opozicionom poslaniku, ali će to građani oceniti.
Dakle, kada se radi o telu koje treba da kontroliše javne servise, ovde je bila žestoka rasprava o tome i imali smo priliku da jedan od retkih kandidata, koji se zalaže za nacionalne stavove Srba, nije mogao uopšte da dođe do izražaja, a to je Dragomir Antonić, poznati etnolog, čovek koji je prisutan u javnosti, vršio je različite funkcije itd. Nije mogao čak da prođe ni u prvi krug izbora kandidata.
Ja se zahvaljujem SRS što ga je predložila i što je imala osećaj da barem predloži jednog kandidata koji štiti nacionalne interese, jer mi imamo toliko obećanja koja su ne ispunjena, kada se radi o zaštiti nacionalnih interesa, a te teme nisu prisutne na javnom servisu i pitanje je da li će bilo ko od novoizabranih, odnosno onih koji budu izabrani za to telo, postaviti pitanje, recimo, šta je bilo sa Zakonom o ćirilici i organizovati raspravu o tome na javnim servisima itd.
Kada se radi o Agenciji za energetiku, evo pitanja, molim vas za sve one koji se staraju o tom pitanju. Ovo su fotografije iz Baljevca na Ibru. Šta se tamo spaljuje? Koliko ima obolelih i umrlih zbog toga šta se tamo spaljuje? Pogledajte kako izgleda životna sredina i obezbeđenje. Pogledajte dalje kako izgleda.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Ševarliću, ja moram da vas nešto pitam – da li znate da postoji Agencija za zaštitu životne sredine?

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Znam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li je na dnevnom redu?

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Agencija za energetiku, jeste. Ja govorim o tome.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne govorite o energetici.