Dvadeset četvrto vanredno zasedanje , 14.02.2020.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/45-20

1. dan rada

14.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 05:50

OBRAĆANJA

...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Hvala, predsedavajući.

Poslanici LSV u Skupštini AP Vojvodine su predložili za kandidata REM-a Slavišu Grujića iz tog razloga što je iz Vojvodine, a ostavku je dao jedan kandidat koji je takođe iz Vojvodine – Đorđe Vozarević, pa su mislili da bi dobro bilo da predstavnika u REM-u iz Vojvodine zameni predstavnik koji dolazi iz Vojvodine i koji živi u Vojvodini, nije možda samo prijavljen na adresi ili je trenutno tamo.

Slaviša Grujić je u biografiji naveo da je snimatelj, da je završio Filmsku akademiju u Moskvi, da se zanima filmom, da je vrsni snimatelj, ali i da je bio pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje u AP Vojvodini, što ga čini na neki način merodavnim da bi radio dobro taj posao u REM-u i predstavljao na neki način vojvođansko informisanje.

Podržaću to iz razloga što mislim da predstavnik u REM-u treba da bude iz Vojvodine, iz tog razloga što na neki način samo predstavnici iz Vojvodine mogu da razumeju tu multikulturalnost, jer se dešava da naši javni servisi, na primer RTS, Pink itd. iz godine u godinu, od izbora do izbora, nisu nikada pratili izbore, to govorim iz iskustva, nisu pratili, na primer, izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina. Znamo dobro da se javni servisi finansiraju iz budžeta i zašto pripadnici nacionalnih zajednica ne mogu da budu predstavljeni na javnim servisima državnim, jedino na RTV, koja i obuhvata samo teritoriju regiona AP Vojvodine?

U Republici Srbiji ne žive samo nacionalne manjine koje pokrivaju AP Vojvodinu, nego žive i drugi pripadnici nacionalnih zajednica koji bi sigurno voleli da budu predstavljeni na javnim servisima kao što je RTS ili Pink, na primer. Jednostavno, pripadnici drugih nacionalnih zajednica koji, kažem, žive u drugim delovima Republike Srbije nemaju svoje programe na javnim servisima i to, po mom mišljenju, nije dobro.

Zato smo mislili i predlažemo i podržaćemo Slavišu Grujića iz tog razloga što poznaje multikulturalnost, što poznaje informisanje na jezicima nacionalnih manjina i sigurno bi se založio u REM-u da se više prati informisanje i život nacionalnih zajednica, multikulturalnost u Republici Srbiji, a ne samo, da kažem, u Vojvodini.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Mirko Krlić, predlagač.
...
Srpska napredna stranka

Mirko Krlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pa, evo samo kratko, ne mogu da se složim sa ovim razlozima, jer mislim da su potpuno iluzorni. Na kraju reći ću da smo tri člana REM koje smo prošli put izabrali, dvoje iz Vojvodine.

Takođe, mogu vam reći, ne razumemo vaš predlog. Vi predlažete da bude gospodin Grujić, i slažem se da je izuzetno kvalitetan i rekao sam da su svi kvalitetni, čak i ona dva kandidata koji nisu prošli u drugi krug. Zaista nemam nikakvih tu dilema, ne radi se o tome, nego vaši argumenti su mi zaista malo licemerni. Pa, zašto niste za ovu gospođu koju predlaže Društvo novinara Vojvodine? Znači, samo vas zanima onaj koga predlaže vaša poslanička grupa. Pa, ako ste baš toliko za Vojvodinu, onda bi verovatno bilo potrebno da predložite i drugu kandidatkinju koja je iz Vojvodine, koja je profesor na fakultetu i koja ima izuzetnu karijeru. Nadam se da ste i to pogledali.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Olena Papuga. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Pa, naravno, da smo pogledali i proučili sve kandidate, ali pravo svake poslaničke grupe je da predloži svog kandidata i to jednog. Mi smo se odlučili za Slavišu Grujića, što ne znači da nećemo da glasamo i za neke druge kandidate za koje vidimo da žive u Vojvodini i predstaviće Vojvodinu takvu kao što treba.

Mislim, da ipak gospođa koja je predložena živi u Vojvodini iz Nove Gradiške iz Hrvatske, jednostavno možda ne vidimo na neki način da će ona predstavljati nacionalne zajednice u toj meri i Vojvodinu kao što bi predstavljao Slaviša Grujić. Svako ima neko svoje pravo da predloži nekoga i da brani taj svoj stav.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Snežana Paunović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se predsedavajući.

Poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, lepa rasprava na temu REM na današnjoj sednici Skupštine Srbije.

Ono što moram da kažem na početku, evo predsednika Odbora za kulturu, kolege Krlića u sali i lavovski od jutros brani ovaj predlog za koji smo mi praktično bili samo jedan sprovodnika Odbor za kulturu. Ali, moram da naglasim ovde nešto što je važno reći, a to je da je Odbor za kulturu najpre na svojoj sednici na kojoj je trebalo da konstatuje ostavke dosadašnjih članova REM bio optužen za nekakav pritisak.

Meni je žao što kolega koji je glasno o tome govorio na tom Odboru nije sada u sali, od jednog Odbora za kulturu koji zaista skladno radi i dosta je radio u ovom sazivu Skupštine, u jednom trenutku pokušala napraviti jedna lakrdija. Za rad javnosti, ja ću ponoviti ono što su kolege u periodu pre pauze već nekoliko puta rekli, jeste da Skupština Srbije, tako je, bira članove REM, ali da postoje zakonom uređeni predlagači, odnosno gde se vrlo precizno zna ko su predlagači kada su u pitanju kandidati za REM.

Mi smo danas imali kao temu, odnosno imamo kao temu Predlog Skupštine AP Vojvodine iz koje nam dolaze dva kandidata i Predlog Udruženja izdavača elektronskih medija i Udruženja novinara u Republici Srbiji zajedničkim dogovorom. Dakle, između četiri, koliko je predloženo u samom startu udruženja su se dogovorila i Skupštini Srbije predložila dva kandidata.

Sve ostalo što se u plenumu čulo kao optužba na račun aktuelne vlasti vladajuće koalicije, ništa je drugo do korišćenja ovog prostora i korišćenja vremena za najpre samo reklamu. Ja to mogu da razumem. Politika dozvoljava da vi naročito, ako niste definisali kako ćete ponovo doći do mandata iskoristite ovu temu ne biste li prosto kupili neki medijski prostor, bez da suštinski nešto kažete.

Skupština će se opredeliti između četiri kandidata birajući dva, i u tom smislu ja želim zaista puno uspeha u radu onim kandidatima koji budu dobili dovoljan broj glasova i dobiju šansu za svoj angažman u REM.

Ono što je važno reći, jeste nesporno takođe, da se i u tim među stranačkim pregovorima vrlo govorilo o članovima REM, da se vrlo pokušalo nametnuti da ovde ima neke cenzure medija i kako god je zvali, ne umem ja to ni da iscitiram do kraja ili ne želim, međutim REM će biti u svom punom sazivu i na njima je odgovornost da ispune svoje dužnosti koje su zakonom propisane. Devet članova REM baviće se svojim poslom neposredno po okončanju ove sednice.

Ono što me raduje, a deluje kao kontinuitet, mi danas imamo predložena četiri imena, dva muška i dva ženska. Dakle, kada smo govorili o više žena u parlamentu 40% za sve one koji su bili neverne tome, a ne prozivam nikog, kolege su pružile punu podršku i to smo izglasali, bilo je spora da li jedna žena ume da radi onako kao muškara. Evo, vidite kad počne da predlaže struka, onda i te kako prepozna podjednak kvalitet žena i muškaraca. Meni je drago, ja to moram da naglasim, da se u Srbiji pre svega budi ta svest da prepoznajemo kvalitet, da se manje bavimo polu kome neko pripada.

U danu za glasanje SPS će svakako glasati za dva od četiri predložena kandidata. Ja u ovom trenutku ne moram da kažem ko su ta dva imena, ali je važno da smo vrlo ponosni na činjenicu da ćemo svojim glasanjem doprineti da REM bude u svom punom sazivu i važno je ovde reći da su ova dva kandidata o kojima danas raspravljamo, odnosno četiri, a dva će se birati, o kojima raspravljamo, posledica ostavke njihovih kolega koja je bila pre svega lični čin a ne nikakav pritisak, nikakav atak, nikakav udar, nikakve ne znam kakve smo termine Mirko čuli na Odboru za kulturu. Praktično smo delovali kao neka SS divizija koja je nekog naterala da napusti REM.

Dakle, REM će biti u svom punom sazivu, REM će nastaviti da radi svoj posao, pred nama je predizborna kampanja i to je veliki izazov za nove članove REM. Ja verujem u njih, jer je kvalitet na njihovoj strani i ponovo kažem, u zavisnosti od toga ko će biti izabran unapred želim sreću u daljem radu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima narodni poslanik, Violeta Lutovac Đurđević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Violeta Lutovac Đurđević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, danas raspravljamo o kandidatima za članove Saveta REM i ja slobodno mogu reći da se danas nalazimo u situaciji kada imamo potpuno ispunjenje svih uslova koje smo imali pred nama, pregovaračkim dijalozima koji su vođeni, a radi unapređenja izbornog procesa u našoj zemlji.

Ovo je poslednja mera, koju smo morali preuzeti i direktno delovati na unapređenju izbornog procesa i sada imamo kompletan sastav REM, odnosno celokupan sastav od pet članova gde se brojim tri plus dva člana.

Izbor članova REM-a je jedan od važnih koraka kada govorimo o izbornim uslovima u našoj zemlji u cilju naravno poboljšanja izbornih uslova ali takođe ovaj izbor članova REM će zasigurno unaprediti rad samog tela i sada ne postoji zapravo niko u Srbiji ko može reći da nisu ispunjeni uslovi za jednu fer izbornu utakmicu, jer podsećam da smo pre nekoliko dana usvojili i predlog zakona o izboru narodnih poslanika i izboru u lokalnim parlamentima za odbornike i smanjili izborni cenzus, odnosno izborni prag na 3% čiji će prelazak svakako omogućiti političkim strankama da svoje predstavnike adekvatno prikažu i u parlamentu Republike Srbije i u lokalnim parlamentima. U stvari biće preslikana volja građana Republike Srbije, odnosno izborna volja građana na parlament i na lokalne parlamente, a ujedno ćemo svakako povećati stepen demokratičnosti u samom izbornom procesu, a povećati stepen demokratije u radu Narodne skupštine Republike Srbije.

Meni zaista nije jasno da i dalje postoje političke stranke koje se izjašnjavaju da na izbore neće izaći, odnosno da će bojkotovati izlazak na izbore, pa se prosto pitam, sa jedne strane obećavaju mojim kolegama, doktorima, plate od 1.000 evra i to da mogu sigurno da vode našu zemlju, a sa druge strane se plaše čak i izbornog cenzusa od 3%. Ja samo mogu da zaključim da se plaše volje građana Republike Srbije.

Mi kao većinska stranka smo doneli ovaj zakon zasigurno na štetu našu, a svojim protivnicima olakšali izlazak na izbore i osvajanjem mandata, ali vidite i to ne valja, a valjalo je 2008. godine, kada je DS, odnosno Dragan Đilas i Vuk Jeremić, podigli cenzus sa 3% na 5% isto mesec dana pre održavanja izbora i tako onemogućila mnogim političkim strankama da se nađu u parlamentu. Pa, ja prosto postavljam pitanje – da li je lakše smanjiti cenzus ili povećati, kako je bolje?

Takođe, podsećam građane Republike Srbije da smo u skorije vreme doneli i Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, kao i Zakon o javnim preduzećima, Zakon o sprečavanju borbe protiv korupcije i da se apsolutno svi ovi pomenuti zakoni odnose na unapređenje izbornih uslova u našoj zemlji, a politika SNS ima jedan jedini cilj i jedan jedini interes, a to je stvaranje najboljih mogućih standarda u našoj zemlji, pa čak i kada je izborni proces u pitanju.

Imamo jednu modernu i stabilnu i sigurnu zemlju i u svakom smislu, a naravno da korupcija bude apsolutno iskorenjena.

Izborni uslovi, kada pogledamo kakvi su danas, kako izgledaju danas i kakvi su bili 2012. godine, gotovo se ne mogu ni porediti, a kada bi se poredili, ja bih rekla kao nebo i zemlja, jer pre 2012. godine, bila je potpuna netransparentnost biračkog spiska, a mi smo sada uredili upravo taj birački spisak.

Pre 2012. godine, nismo imali ni „Televiziju N1“, ni „Novu S“, ni listove poput „Danas“, „NIN“, „Nedeljnika“, i još podsećam na jako važnu stvar, da Srbija danas ima više istraživačkih medija nego u bilo kojoj zemlji u našem okruženju. Tako da ko hoće da bude pravedan i ruku na srce može da kaže da smo učinili apsolutno sve, kada su u pitanju unapređenje izbornih uslova u našoj zemlji, ali svakako odluku, ko će od političkih stranaka izaći na izbore, donose, naravno, oni, nadam se da će doneti u interesu građana Republike Srbije, a ne u sopstvenim interesima, interesima pojedinca i njihovih političkih partija.

Danas se u Srbiji, u parlament ulazi na osnovu rezultata na izborima, na osnovu volje građana Republike Srbije, a ne na osnovu toga koliko je neko jak na ulici i koliko neko zna lepo da vređa, psuje i omalovažava. Neka izađu na izbore, naravno i građani će svakako reći šta misle o njihovoj politici nasilja.

Ja sam sigurna da građani Republike Srbije prepoznaju napor koji smo mi uložili, da izborni uslovi budu unapređeni i da to što smo uradili, da će im pružiti sigurnost i veru u izborni proces, jer na kraju, ipak su građani ti oni koji će dati sud i koji će dati svoj glas i koji će gledati svoje predstavnike i na lokalnom nivou i u parlamentu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dušica Stojković.