Dvadeset peto vanredno zasedanje , 21.02.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/47-20

4. dan rada

21.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dobro. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vama.
Ne brinite, ima vremena, znate i sami, dosta.
Na član 2. amandman je podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
Predlagač je na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite, gospođo Radeta, i hvala vam na razumevanju malopre.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Katastar, između ostalog, ima obavezu da vrši parcelaciju i preparcelaciju, kao i namenu i prenamenu zemljišta na terenu.

I odlično ste uradili, naravno, šalim se kad kažem odlično, promenu namene zemljišta na potezu Moravskog koridora. Tamo ste, vaš katastar je tamo građevinsko zemljište pretvorio u poljoprivredno da bi ljudi dobijali manju naknadu u postupku eksproprijacije. Tužbe vrve. Sve će iz budžeta morati da se plati, jer će svaki taj građanin, svaki vlasnik koji je na taj način oštećen u postupku eksproprijacije dobiti ozbiljnu naknadu na sudu i mi ih podržavamo u tome, ljudi ne smeju biti oštećeni, a ko će oštetiti budžet, ko će za to odgovarati o tom potom.

Što se tiče Busija, Plavog Horizonta, Grmovca, dela Batajnice, dela Ugrinovaca, dela Altine, vrlo smo ponosni mi srpski radikali što smo te godine i tih godina kada su Srbi bežali i pobegli ispod ustaškog noža došli u Srbiju, što smo mi u Zemunu prihvatili onoliko koliko je Zemun kapacitetom mogao da prihvati. I mi smo, hajde, nastavite onu priču od pre podne, nemojte sada da menjate.

(Katarina Rakić: Rešite im problem.)

Molim vas, nemojte da dobacujete, nemojte da ste nervozni.

Problem je trebalo da reši katastar. Mi smo prodali 5.000 građevinskih parcela. Svako to naselje ima ulice široke 12 metara, kao avenije, i sa jedne i sa druge strane po četiri metra zelene površine. Svaka kuća je građena tako što su geometri opštinski došli i utvrdili građevinsku liniju, sve pod konac. E, tako izgledaju ta naselja. Gradili smo, do centra svakog naselja smo doveli i vodu i struju i asfalt, toliko smo uspeli za četiri godine koliko smo bili vlast.

Posle nas su došli žuti, pa smo mi ovde u Skupštini, tri dana nije mogla Skupština da nastavi sednicu dok nismo izdejstvovali da se u Grmovcu priključi struja, jer je već sve bilo plaćeno, jer je urađen bio dalekovod itd. Ti žuti su ta rešenja, 5.000 rešenja lično sam potpisala i veoma sam ponosna na to, ti žuti su sa tim rešenjima stigli do Ustavnog suda, sve instance prošli i, hvala na pitanju, sva rešenja su bila zakonita, sva rešenja su bila u skladu sa tadašnjim propisima.

Onaj ko je došao posle, ako nisu žuti, onda ste mogli vi, ako ste snimali avionski, valjda niste izostavili Busije, Grmovac i Plavi Horizont. To znači da je katastar morao da pošalje svoje geometre na teren, da se na osnovu tako perfektnog stanja na terenu formiraju građevinske parcele i da se lepo omogući ljudima da se knjiže. Znate li što vi to ne radite? Zato što je to više od 5.000 domaćinstava i zato što vam je to slično ovim zaposlenim na određeno vreme.

Radikali su vam dali to, vi ste napravili kuće i sad mi to ne možemo da vam rešimo, ali glasajte pa ćemo u sledećoj vlasti. Eto, to vam je politika i neka vas je sramota zbog toga, zbog tih ljudi u Busijama, Grmovcu, Plavom Horizontu, Altini, delu Batajnice, Petrovčića, Progara, Surčina i Ugrinovaca, svuda smo tu prodavali te parcele, prodavali za cenu tačno koliko je koštala opštinu ta parcela, ljudi su kupovali građevinske placeve od šest do sedam ari za oko 1.000 tadašnjih maraka, bili srećni i kamo sreće da je cela Srbija tako uradila, ne bi bilo nijednog Srbina u onim sabirnim centrima, ne bi bilo nijednog Srbina krajišnika bez krova nad glavom. Mi se time ponosimo, a vi nas samo kudite zbog toga.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Reč ima Katarina Rakić, predlagač.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem. Ja ću kratko.

Gospođo Radeta, ne znam kako možete da kažete – pomogli smo ljudima, a uveli ste ih u problem. Vi ste mogli tamo i auto-put da napravite, uopšte nije sporno, vi ste davali tuđu zemlju. Ja ne znam čime se sad vi hvalite. Što niste posao završili do kraja? Sad vam je kriv katastar što ljudi nemaju ni čija je zemlja, ni čije su kuće, ništa. Imaju samo 50 nerešenih zahteva pre njih. Ja vam o tome govorim. Vi sad nama ovde govorite – eto, napravili smo im bulevare. Ko to spori? Napravili ste na tuđoj zemlji, tako je mogao bilo ko. Ne razumem uopšte o čemu vi govorite. Ja kažem – ljudi nemaju rešenje. Ljudi su jutros bili kod mene sa preko 50 zahteva ispred njihovog. Šta sa tim ljudima?

(Aleksandar Šešelj: Neka idu u katastar.)

Neka idu u katastar? Pa nije katastar njih doveo u problem. Nije katastar njih doveo u problem. Ja vam samo govorim, vi ste to mogli tada sve lepo da upakujete. U katastru je sada zagušenje tim problemima. Nemojte da pričate neku priču koja zaista ne stoji.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Rakić.
Pravo na repliku ima Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Šteta što su ti ljudi bili kod vas, jer vi očigledno to ne znate.

Dakle, rekoh, hajde da ponovim, svako to rešenje je bilo kroz tužbu, reviziju stiglo do Ustavnog suda i svako rešenje je u skladu sa zakonom. Kako možete da kažete da smo mi prodavali tuđe zemljište? To je takva laž da je to zaista zaprepašćujuće. Zemljište koje smo mi prodavali ljudima je opštinsko zemljište. U Busijama konkretno zemljište je bilo poljoprivrednog dobra „Napredak“ iz Stare Pazove. Mi smo toj firmi isplatili tačno onoliko novca koliko su oni tražili i oni su tim novcem kupili istu količinu zemljišta u Pazovi, obnovili poljoprivredne mašine, platili nekoliko zaostalih plata. Mi smo dali dokumentaciju da se to zemljište prenese na opštinu, da bi se sa opštine prenosilo na te ljudi koji su rešenjem dobijali, jer tada nisu bili ugovori, tada su bila rešenja o dodeli građevinskog, odnosno poljoprivrednog zemljišta.

Ali, znate, treba nekad nešto i znati, a ne samo reći, zamislite, kaže – vi ste prodavali tuđe zemljište. Šta smo mi, lopovi? Mi lopovi, je li?

(Katarina Rakić: Ja to nisam rekla. )

Molim vas, lopovi su u vašim redovima, lopov je Zorana koju vi ovde zastupate, lopov je Poledica, lopov je Jevtić.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Gospođo Radeta, nemojte baš tako teške kvalifikacije.
(Katarina Rakić: Sami ste sebi dodelili epitet.)
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kolega potpredsedniče, kako se u vašem okruženju zove neko ko je pod krivičnom prijavom, u pritvoru zato što je, šta, ukrao državno, ukrao neke milione železnice? To se kod nas kaže – lopov. Izvinite, ako imate neki drugi izraz.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Nije izraz, nego jednostavno gospođa Rakić se nije tako izrazila. Nije vas tako kvalifikovala stvarno, a vi ste celu njihovu poslaničku grupi. Mislim da nije korektno. Ona je bila vrlo korektna stvarno.
(Vjerica Radeta: Ona je samo rekla da smo prodavali tuđe.)
Ali nije eksplicitno rekla, znate i sami.
Idemo dalje.
Narodni poslanik Neđo Jovanović se javio po amandmanu.
Izvolite.