Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.11.2020.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/168-20

3. dan rada

26.11.2020

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • ŠTA SU POSLANICI PITALI?

 • Utvrđivanje odgovornosti za posledice pandemije Covid-19 po građane Novog Pazara, Tutina i Sjenice
 • Borba protiv organizovanog kriminala; Kontrola budžeta opštine Sjenica
 • Izmene zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina
 • Inicijativa za izmene zakona o pravima i slobodama nacionalnih manjina
 • Apel na izgradnju gasovoda kroz Tutin i Novi Pazar
 • Apel na izgradnju gasovoda kroz Tutin i Novi Pazar
 • Smanjenje pojavljivanja lekara u medijima; Pretnje predsedniku države Aleksandru Vučiću
 • Problem penzionog i invalidskog osiguranja za poljoprivredne proizvođače
 • Otpis kamata poljoprivrednim proizvođačima
 • Plan Ministarstva pravde i Vlade RS u vezi optužnice protiv bivših pripadnika OVK; Analiza usklađenosti redovnih školskih programa sa sadržajem onlajn sistema obrazovanja; Novi program podsticaja regionalnog razvoja i razvoja nedovoljno razvijenih opština
 • Interesi i ciljevi između Evropske unije i nove američke administracije po pitanju Kosova i Metohije
 • Značaj "Mini Šengena"
 • Istraživanje ofšor kompanija
 • Provera podataka u Centralnom registru stanovništva; Proglašenje počasnog građanina u opštini Bujanovac; Odziv u obuci za nove gradonačelnike Nacionalne akademije
 • Uklanjanje nesanitarne deponije Stanjevine u opštini Prijepolje
 • Problem vatrogasnih automobila u naselju Brodarevo; Da li je predviđeno da opšta bolnica Prijepolje bude subregionalni centar; Nove mere Kriznog štaba kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje
 • Apel na smanjenje informacija o korona virusu
 • ZAKONI

 • Odluka o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora - podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije COVID - 19
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu ("Projekat hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19") između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam - Energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti
 • Zakon o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KFW, Frankfurt na majni ("KFW") i Republike Srbije ("Zajmoprimac") koju predstavlja Ministar finansija za projekat "Energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II"
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni (KfW) i Republike Srbije (Zajmoprimac) koju predstavlja ministar finansija za projekat "Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V"
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o utvrđivanje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • Odluka o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • Odluka o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Ivica Dačić

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Pošto sam već odredio dan glasanje, odnosno 19,05 časova molim vas da zauzmete svoja mesta da nastavimo sa radom.
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
  Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 163 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
  Prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje: ukupno 174, za – 166, nije glasalo – osam.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje: ukupno 177, za – 174, nije glasalo – troje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje: ukupno 179, za – 179..
  Konstatujem da je jednoglasno Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje: ukupno 179, za – 178, nije glasao – jedan.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Carinskog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje: ukupno 179, za – 179.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi.
  Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma i zakona kojim se uređuje javno zaduživanje tačke od 6. do 12. dnevnog reda.
  Podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. i 6. Ustava Republike Srbije Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
  Imajući to u vidu prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu Projekat „Hitan odgovor Republike Srbije na KOVID 19“ između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje: ukupno 179, za – 177, nije glasalo – dvoje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanik usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2053 (2020) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za finansiranje javnog sektora – podrška naporima Republike Srbije na ublažavanju pandemije kovid 19, u celini
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje: ukupno 179, za – 179.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2025 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam-energetska efikasnost u zgradama centralne vlasti, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje: ukupno 179, za – 179.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2026 (2019) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije za programski zajam-vodosnabdevanje i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje: ukupno 179, za – 179.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW Frankfurt na Majni i Republike Srbije (zajmoprimac) koju predstavlja ministar finansija za Projekat rehabilitacije sistema daljinskog grejanja u Srbiji, faza V, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje: ukupno 179, za – 176, nije glasalo - troje.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije (zajmoprimac) koju predstavlja ministar finansija za Projekat energetska efikasnost u objektima javne namene, faza II, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
  Zaključujem glasanje: ukupno 179, za – 179.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, za – 179.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
  Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije člana Fiskalnog saveta, celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, za – 178, nije glasao jedan narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPS.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, za – 178, nije glasao jedan narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela SPS, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 179, za – 179.
  Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa JS, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 180, za – 177, nije glasalo troje narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 17. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SPAS, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 180, za – 178, nije glasalo dvoje narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o utvrđivanju sastava parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 180, za – 179, nije glasao jedan narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 180, za – 178, nisu glasala dva narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
  Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda.
  Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u celini.
  Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
  Zaustavljam glasanje: ukupno – 180, za – 178, protiv – jedan, nije glasao jedan narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke o izboru Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.
  Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam Brankici Janković na izboru za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i da joj poželim puno uspeha u radu.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, pošto nema povreda Poslovnika, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
  Zahvaljujem se.