Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 28.02.2020.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

5. dan rada

28.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:30 do 17:30

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Molim sve narodne poslanike da ubace kartice u svoje jedinice.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici nastavljamo rad sednice Dvadesetšestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 63 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su prisutna 84 narodna poslanika, tako da imamo kvorum i mogućnost da nastavimo naš rad.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Milisav Petronijević i Vesna Ivković.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju svi članovi Vlade i to sa saradnicima.
Danas je sa nama ministar, gospodin Zoran Đorđević i gospodin Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Ovom prilikom ih i pozdravljam i želim dobrodošlicu.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA, CIVILNIH INVALIDA RATA I ČLANOVA NjIHOVIH PORODICA
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić.
Da li želite reč profesore?
Morate ubaciti karticu da bi se javili za reč.
Izvolite.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala lepo.

Ukupno sam podneo 12 amandmana u dogovoru sa borcima i ratnim vojnim invalidima koji već peti mesec protestuju pod šatorima u parku i koji su bili primljeni od predsednika Republike i petoro ministara, ne znam da li su svi bili muški ili je bilo i žena ministarki, ali na žalost niko, ni jedan od ovih amandman koji su oni tražili nije dobio saglasnost, odnosno nije prihvaćen od Vlade, odnosno resornog ministarstva.

Dakle, ovim članom 7. određuje status borca i razvrstavanje u kategoriji borca koji imaju pravo na borački dodatak. Treba istaći a prava utvrđena ovim zakonom zasnivaju se na principu nacionalnog priznanja. Shodno tome rešenje koje je predvidela Vlada Republike Srbije po meni je u suprotnosti sa ovim članom jer se rešenje koje je predložila zasniva isključivo na principu socijalne pomoći. Budući da je stavila klauzule koje uslovljavaju borca socijalnim statusom da bi mogao ostvariti pravo na borački dodatak.

Mislim da je apsolutno neophodno da svi borci steknu status zaslužnog građanina, odnosno ostvare pravo na borački dodatak kako bi im se odalo priznanje za njihovu spremnost i požrtvovanost za narod i otadžbinu, pogotovo imajući u vidu da su dezerteri pomilovani i da se borac i dezerter nikako ne smeju naći u istoj ravni i da je borca neophodno uzdići, ne samo u odnosu na dezertera, već i u odnosu na običnog građanina. To je moj predlog i molim ministra da uvaži ovaj amandman. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, profesore Ševarliću.
Po Poslovniku se javila Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Javnost bi trebalo da zna i upravu zato i intervenišem po Poslovniku, da vi iz vladajuće koalicije sve više problema imate sa obezbeđivanjem kvoruma za početak sednice za glasanje. I sada je trebalo prekinuti sednicu, a ne pola sata čekati ovde da se nekako čudno sakupi tih 184, koliko ste rekli da ima poslanika u sali. Jednostavnim brojanjem, ovako videlo se da vas je bilo 82, ne znam tu tehniku uspevate da uredite.

Nismo hteli tada da intervenišemo u tom smislu da se prebrojavamo, da se prozivamo itd, ali jednostavno želimo da javnost zna da vladajuća većina ima ozbiljnih problema sa kvorumom sada u finišu ovog skupštinskog saziva. U prilog tome pozivam se na član 128. i pozovite službe da pokupe sve ove kartice gde poslanika nema. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Smatram da nisam povredio Poslovnik. Ovu vašu primedbu, naravno ću uvažiti. Što se tiče kartica koje su poslanici ostavili, a izašli su napolje. Što se tiče samog kvoruma prvo trebali ste da intervenišete već sa povredom Poslovnika odmah posle toga. Sada ste intervenisali posle govora profesora Ševarlića. Što se tiče većine i kvoruma nemojte da brinete.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje?

(Vjerica Radeta: Znači, problem je samo što nisam u pravu vreme konstatovala da nemate kvorum, a niste ga imali. Ne morate da se izjašnjavate.)

Nemamo problema. Radimo punom parom kao da smo na početku mandata. Vidite i sami. Hvala vam.

(Vjerica Radeta: Pošto ćete teško obezbediti kvorum za glasanje nemojte se izjašnjavati.)

Hvala.

Milanka Jevtović Vukojičić se javila po amandmanu.

Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Naravno da sam potpuno saglasna sa mišljenjem Vlade da amandman ne treba prihvatiti.

Član 7. pomenutog zakona na detaljan način, a u zavisnosti od dužine vojnog angažovanja, razvrstava borce u tri kategorije, prvu, drugu i treću. Moram da napomenem da što se tiče donošenja ovog zakona i učešća u izradi Predloga ovog zakona bio je obuhvaćen veliki broj boračkih organizacija, preko 50. Učestvovalo je ukupno 1600 ljudi iz lokalnih samouprava, iz nadležnih ministarstava iz boračkih organizacija, jer ne smemo da zaboravimo da je rasprava o ovom zakonu sprovedena i u 13 gradova.

Ono što želim da naglasim, ovim zakonom se prvi put precizno definiše i prvi put zakon definiše termin borac. Ono što takođe moram da naglasim, da za razliku od Tadića, Đilasa, Jeremića koji su se stideli naših boraca, koji su se časno i pošteno borili za teritorijalni integritet i suverenitet do 1992. godine bivše SFRJ, tako i za teritorijalni integritet i suverenitet SRJ, odnosno Državne zajednice SCG. Oni su se stideli tih boraca koji su herojski branili našu otadžbinu na Košarama i Paštriku. Stideli su se njih, verovatno dodvoravajući se onima protiv kojih su se ovih borci borili.

Prvi put borcima sa Košara i Paštrika puno priznanje za njihovu veličanstvenu borbu, za njihovu herojsku odbranu naše otadžbine upravo je pokazao Aleksandar Vučić, upravo onim rečima govoreći da je 20 godina bilo dosta sramote i srama, televizijskog ćutanja i ćutanja ovim borcima. Takođe, Aleksandar Vučić naveo je da su ovi borci najbolji deo nas i najbolji deo Srbije.

Za vreme žutog tajkunskog preduzeća Đilasa, Tadića, Jeremića i ovih u različitim agregatnim stanjima, ja više i ne znam kakva su njihova imena, ni nebo nad Republikom Srbijom nije bilo slobodno. Ne da avioni nisu mogli da lete, avioni naravno u vreme žutog tajkunskog preduzeća nisu ni postajali, nego je i vrapcima bio onemogućen let iznad Republike Srbije, jer taj vazdušni prostor nije bio slobodan.

Prvi koji je izvršio relaksaciju vazdušnog prostora duž administrativne linije sa AP KiM bio je upravo Aleksandar Vučić 2015. godine, kada je bio na mestu premijera. Taj prostor je relaksiran i nebo nad zemljom Srbijom postalo je slobodno. Niko do Aleksandra Vučića, a 75 godina je prošlo, nije otišao i položio cveće na spomenik „Aerodrom slobode i savezništva SAD i trupa generala Draže Mihajlovića“. To je jedna od najpoznatijih vojnih operacija nazvana „Halijard“, gde su građani Pranjana i trupe vojske u otadžbini generala Draže Mihajlovića spasili 500 američkih pilota. To Amerika nije zaboravila, ali su zato sve vlasti do Aleksandra Vučića to zaboravile. To nije smelo da uđe u istorijske udžbenike, o tome nije smelo da se govori.

Srbija je antifašistička zemlja. Mi odajemo dužno priznanje svim borcima koji su se borili za slobodu naše otadžbine. Srbija je slobodarska zemlja i kroz ovaj zakon pokazujemo upravo poštovanje prema borcima, jer poštujući borce mi u stvari poštujemo i sami sebe. Naravno da ljubav prema otadžbini, ljubav prema svom narodu, ljubav prema napretku Srbije mora da pobedi, a to je politika Aleksandra Vučića. Sve ono drugo je zlo, dobro mora da pobedi to zlo i da to zlo oličeno u žutom tajkunskom preduzeću pljačkaša, lažova, prevaranata i manipulatora pošalje na brlog istorije. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Jevtović Vukojičić.
Amandman kojim se posle član 7. dodaje novi člana 7a, podneo je narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić.
Izvolite profesore.

Miladin Ševarlić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Deo mojih amandmana je podudaran sa amandmanima koje je podneo general Delić, čovek koji verovatno najbolje, ne verovatno, nego sigurno najbolje poznaje boračke probleme među ovim sazivom Narodne skupštine.

Zaista je zabrinjavajuće da resorno ministarstvo ni jedan amandman njegov, a ni moj nije prihvatilo. Evo vam prilike da prihvatite jedan od amandmana koji ne podrazumeva finansijske dažbine, budući da je stalni izgovor da nema para u budžetu. Ako ima para za druge stvari moralo bi se naći i za borce, barem srazmerno.

Prema tome, amandman 7a, koji borci predlažu, jeste da se dokazanim dezerterima zabranjuje obavljanje bilo koje javne funkcije. To su oni dezerteri koji su pravnosnažno osuđeni odlukama nadležnih sudova, vojnih ili civilnih, već ne znam kako je to sve regulisano.

Razlozi za donošenje ovog rešenja su primedbe konsultovanih poznavaoca ovog pitanja i potrebe da se predlog Vlade Republike Srbije dopuni članom koji će zabraniti dokazanim dezerterima da obavljaju javne funkcije.

Ovo je od izuzetnog značaja za očuvanje morala i podsticanje patriotizma, sprečiti da bude dozvoljeno nekome ko je u datom momentu više brinuo o sebi nego o državi i narodu da obavlja javnu funkciju. Taj neko apsolutno je nepodoban da obavlja javne funkcije, jer je dokazao da je spreman da svoje lične interese stavlja ispred društvenih i takvim osobama apsolutno treba zabraniti obavljanje javnih funkcija, jer ne postoji ni jedan razlog zašto bi dezerteru trebalo omogućiti da ponovo bude u poziciji da može da izda državne interese zarad ličnih interesa ili čak, hipotetički, da bude i vrhovni komandant Vojske Srbije. To su stavovi boraca i to je predlog koji su oni molili da iznesem u Skupštini. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, prof. Ševarliću.
Za reč se javio ministar, gospodin Zoran Đorđević.
Izvolite.

Zoran Đorđević

Moram da konstatujem da ja stičem utisak da vi niste ni čitali zakon, a i da uopšte nemate pojma šta traže borci, a ni oni sami ne znaju pošto smo pet puta imali sastanke sa njima i pet puta su davali potpuno druge stvari i potpuno druge zahteve.
Njihov osnovni zahtev jeste da se izdavanje za borce uveća za duplo više para koliko se daje do sada. Nije sporno da se da njima i duplo više i ova država želi da daje onoliko koliko može za borce, jer oni su neko ko je stao ispred ove države kada je to bilo najpotrebnije. Ali, nemojte samo molim vas da mi pričate o stvarima koje nemaju veze uopšte sa ovim zakonom.
Dezerteri su one osobe koje su osuđene pred vojnim sudom. Krivica postoji i rešenje postoji. Vi kada se zapošljavate na bilo kakvu javnu funkciju, vama je potrebno da donesete dokument u kome piše da niste osuđivani. Ukoliko ste osuđeni za bilo šta, pa i za dezerterstvo koje je krivično delo, vi imate trag i postoji trag da ne možete da se zaposlite na bilo koju javnu funkciju.
Prema tome, ne treba uopšte to pisati u ovaj zakon i uopšte oni ni u jednom od svojih zahteva nisu to tražili nego su tražili da imaju dan boraca, što smo rekli da je nesporno, ali je predmet drugog zakona. Da imaju posebno ministarstvo, što nije predmet ovog zakona, već je predmet Zakona o ministarstvima. Da imaju status boraca, što ovde prvi put u ovom zakonu postoji.
Sad, lični zahtevi nekih od njih, kada je u pitanju PTSP, tu smo izašli u potpunosti, da kažem da nije tačno da nismo ništa izašli njima u susret. Posle sastanka sa predsednikom gde su oni izneli te pete svoje stavove i pete zahteve, neke od tih koji su bili realni mi smo svakako ubacili ovde.
Ne možete da tvrdite, ovaj zakon je vrlo specifičan. U izradi ovog zakona su učestvovala sva udruženja, svi savezi i svi koji su želeli da učestvuju i po ovome je specifičan ovaj zakon. Specifičan je i po tome što svaka javna rasprava u Republici Srbiji kada su u pitanju zakoni, se održava u najmanje pet gradova. Ovaj je u 13, a udruženja su tražila da bude i u Rumu u 14. Mi smo bili i u Rumi u 14.
Prema tome, mi smo gledali da bukvalno sve što je traženo i ovi ljudi koji protestvuju ispred pripadaju ratnim veteranima, ne borcima, ne kategoriji boraca, nego ratnih vojnih invalida, ovih koji su ispred Skupštine, odnosno u parku. Za njih ovaj zakon je bio korak ispred. To mogu svi, pitajte njih ako budu želeli da budu iskreni, a opet sa druge strane kada su u pitanju borci, opet vam skrećem pažnju, postoji i vi ste sada citirali taj član gde se prvi put uvodi borac.
Šta je bila ideja zakona? Do sada nije bilo uopšte registrovanih po bilo kojoj kategoriji, bilo ko ko je učesnik bilo kog rata. Mi nemamo danas u državi tačan broj onih koji su u statusu borca, ratnih vojnih invalida, civilnih invalida, veterana i svih drugih kategorija, nemamo. Mi ne možemo da tvrdimo bilo šta da možemo da uradimo bilo kome i bilo šta da damo, neke nove privilegije, kada ne znamo koliko ih ima.
Mi želimo sa ovim prvi put da uspostavimo registar, da taj registar omogući da svaka lokalna samouprava, ne samo država, zna koliko koje kategorije ima u lokalnoj samoupravi i da onda imamo pritisak i udruženja, i saveza, i ministarstva, i države na lokalne samouprave da se u skladu sa tim brojem omoguće neke privilegije upravo tim kategorijama, jer će onda oni moći da budžetiraju i da znaju koliko njih ima. Ako ih ima 300, nema ih 301 ili 299, i neće moći da se zloupotrebljava, jer sad se prvi put uvodi i legitimacija. Tako da svako od njih, kad mu se da neko pravo na lokalnoj samoupravi ili u državi, to pravo će moći da ostvari i neće moći da se lažira.
Vi sami znate kakve probleme smo imali u prošlosti i sami znate za vreme dosovske vlasti šta je sve činjeno i ko je dobijao kakve potvrde. Ko je sve dobijao potvrde da ima besplatan vrtić, besplatan parking i ko je sve bio osoba sa invaliditetom. Zbog svega toga je to i ukinuto. Hvala.