Dvadeset peto vanredno zasedanje , 21.02.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/47-20

4. dan rada

21.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo ovom intervencijom precizirali predmet ovog zakona i način upisa nepokretnosti, odnosno upis podataka o parceli, objektu, kao i posebnom delu objekta.

Loše je definisan član 5. osnovnog zakona, a naročito deo koji se odnosi na način upisa objekta ili posebnih delova objekata bez upotrebne i građevinske dozvole, odnosno ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi predstavlja mogući izvor korupcije i u ovakvim slučajevima ukoliko se podaci o objektu ili njegovom posebnom delu upisuje samo na osnovu elaborata geodetskih radova, upravo je to nešto što je sporno u ovom članu, što predstavlja potencijalni izvor ozbiljne korupcije i očigledno je da podmićivanjem, odnosno novcem ovakva situacija da može da se reši, odnosno da se izvrši upis nepokretnosti.

Ukoliko uzmemo u obzir da je ovo sve pod nadležnošću ministra Zorane Mihajlović, onda nema nikakve sumnje da se novcem može lako sve rešiti, i dozvola, da li građevinska, da li upotrebna, upis u katastar itd. Svedoci smo da je u resornom ministarstvu Zorane Mihajlović u poslednjih mesec dana uhapšeno više osoba, njenih najbližih saradnika zbog zloupotreba službenog položaja, ali i njenog odnosa prema njima.

Mi srpski radikali smo na vreme ukazivali ko je Zorana Mihajlović, rasvetljavali sve afere u koje je ona umešana, od „Behtela“, pa nadalje i ukazivali smo da otvoreno radi protiv Vlade Republike Srbije, protiv države Republike Srbije i zahtevali da se ona razreši.

Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Nikolić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite, kolega Miletiću.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.

Uvaženi predsedavajući, ja bih se, kao prvo, zahvalio predlagaču zakona Katarini Rakić, koja je na ovaj način dala podršku svima nama u Srbiji da se ubrza i olakša upis u katastar nepokretnosti i svega onog što je trebalo i što treba.

Mogu da podsetim sve nas kako je to bilo do sada, da je 24 sata bio rok kada se dobije u pisanoj formi iz pošte, da se tamo obratimo, ali ovim se sada produžava rok na 15 dana i to je velika stvar za sve naše ljude. Svedoci smo da na celoj teritoriji Srbije katastar ima dosta velikih problema zbog nedovoljnog broja zaposlenih ljudi. Ljudi rade dosta opterećeno, tako da na ovaj način elektronskim putem može se sve odraditi što do sada nije moglo.

Uvažena koleginice Katarina, stvarno ste predložili zakon po meri za sve naše Srbe, za sve nas u Srbiji, da možemo da gradimo da to bude na najbolji način i normalno je dobro da ćemo na ovaj način malo olakšati posao za naše ljude koji rade u katastrima.

Još jednom, ja ću glasati za predlog zakona, iako ovaj moj amandman nije prihvaćen, to je sa razumevanjem, zato što je potreba i vi ste to sve obrazložili, da ne ponavljam. Inače, još jednom ponavljam da je zakon napisan kako treba. Hvala još jednom što ste ovaj zakon podneli.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Miletiću.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite, gospođo Jovanović.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Smatrali smo, gospođo Rakić, da je ovde napravljen očigledno propust, ne kod vas, nego u osnovnom predlogu zakona. U ovom stavu 5. se ne pominju objekti koji nisu dobili upotrebnu dozvolu, a ima ih mnogo.

Geodetski elaborati i radovi moraju da se i po Zakonu o planiranju i izgradnji prilože i za takve objekte. To je osnov prilikom određivanja bilo koje parcele, bilo kog početka radova, jer da toga nema, nastale bi mnogobrojne štete i, na kraju krajeva, ne samo za objekat, koji bi zbog raznih okolnosti mogao, ne daj Bože, da se uruši, ako toga nema, već i zbog činjenice da time ugrožava i objekat koji se nalazi u njegovoj neposrednoj blizini.

Ja sam se i konsultovala i sa inženjerima geodezije i oni su saglasni sa ovim stavom da i onaj objekat koji još uvek nije dobio upotrebnu dozvolu, a neki možda nikada to i ne dobiju ako ne ispune sve zakonom propisane uslove, taj geodetski elaborat mora da ima zato što na to utiču mnogobrojni faktori.

Ako ste, recimo, a svuda se dešava u urbanim sredinama, tako je i u mom rodnom Kragujevcu, da se stare, ili ne toliko ni stare kuće, ali pod raznim pritiscima tih mafijaša investitora, nisu svi naravno takvi, ali pojedini zaista jesu. Imate i slučajeve, nažalost, i sa tragičnim ishodom pojedinaca koji ne žele na takav način da predaju svoju imovinu, jer ako se neko složi, njih dvoje, a taj treći ne, pod pritiskom to mora da uradi, on jednostavno kaže – ja neću.

Vi sad imate situaciju da imate neku prizemnu porodičnu kuću koja je rađena nekih možda šezdesetih, sedamdesetih godina, a pored dve zgrade sa najvišim koeficijentom spratnosti. Šta može da ugrozi tu kuću, dok te zgrade ne dobiju svoju upotrebnu dozvolu? Ako nisu valjano ispitani svi oni faktori koji bi eventualno mogli da ugroze tu stambenu jedinicu.

Građani to moraju da znaju, a pretpostavljam da vi znate, kao što postoji katastar nepokretnosti, tako u katastru mora da bude zabeleženo na svakoj parceli pored topografskih karata, svih snimaka koji postoje i elaborati za vodove, za eventualno podzemne vode, jer zaista je bilo takvih slučajeva da se odjednom, to je u naselju Bresnica bilo najizraženije u gradu Kragujevcu, zbog toga što nije bilo, nekada se i neplanski na kraju krajeva i gradilo. Ceo obod grada je naseljavan tako da su ljudi tek kasnije ulazili u taj proces legalizacije, a legalizacija ne da nije završena, nego je pitanje i pod kojim uslovima i kako će to ljudi da sprovedu. I onda odjednom podigne se sve to, napukne zid kuće, dođe do tog naprsnuća i kuća se urušava.

Nekada je i kolega Kovačević bio srpski radikal, pa smo zajedno obilazili takva naselja i takve kuće, ali verujte da to postoji. Evo, i on ima lično iskustva i što se tiče i te gradnje i tih stvari.

Tako da, mora da se obaveže svako onaj ko krene u izgradnju, da se zna da do momenta dok on ne ispuni sve zakonske uslove, celokupni elaborat, možda i ovde ima inženjera geodezije, on mora da poseduje i tu onda nema greške.

Znate šta, mi smo došli u situaciju da će, evo, ja sam više puta pominjala, da ne bude stalno reklama, i kroz selo odakle je moj otac, to je selo Katrga, koje se naslanja uz Mrčajevce, odmah uz varošicu Mrčajevce, pošto su Mrčajevci, i sami znate, varošica na onom putu koji je sada Ibarska magistrala, a mi smo dole uz samu reku, da se otpočne sa izgradnjom ovog Moravskog koridora.

Kada su u pitanju saobraćajnice, put, tuneli, mostovi, takođe mora da postoji geodetski elaborat, a tu ne da je to pitanje rizično, nego mi smo upravo to pominjali, da će to i da poveća na kraju i onih 800 miliona koje je Zorana 300 miliona evra više platila „Behtelu“, budite sigurni zbog činjenice da je baš u tom i u susednom selu Obrva reka Morava, zbog ove šljunak mafije, a i raznih drugih okolnosti, pre svega prirodnog faktora, promenila svoj tok. Erozija rečnog korita je takva da i put kad se pravi, dok ne dobije upotrebnu dozvolu, on mora da ima elaborat.

U tom smislu je bio ovaj naš predlog zakona, jer mi ne vidimo kako drugačije jednom, zapravo za neki period od ko zna koliko narednih godina da se ova oblast uredi.

Završiću sa nečim što možda vi ne znate. Vi se niste puno, vi lično, busali da branite ovog direktora katastra Draškovića, ali je dobro poznata činjenica da je čovek milionskim iznosima, a kažu da to čak seže do milion evra, platio snimanje pojedinih parcela i oblasti na području Republike Srbije, a to ne da nije upotrebljivo, nego su to snimci, kako stručnjaci kažu, koji nisu mogli da se iskoriste u svrhu za šta su naručeni.

To treba da se proveri i naročito zbog činjenice da je on postavljen na to mesto na način koji je bio više nego pritisak određenih, da ih ne pominjem ovde jer su marginalni, političkih faktora. Ne može takav čovek da vodi katastar Srbije.

Zar nije u najmanju ruku sumnjivo da prođe određeni period a on smeni načelnika u toj opštini? Evo, ja se čudom čudim, mislim da je poslednji takav slučaj bio u Čajetini, pre toga je bio u Kragujevcu, došao je neki iz Jagodine, pa je posle promenjen tu, pa je u Kragujevcu smenjen bivši direktor katastra. Potpuno nesređena situacija.

Vi ste rekli, koleginice Rakić, da će mnogo lakše da bude svim građanima i fizičkim i pravnim licima to što će 15 dana da stoji njihovo rešenje u pošti, jer neće morati da idu tamo. Pa, jel vi mislite da su oni bili toliko opterećeni time što objašnjavaju gde je rešenje? Oni vas lažu ako vam to kažu. Ne, nego zbog činjenice da nisu radili svoj posao.

Kasnije ću imati još prilike po drugom amandmanu, ali samo da vam kažem da u pojedinim gradovima, a ko zna koliko je takvih gradova, evo konkretno znam za grad Kragujevac, imovina koja je rešenjem o eksproprijaciji od nekih pojedinaca uzeta kada su rađene određene saobraćajnice u gradu, davnih šezdesetih, sedamdesetih godina, vi se tada niste verovatno ni rodili, ili već kasnih sedamdesetih, ako jeste, nisu upisane te jedinice, te parcele, kao imovina, već se i dalje vode na te ljude koji više, nažalost, nisu živi, a njihovi potomci pojma nemaju da se određene parcele vode na njih.

Dakle verujete da je to tako i da ljudi danas koji ulaze u određene svoje poslove moraju sami da dođu i da rade posao katastra. To normalno nije. To je za smenu, pa on, posle svega ovoga što smo izneli o njemu, da je normalan i da ima morala podneo bi ostavku, ali neće jer to su ti Draškovići. Ne vređam sve koji se tako prezivaju, nego taj klan te porodice.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Katarina Rakić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinković.

Ovom prilikom želim da se zahvalim i gospođi Jovanović i svima onima koji su podneli amandmane. Pre svega iz jednog razloga, a to je da danas ovde ne vidim ni jedan amandman sa rečima „briše se“ i da nema nikakvog teksta, a to je po onome što sam ranije imala priliku da čujem od vas, kada napišete „briše se“ vama se uopšte predlog zakona ne dopada i onda čitav predlog zakona brišete i želite da sve ostane po starom.

Tako da želim da vam se zahvalim i prosto da se vratim na ovu poslednju rečenicu. Iz svega što ste rekli, kažete haos je u katastru i sa tim se zaista slažem i ovaj Predlog zakona i jeste samo jedan korak na putu reformi katastra, da pokušamo sav taj haos sa kojim se… Zaista se slažem i mislim da niko ovde danas u sali nema primedbu za tako nešto, ali možda imamo primedbu na to kojim putem ići u rešavanju svih tih problema.

Ono što ste vi hteli ovim amandmanom mislim da već piše u samom tekstu, samo je malo poigrano sa… Možemo da ga pročitamo, pa da prokomentarišemo. Znači, u samom tekstu zakona kaže: „Podaci o objektu upisuju se na osnovu elaborata geodetskih zavoda, radova i podataka o objektu iz upotrebne dozvole, odnosno građevinske dozvole, ako je za objekat izdata samo građevinska dozvola“. Vi kažete: „odnosno građevinske dozvole, ukoliko za objekat nije izdata upotrebna dozvola“.

Ja ne vidim tu razliku. U principu smatram da je to to i upravo je to ono što je novina da će sam katastar od sada morati da proverava taj elaborat, to je ono što ste i vi rekli, mi to uvodimo, ne samo na osnovu rešenja o ozakonjenju, nego i moraju priložiti i elaborat geodetskih radova.

Vratila bih se na to što ste pomenuli koliko se puteva radi, da će svi putevi, naravno, morati da prođu kroz katastar i sve u vezi puteva i eksproprijacija i mnogo toga i, naravno, vaše kolege su rekle možda je haosu u katastru veći nego ikada, a ja moram ponoviti da se više nego ikad i radi, pa možda i zbog toga.

Ono što bih takođe želela da vam pomenem sada jesu podaci Balkanskog centra za regulatornu reformu. To su podaci koji govore o tome koliko su reforme u katastru do sada napredovale i šta one možda u budućnosti, ako budemo nastavili ovim putem reformi, mogu dobro da donesu. Recimo, ako uzmemo to da godišnje u katastru imamo 144.522 zahteva, a od toga najveći broj zahteva bude kupoprodajnih ugovora od fizičkog lica i to 75.000 zahteva. Do sada se u reformama katastra na ovim predmetima uštedelo 2.722.484 evra. Ako nastavimo ovim putem reformi, planirano je da se uštedi 3.774.536 evra. Znači, ako ovim tokom nastavimo, a to je direktno novac građana i privrede Srbije. Znači, ove cifre govore kojim putem ide reforma i kojim putem će ići ako nastavimo reformu katastra. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Izvolite, gospođo Jovanović.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne razumem što vi aplaudirate sa tog mesta, gospodine Marinkoviću, vi ste ipak predsedavajući.

(Predsedavajući: Imam i ja neka prava, valjda?)

Ne, vi imate, ali stvarno je malo i degutantno. Kada dođe neka međunarodna delegacija ili tako, to je u redu.

Sad, što se tiče ovoga, stvarno neću da kažem da je to količina neznanja, ali koleginice Rakić vi ste dovoljno dugo u parlamentu da ste upoznati, a mogli ste da pitate gospodina Martinovića, sa našim principijelnim stavom kada je u pitanju brisanje nekog člana zakona.

Vi se verovatno povodite za onim što je nedavno bio predmet razmatranja u Narodnoj skupštini, a to je leks specijalis, poseban zakon za određene infrastrukturne objekte i mi smo rekli da Zakonom o eksproprijaciji mora da se uredi ta oblast, bilo da je to metro, da li je železnica, da li je bilo koja trasa. Jedan zakon, kao što je u svakoj normalnoj državi, treba da važi za sve.

Mislim da ovde niste razumeli, jer izgleda da su slične linije. U praksi se dešava, to je bila naša intencija, da neko dobije građevinsku dozvolu, a da uopšte ne izgradi taj objekat, a prilikom dobijanja građevinske dozvole i parcelisanja on mora… Vi rekoste – dolazim iz te katastarske opštine, pa ste se šalili ovde, samo niste rekli odakle ste. Ja dolazim iz Kragujevca, ali u toj katastarskoj opštini ima, sad da ne kažem Kragujevac dva, ali mislim da je tako, zgrade koje su počele da se grade pre 20 i više godina i dan danas one nisu izgrađene. Samo smo to hteli da dopunimo, a vi kažete – napisano je tako. Nije, a neko je sa druge strane napravio zgradu, a nema upotrebnu dozvolu. Uopšte nije bio problem i da se ovaj amandman prihvati. Ne znam ko vas je savetovao, verovatno ovi iz ministarstva, da ga ne prihvatite, ali dobro, to je njihova stvar.

Sada dolazimo do toga zašto je i dalje tako neuređeno stanje u katastru. Vi ste prošlog puta rekli i neke vaše kolege – jao, pa nema dovoljno ljudi. Isto tako kažete za inspekcijski nadzor i u ministarstvu, čiji sad zakon predlažete, a i u drugim ministarstvima. Izvolite, gospodo, zaposlite ljude. Toliko imamo inženjera geodezije, građevine, ljudi koji su spremni da rade taj posao na terenu, pa će oni da otklone sve te nedostatke.

Da li je normalno da neko… Evo, ja ću vam navesti primer opštine Zemun kada smo mi došli na vlast 1996. godine. Od 1996. godine, gospođa Radeta, možda njoj, skromna je, nije prijatno da se time hvali, je bila načelnik Uprave za imovinu opštine Zemun. Popisana je svaka parcela, svaki pašnjak, svaka utrina i ne samo to, gospođo Rakić, već su na tim mestima nikla velelepna naselja – Altina, Busije, Plavi Horizonti itd. To su bili tako dobro urađeni poslovi, što vaše ministarstvo, na čelu sa Zoranom, može samo da sanja. Ona je neznalica i oko sebe je očigledno, osim gospođe Damnjanović, koja je prošla više ministarstava, okupila neznalice, a bogami i kriminalce, jer Poledica tek ima da polaže račune.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Izvolite, kolega.