Dvadeset peto vanredno zasedanje , 21.02.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/47-20

4. dan rada

21.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se još jednom.

Prethodno sam razgovarao sa predlagačem Predloga zakona, sa Katarinom, o svim mojim amandmanima, gde smo uvideli i složili se oko svega, konkretno, da je u prethodnom periodu što se tiče katastra i svih onih stvari, a i ovde gde sam govorio baš o zabeležbi, svedoci smo da je unazad od 2000. godine pa na ovamo, kada su oni stručnjaci iz tadašnjeg DOS-a prodavali, čerupali imovinu preduzeća gde su radili radnici, gde radnici nisu primali plate, pa su kroz zaduženja, zabeležbe pokušali da otuđe, odnosno da prodaju da bi se naplatili, određene objekte. Ali, tada nije bilo evidencije, pa se prodavalo, jedno, drugo treće, sve na štetu radnika.

Ovim smo sada dali mogućnost i obezbedili da sa ovim Predlogom zakona neke stvari se olakšaju za naše ljude i da se poboljša za naredni period. Sigurna sam da ćemo imati mogućnosti usvajanjem ovog zakona, normalno, sa ostalim predlozima koji trebaju da poboljšaju ostale sfere u društvu, imaćemo mogućnost da se sigurnije gradi i da se brže gradi, sa svim potrebnim papirima i da znamo gde je i šta na kom mestu.

Još jednom, podržaću predlog zakona. S druge strane, Katarina Rakić je na najbolji način objasnila i ranije i sada kako je potrebno, kako treba da se radi i još jednom, Katarina, samo napred. Vidimo da naše žene mnogo bolje rade nego mi muškarci.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 3. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Zoran Despotović.
Predlagač i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Gospodin Zoran Despotović ima reč. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandman SRS odnosi se na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, gde smo tražili ispravku u pomenutom članu zbog očigledne gramatičke greške. Zato je ovaj amandman i prihvaćen.

Dame i gospodo, mi se u ovoj zakonodavnoj praksi neozbiljno odnosimo prema zakonima, u ovom slučaju još uvek zakonskim predlozima, zato za razliku od drugih razvijenih zemalja, kod nas zakoni kratko traju ili se često menjaju i dopunjavaju. Zakoni kod nas kao da se spremaju za jednu sezonu.

Današnji predlog zakona je očigledan primer u tom pravcu, jer od 2018. godine ovo je intervencija četvrti put, koliko mi se čini, i postavlja se pitanje da li je to za kratko vreme i normalno?

Kada smo kod Republičkog geodetskog zavoda, koji je sam vrh ove delatnosti, kako neko u načelnoj raspravi reče, da je jedan od problema u broju zaposlenih, što nije tačno, ali SRS smatra da je to mali problem u odnosu kakvo je pravo stanje na terenu. Prevashodno, loša organizacija službe, privatne agencije koje uzimaju novac građanima, rade na crno, rade lica bez licenci terenske poslove, ne svi, naravno, čast izuzecima, zatim, loša saradnja agencije i katastra, što se sve odražava na veliko nezadovoljstvo građana ovom delatnošću.

Ne mogu da ne istaknem ono što smo mi poslanici SRS isticali u načelnoj raspravi, da jedan narodni poslanik, bez obzira što mu Poslovnik dozvoljava, zvao se on Rakić ili Čomić, podnosi predlog zakona umesto da su danas ovde predstavnici Vlade, koji bi mogli i morali odgovarati narodnim poslanicima za činjenje, loša činjenja ili ne činjenja. Tako da je danas ova služba jedna od najneuređenijih u Srbiji, gde hiljade i hiljade predmeta čeka na rešavanje.

U tom pravcu bih pomenuo inicijativu SRS u prikupljanju potpisa više od 100.000 građana Srbije za ukidanje javnih izvršitelja, koji ste vi, gospodo 126, ignorisali i ne želite da se inicijativa SRS nađe na dnevnom redu skupštinskog zasedanja. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Već sam rekao, dakle, razgovarati o nekom zakonu bez resornog ministra mislim da nije baš u redu, imajući u vidu da zaista ne znamo ni koliko gospođu Mihajlović i zanima uopšte ovaj zakon, a svakako znamo i to se više puta pokazalo, da umesto ustavne uloge koju ima parlament Srbije, a to je da bude nadređen Vladi, koji treba da saslušava Vladu, da kritikuje i da svi ministri budu pod stalnom pretnjom, kao što je to u normalnim demokratijama, da li će parlament da ih smeni ukoliko oni nisu loše radili, u Srbiji je potpuno obrnuta situacija, gde su poslanici vladajuće većine instrumentalizovani od strane Vlade Srbije i oni samo služe da se formalni deo ispuni, tj. da se zakoni izglasaju.

Podsetiću vas na još neke zanimljivosti vezane za Zoranu Mihajlović. Nije samo ta afera sa „Behtelom“, gde se platilo američkoj firmi više od 300 miliona evra više nego što taj posao zaista vredi, nego je u više navrata vređala neke od naših najvećih saveznika na međunarodnom planu, kao što je to bio slučaj sa Ruskom Federacijom ili Kinom, a čak u jednom momentu te šizofrenije je vređala i SPC.

To je osoba koja dovodi ambasadora SAD u Vladu Republike Srbije, gde on drži tirade o nezavisnosti Kosova, kako je to realnost koja treba što pre da se prihvati, a Zorana Mihajlović bez ikakvih reakcija stoji u njegovom društvu.

Ja nisam možda pretpostavio da će da se odvaži Vlada, pa će da uputi demarš ili će da zamoli ambasadora da napusti našu zemlju, da postane persona non-grata, ali sam očekivao neku reakciju. Ne, nije se desilo ništa, nego se samo smejala i na taj način možda i pokazala podršku za to što ambasador SAD govori. Dakle, to je ta osoba. I mi danas ne vidimo uopšte problem u svim tim aferama, o tome ne govorimo i pokazuje se na neki način da je ona ipak previše važna za vladajuću koaliciju, ona je važnija i od Skupštine Srbije i od glavnog odbora SNS i od predsedništva SNS, jer je ona očigledno eksponent nekoga drugog u Vladi Republike Srbije, a ne naprednjaka.

Vi to onda prihvatate, jer vi tako odgovarate na pritiske koji dolaze iz inostranstva. Tako da, ukoliko zaista te vaše promene na koje se pozivate nisu samo u marketinške svrhe predizborne kampanje koja samo što nije počela, mi bismo možda trebali da očekujemo da vi prvo pokažete pre izbora koliko ste zaista za to odlučni i onoga ko je očigledno u kriminalu, ko na svaki mogući način kompromituje našu zemlju, da se sada obračunate sa njim, dakle da je smenite, da smenite Zoranu Mihajlović. Mi od vas vidimo, otprilike iz vašeg ponašanja, da i SNS i ako pobedi i ako ne pobedi, Zoranino mesto se ne dovodi u pitanje. Dakle, to je utisak i to nam pokazuje da ništa nećete promeniti suštinski, već ćete samo iskorišćavati to u predizborne svrhe.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Još jedan amandman sam podneo. Kada se sve završi sa nepokretnošću, kada se to ozakoni, stavio sam tu da se za najkasnije godinu dana mora upisati u katastar. To je nešto što jeste, kad neko kaže godinu dana, ne duže, primereno zato što ima veliki broj predmeta koji se moraju završavati, veliki posao koji mora da se završi, ali ovde trenutno ne piše rok i zato sam predložio najkasnije tih godinu dana, da se to završi.

Inače, kako sam rekao, velik problem jeste u katastru zbog malog broja ljudi, malog broja izvršioca, ali još nešto što je za sve nas vrlo bitno tiče se poljoprivrede. Svi znamo što se tiče našeg zemljišta, objektima na zemljištu, što se tiče komasacije, to je za nas velika šansa da u programu Nacionalnog investicionog plana predviđenom za 2025. godinu, stavljen akcenat i na komasaciju, gde će se kroz program komasacije rešiti problem pravno-imovinskih stvari, konkretno zato što je neprenesena imovina od čukundede pa do današnjih dana. To će biti jedna od velikih stvari, i to je komasacija, rešavanje, tada će katastar imati još više posla.

Još jednom mislim da je ovaj zakon stvarno izuzetno dobar, kvalitetan i trebamo glasati za ovaj zakon. Ja bih pozvao kolege poslanike da glasaju za moj amandman, da ovaj rok ne bude duži od godinu dana od dana kada se ozakoni ta nekretnina.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li želite reč? (Da.)
Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.

U ovom amandmanu sam napomenuo konkretno da, pošto veliki broj naših teritorija nema mogućnosti elektronske pošte, mogu i drugi vidovi da se koriste pošto postoji veliki broj sela gde nema pošte, nema elemenata da tamo neko radi elektronski, tako da bude još neki vid pošte.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Reč ima po amandmanu Snežana B. Petrović.

Izvolite.