Osma sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/123-21

2. dan rada

20.04.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:40

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I RACIONALNOJ UPOTREBI ENERGIJE
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanik dr Boban Birmančević i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Pisanim putem amandmane je povukao narodni poslanik dr Boban Birmančević na članove 57, 72, 134. i 146. Predloga zakona.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević, predlagač.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, poštovana potpredsednice, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije je zakon, rekao bih, pre svega, posvećen upravo građanima i prava je prilika da građani iskoriste sve što im ovaj zakon zaista i u osnovi može pružiti.

Za početak, matematika je vrlo jednostavna. Od 100% resursa koje je potrebno utrošiti da bi bila urađena izolacija, najjednostavnije rečeno, jedne stambene zgrade, 50% je potrebno da obezbede korisnici, a 25% je od strane budžeta Republike Srbije, 25% od budžeta grada i opštine. Znači, 50%, pola-pola kako bi rekao naš narod. Siguran sam da će i za ovih 50% koje građani treba da obezbede se naći način da im se pomogne kod banaka i kod drugih izvora za finansiranje.

Prosto, u vrlo kratkom vremenskom roku povratni efekat je višestruk i, između ostalog, na duži rok i smanjena potrošnja drugih resursa i upravo jedan od razloga da uz povećanje obnovljivih izvora i veću efikasnost potrošnje električne energije i svake druge energije koju dobijamo jednostavno idemo u pravcu energetske efikasnosti, ali i jačanja našeg energetskog sistema.

Neću se javljati više. Svi amandmani koje sam podneo na ove zakone su naravno u interesu pojašnjenja i davanja odgovara na pitanja koja su i meni bila nejasna. Zahvaljujem na prihvatanju.

Ono što hoću za kraj da poručim svima to je da ovi zakoni zaista su zakoni budućnosti Srbije, zakoni koji će garantovati i građanima Srbije, ali i investitorima i svima onima koji misle dobro Srbiji svetlu i zelenu budućnost, ali da bi mi uopšte pričali o primeni ovih zakona, da bi koristili blagodeti koje će sigurno biti proizvod svega ovoga što usvojimo večeras, a nadam se da hoćemo. „Neverne Tome“ koji jednostavno izmišljaju i lažu, prvo sebe, pa i pokušavaju da slažu neke druge, ali to je njihov problem. U tim lažima nema istine i nema budućnosti i u tim lažima će ostati na mestu gde jesu, a stoje van ove Skupštine i verovatno će tu ostati jedan jako, jako dug period.

Između ostalog, njihov je problem šta će, ali ono što bih zamolio sve građane, da bi to bilo jasno, da znaju, da ne sumnjaju u ovo, da ono što je predlog ovog ministarstva i sve ono što je podržano od strane predsednika Aleksandra Vučića, jednostavno, zasnovano je na realnim osnovama finansiranja, zasnovano je na realnoj priči i to jednostavno ima budućnost. To znaju svi ovi ljudi koji sede u ovoj sali, ali znaju i naši građani koji slušaju i gledaju ovaj prenos. Time bih ja završio, uz punu podršku ovim zakonima. Predaja nikada nije opcija.

Molim vas, obraćam se građanima, molim vas da bi sve ovo uradili potrebno je da prvo pobedimo Kovid-19, da pobedimo ovog nevidljivog neprijatelja. Dajte, ljudi, da se vakcinišemo. To je minimum minimuma što možemo svi da uradimo i da zaštitimo i sebe, svoje najbliže, svoje komšije, svoje prijatelje, svoje kolege na poslu, da zaštitimo svoje sugrađane, da pomognemo svojim gradovima, svojim opštinama, da pomognemo državi Srbiji i da jednostavno pobedimo Kovid, da krenemo dalje.

Posla ima, budućnost je zdrava, budućnost je zelena, budućnost je svetla, ali hajde da se vakcinišemo i da pobedimo ovog nevidljivog neprijatelja i da idemo dalje. Posla ima puno. Kojim putem idemo trasirao je predsednik Aleksandar Vučić. Idemo tim putem i imamo svetlu, ponoviću još jednom, svetlu, zelenu i uspešnu budućnost za državu Srbiju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 57. amandman je podneo Odbor privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 72. amandman je podneo Odbor privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 79. amandman je podneo narodni poslanik dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto sada raspravljamo o Predlogu zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, ja vas molim da, ako možemo, racionalno upotrebljavamo vreme do kraja ove diskusije.
Tako da, molim preostale govornike da imaju u vidu da smo pri kraju rasprave i da budu što kraći, ukoliko može.
Reč ima narodni poslanik Tomislav Janković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Janković

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedniče. Zaista ću biti kratak.

Želim, pre svega, da pozdravim potpredsednicu Vlade i resornu ministarku sa saradnicima i ostale kolege.

Pored toga što ovi predlozi zakona imaju za cilj uštedu energije i samim tim smanjenje troškova po budžet Republike Srbije i zaštite životne sredine, želim pre svega da pohvalim napore Vlade Republike Srbije, a posebno potpredsednice gospođe Mihajlović što je u vrlo kratkom vremenskom periodu, zajedno sa kolegama, predložila ovako jedan značajan set zakona.

Obzirom da se radi o jednoj vrlo osetljivoj oblasti, s jedne strane želimo da napravimo uštedu u našem sistemu, u budžetu, ali s druge strane da odgovorimo na sve potrebe EU koje su pred nama.

Govorio sam već ovde u plenumu pre nekih mesec dana kako pripadam generaciji koja je osamdesetih godina prošlog veka pohađala osnovnu školu i da smo učeni na pogrešan način da je Srbija jedna bogata zemlja. Nažalost, to nije tako. To je vrlo uticalo na naš pristup kako u proizvodnji, tako i u potrošnji električne energije. Nije zaista za čuđenje što prosečna potrošnja energije u Srbiji je duplo veća od prosečne potrošnje u 35 zemalja OECD-a.

Naravno da ovi predlozi zakona treba da reše određene probleme, ali ja želim da ukažem na jedan pozitivan primer prakse koji treba, po meni, da bude realizovan na prostoru naše države, govorio sam ovde u plenumu, ali obzirom da je potpredsednica po prvi put ovde na ovu temu o kojoj govorimo, želim da ponovo pomenem jedan projekat koji se razvija na prostoru grada Sremska Mitrovica, grada iz kojeg ja dolazim, a radi se o regionalnom sistemu, pardon, regionalnom centru za održivi razvoj gde je grad Sremska Mitrovica zajedno sa Regionalno razvojnom agencijom Srem razvio jedinstveni koncept.

Taj centar bi imao više podcentara, a jedan od podcentara bio bi edukaciono-inovacioni centar za energetsku efikasnost i obnovljivi izvor energije. On bi služio za obuku inženjera, studenata, učenika, tehnologa, projektanata i imao bi određene demonstracione instalacije vezano za termostolare, centrale, vetrogeneratore, vodene pumpe i sve ono što treba da postoji u takvom jednom sistemu.

Takođe, u planu je da se izgradi logistički centar za biomasu gde bi se prikupljala biomasa i od nje proizvodio briket i pelet. Za ovakav jedan centar postoji već građevinska dozvola. Grad Sremska Mitrovica je opredelio svoje zemljište i zaista smatram da država Republika Srbija treba da uloži značajna sredstva u ovakav jedinstveni koncept na prostoru našeg grada.

Zašto? Mi smo u prilici da kroz jačanje budžeta finansija privučemo strane investitore, donatore, da iz sopstvenih sredstava rešimo određene probleme, ali ovakav jedan centar bi bio jedna dobra baza gde bi se okupljala nauka, struka, gde bi se okupljali ljudi koji mogu da daju svoje predloge i mišljenja. Po meni bi to bila dobra jedna prilika da se i donatori na jednom mestu uvere kako određeni sistemi, vezano za energiju i samouštedu mogu da funkcionišu.

Ovakav koncept bi zaista mogao da služi kao centar za čitav region i on bi privlačio donatore i određene ljude koji bi plasirali svoja sredstva i na taj način pokazivali kako smo kao država i kao društvo odgovorni.

Naravno da u Danu za glasanje ću podržati ovaj predlog, odnosno predloge svih zakona. Da budemo zaista svi svesni da i za u narednih dve do tri, pet godina takođe možemo da razgovaramo na temu energije, energetske efikasnosti, jer smo svesni činjenice da EU za nove tehnologije zaista traži brze i efikasne promene i da o ovoj temi kojoj sada u Danu za glasanje dajemo konačan sud i potvrđujemo da takođe može da se menja u godinama koje su pred nama. Zahvaljujem.