Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 29.02.2020.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/59-20

6. dan rada

29.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 16:55

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine
 • Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crno
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih preds
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima
 • Zakon o dopuni Zakona o parničnom postupku
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijativ
 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko - konzularnih predstavništava
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o industriji i tehnologiji
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodice
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - faza I) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o igrama na sreću
 • Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR)
 • Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 • Zakon o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala vam, gospođo predsednice.

  Dame i gospodo narodni poslanici, polako se približavamo kraju važne rasprave i zaista se slažem sa svim ocenama danas iznetim koje idu u smeru da je reč o dobrom poslu koji smo obavili zajednički ne samo pripremajući ovaj predlog zakona, ne samo radeći na njemu ovih dana u Skupštini, već i spremnošću koju smo pokazali da napravimo određene kompromise i da zaista, da, to je tačno, pokažemo da smo partner sa svima u ovom društvu, ne samo sa Vladom Srbije, mi kao narodni poslanici, ne samo jedni sa drugima mi kao narodni poslanici, već sa našim narodom u najširem mogućem smislu.

  Vidite, to pokazuje ne samo pitanje ovog zakona, ovog koji smo raspravljali danas, već i drugih zakona o kojima smo govorili tokom ove nedelje, odnosno na ovoj sednici.

  Zaista, svako može da se seti ne jednog, već nekoliko slučajeva, odnosno ne jedne već nekoliko prilika kada se pokazalo da su upravo ljudi koji su suštinski zainteresovani za one teme koje tretiraju određeni zakoni javno izašli sa stavom – da, mi se slažemo sa predloženim rešenjima, da, mi se slažemo sa ovako formulisanim zakonima, da, mi smatramo da nam na taj način formulisana rešenja idu u korist i mi to podržavamo. I kada to kažu ljudi kojih se ta pitanja, pre svega, tiču na prvom mestu, ja mislim da je to onda nedvosmislena jasna potvrda da mi jesmo dobar posao obavili zajednički.

  Još jednom da podsetimo, mi smo došli do zajedničkog rešenja, došli smo do tačke obostranog razumevanja sa predstavnicima udruženja koja okupljaju roditelje koji sumnjaju da su njihova deca nestala po rođenju. Mislim da je to važan zaključak kog treba svi da budemo svesni i treba da se držimo tog zaključka kada ocenjujemo šta smo uradili.

  Naravno, to je najbolji mogući odgovor, ali zaista najbolji mogući odgovor, mnogo bolji od bilo čega što bismo mogli da sa svoje strane formulišemo mi onima koji su danas radili sve suprotno od zaštite dobrih interesa svih ljudi kojih se ovaj zakon neposredno tiče, koji su, jeste, satima je to trajalo, moram da sa tugom konstatujem da su u pravu svi koji su to primetili, koristili ovu temu da se na neprimeren način politički obračunavaju, pre svega, sa nama iz parlamentarne većine, da nam prebacuju, kako su to oni rekli, mi hoćemo da legalizujemo neki kriminal ili neki zločin, da mi hoćemo da pokažemo da hoćemo da gazimo sve živo na evropskom putu, da ne marimo za sudbine ljudi, da hoćemo da vređamo ljudski um, ljudsku inteligenciju i da ne štitimo interese onih koji su potencijalno oštećeni.

  Vidite, rezultati i rešenja koji su sadržani u ovom tekstu zakona, o kom ćemo se mi uskoro izjasniti, govore sve suprotno. Zameralo nam se da nisu u prilici ljudi kojih se ovo neposredno tiče da iniciraju istrage sa ciljem da se utvrdi istina, a upravo ovaj predlog zakona to omogućava.

  Dakle, mogu i moći će odmah nakon što mi ovo usvojimo roditelji koji imaju određene sumnje, određene zebnje, određenu brigu koja ih dugo muči, da iniciraju odgovarajuće postupke upravo zahvaljujući ovom zakonu. Mogu i drugi članovi porodice, sada kada smo to utvrdili amandmanski, mogu i pojedinci koji sumnjaju da su se sami našli u ulozi beba koje su bile otuđene po rođenju.

  Predstavnici udruženja roditelja tražili su da neposredno učestvuju u postupcima utvrđivanja činjeničnog stanja i to je svakako omogućeno formiranjem zajedničke komisije predstavnika Vlade i predstavnika upravo tih udruženja roditelja.

  Mislim da je ovde potpuno jasno reč o otvorenom, korektnom partnerskom odnosu koji su pokazali i predstavnici Vlade Srbije i predstavnici Narodne skupštine, odnosno narodni poslanici, odbor, pa i plenum, videćete za koji trenutak, spremnost da budu partneri sa svima koji su zainteresovani za materiju regulisanu ovim zakonom. I dobro je što smo čuli da će mnogi koji su imali određene rezerve prema ovom zakonu za njega i glasati, da su se u međuvremenu predomislili, odnosno korigovali svoj sud o tome šta smo mi ovde uradili zajednički. To je dobro. I dobro je što smo pozivali pre nekoliko trenutaka na širok konsenzus. Toj vrsti poziva i mi se sa svoje strane pridružujemo.

  Dakle, reč je o kvalitetnom rešenju, jer ako hoćemo da budemo do kraja pošteni, hajde pogledajte samo kako je izgledala situacija u ovoj oblasti, u ovoj materiji pre sedam dana, pre 15 dana, pre mesec dana, bilo kada, kad nismo imali ovakav zakon. Da li je išta bilo bolje bez ovog zakona, nego što će biti kada ga imamo? Pa, nije ništa.

  Bukvalno jedan jedini aspekt ne postoji da je bolji bez ovog zakona, nego sa njim, a naprotiv, sa druge strane, više važnih stvari upravo je omogućeno ovim zakonom. Da li je definisano koji sudovi treba da se bave odgovarajućim pitanjima? Jeste. Da li je utvrđena hitnost, dakle, da više niko ne može da kaže – imam izgovor zašto to neću obraditi u onom roku u kom se roditelji ili bilo ko da je inicirao postupak nada da će biti obrađeno? Nema, tu vrstu izgovora mi smo eliminisali. Mogu li oni koji su pozvani da svedoče ili oni koji su pozvani da veštače sebi da lako dozvole komfor odbijanja da u utvrđivanju činjeničnog stanja učestvuju? Sada sa ovim zakonom više neće moći.

  Primetili ste i govorili ste, i to je tačno, drakonske kazne su predviđene ovim predlogom zakona. Zar to nije samo bolje? Zar to nije samo više u smeru zaštite interesa tih ljudi koji se pitaju šta se zaista dogodilo sa njihovom decom? Naravno da jeste.

  Pitanje nadoknade kojim se strahovito manipulisalo, ali strahovito manipulisalo i na tom pitanju mnogi su pokušavali da grozno, teško uvrede parlamentarnu većinu koja je od samog starta rekla da podržava ovaj zakon.

  Ljudi, šta može da učini sud sutra? Može da sprovede postupak do kraja i kaže – da, utvrdili smo činjenično stanje je sledeće, niste u pravu, nije vaša beba nestala ili kaže – utvrđeno je stanje, u pravu ste, vaša beba jeste nestala. Može da se dogodi i ono treće. Realno je, moguće je da se dogodi da sud kaže – ne možemo da utvrdimo činjenično stanje, prosto nemamo načina da to utvrdimo, nešto se dogodilo, ako hoćete sedamdeset i neke godine, nemamo živih raspoloživih svedoka, nemamo dokumentaciju u koju možemo da izvršimo uvid, ne znamo ni odakle da počnemo, dakle, nismo u mogućnosti da vam damo precizan odgovor na pitanje šta se dogodilo zaista.

  U tom slučaju ovim zakonom se predviđa mogućnost da onaj ko je inicirao postupak dobije odgovarajuću odštetu. Za šta? Za činjenicu da sud ne može da utvrdi stanje do kraja.

  O tome mi pričamo kada pričamo tih 10 ili koliko već, ne mora da bude 10.000 evra. Da li je to nešto loše? Nije. Da li to ugrožava, da li koriguje na loš način, na negativniji način poziciju onoga koji ima interes da se stanje utvrdi do kraja? Ne. Između ostalog, mi smo i predvideli da to ne znači da je postupak zauvek završen ako dođe do takve vrste ocene od strane suda. Ako se sud izjasni da ne može da utvrdi stanje u ovom trenutku, to takođe predviđa jedan od dogovorenih, usvojenih amandmana, to ne znači da, ako se sutra stvari promene, pa se pojave novi dokazi, pa se pojave svedoci, pa se promeni bilo šta što je relevantno za ovo pitanje, ne može čitav postupak da se ponovo sprovede.

  To su dobre stvari i to zaista može samo da podrži svako ko želi da se ovo pitanje tretira na pravi način i da se ovim ljudima pruži odgovarajuća zaštita, odnosno zadovoljenje njihove želje da se istina sazna.

  U tom smislu sam se složio malopre sa svim što ste vi rekli gospođo Macura, ali imam jednu napomenu za vas. Pošto ste se zahvalili nekima, koji nisu u ovim klupama ovde, zato što su, kako ste vi rekli, pomogli da se u jasnosti više čuje po ovom pitanju, odnosno da podignu vidljivost tako ste to formulisali, moram da vam kažem da je to njihovo podizanje vidljivosti, ako ste to primetili, a verujem da jeste, bilo vođeno isključivo na način da bude po leđima nas ovde, jer su ti ljudi izgovarali odvratne uvrede da mi prodajemo decu za po 10.000 evra, jel se sećate toga?

  Dakle, u tom segmentu ne mogu da se složim. Ja ne verujem da mi bilo kakvu zahvalnost dugujemo tim ljudima zato što su na taj način govorili. Da su se oni držali onoga na šta ste pozvali da se ne politizuje, da su se držali onoga na šta ste pozvali da se ne zloupotrebljava, da su se držali onoga na šta ste pozvali da se ne banalizuje, sve bi bilo u redu, ali oni su uradili sve suprotno. Ljudi koji su bili u prilici da se bave ovim pitanjem, ljudi koji su bili u prilici da donesu ovaj zakon, ovakav, nešto drugačiji, pa bilo kakav, ali nikada ništa nisu uradili što bi vodilo u smeru da se bilo šta unapredi.

  Ovo što mi radimo danas nikada im na pamet padalo nije. Da, podsetili su drugi, u vreme kada su ti bili na vlasti, kakve su odgovore davali na pitanja – može li da se utvrdi šta je sa decom ili ne može. Jedini odgovor koji su imali je apsolutna zastarelost, apsolutna zastarelost, ne možemo i nećemo da uradimo ništa, apsolutna zastarelost. Dakle, to je bio jedini njihov odgovor i nivo njihovog interesovanja, a to što su, kako kažete, podizali vidljivost ovih dana, samooptužujući nas ih parlamentarne većine da mi decom trgujemo, kriminal štitimo, pa jasno vam je koliko su iskreni kad znate šta su i kako radili, a radili su ovako kako sam vam rekao, ali to ne sme da bude najvažnije danas.

  Najvažnije mora da bude da smo napravili dobar, važan korak koji treba da pozdrave svi u ovom društvu i, još jednom, da se sa tim slažu važni predstavnici udruženja roditelja, odnosno onih građana koji se to neposredno tiče. To nije jedini zakon o kome raspravljamo na ovoj sednici, a da se to za njega može reći.

  Između ostalog, bilo je ovde i ocena, kada smo govorili o Zakonu o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, da se na taj zakon, takođe, kao i na ovaj, čekalo dugo. Jeste, i to ne dugo kao par meseci ili od stavljanja zakona u skupštinsku proceduru, pa do stavljanja na dnevni red. Godinama se čekalo, kako ovaj koji se tiče sudbine dece, tako i na Zakon o utvrđivanju porekla imovine.

  Ti isti o kojima sam govorio malopre, pa i sami to dobro znate koliko su ga samo najavljivali, pričali o njemu, pretili time, ako tako hoćete, drugima, pa se nikada ništa dogodilo nije, nikada se ništa dogodilo nije. Sada vidite kako se stvari u Srbiji menjaju. Sada se i o tome zakonu raspravlja, sada se i on nalazi u proceduri, baš kao što se raspravlja o ovom koji se tiče pitanja dece za koju se sumnja da su nestala. Dakle, to je velika, važna, suštinska razlika u odnosu na Srbiju kako je izgledala nekada, a kada je nedostajalo hrabrosti, kada je nedostajalo političke petlje, ako hoćete, da se brojnim pitanjima ljudi, koji su za to pozvani, bave, kada se o nekim stvarima samo pričalo, a ništa se radilo nije.

  Što je problem da se zna? Ovo se danas stavlja na dnevni red. O ovome se danas izjašnjava i ovo stupa na snagu u Srbiji koja sledi politiku Aleksandra Vučića i SNS. Neka to bude razlika u hrabrosti, odgovornosti, kako god hoćete, ali ta razlika je jasna i postoji.

  Kada smo pričali o onom trećem važnom zakonu, trećem i četvrtom, ako hoćete, upravo na ovoj sednici, mi smo imali, dakle, jasan zajednički, partnerski odnos upravo sa ljudima kojih se ta pitanja tiču, sa ljudima koji su opet, ponovo, pravilo je to već, godinama čekali da se takvi zakoni donesu, a to se dešava upravo danas, pa kako sa predstavnicima boraca koji su dugo čekali da dobiju ovakav kompaktan, sveobuhvatan predlog zakona koji se bavi pitanjem njihovih prava, i to su mnogi koji pripadaju opoziciji u ovoj sali rekli i priznali, jer je to tačno, tako i predstavnici Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Rekla je da ono što smo uradili, kao rešenje u zakonu koji se tiče igara na sreću, je zaista u njihovom interesu i to javno pozdravili. To su učinili iz ove zgrade pre nekoliko dana.

  Što se tiče zakona koji se tiče pitanja prava boraca, pa i to su pozdravili, ta rešenja su pozdravili redom predstavnici relevantnih udruženja koja okupljaju borce, veterane i vojne invalide. Pročitaću vam samo par imena udruženja da biste znali o kome je reč. Pozdravili su taj zakon i rekli da su u okviru tog zakona usvojena njihova rešenja, njihove sugestije i molbe iz Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova, takođe, iz Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, iz Udruženja teških ratnih vojnih invalida i porodica palih boraca svih ratova Srbije. To su ljudi otvoreno rekli i lepo naveli šta su sve tražili godinama i sada je došlo do pravog odgovora, onog odgovora kakav su čekali, kakvom su se nadali od strane države, Vlade, parlamenta, da to što su oni želeli zaista postane sastavni deo zakona.

  Što je problem, kakav je greh reći – da, to se dogodilo danas, ne u vreme onih koji su danas lažno zabrinuti, a bili su u prilici nešto da urade, pa nikada nisu uradili ništa? To se dešava danas i to treba reći otvoreno, treba reći pošteno i nije problem da se to zna. Uostalom, to otvoreno i pošteno kažu ovi ljudi o kojima govorimo sve vreme, ovi ljudi kojih se to pitanje neposredno tiče.

  Da vam ne čitam i da vam ne prepričavam sada sve, ali ovo poslednje udruženje koje sam pomenuo. Kada su održali konferenciju za štampu u skupštinskom holu, bukvalno su uz pozitivne ocene predloženih zakona rekli sledeće – ovi predlozi zakoni pokazuju poštovanje i brigu za borce i vojne invalide, kao i za članove njihovih porodica. Poštovanje i brigu i kažu – na to smo čekali jako dugo.

  Zahvalili su se ministarstvu na predlogu, ali posebno Aleksandru Vučiću, to su njihove reči, jer bez njegove podrške ovakvih rešenja ne bi bilo.

  Ovakve ocene vi čujete od ljudi kojih se ovi zakoni, svi ovi zakoni o kojima mi danas govorimo, ovih dana govorimo, ovih meseci ili ovih godina u Srbiji govorimo, kako ti ljudi govore o tome zašto i kako smo došli do te vrste rešenja koja zaista jesu ono što narod u ovoj zemlji žele. Ako to narod u ovoj zemlji kaže, ja sam siguran da tu apsolutno niko ozbiljan ništa ozbiljno, prosto, nema šta da doda.

  Zajednička i globalna, nek bude i konačna ocena svega onoga što smo radili, upravo dolazi od strane naroda. Dakle, ni od nekog evropskog ili bilo kog drugog suda, niti od ove ili one organizacije, saveta, jednog ili petog. Dakle, u ovoj zemlji šta i kako je urađeno ocenjuje narod, šta i kako ćemo dalje tu odluku takođe donosi narod. Svi ovi ljudi koji su dali podršku onom poslu koji smo obavili ovih dana zajednički kao Narodna skupština, svi ovi ljudi koji podržavaju politiku, uspešnu politiku, politiku pobeda koja se vodi u Srbiji danas, ti isti ljudi krajem aprila, očekujemo, daće i svoj sud o tome šta ćemo da činimo dalje. Ja sam siguran da to može da bude samo podrška daljem naporu, daljem dobrom poslu da od ove zemlje napravimo onakvo okruženje u kom će njegova deca želeti da žive, koje je ponosno na svoje uspehe i koje za razliku od nekih godina iza nas konačno pobeđuje, jer je svesno da to može, ima kako to da uradi i zna da to odavno zaslužuje. Hvala vam lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona o načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem subotu, 29. februar 2020. godine, sa početkom u 16.00 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
  Za nekoliko minuta počinjemo glasanje.
  (Posle pauze.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum, te vas molim da sednete i da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 132 narodna poslanika i da prelazimo na odlučivanje.
  Imamo uslove za glasanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman poslaničke grupe Stranka moderne Srbije na član 1.
  Zaključujem glasanje: za – jedan.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 1. sa ispravkom.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 4.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman poslaničke grupe Stranka moderne Srbije na član 5.
  Zaključujem glasanje: za – jedan.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 6.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 7.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 8.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 9. sa ispravkom.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 10.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 11.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 12.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 13.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 14.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 15.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Filipa Stojanovića na član 16.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 18.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 19.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 20.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Stranke moderne Srbija na član 20.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radeta na član 21.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman poslaničke grupe Stranka Moderne Srbije na član 21.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 23.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravko Bojić na član 24.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 25.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 26.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 27.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 28.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 29.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 29.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, uzdržan – jedan, nisu glasala tri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 131, uzdržanih – jedan, nije glasalo pet narodnih poslanika.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala četiri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dopuni Zakona o parničnom postupku.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radeta na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 3.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan, nisu glasala četiri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo sedam narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića na član 5.
  Zaključujem glasanje: za – jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman dr Aleksandra Martinovića na član 5.
  Zaključujem glasanje: za – 13 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman Miodraga Linte na član 5.
  Zaključujem glasanje: za – četiri narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Božidara Delića na član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 6.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića na član 7.
  Zaključujem glasanje: za – sedam narodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 7 dodaje novi član 7a, koji je podneo prof. dr Miladin Ševarlić.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 22.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miodraga Linte na član 22.
  Zaključujem glasanje: za – tri narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 24, koji je podneo Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 24.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 24.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 24. dodaje novi član 24a, koji je podneo prof. dr Miladin Ševarlić.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 31. dodaje novi član 31a, koji je podneo prof. dr Miladin Ševarlić.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Filipa Stojanovića na član 32.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića na član 33.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića na član 58.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 64.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića član 86.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Zoran Despotovića na član 86.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 86.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 86.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman prof. dr Miladina Ševarlića na član 87.
  Zaključujem glasanje: za – dva narodna poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 90.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 93.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 99.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 104. koji je podnela Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 104.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 105.
  Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 106.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 106.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 112.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 113. koji su zajedno podneli Božidar Delić i Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman kojim se posle člana 116. dodaju naslov i novi član 116a koji je podneo Miladin Ševarlić.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Vesne Nikolić Vukajlović na član 118.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 125.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miodraga Linte na član 127.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Miladina Ševarlića na član 137.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 137. Božidara Delića i Milorada Mirčića.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ljiljane Mihajlović na član 142.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 147. Miladina Ševarlića.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman 151. Miodraga Linte.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 130, protiv – dva, uzdržana – dva, nije glasalo pet poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o igrama na sreću, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nisu glasala tri narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zaštitnika građana na naziv člana 5. i član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Olene Papuge i Nade Lazić na naziv člana 5. i član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Poslaničke grupe Stranka moderne Srbije na naziv člana 5. i član 5.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 9.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 9.
  Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 16.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 16.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zaštitnika građana kojim se posle člana 16. predlaže dodavanje člana 16a i 16b.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Poslaničke grupe Stranka moderne Srbije kojim se posle člana 16. predlaže dodavanje člana 16a i 16b.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 19.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 24.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 24.
  Zaključujem glasanje: za – dva poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 27.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Filipa Stojanovića na član 27.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 30.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zaštitnika građana na član 32.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Poslaničke grupe Stranka moderne Srbije na član 32.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. Olene Papuge i Nade Lazić.
  Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 36.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 36.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 36.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 43.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član 47.
  Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 47.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 51.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 59.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 64.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 67.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 72.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 80.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Petra Jojića na član 87.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Milije Miletića na član 87.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 95.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 97.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Nikole Savića na član 103.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Milije Miletića na član 103.
  Zaključujem glasanje: za je glasao jedan poslanik.
  Stavljan na glasanje amandman Vjerice Radete na član 121.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 128.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 131.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Milije Miletića na član 131.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo tri poslanika.
  Stavljan na glasanje amandman Milije Miletića na član 133.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo dva poslanika.
  Stavljan na glasanje amandman Milije Miletića na član 136.
  Zaključujem glasanje: za je glasao jedan poslanik.
  Stavljan na glasanje amandman Nikole Savića na član 136.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 138.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 138.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljan na glasanje amandman Vjerice Radete na član 140.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Pošto smo završili glasanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o igrama na sreću, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, protiv – jedan, uzdržanih – jedan, nije glasalo četiri poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o igrama na sreću.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – jedan, nije glasalo četiri poslanika.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na Naslov Predloga zakona.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandmane Gorice Gajić i Vjerice Radete na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandmane Gorice Gajić i Aleksandra Šešelja na član 2.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandmane Gorice Gajić i Nemanje Šarovića na član 3.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 3.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandmane Gorice Gajić i Vesne Nikolić Vukajlović na član 4.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 4.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ljiljane Mihajlović na član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Momčila Mandića na član 6.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 6.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miroslava Stanković Đuričić na član 7.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 7.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Marine Ristić na član 8.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 8.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Filipa Stojanovića na član 9.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 9.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 10.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 10.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Božidara Delića na član 11.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 11.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 12.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandre Belačić na član 13.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 13.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 14.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 14.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Dubravka Bojića na član 15.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nemanje Šarovića na član 15.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ružice Nikolić na član 16.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Petra Jojića na član 17.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Ljiljane Mihajlović na član 18.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 18, a ispravkom.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 19.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Zorana Despotovića na član 20.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Marine Ristić na član 21.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 22.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Tomislava Ljubenovića na član 23.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 23.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 23.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 24.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Miljana Damjanovića na član 25.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 25.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 26.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlog zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – dva, nisu glasala dva poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece, za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji.
  Prelazimo na tačke od 7. do 35. dnevnog reda, sporazumi.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju protokola uz konvenciju ugovora za međunarodni prevoz robe drumom, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji – faza 1. između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 132, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije međunarodnom ostvarivanju izdržavanja dece i drugih članova porodica, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Severne Makedonije, o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o uzajamnom priznanju vozačkih dozvola, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola određivanju tromeđne granične tačke između Republike Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 132, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Okvirnog vojnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u industriji i tehnologiji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti zaštite životne sredine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Iako imamo većinu, hajte da ponovimo glasanje. Traže poslanici da glasaju i oni. Hajde da ponovimo glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika, pa konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o obavljanju plaćene delatnosti određenih članova porodice članova diplomatsko-konzularnih predstavništava u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 132, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice zaposlenih u njihovim diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zapošljavanju izdržavanih lica članova diplomatskih i konzularnih predstavništava, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala, sa aneksima I i II, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih Strana Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope o dogovorima sa zemljom domaćinom o Sekretarijatu Inicijative za prevenciju i spremnost u slučaju katastrofa za region Jugoistočne Evrope, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 132, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o bezbednosnoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 131,protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Nikaragve o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – jednoglasno, 135, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti voda, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti veterinarstva, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Brazil o bavljenju plaćenim poslovima izdržavanih lica diplomatskog, konzularnog, vojnog, administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji u oblasti održivog upravljanja prekograničnim vodama i slivovima od zajedničkog interesa, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, narodna poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji na izgradnji, upravljanju, održavanju, rekonstrukciji i sanaciji gasovoda za transport prirodnog gasa koji prelazi preko državne granice, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope sa Protokolom o izmenama i dopunama Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative jugoistočne Evrope, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o saradnji u oblasti biljnog karantina i zaštite bilja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grenade o ekonomskoj saradnji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Crne Gore o uzajamnom priznavanju kvalifikovanih usluga od poverenja koje se pružaju u Republici Srbiji i usluga sertifikovanja za elektronske transakcije koje se pružaju u Crnoj gori, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 133, protiv – niko, uzdržan – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Komonvelta Dominike, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 134.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa br. 3 Sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Sada kratko samo, imamo dve povrede Poslovnika.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 28. februara 2020. godine u 11 časova i 50 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – tri.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 29. februara 2020. godine, u 13 časova i 4 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Dvadeset šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
  Time završavamo vanredno zasedanje.
  Vidimo se u ponedeljak.