Osma sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osma sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/123-21

2. dan rada

20.04.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Dakle, predstavnik predlagača je prihvatio amandman na član 108.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Veroljub Matić i dr Boban Birmančević, kao i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Narodni poslanici Veroljub Matić i dr Boban Birmančević pisanim putem povukli su amandman na član 2. Predloga zakona.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o svim podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni i ovom amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman, hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Na član 2. amandman sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Veroljub Matić i dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, prihvatili su amandman sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodna poslanica Mirela Radenković.
...
Srpska napredna stranka

Mirela Radenković

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, uvaženi građani Srbije, unapređenje energetske efikasnosti predstavlja važan element energetske politike Republike Srbije, koji će doprineti povećanju standarda, smanjenju uvozne zavisnosti i smanjenju negativnih efekata na životnu sredinu.

U Srbiji se danas troši od tri do pet puta više električne energije po jedinici društvenog proizvoda, u odnosu na zemlje EU, a dva do tri puta više u odnosu na zemlje regiona.

Takođe, zbog loše izolacije gubimo oko 50% energije koju trošimo, a na godišnjem nivou imamo oko pola milijardi evra gubitaka zbog energetske neefikasnosti.

Potencijal koji ima energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije je ogroman, jer se ušteda energije ostvaruje, kako na strani proizvođača, tako i na strani potrošača.

Usvajanjem ova četiri zakona iz oblasti energetike i rudarstva, omogućiće se nove investicije, ali i okretanje Srbije ka zelenoj ekonomiji i zelenoj energetici.

Takođe, ovi zakoni otvoriće vrata velikim investitorima da rade u Srbiji, a građanima da pored toga što su potrošači, postanu i proizvođači električne energije, odnosno građani će imati mogućnost da na krovove svojih kuća i stambenih zajednica postavljaju solarne panele, da rade zamenu dotrajale stolarije, a da rezultat svega toga bude ušteda energije, kako toplotne, tako i električne energije.

Ono što je posebno važno kod ovih zakona jeste i njihova primena na nivou građana i na nivou domaćinstava. Srbija je danas jaka i stabilna, ekonomski i politički spremna da ulaže u energetsku efikasnost, da pomogne svojim građanima, kako bi realizovali svoje projekte, polovinu novca opredeliće država i jedinice lokalne samouprave, a drugu polovinu građani.

Takođe, država će pomoći u nabavci solarnih panela, kako bi građani postavljali na krovove svojih kuća i stambenih zajednica.

Korišćenjem obnovljivih izvora energije, unaprediće se životna sredina i kvalitet vazduha, jer svesni smo da životna sredina, vrednost čitavog društva i budućih generacija.

Uprava za energetsku efikasnost biće formirana do juna ove godine, tako da će građani stambene zajednice moći da konkurišu za novčana sredstva.

Sigurna sam da će ovaj vid podrške biti od nemerljivog značaja za naše građane. U razgovorima sa njima primetila sam veliku zainteresovanost za ovaj vid podrške.

Da su SNS i predsednik Aleksandar Vučić, prepoznali važnost energetske efikasnosti, govore i brojni projekti koji se realizuju širom Srbije na javnim objektima uz pomoć države.

Primera radi, navešću i par projekata koji su realizovani u opštini Lapovo, iz koje ja dolazim, a to je zamena stolarije i urađena je termoizolacija na zgradi opštine. Takođe, zamenjena je stolarija i na osnovnoj školi, a u toku su radovi termoizolacije na školi i sportskoj hali.

Takođe, uradili smo i led rasvetu na čitavoj teritoriji naše opštine. Živine sijalice, zamenili smo led rasvetom, tako da mi danas na godišnjem nivou imamo uštedu od pet miliona dinara.

Pored uštede električne energije, od velikog značaja je i kvalitet tih sijalica i kvalitet usluga koje pružamo našim građanima.

Takođe je dobar primer i grad Kragujevac, koji je realizovao niz projekata iz oblasti energetske efikasnosti, od edukacije, do energetske sanacije velikog broja škola, obdaništa, do uvođenja softvera za praćenje potrošnje električne energije u javnim objektima.

Da su ova dva zakona, zakoni iz oblasti energetske efikasnosti i zakon o obnovljivim izvorima važni, pokazatelji su saradnje da je država partner svojim građanima, Vlada Republike Srbije uz podršku predsednika Aleksandra Vučića, koji je svojim radom, hrabrim i mudrim odlukama, od države koju je bivši režim potpuno devastirao, stvorio državu lidera u regionu, državu koja vodi svoju politiku, državu koja prati interese svojih građana i zahvaljujući toj odgovornoj politici, Srbija danas grabi krupnim koracima napred, kako u oblasti energetike, rudarstva, tako i u oblasti zdravstva, infrastrukture, poljoprivrede, privrede, jer naša snaga i snaga našeg predsednika su naši građani i naša deca. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman, hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Na član 8. amandman sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Veroljub Matić i dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, prihvatili su amandman sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Veroljub Matić i dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, prihvatili su amandman sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandman sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Veroljub Matić i dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, prihvatili su amandman sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 34. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Veroljub Matić i dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? Ne.
Na član 37. amandman je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Prihvatamo amandman.

Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala.
Predstavnik predlagača prihvatio je amandman.
Na član 48. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Veroljub Matić i dr Boban Birmančević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je i ovaj amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima Vesna Nedović.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Nedović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, korišćenje energije iz ovih izvora u javnom interesu je od posebnog značaja za Srbiju i kao dugoročni cilj je: 1) dugoročno smanjenje u zavisnosti od uvoza energenata, 2) smanjenje upotrebe fosilnih goriva u cilju zaštite životne sredine, 3) otvaranje novih radnih mesta i razvoj preduzetništva u ovoj oblasti, 4) podsticanje istraživanja i inovacija konkurentnosti, 5) digitalizacija jednostavnosti, ekonomičnosti i efikasnosti, 6) integracija električne energije iz obnovljivih izvora na tržište električne energije, 7) obezbeđivanje stabilnosti tržišta električne energije, 8) regionalni razvoj korišćenja obnovljivih izvora energije, 9) stabilnost sistema u podsticanju pripreme operativne državne pomoći u formi tržišne premije, 10) dodeljivanje podsticaja u vidu akcija i 11) održivi i samostalni razvoj, kao i maksimalno korišćenje naučno-istraživačkog i tehnološkog razvoja i ljudskih kapaciteta u procesu planiranja povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije.

Cilj ovog Predloga zakona je, pre svega, zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, smanjenje troškova za građane, energetska tranzicija, kao i pojednostavljenje i ubrzavanje procedure.

Ovim zakonom stvara se pravni okvir za podsticanje u investiranje u ovoj oblasti i tu su ključna tri sektora - sektor energetike, sektor grejanja i hlađenja i sektor transporta.

Strategijom razvoja energetike predviđeno je povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije, kao i željenih promena smanjenjem upotrebe fosilnih goriva bez negativnih efekata.

Prvi put se uvode i domaćinstva u industriju koji mogu biti proizvođači i kupci. Takođe, mogu da formiraju zajednicu obnovljivih izvora energije, to se odnosi, naravno, na one koji proizvode na ovaj način energiju.

Građani svoju proizvedenu energiju mogu koristiti za svoje potrebe, višak mogu isporučiti mreži ili akumulirati za kasnije korišćenje kao što je postavljanje solarnih panela na krovovima objekata.

Novitet je i Fond za energetsku efikasnost koji će na raspolaganju imati 16 miliona evra namenjenih za povećanje energetske efikasnosti domaćinstva u Srbiji.

U proseku u Srbiji se baci 40% električne toplotne energije zbog loše izolacije, loših vrata, prozora. Ovaj fond želi da postavi smanjenje troškova toplotne energije kao prioritet.

Procedura dobijanja dozvole je digitalizovana i samim tim je ubrzana i pojednostavljena.

Zakonom se obavezuju svi proizvođači da poštuju propise vodoprivrede i životne sredine.

Proizvođači distributeri kao snabdevači kupaca toplotnom energijom mogu da steknu podsticajne mere ako koriste toplotne pumpe i obnovljive izvore energije kao što su solarna energija, geotermalna, biomasa.

Novina je i osnivanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti. Ona će dodeljivati podsticaj, vršiti pripremu projekta, voditi evidenciju obveznika, pratiti obračun i plaćanje naknade, obaveza postavljanja sertifikata u energetskim svojstvima zgrade, kao i kontrola za grejanje i klimatizaciju.

Sredstva će biti na raspolaganju građanima za unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata za nabavku energetski efikasnih uređaja kao poseban program za energetski ugroženo stanovništvo, kao na primer, što smo rekli, zamena prozora, vrata i izolacija na fasadama.

Borci za zaštitu vode i dotični ekolozi na protestima oko sebe imali su one koji su podržavali bombardovanje Srbije. Bombardovane su naše reke, planine, njive osiromašenim uranijumom. Zemlja, vazduh, voda otrovani su i ko zna koliko će biti otrovane.

Pre pojave ove pandemije, Srbijom je vladala epidemija malignih oboljenja. Gde je tada bio ekološki patriotizam? Svi problemi, kao što su zagađenje vazduha, stvaranje divljih deponija, nedostatak kanalizacione mreže, prečišćavanje otpadnih voda prisutne su više decenija i kako da do sada ovakvi skupovi nisu bili organizovani?

Godine 2009. tadašnji ministar životne sredine Oliver Dulić pokrenuo je akciju „Očistimo Srbiju“. Za marketing je potrošeno za dve nedelje preko pola miliona evra, a šta je očišćeno to ni danas dan ne znamo. Ono što sigurno jeste, očišćen je budžet Srbije.

Vi pominjete Srbiju koja je podeljena. Mi želimo Srbiju koja se ne deli, koja se vraća u normalan život, ali morate da znate da oko vas umiru ljudi različite dobi, koji ne mogu da dođu do svojih doktora i obave kontrole, a nekima od njih bi te kontrole spasile život. Onkološki bolesnici čekaju operacije koje moraju biti odložene, a korona se širi i uzima danak – nekom majku, nekom oca, nekom sina, nekom brata, nekom sestru, zaraženu od onih koji ne žele da priznaju da pandemija postoji.

Srbija se bori, neće pokleknuti. Uspešnom imunizacijom vratićemo se u normalan život.

U Beogradu je sada vakcinisano 40% punoletnih građana, a u centralnom delu Beograda, Starom gradu, Savskom vencu i Vračaru čak i preko 50% ukupno stanovništva.

U borbi protiv Kovida-19 naša zemlja je na vodećim mestima u Evropi i u svetu po broju vakcinisanih i revakcinisanih. Po najnovijim podacima, u Srbiji je do sada vakcinisano više od tri miliona građana ruskom vakcinom „Sputnjik V“, kineskom „Sinefarm“, kao i „Fajzerom“ i „AstraZeneka“ vakcinom.

Gradska opština Zemun, iz koje dolazim, formirala je svoj kol centar kako bi pomogla svojih građanima koji žele da se vakcinišu, kao i pomoć u realizaciji prijave na eUpravu.

Pored doma zdravlja i poliklinike KBC „Zemun“, Dom zdravlja „Zemun“, uz pomoć Opštine Zemun, formirali su mobilne timove za vakcinaciju u Batajnici, Busijama, Ugrinovcima, Zemun Polju, Plavom horizontu i Altini.

Opština Zemun prati situaciju sa koronavirusom koja predstavlja pretnju kako za zdravstveni sistem, tako i za privredu i u vezi sa tim želi da pomogne privrednicima na teritoriji naše opštine u vidu olakšica za plaćanje zauzeća javnih površina. Vlasnici lokala biće oslobođeni plaćanja ako ne za celu sezonu, onda bar za deo sezone.

U danu za glasanje podržaću Predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu. Zahvaljujem.