Dvadeset peto vanredno zasedanje , 21.02.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/47-20

4. dan rada

21.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Zahvaljujem se i vama gospođo Jovanović, kao što sam to uradila i gospodinu Neđi Jovanoviću, primetili ste isti problem i upravo o tome smo debatovali i u načelnoj raspravi, a i danas kada smo govorili o prihvaćenom amandmanu.

Gospodin Jovanović je i sam rekao da ćemo u nekom budućem vremenu pristupiti donošenju nekih novih izmena i dopuna zakona, gde će se to obuhvatiti, a opet sam rekla, reforme velike su već napravljene i svakako da se mora uvoditi jedan po drugi, da nisu prvo bili notari nego advokati, bilo bi pitanje zašto nisu notari, da nisu prvo bili notari nego sudovi, opet bi bilo obrnuto pitanje zašto nisu sudovi, jer sudovi su u sistem naših šaltera uvedeni 1.1.2020. godine.

Tako da svakako sistem uvodi jednog po jednoga, ali meni je drago što se sada advokati prosto bune i žele da se uključe u jedan sistem koji očigledno pokazujete da jeste dobar, a ono što sam već navela i u čemu se svakako iz vaše diskusije, mogu da primetim da smo se i složile i jeste da je mreža „Pošta“ svakako veća i svakako pristupačnija građanima Srbije od samih katastarskih službi, a naravno da građani ponekad moraju ići u drugi grad po svoje rešenje, tako da upravo iz tog razloga, gde građanima nije pristupačno da odlaze do katastra, svakako im je to bliže da urade u narednih 15 dana u „Pošti“. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vama.
Reč ima narodni poslanik Snežana Petrović.
Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Snežana B. Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Gospodine predsedavajući, pa evo, još jednom.

Drage koleginice i kolege, u vezi sa prethodnim izlaganjem koleginice Nataša Sp. Jovanović i uloge „Pošte Srbije“ u predlogu ovog zakonskog rešenja, pa moram da kažem još jednom „Pošta Srbije“ sa skoro svojih 15.000 zaposlenih, od toga nepunih 9.000 ljudi koji rade na šalterima „Pošte“ i u pozadinskim tehnološkim poslovima, kao i preko 4.000 poštara dostavljača na čitavoj teritoriji Republike Srbije zaista spremno i zaista ozbiljno i odgovorno rade svoj posao i mogu da iznesu svaki posao.

Ovim putem pozivam državu da sve nadležne poslove koje radi određeni organi treba da nasloni na infrastrukturu „Pošte“, na njene kapacitet i njene mogućnosti i da svi zajedno budemo zadovoljno zbog dobro i kvalitetno obavljenog posla. Na kraju krajeva, naš cilj je zadovoljstvo naših građana.

U tim smislu mi je vrlo važno da kažem i da pozdravim ovo rešenje i još jednom da potvrdim da to možemo da radimo i da je ova izmena zaista dobra. „Pošta Srbije“ funkcioniše po Zakonu o poštanskim uslugama koji propisuje iste rokove i kvalitet prenosa, kako u Beogradu, kao u Novom Sadu, Kragujevcu, ono tako i pod mojim Kopaonikom ili u Kuršumliji ili u nekom drugom kraju, Pirotu, ili Pirotskom okrugu, tako u svakom selu, pa tako i na KiM.

Zato dozvolite da još jednom pozdravim ovo rešenje i pozovem sve državne službe koje imaju potrebu da rade i da naslone svoje poslove na „Poštu Srbije“, jer u „Pošti Srbije“ funkcioniše i radi 15.000 zaposlenih koji to mogu kvalitetno i dobro da urade. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospođo Petrović.
Svako bi vas poželeo za PR-a.
Reč ima Neđo Jovanović.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Imamo PR-a pošte, PR-a advokature. Drago mi je da postoji jedno apsolutno razumevanje kada je u pitanju status advokata kao profesionalnih korisnika usluga službi za Katastar nepokretnosti, ali da to ne bi bila reklama advokature, mi ovde ne govorimo zbog advokata, advokati su tu samo neko ko obavlja posao profesionalnog korisnika usluga, a taj status im daje mogućnost da građanima Republike Srbije koje zastupaju omoguće onaj stepen zaštite koji građani zaslužuju.

Još jednom ću samo ponoviti apel, jer je očigledno da nije problem ovde, nije problem ni kod predlagača, nije problem ni u ministarstvu, problem je u Katastru. Zbog čega se odlaže zaključenje ugovora da bi status profesionalnih korisnika usluga, kao što su advokati, jer oni taj status imaju, zaista taj svoj status mogli u praksi da realizuju? Zbog čega je odloženo to još godinu dana? Ne postoji nijedan jedini argument, nijedna jedina činjenica koja bi opravdala toliko dugo pomeranje roka. Zbog čega bi građani trpeli godinu dana da advokati dobiju takav status?

Postavlja se logično pitanje, prirodno pitanje. Ako je zakon definisao status advokata kao profesionalnog korisnika usluga Katastra i samim tim omogućili da se prema svojim klijentima odrede shodno tom statusu, zašto se prolongiralo to za godinu dana? Znači, ne upućuje se pitanje predlagaču, jer predlagač ne može da odgovori na to pitanje, upućuje se konkretno direktoru Republičkog geodetskog zavoda ili RGZ-u.

Valjda je potpuno prirodno, valjda je potpuno logično, da ukoliko je nekakav status definisan, normiran zakonom, da on u praksi ne treba da čeka primenu. Mi kada biramo sudije, u konkretnom slučaju ovaj dom još uvek ima ulogu i nadležnost da bira sudije koje se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Kako bi to bilo da im odložimo početak rada na godinu dana ili dve godine? Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine Jovanoviću.
Reč ima Snežana Petrović.
Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Snežana B. Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Hvala gospodine predsedavajući.

Da zahvalim na komplimentu koji ste mi udelili, ali moram da vas ispravim, radi javnosti, radi položaja tog preduzeća, radi godina njegovog funkcionisanja, 180 godina je ozbiljna istorija za jednu instituciju u Srbiji.

U tom smislu, moram da kažem da su građani Srbije navikli na „Poštu Srbije“, da imaju poverenje. Taj poštar je neformalni član svake porodice u Srbiji, rođak, prijatelje. Negde u starijim domaćinstvima gde živi jedan ili dvoje ljudi, taj poštar je njima produžena ruka naše države. Za kvalitet i rokove, za funkcionisanje poštanskog sistema odgovara država i poverava te poslove JP „Pošte Srbije“.

Pustite vi moju ljubav, moja ljubav je nesporna, ja sam tamo odrasla. U „Poštu Srbije“ sam ušla sa nepunih 19 godina i moram da vam kažem da će sada još malo tri decenije od kada radim tamo, pa je potpuno prirodno da u mom DNK postoji taj poštanski zapis i ja se toga nikada neću odreći, kao što ću se dok živim i dok mogu da funkcionišem i da dam svoj glas, boriti za dobar status i dobar glas i dobro funkcionisanje „Pošte Srbije“ i njenih zaposlenih. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospođo Petrović.
Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, mi evo privodimo kraju raspravu o ovom Predlogu zakona o izmenama Zakona o katastru.

Ovaj konkretan amandman je zaista u skladu sa ovim što smo već sada čuli i pitanje je zašto se zakon donosi, a da se odmah ne primenjuje, ali to je vaša praksa. To je ovde uobičajeno i više je suvišno i pitati tako nešto, ali kada se dobro razmisli o svemu što se ovde govorilo o radu Katastra, onda je nepodeljeno mišljenje i to je očigledno i poslanika vlasti i nas iz opozicije da stanje u Katastru nije dobro, da su ljudi generalno nezadovoljni funkcionisanjem službi RGZ i službi za Katastar.

To je apsolutno istina. Možete vi menjati koliko god hoćete i ovaj zakon i ne znam koji zakon, ali ove izmene neće apsolutno poboljšati rad službi za katastar. Niko od građana Srbije samo na osnovu ovog zakona neće osetiti da će taj katastar u njegovom mestu bolje funkcionisati i da će mu biti servis, što mu jeste uloga.

U funkcionisanju katastra, verujte, dostava je najmanji problem. Mnogo veći problem je da službe počnu da rade, da tamo normalno može da se podnese zahtev, da se po zahtevu radi, da se po zahtevu donese određeno uverenje ili rešenje. To je suštinski problem. To ovaj zakon promeniti neće i ja mislim da je to svima vama jasno.

Vi ste koleginice ovde pre dva dana pominjali koliko je nedostajućih radnika u katastru u celoj Srbiji. Mi to možemo da prihvatimo i mi uvek svima kažemo – ljudi moji što se žalite. Pa, da li je moguće da vi zbog nekog, eto tako, nekog dodvoravanja, da kažete – mi zabranjujemo zapošljavanje u javnom sektoru, da ovako važne službe ostavite sa manjkom radnika. To je nedopustivo. Katastar mora da ima onoliko službenika koliko je potrebno da bi se zadovoljile potrebe svih ljudi u Srbiji koji imaju potrebe za službom katastra.

Nema ko nema takvu potrebu. Znate li vi dobro kakva je konfiguracija Srbije, koliko su udaljena sela od sedišta opština, odnosno lokalnih samouprava, koliko je potrebno ako jedan službenik katastra geometar treba da ode u jedno selo, na primer iz Tutina, u selo gore negde, ne znam koliko udaljeno, 50km, on ne može više od tog terena tog dana da uradi. Dakle, to su neke praktične stvari, praktični problemi o kojima mora da se vodi računa.

To ne možete vi. Vi možete ovde doneti i promeniti ne znam kakav zakon, to je posao Vlade Republike Srbije, resornog ministarstva i tog direktora katastra. Mi imamo problem baš u tim ljudima. Imamo problem u Zorani Mihajlović kao resornom ministru, imamo problem u tom direktoru katastra. Niko ovde od vas koji branite ovo nije mogao da kaže ništa što bi bilo suprotno ovim našim tvrdnjama. To su jednostavno činjenice.

Vi možete da nama zamerate što mi kažemo ovo, što mi kažemo ono, ali je takođe činjenica i ko god hoće ozbiljno sa nama da razgovara mora da prizna da mi nikada nešto ne kritikujemo reda radi. Ne slažu nam se stavovi, iznosimo argumente, ali vi nemate argumenata da odgovorite na naše argumente, već vi udarate silom većine. To nije argument. To koliko vi imate zelenih ovih dugmića nije argument protiv onoga što mi kažemo da će ove izmene zakona biti mogući izvor korupcije.

Vi ste počeli svoju vladavinu izjavom Vučićevom o nultoj korupciji. Na kom stepenu je korupcija danas u Srbiji? Danas nema segmenta u Srbiji bez korupcije. Hajde, recite da ovo nije istina. Nažalost. Nažalost, mi bismo voleli da nije tako. Mi bismo voleli da ste vi zaista pomogli da u ovoj državi počnu da funkcionišu ili da dobro funkcionišu institucije sistema, ali nije tako. Nije tako i mi upravo svojom raspravom, što i jeste uloga opozicionih poslanika, pokušavamo da vam skrenemo pažnju, ljudi poslušajte nas, nemojte se ponašati silno samo zato što vas trenutno ima toliko da možete izglasati šta god hoćete.

Danas sam vam rekla, vi možete izglasati da je zemlja ravna ploča, ali nećete promeniti činjenicu da je zemlja okrugla. Na taj način morate da razmišljate. Pustite vi, ja sam sad najvažnija ovde ili najvažniji, tu iza mene stoji 120 i ne znam koliko poslanika. To nije argument, kao što logoreičnost, više puta sam rekla kolegama, nije argument. Zna se šta su argumenti.

Vi kažete, danas zamerate nama na amandmanima – briše se, kaže – vi ste predložili brisanje jednog člana i tako pokazali vaš odnos prema zakonu. Nismo, nego prema tom članu, a kad brišemo sve, onda pokazujemo odnos prema zakonu.

Stvarno se malo potrudite ljudi moji, nije to mnogo komplikovano. Ne znam da li je vama ovo drugi mandat, ali i ako nije drugi i ovaj je pri kraju i moraju neke stvari da se nauče da bismo mogli da razgovaramo ako nas, sad nismo u prenosu, ali kad smo bili, i ako nas u neko doba noćas neko bude gledao da zaista ima utisak – ovo tamo su narodni poslanici za koje sam ja glasao, neko za ovog, neko za onog.

(Predsedavajući: Hvala.)

To je različito.

Evo, završavam, samo molim vas još jedanput da podsetim, pre svega vas ovde u sali, a i nekoga ko će eventualno da nas čuje, da je onaj Zelenović, fašističkom metodom u Šapcu zabranio promociju knjige Vojislava Šešelja „U Srebrenici nije bilo genocida“.

Sad, evo žao mi je što nije u direktnom prenosu, ali čuće on svakako to, moraćemo tu promociju održati u kancelariji Saveza za Srbiju, pošto nam ne da u opštini. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Reč ima Katarina Rakić, predlagač.
Izvolite.