Prvo vanredno zasedanje , 28.01.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/3-21

3. dan rada

28.01.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

OBRAĆANJA

Maja Popović

| Ministarka pravde
Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, ja moram da odgovorim na ova pitanja tako da kažem da pravosuđe ne pravi kriterijume, prave ih zakoni, predviđeni su tim zakonima.
Upravo prvog januara 2014. godine donet je Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva koji je počeo tog dana da se i primenjuje i kriterijume za određenje i pravljenje mreže sudova i javnih tužilaštva su sledeći: Pokrivenost teritorije na kojoj se prostire nadležnost suda, nivo organizovanja lokalne samouprave u kojoj se nalazi sedište suda, broj stanovnika i geografski položaj, troškovi dolaska i odlaska sa rada nosioca funkcije, prateće sudsko i tužilačko osoblje, broj predmeta, zavođenje pismena u sudskoj jedinici i razvođenje glavnog upisnika.
To su egzaktni podaci koji se utvrđuju brojevima. To su promenljive kategorije koje se s vremenom menjaju i svakako VSS za sudove kao i DVT za tužilaštva, to iz meseca u mesec prati. Postoji radna grupa u okviru tih organa i svakako ćemo imati u vidu ovaj vaš predlog.
Smatram svaki vaš predlog konstruktivnim i zajedno ćemo se zabaviti tim ciframa u narednom periodu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima poslanik Bačevac.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Muamer Bačevac

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala vam.

Upravo ste vi dali najbolje argumente. Sve ovo što ste pobrojali, što su kriterijumi, opština Tutin zadovoljava, verujte mi.

Meni je drago što imamo kvalitetnog sagovornika, mislim konkretno na vas. Znam da želite da rešavate probleme u pravosuđu koji su nagomilani. Nastaviću i dalje.

Reći ću nešto i o tužilaštvima. Osnovno tužilaštvo u Novom Pazaru trenutno od predviđenih osam zamenika ima pet, obzirom da je šesti, koji je donedavno radio, otišao u penziju, a jedan je preuzeo mesto predsednika tog Osnovnog suda. Moram da vam kažem da danas postoje ozbiljni problemi zbog toga što ovo naše tužilaštvo pokriva i Tužilaštvo u Tutinu i Tužilaštvo u Sjenici. Imamo velike probleme jer imamo veliki broj predmeta. Mogu da vam kažem da godišnje imamo oko 5.000 predmeta u Novom Pazaru. To je jednako sa brojem predmeta koje ima npr. Kraljevo. Ono ima 11 zamenika tužilaca.

Drugo, jako je dobra stvar što je u Sjenici otvoren Osnovni sud. Moram da vam kažem da u Tutinu postoji duplo veći broj predmeta, što je osnova za formiranje novog suda. Svakako moram da vas podsetim da je 2016. godine Državno veće tužilaštava formiralo je jednu radno telo čiji je zadatak bio da utvrdi realne potrebe javnih tužilaca u Republici Srbiji i da je članica tog tela bila i tadašnja ministarka. Prema tadašnjoj analizi, imajući u vidu sve kriterijume, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru, ponavljam Osnovno javno tužilaštvo u Novom pazaru, koje ima najviše posla, bi trebalo, da umesto dosadašnjih osam, a ono ima pet, ima 14 zamenika, što bi bila mesečna norma izjednačena sa nekakvim standardima koji postoje kod vas.

U Višem javnom tužilaštvu mogu da kažem da je situacija nešto bolja, značajno bolja iako nisu popunjeni svi kapaciteti. Trebalo bi da ima pet zamenika, a ima ih tri, ali oni dobrom organizacijom i jednom angažovanošću zadovoljavaju potrebe.

Tu opet moram da vas pozovem, zamolim, sugerišem da porazmislite o opravdanosti vraćanja javnih tužilaštava u opštine Tutin i Sjenica. Vi znate koliko ja imam želju da ojačamo institucije države. Ja mislim da je to najbolji vid i najbolja brana odbrane naše države u svim njenim delovima. To vraća poverenje građana u ovu državu. Građani imaju utisak i stiču utisak da država brine o njima. Ona zaista brine. Moramo na svaki način da iskoristimo ovo i da pokušamo da ojačamo ove institucije, pogotovo ukoliko su one rubne, raštrkane, kada bi imenovanje dva tužilaca moglo da reši veliki problem, a nema ministarstvo neke ekonomske gubitke, već može da ostvari čak i prihod na tom polju.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala vam.
Da li ministarka želi nešto da kaže?
Izvolite.
Pošto imate pravo na još jedan krug, pa zato.

Maja Popović

| Ministarka pravde
Zahvaljujem vam se i na tom tom predlogu, ali vi ste napravili paralelu sa Kraljevom. Međutim, u Kraljevu ima posebno koruptivno odeljenje, zato ima veći broj tužilaca. Čak smatram da u Kraljevu mali broj tužilaca imajući u vidu specifičnost teritorije, specifičnost tih postupaka koji se u Kraljevu sprovode.
Svakako, nama je premijerka dala, što bi rekli, zeleno svetlo da razmislimo o mreži i tužilaštva i sudova, a sve u cilju što bržeg i kvalitetnijeg rešavanja sporova. Tako da, svakako se razmišlja o novoj mreži i tužilaštva, odnosno pojačavanju kvaliteta i kapaciteta tužilaštva, posebno koruptivnih odeljenja, kao i mreže i povećanje broj sudova. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Poslanik Bačevac.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Muamer Bačevac

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Na kraju želim da kažem da je jedan od velikih problema u našem društvu nasilje u porodici, pre svega nasilje nad ženama i zakoni koje smo kreirali i doneli. Na prvom mestu mislim na Zakon o sprečavanju nasilja u porodici daje rezultate. Posebno mesto ima taj multisektorski pristup i saradnja svih nadležnih organa.
Prema podacima koje sam uspeo na sastanku sa ministarkom pravde 26. januara da dobijem očigledno da postoji ogromno angažovanje Ministarstva pravde, tužilaštva i sudova u primeni ovog zakona. Svakako da je naš zajednički cilj i cilj Narodne skupštine Srbije, Odbora za ljudska i manjinska prava, nulta tolerancija i nasilje.
Ja bih voleo kada bi vi imali priliku da nam prikažete statistiku i koliko je zaista mnogo uradilo vaše ministarstvo i pravosudni organi na sprečavanju nasilja i preventivnom delovanju na tom polju u našoj zemlji, obzirom da, čini mi se, javnost malo zna o tome, ali videli smo na ovom skorašnjem primeru ugrožavanja, slučaj Aleksić, da je država brzo reagovala. Započet je sudski proces i mislim da vaše ministarstvo dobro radi na tom polju.
Za nas je jako važno da osnažimo i zaštitimo žrtve nasilja. Apsolutni prioritet je da se žrtvama pruži sigurnost i podrška. Naravno, sa druge strane potrebno je da se računa i o prezumciji nevinosti i da se ne vrši pritisak na pravosudne organe u procesu dolaska do pravde i istine, što je naš vrhunski cilj.
Ako bi mogli da nam date komentare ili neke podatke bilo bi mi jako drago, obzirom da sam od strane vašeg ministarstva kao predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava zaista naišao na dobar odgovor i na otvorenost za kvalitetnu saradnju, da rešavamo ovaj krucijalni problem koji je aktuelan u državi.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Narodni poslanik Dragan Marković Palma.
...
Jedinstvena Srbija

Dragan D. Marković

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Poštovani članovi Vlade, dame i gospodo, ministri, narodni poslanici, moje prvo pitanje je vezano za vakcinu. Siguran sam da ste i vi čuli da su priče da mladi ljudi ne treba da prime vakcinu, oni koji žele da prave porodicu iz razloga što ne znam neka od vakcina nije dobra pa da informišemo građane da li je to istina. Siguran sam da nije. Mnogo je drugačije kad neko stručniji od mene to kaže.

Drugo pitanje je za ministra poljoprivrede. Imajući u vidu da cena žive stoke, to sam pre neki dan govorio, ali nisam dobio konkretan odgovor, za prasad je opala skoro 60%, za tovljenike 70%, da li vi možete da date preporuku poljoprivrednim proizvođačima šta da proizvode oni ove 2021. godine? Da li može da dobije poljoprivredni proizvođač subvenciju na ono što mu pripada, što je dobijao kao pomoć za proizvodnju po hektaru i na osnovu žive stoke koju čuvaju i čime se bave poljoprivredni proizvođači?

Imajući u vidu da su penzije poljoprivrednim proizvođačima male, pa da se ljudi i dalje bave poljoprivredom, naravno nije ova vlast kriva zato što su male penzije, bila je startna osnova mnogo mala poslednjih šest, sedam godina, imam pitanje za ministra vojnog – šta je motiv i šta je prethodilo da postoji predlog da se ponovo uvede obavezujući vojni rok imajući u vidu da smo mi država koja ima profesionalnu vojsku? Neću reći šta ja mislim o tome, ali želim da mi ministar odgovori – da li će to biti realizovano onako kako smo čuli u medijima ili su to samo prazne priče?
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Ministar Lončar ima reč.