Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 27.02.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

4. dan rada

27.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Tatjana Macura

Poslanička grupa Stranka moderne Srbije
Hvala predsedavajuća.

Mislim da je nužno da u sledećem sazivu pristupite vi ili neki vaš naslednik izmeni Poslovnika o radu Narodne skupštine i da vreme koje imaju narodni poslanici, a koje je ograničeno na tri minuta, se ili produži ili da se ograniči predstavnicima Vlade njihovo vreme za odgovor, jer ovako dolazimo u situaciju da samo tek nekoliko narodnih poslanika dođe u priliku da postavi pitanje.

Zahvaljujem se svim članovima Vlade koji su danas sa nama. Posebno se zahvaljujem ministru Đorđeviću i ministarki Slavici Đukić Dejanović. Konačno se pružila prilika da odgovorite konkretno na pitanje – tada će doći na izmenu Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom? Dosta dobru uvertiru je napravila predsednica Vlade.

Sinoć sam pokušala sa članicama inicijative koju sam pokrenula, „Mame su zakon“, da uđem u trag broju obećanja koje su se u toku poslednjih 20 meseci, koliko je ovaj zakon na snazi, da uđem u trag koliko je to puta obećano da će ovaj zakon da se izmeni, svaki put pod pritiskom ili saopštenja koja su upućivale porodilje koje su se porodile od jula 2018. godine ili pod pritiskom protesta koji su se organizovali na ulicama upravo iz nezadovoljstva što veliki broj žena u Srbiji prima zaista mizerne nadoknade tokom porodiljskog odsustva, koje neretko ne prelaze više od 1.000 dinara.

Dakle, da bi građani Srbije razumeli kakav je ovo problem, kada je zakon stupio na snagu, a to je bilo pre 20 meseci, neke bebe koje su tada rođene danas su uveliko prohodale, progovorile, verovatno su i krenule u vrtić i u susret ovoj kampanji koju ste najavili, koja kaže da ćete se boriti za našu decu, ja danas zastupam one građane koji se nisu prepoznali u toj kampanji i pitam vas - šta ćemo učiniti, odnosno šta ćete vi učiniti i da li postoji neka mogućnost da se za ovaj kratak period koliko imamo do raspisivanja izbora, ipak predlog izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci uputi u skupštinsku proceduru?

Dakle, mi smo negde prebrojali otprilike oko pet najava u prethodnom periodu. Svaka je bila vezana za naredni saziv parlamenta, odnosno za naredno zasedanje, pa smo imali menjanje od prolećnog, jesenjeg, prolećnog, jesenjeg i tako u nedogled. Evo, došli smo na kraj četvorogodišnjeg mandata i 20 meseci od stupanja na snagu ovog zakona ali izmena i dopuna zakona, osim onih koje su uputili narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije, do danas nema. Dakle to bi bilo moje pitanje.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Ko odgovara na pitanje?
Reč ima ministar Zoran Đorđević.

Zoran Đorđević

Mislim da treba prvo građani Srbije da znaju da u doba DS izdvajanje za porodilje i trudnice je bilo na nivou 26 milijardi na godišnjem nivou, da se danas izdvaja 68 milijardi. Na našu žalost, broj porodilja i trudnica nije veći, ali izdvajanje države jeste veće i briga države o trudnicama i porodiljama jeste veća iz godine u godinu.
Činjenica je da vi neke stvari prebacujete i preko nekih stvari prelazite i paušalno govorite. Prvo, nije tačno da svaka trudnica ima nekoliko hiljada dinara, jer svaka trudnica koja se porodi ima 100.000 dinara za prvo dete, za drugo dete dobija dve godine po 10.000 dinara, dobija 12.000 dinara 10 godina za treće dete i 18.000 dinara za četvrto dete 10 godina.
Naravno, uz to, mi smo gledali da uz poslednju izmenu zakona, koju vi opet, namerno, uvek, svaki put preskačete, da budemo pravedniji, ne pričate o tome da je sada obuhvaćen veći broj trudnica i porodilja i da sada i one koje su bile na privremeno-povremenim poslovima o ugovoru u delu, preduzetnice, da su one sada upravo obuhvaćene ovim, poljoprivrednice. Da su sve one sada obuhvaćene, da su to nove kategorije koje ranije nisu bile uopšte i koje, naravno, u nekom ranijem periodu nisu bile zbrinute, a ova Vlada je prilikom promene zakona i to uradila.
Svakako, znate i činjenicu da smo vas uključili i nevladine organizacije u izmenu zakona i da mi svakako želimo da izmena zakona svaki put kad se desi donese nešto novo, da ona donese neki boljitak i da na neki način naše trudnice i porodilje osete to da država brine o njima i da politika Vlade, koja želi da ima jednu bolju demografsku sliku, želi to i na jedan drugačiji način da prikaže, odnosno da prikaže kroz to da ono što delimo neki uspeh u ekonomiji, želimo da na neki način preslikamo na trudnice i porodilje i da i one imaju veća primanja.
Svakako znate da smo, i jesmo obećali da će to biti u jesenjem zasedanju, ali onda je naš predsednik izašao sa predlogom Srbije 2020.-2025. koja potpuno ima jedan drugačiji izgled i drugačiji jedan pristup i jedno veliko ulaganje u jednu budućnost i između ostalog ima ulaganje i u tu budućnost, kaa su u pitanju trudnice i porodilje, gde je 700 miliona evra opredeljeno upravo za mere koje bi trebalo da obuhvate te promene.
I ono što mi možemo vama da kažemo, evo, tu je i predsednica Vlade, mi jesmo razmišljali o svemu tome i siguran sam da će nova Vlada odmah, verovatno, u prvom svom sazivu da ide sa tom promenom. Mi naravno nećemo da čekamo novu Vladu, mi ćemo da pripremimo teren za novu Vladu koja će imati svakako dosta materijala da vrlo brzo donese odluku i svakako ono što jeste bila ideja našeg predsednika, da u narednom periodu taj novac bude uložen i na taj način bude i sprovedeno. Tako da u nekim stvarima, vi namerno preskačete, namerno ne govorite o tome šta ova Vlada i govorite o tome da veliki broj trudnica i porodilja.
Skupovi na kojima se nalazite ne govore o tome da se tu nalazi veliki broj trudnica i porodilja, ministarstvo nadležno za brigu o porodici i deci i Slavica Đukić Dejanović nebrojano puta prima majke i porodilje. Svakoj od njih izlazimo u susret, a poslednja u nizu jeste i laž koja se pojavila pre dva dana o tome da trudnice i porodilje ne dobijaju nikakve potvrde o tome kakva primanja imaju i time unose dodatni nemir.
Mislim da takve laži doprinose samo tome da neko želi da ima samo jeftine političke poene od svega toga, a da to upravo bude na trudnicama i porodiljama, na jednoj ranjivoj kategoriji i da na neki način donese jednu sumnju u sve to šta mi radimo.
Niko normalan u Republici Srbiji neće sebi da dozvoli da radi bilo šta na uštrb trudnica i porodilja. Niko, pa ni ova Vlada.
Da li mislite da mi kada dobijemo finansijska sredstva i kada možemo kao država da opredelimo, a dobili smo u ove četiri godine iz godine u godinu sve veća sredstva. Naravno da mi gledamo da potrošimo ta sredstva u potpunosti. Ove godine će biti 68 i po milijardi potrošeno na trudnice i porodilje. Sve do poslednjeg dinara. Ukoliko budemo imali više dece biće potrebno više sredstava i ova Vlada, ubeđen sam u to, sigurno obezbeđuje ta sredstva i sigurno će dati više.
Verujem do isteka ove godine i do potrošnje ovog budžeta, biće sigurno novih lepih vesti za trudnice i porodilje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, gospođa Slavica Đukić Dejanović.
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

| Ministarka prosvete
Ja bih samo da konkretizujem planove koje imamo, a koji su već izneti, koje je predsednik države izneo u nacionalnom investicionom planu do 2025. godine.

Dakle, podrška povoljnim i dostupnim stanovima u koje će se uložiti 500 miliona evra, povećanje davanja kod prvorođenog deteta, više nego što duplo, skoro troduplo. Naš plan i predlog, naravno moram uvek napraviti jedan balans između finansijskog potencijala i želja koje imamo, ali naš plan je da do pete godine one porodice koje imaju drugo rođeno dete, imaju tih 10.000 svakog meseca, a ne do druge godine. Peto dete će se potpuno izjednačiti sa svim finansijskim davanjima sa četvrtim.

Dakle, vrlo konkretne mere već stoje, čekaju Vladu i pošto neće biti diskontinuiteta u radu, tvrdimo da će ovaj investicioni nacionalni plan posebnu pažnju posvetiti pronatalitetnoj politici i pitanjima o kojima danas pričamo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Tatjana Macura.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tatjana Macura

Poslanička grupa Stranka moderne Srbije
Hvala predsedavajući.

Dakle, ja ću se složiti sa vama da je potrebno konkretizovati kada kažem da se radi o velikom broju porodilja ministre Đorđeviću. Mogla bih i da stavim na papir. Pokušala sam sada da izračunam o kojem broju porodilja je reč, koje su oštećene primenom ovog zakona.

Dakle, ako pretpostavimo da se godišnje u Srbiji porodi između 60 do 65 hiljada žena, ako pretpostavimo, odnosno znamo da se ovaj zakon primenjuje već dve godine, dakle, danas govorimo o broju od 100 do 120 hiljada žena koje su se porodice u prethodnih 20 meseci, od kada je ovaj zakon stupio na snagu, ako prema saznanjima koja imamo upravo iz izveštaja o radu vašeg ministarstva, pretpostavimo da jedna trećina prima nadoknade koje su manje od zarade koju su primale dok su radile, onda mi govorimo o broju od 40 do 50 hiljada žena koje su samo za ovih 20 meseci oštećene lošom primenom ovog zakona.

Dakle, kada se osvrćemo na to, to su vaši izveštaji ministre, nisam ništa izmislila od tih podataka, a mogu i da vam dostavim dokumentaciju koja je stigla do narodnih poslanika.

Dakle, ja ne sumnjam u dobronamernost svih predstavnika Vlade Republike Srbije, ne sumnjam u to da ste imali najbolju nameru kada ste donosili ovaj zakon. Jeste istina da ste vi u ovom zakonu prepoznali određene kategorije žena koje nisu do sada bile prepoznate. Problem je način na koji su one bile prepoznate i problem je to što niste čuli apele nevladinih organizacija koje su relevantne, narodnih poslanika koji su tada učestvovali u raspravi koji su vam sugerisali da je konkretno, recimo, mera od povećanja broja meseci sa 12 meseci na 18 meseci može značajno da utiče na visinu nadoknade.

Niste nas čuli kada smo vam govorili da nadoknada koja dolazi po osnovu zarade ne može da eliminiše nadoknadu koja dolazi po osnovu invaliditeta deteta u porodicama koje su dobile dete sa invaliditetom. Niste nas čuli kada smo vam govorili da ne možemo da kažnjavamo žene koje su najuspešnije među nama, a kojima smo ograničili primanje nadoknade tokom porodiljskog odsustva na tri mesečne zarade. Dakle, ne radi se o milionima žena, radi se o 2.200 žena koje danas u Srbiji imaju tu sreću da primaju više od tri prosečne zarade. To su po podacima NALED-a podaci koje ja sada sa vama delim, dakle među tih 2.200 žena nema mnogo onih žena koje žele da se ostvare kao majke ili koje nisu već završile sa tim procesom.

Moja kritika na to nije na vaš rad konkretno, nije da vi niste dobronamerni nego da jednostavno niste čuli drugu stranu, da nismo nikada seli za sto niti sa nama narodnim poslanicima niti sa predstavnicima nevladinih organizacija, koje su sigurno vrlo dobronamerno vama prilazili i tražili od vas, praktično, da razumete u čemu je problem i da probamo zajednički da ga rešimo. Dakle, ja vas još jednom konkretno pitam, da li vi znate danas nakon 20 meseci od primene ovog zakona kada će ovaj zakon stupiti na snagu, jer ministarstvo ne staje sa radom, onda kada se raspusti Vlada, kada prestane vaš mandat. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima predsednik Vlade, gospođa Ana Brnabić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

| Predsednica Vlade RS
Hvala.
Preuzeću ja ovo na sebe. Dakle, mi smo se viđali nekoliko puta i mala sam razgovore i sa brojnim nevladinim organizacijama, organizacijama civilnog društva i može politički da pričamo ovako ili onako. Ja ću vam reći, vi ste u pravu. Dakle, u tom zakonu postoje neke manjkavosti koje su trebale da se isprave, neke stvari koje smo trebali da uradimo drugačije i od toga apsolutno ne bežim. Apsolutno ne bežim od toga.
Sa druge strane istina je da je zakon obezbedio da mnogo veći obuhvat žena bude podržan nego što je to bilo ranije. Dakle, kada pričamo o broju žena koje možda sada primaju manje, odnosno sada primaju manje nego što bi primale zato što smo podigli na 18 meseci, umesto na 12 meseci. Trebalo bi pogledati i koji je broj žena koji imaju podršku, a nisu je imali.
Pri tom, svakako je da i te koje primaju manje zbog obuhvata koji je proširen da bi sprečili neke zloupotrebe. O tome smo pričali. Iskreno, ja se slažem sa vama i mislim da se i celi tim slaže sa vama i da će izmenama i dopunama zakona to biti vraćeno na 12 meseci. Imamo još jedan mogući scenarijo, ali pozivam vas, možemo da sednemo još jednom zajedno da pogledamo kroz to i da na kraju, krajeva izračunamo te finansijske efekte.
Da je važno da se mnogo toga nadoknadilo i više dalo kroz ove sistemske mere jednokratne pomoći koje se daju kada se rodi dete, a koje ranije nisu postojale. I bez sumnje za ovih otprilike 2.200 žena koje imaju najveća primanja, gde smo stavili na tri umesto na pet, to takođe moramo da promenimo.
Postoji tu racionalno objašnjenje zašto je tri, a ne pet od strane i PIO Fonda i vi to znate. Ja se sa tim ne slažem, mislim da one jesu na neki način diskriminisane, tako da ćemo i to promeniti. A, koliko brzo. Evo, ja sam spremna da mi garantujemo da ćemo mi kao Vlada spremiti finalni tekst zakona i možemo sa vama da prođemo i da ostane odmah narednoj Vladi, Narodnoj skupštini da stave na glasanje sa momentalnom primenom.
Dakle, u ovom trenutku ne postoji način da mi to u mandatu ove Vlade ili ove Skupštine promenimo, s tim što zaista i za sve građane koji nas danas gledaju kažem da mnogo, mnogo više dajemo i da prihvatam na sebe sve ono što smo prevideli, a što se pokazalo kao manjkavost nekih odredbi ovog zakona u praksi. Još jednom želim da apelujem, zaista, ne sada na sve moje ministre, nego na sve koji se bave politikom da imaju bolji dijalog sa organizacijama civilnog društva, da razumeju, da čuju, da ne beže od toga, da ne znamo sve najbolje, da smo nešto prevideli i da za neku buduću Vladu imamo bolju komunikaciju, kako bi na kraju, krajeva pre donošenja zakona videli gde su sve eventualne rupe koje možemo da popravimo u proceduri donošenja zakona. Tako da, mislim da smo uradili mnogo, da je danas mnogo bolje, da dajemo mnogo veću podršku. Da li postoje neke mane tog zakona? Da, apsolutno postoje i treba da sednemo i treba da ih ispravimo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Komentar do dva minuta, narodni poslanik Tatjana Macura.
Izvolite.