Dvanaesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 19.05.2021.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem se ministru.

Reč ima Milutin Mrkonjić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Milutin Mrkonjić

Moram malo ipak da konfrontiram se sa ministrom.

Nema poklona nigde u svetu danas te vrste. Ono što svi poslanici ovde znaju, pa i vi, interesi su samo bitni. Dakle, Evropa, i nije samo na tom primeru, vidi se i na ostalim primerima gde je prisustvo Kineza, Rusa itd, Evropa shvata da te zemlje rade danas kod nas, a interes Evrope je u tehnologiji. Brza pruga, kao što je rekao predsednik Vučić, definiše novu tehnološku misao. To menja svet i menja naš svet ovde.

Prema tome, neće Evropa da pusti tako lako da vagoni TŽV ili „Simens“ itd, idu, pa da kineski vagoni trče po našim prugama, ja vam to otvoreno kažem i to je dobro za nas. To je rezultat dobre spoljne politike naše zemlje.

Prema tome, nema, deco, poklona nigde, samo su interesi i vodite računa o tome, to je vrlo važno. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Momirović

| Ministar unutrašnje i spoljne trgovine
Hvala, gospodine Mrkonjiću.
Apsolutno se slažem, nema besplatnog ručka. To su činjenice, ali činjenica je i da mi taj novac dobijamo u ovom trenutku besplatno da investiramo u našu prugu.
Da li ćemo našim političkim sposobnostima dovesti do toga da tih 700.000.000 evra u realnosti postane mnogo više ili ćemo tih 700 evra pretvoriti u nešto što će raditi posao, pre svega nekim drugim državama, videćemo, ali ja sam uveren da naša politika, na čelu sa predsednikom Republike, ima tu snagu da ovih 700 evra bude samo polazna osnova za dalji razvoj infrastrukture i da ćemo prave rezultate tek razviti kad izgradimo tu brzu prugu. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe PUPS, narodni poslanik Hadži Milorad Stošić. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Hadži Milorad Stošić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P"
Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama je objedinjena rasprava seta zakona kojima se uređuju određene oblasti koje detaljnije regulišu određenu problematiku u odnosu na prethodne tekstove ili na prethodne zakone.

Iz paketa zakona koji su objedinjeni u današnjoj raspravi smatram da su dva zakona od većeg značaja za šire slojeve našeg građanstva. Pre svega, mislim na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta „Izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti“. Ove izmene i dopune treba da otklone određene nedorečenosti trenutno važećeg teksta ovog postojećeg zakona.

Kao što svi znamo, kada je ovaj zakon bio usvajen pre nekoliko godina, njegova osnovna namera bila je da se reši izraženi stambeni problem kod naših vojnika i policajaca, kao i veterana ranijih ratova sa nerešenim stambenim problemima, odnosno stambenim pitanjima.

Praktična primena pokazala je da je neophodno izvršiti određene korekcije zakonskog teksta, kako bi on zaista ispunio ovu svoju osnovnu svrhu, a ne da se pretvori u nešto sasvim drugo i nečasno, u osnovi da je svojstven osećanju časti koji ima najveći broj pripadnika snaga bezbednosti.

Stoga mislim da je dobro što se izmenama zakona najpre pojašnjava da pravo da konkurišu za ove stanove neće imati oni koji su nakon 1. juna 2018. godine, kada je osnovni tekst ovog zakona stupio na snagu, u svom vlasništvu već imali određeni odgovarajući stan, pa ga zatim prodali ili na drugi način otuđili.

Takođe, precizirano je da ovo pravo neće imati oni koji u svom vlasništvu već imaju odgovarajući deo porodične stambene zgrade ili deo stana, odnosno etažne svojine, jer je logično da takvi slučajevi ne treba da budu obuhvaćeni pogodnostima koje su ponuđene u ovom zakonu i da stiču dodatne nekretnine.

Drugo poboljšanje učinjeno je u članu 5. gde je u odnosu na postojeće odredbe još detaljnije pojašnjenje ko ima pravo da konkuriše za stanove u Beogradu i Novom Sadu. I ova poboljšanja treba podržati, s obzirom da se zna da se stanovi iz ovog programa grade i prodaju po ceni koja je u ovim gradovima niža, i to dosta niža od tržišne, pa se zato moraju postaviti takva pravila koja će omogućiti da do tih stanova zaista i dođu oni koji službuju u tim mestima i kojima su oni zato zaista životno potrebni.

Kao treće pozitivne promene u ovom predlogu vidim to što se predviđa povećanje minimalne kvadrature stambene površine stanova koji će se graditi i to je kvadratura najmanja 46 metara kvadratnih, odnosno u strukturi jednoiposobni stanovi. Ova stambena površina već prejudicira da će za takve stanove konkurisati oni koji planiraju ili već imaju porodice i decu, a upravo stambeno zbrinjavanje takvih kadrova mora biti na prvom mestu umesto zidanja garsonjera za samce, odnosno manje nefunkcionalne stanove za porodicu.

Naposletku, dobro je što se ovim izmenama planira da investitori prilikom izgradnje mogu imati i privredna društva koje će osnovati Republika Srbija i da će ona moći da prihoduju i od izgradnje dodatnih lokala i garaža u sklopu ovih kompleksa koji će verovatno biti u tržišnim cenama.

Promene ovih zakona treba podržati, ali bih voleo da skrenem pažnju da iako su pripadnici vojske i policije stambeno najugroženiji zbog prirode svog posla, da bi trebalo polako misliti i planirati i o tome da se ovakvi programi prošire i na ostale zaposlene u javnom sektoru, pa i na sve mlađe bračne parove sa decom.

Želim da podsetim da smo mi svojevremeno da smo mi svojevremeno pre dve decenije u sklopu projekta obnove zemlje imali ambiciozno zamišljen program stanogradnje za kadrove mlade bračne parove, koji se odnosio ne samo na velike gradove i na većinu opštinskih sedišta. Sama činjenica proširenja gradnje u malim opštinama smanjila bi pritisak na veće centre, a samim tim, smanjilo pražnjenje malih opština.

Ako takav program u ono vreme nije mogao da se na pravi način i na vreme realizuje iz različitih razloga, pre svega teške ekonomske situacije i nestabilnosti, to ne znači da se takve dobre ideje ne bi mogle sada realizovati kada ekonomski stojimo daleko bolje i kada je situacija mnogo stabilnija.

Ono što je još važnije, želim da istaknem, a to je da ministar Ministarstva za brigu o selu Milan Krkobabić više puta je isticao u svojim nastupima da su nam potrebni stanovi za stručnjake i mlade bračne parove na selu, ako hoćemo da ono oživi. A, inače, oživljavanje sela Srbije je jedan od osnovnih prioriteta koji bi trebalo u narednom periodu da bude.

Mislim da i tu država treba da krene u planiranje jednog ozbiljnog programa obnove stambenog fonda po selima, jer se može primetiti da iako na selima ima dosta praznih kuća koje bi mogle da se otkupe za ovakve potrebe, često je reč o objektima starim po 50-ak i više godina, koji teško mogu da zadovolje savremene standarde stanovanja ili im je potrebna temeljna sanacija, a to je posebno izraženo baš u onim sredinama, pre svega na jugu i jugoistoku Srbije, u brdsko-planinskim mestima i u pograničnim područjima gde je situacija najkritičnija.

Po nekim podacima, u Srbiji u seoskom području ima oko 150.000 praznih kuća koje bi se mogle sanirati, ali i gradnja novih za potrebe malih ne bi bio promašaj.

Sama činjenica, kada govorimo o snagama bezbednosti, izgradnjom određenog broja stanova u tom pograničnom području i zapošljavanjem ili dodelom nekim mladim bračnim parovima, automatski podižemo i nivo bezbednosti u tim područjima.

Ovo je vrlo važno pitanje i njemu bi se morala posvetiti puna pažnja.

Osnivanje Ministarstva za brigu o selu je samo jedan korak u stvaranju boljih uslova za sagledavanje problema i potreba sa kojima se susreće preko 40% stanovništva Srbije, koliko živi u ruralnom području. Zato je neophodno da se tom ministarstvu omogući suštinska mogućnost njegovog delovanja, a pre svega planiranje većeg budžeta za Ministarstvo za brigu o selu u nekom narednom periodu.

Drugi važan zadatak iz ovog paketa je Predlog zakona o metrou i gradskoj železnici. Mislim da svi shvatamo da je to verovatno najvažniji komunalni i infrastrukturni projekat, pre svega za Beograd, ali i za državu Srbiju. Činjenica da su se planovi za metro počeli praviti još 70-tih godina prošlog veka, da više retko ko može pouzdano znati koliko je tih planova tačno bilo i kakvi su im bili detalji, dovoljno govori o nemarnosti, propuštenim šansama i izgubljenom vremenu koji se meri ne godinama, već čitavim decenijama koje su prošle, dok je glavni grad rastao i razvijao se uz ogromno ograničenje i lošeg javnog prevoza njihovih građana.

Vlada ove koalicije je prva koja je nakon proteklih pola veka napokon rešila da se ozbiljno uhvati u koštac sa ovim problemima i koja je pokazala da ta volja da se ovo pitanje zaista reši neće biti kratkog daha, već imamo prilike da vidimo da se u tom pravcu već prave projekti, planska i tehnička dokumentacija, da se traže strani partneri sa iskustvima iz ove oblasti i da se već rade i određeni početni poslovi.

Posebno mi je drago što je malopre ministar istakao da se radi i sarađuje sa državama koje imaju veliko iskustvo upravo u ovim poslovima. Sve to uliva poverenje da će se ovaj veliki projekat početi graditi u planiranom roku u narednih sedam godina. Ovaj Predlog zakona treba da omogući da se uklone sve administrativne prepreke u tom poslu kako bi se on odvijao što brže i efikasnije.

Pored ova dva zakona, po meni, težište u ovoj objedinjenoj raspravi Predlog zakona o elektronskom dokumentu koji predviđa mogućnost kreiranja elektronskog potpisa i pečata na daljinu i izdavanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata putem identifikacije na daljinu, što do sada nije bilo moguće, budući da je bilo predviđeno obavezno fizičko prisustvo, kome se izdaje sertifikat. Ove izmene su značajne u smislu lakšeg i bezbednijeg odvijanja pravnih poslova i trgovine.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi lukama na unutrašnjim vodama donosi važnu novinu. Mogućnost da se pojedini terminali luke mogu graditi, eksploatisati, obnavljati i po principima javno-privatnog partnerstva, što će biti od značaja za oživljavanje i bolju eksploataciju rečnog saobraćaja kao privredne grane. Kada govorimo o javnom-privatnom partnerstvu, neophodno je taj odnos regulisati strogim pravilima funkcionisanja kako ne bi bili slučajevi zloupotrebe, kao nekad u nekom ranijem periodu kod privatizacije.

Pošto smatramo da se radi o dobrim zakonskim predlozima, poslanička grupa PUPS - „Tri P“ će u danu za glasanje dati svoju podršku za njihovo usvajanje. Takođe, poslanička grupa PUPS - „Tri P“ će u danu za glasanje podržati i ostale predloge i zakonska rešenja razmatrana na ovoj sednici i glasati „za“. Zahvaljujem se na pažnji.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke PUPS – „Tri P“.
Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, narodna poslanica Katarina Rakić.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljuje, gospođo Kovač.

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, na dnevnom redu današnje sednice nalazi se set zakona iz oblasti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i jedan zakon koje je predložilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Sada zaista ne mogu da govorim ni o čemu što ima veze sa građevinarstvom i infrastrukturom, a da pre toga ne navedem šta je sve to do sada urađeno u oblasti infrastrukture. Znate kako kaže naš narod – na dobro se čovek vrlo brzo i lako navikne, pa zaboravi kako je to bilo do sada.

Zamolila bih sve moje kolege da redovno ponavljamo šta je to sve urađeno, posebno u oblasti infrastrukture, jer se zaista imamo čime pohvaliti, imamo se čime ponositi, a kao što kažem naš narod brzo zaboravi.

Što se tiče infrastrukture i najznačajnijih puteva koji su završeni i pušteni u rad, znači predati građanima Srbije na upotrebu, od 2012. godine pa na ovamo su sledeći putni pravci: autoput „Miloš Veliki“ ukupne dužine 120,5 kilometara; zatim Koridor 10 – istočna deonica, deonica Niš-Dimitrovgrad, ukupne dužine 87 kilometara, zajedno sa ovim putem pušten i je i nekomercijalni put Bela Palanka-Pirot dužine od 17,8 kilometara; zatim Koridor 10 „Jug“, deonica Niš-makedonska granica, ukupne dužine 74,2 kilometara; zatim Koridor 10 „XY krak“ dužine 21,3 kilometara; zatim autoput Batočina-Kragujevac dužine 15 kilometara; zatim obilaznica oko Beograda Sektor A i Sektor B4 ukupne dužine 43 kilometara, sa veoma važnim petljama Dobanovci i Batajnica, kao i most Ostružnica. Pored ovih puteva, rehabilitovano je i preko 410 kilometara puteva je unapređena bezbednost saobraćaja.

Kada saberemo sve ovo što sam navela, tj. kada saberemo kilometre svega ovoga što sam sada pročitala, dođemo do cifre od 315 kilometara. Sada kada kažem tu cifru, 315 kilometara, meni lično jako značajno zvuči kada bi se radilo o nekom lokalnom i magistralnom putu, ali ne. Ja govorim o 315 kilometara autoputeva u svom punom profilu i sa svom pratećom infrastrukturom. Sve je to pušteno, završeno i predato građanima Srbije u upotrebu.

Sada ću vam pročitati na kojim deonicama se trenutno radi, koje deonice se trenutno grade i koje su deonice trenutno u projektovanju, a kada saberemo ukupnu dužinu tih deonica, koje su u pripremi, koje se trenutno rade, njihova ukupna dužina iznosi čak 1.090 kilometara. To su sledeće deonice: Moravski koridor, deonica Pojate-Preljina, ukupna dužina 110 kilometara.

Malopre sam pročitala koji su to putevi urađeni u Srbiji. Kada pogledate šta sam sve pročitala, praktično vidite da danas Srbija ima puteve i kroz istočnu i kroz zapadnu Srbiju i ono što zaista nedostaje jeste ta neka sprega koja će povezati puteve unutar Srbije i Moravski koridor. Upravo to i treba da predstavi, treba da napravi jednu sponu između Koridora 10 i Koridora 11. Njegov završetak je planiran za 2023. godinu.

Ono što je interesantno jeste da se trenutno, što se tiče izgradnje ovog putnog pravca, radi istovremeno na 24 lokacije. Mislim da se ovako nešto nikada do sada nije dešavalo, a još jedan interesantan podatak jeste da je 12. maja ove godine na svih 24 lokacije radilo ukupno čak 1.002 radnika i 400 jedinica mehanizacije. Možete li da zamislite kako to izgleda? Ja to mogu da zamislim kao jednu vojsku radnika koji rade na samo jednoj deonici.

Lično, ministre, zaista želim da vam čestitam na tome, jer ste vi taj koji ste nama i građanima Srbije odgovorni za sve te puteve i želim samo da vas pozovem da nastavite ovako i dalje da radite, jer ovo je zaista nešto što će u budućnosti dati dobar rezultat.

Sledeća deonica na kojoj se trenutno obavljaju radovi jeste autoput „Miloš Veliki“, i to na deonici Preljina-Požega. Imali smo svi priliku, bar neki od nas, da se uverimo koliko je ovaj put važan. Pre 15-ak dana imali smo katastrofalne gužve, katastrofalne kolone i ja sam bila jedna koja se zadesila u toj koloni, čak 6,5 kilometara je bila duga kolona. Tada sam se setila, kada sam bila na otvaranju tog puta 2016. godine, ljudi iz opozicije su govorili kako je taj apsolutno promašio i svoju lokaciju, odnosno projektovanje na mestu gde ne treba da bude put, kako taj put u budućnosti neće imati automobile, uopšte neće biti korišćen. Prvo da kažem da nismo mi ti koji smo projektovali taj put. Taj put je projektovan mnogo pre nego što smo mi preuzeli vlast. Mi smo taj put završili, iako su neke deonice već bile urađene, zastarele, pa su morale biti obnovljene, a to da li nam je neki potreban ili ne, zaista ne bih komentarisala. Svaki put nam je potreban, a sama potreba za ovim putem se pokazala pre 15-ak dana. Nadam se da će završetkom ovog puta, dalje do Požege, on zaista dobiti svoj puni kapacitet, da gužvi više neće biti, a od Ministarstva smo dobili obećanje da je završetak tog puta do Požege planiran do kraja januara naredne godine, iako su rekli da ova deonica nije tako duga, u izvođačkom delu izgradnje predstavlja jednu jako ozbiljnu i zahtevnu deonica.

Sledeći put koji je u izgradnji jeste Fruškogorski koridor, 1. maja ove godine kopanjem dvocevnog tunela Iriški venac koji će biti dužine 3,5 i 3,6 kilometara, počeo je sa izgradnjom Fruškogorski koridor.

Inače, ovaj dvocevni tunel kada bude završen biće najduži tunel u Srbiji i on zaista treba da predstavi jedan izuzetno važan ekološki projekat zato što sav saobraćaj iz Iriškog venca treba da se skrene kroz tunel i ubuduće neće biti uopšte dozvoljen prelazak motornog saobraćaja preko Iriškog venca zato što će zaista veoma doprineti boljom, odnosno doprineti zaštitom životne sredine na ovom prostoru.

Inače, završetak radova na Fruškogorskom koridoru planiran je za tri godine. Želim samo da pomenem da je ovo deonica koja je planirana da ima četiri trake, širine po 3,5 metara što će značiti da će ovo biti deonica na kojoj će prosečna brzina biti između 60 i 100 kilometara.

Pored ovih koridora, takođe se trenutno radi na izgradnji brze saobraćajnice Ruma - Šabac - Loznica u dužini 77 kilometara, zatim autoput Kuzmin - Sremska Rača sa mostom preko Save dužine 18 kilometara, zatim brza saobraćajnica Iverak - Lajkovac i takođe se izvode radovi na obilaznici oko Beograda završena je deonica od Ostružnice do Orlovače.

Inače, kao što većina od nas zna, izgradnja ove deonice trajala je gotovo trideset godina i jeste ona i bila komplikovana za rad i probijena su dva zahtevna tunela, iako ta deonica nije bila jako dugačka iznosila je osam kilometara, mi smo uspeli konačno da završimo i da je pustimo u rad.

Pa, evo, sada kada sam pročitala sve ono o čemu se trenutno radi i sve ono što je završeno, svima nama treba da bude jasna rečenica kada Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, kaže: "Podigli smo zemlju iz pepela, glavu dajem, Srbiju ne dajem!"

Verujem da se mnogi od nas sećaju kako je Srbija izgledala 2012. godine. Ako se neko možda i ne seća, evo ja bih podsetila. Godine 2012. Srbija je izgledala kao oronula kuća koja se nalazi na vetrometini, potpuno opustošena. Još kao takva, bila je zadužena po mnogim osnovama i to zadužena čak i na 38 godina.

E, sad, lako je biti dobar domaćin kada preduzmete punu kuću, lako je biti domaćin kada imate sve, a teško je biti u ovakvoj kući kakvu smo mi preuzeli 2012. godine. Zaista, još jednom želim da kažem da na lepo je lako se priviknuti, ali nemojte da zaboravite kako je to bilo pre 2012. godine.

Moj jedan od kolega koji je pre mene govorio, gospodin Mrkonjić, reče: "Pa radili smo, nije da nismo radili". A ja sada želim da podsetim, da, radili su, nije da nisu. Nije da nisu radili, ali kako su radili? Radili su iz njive u njivu. Imali smo deonice koje su vodile iz nigde u nigde, pa smo imali situaciju da su se projektanti žalili da nisu oni krivi, krivi su izvođači radova, a izvođači radova su govorili, ne krivi su projektanti, pogrešno su projektovali. A između krivice jednih i drugih najviše su ispaštali građani Srbije zato što su upravo od njihovog novca, odnosno svojim novcem plaćali su upravo te deonice koje niko nije koristio na kojima se nije naplaćivala putarina. Međutim, iza takve deonice koje su vodili iz nigde u nigde, iz njive u njivu, država Srbija je morala plaćati održavanje.

Znači, jedan potpuni, potpuni besmisao, znači imate put koji se ne koristi, koji ne služi ničemu, a od novca građana Srbije plaća se održavanje takvih puteva.

Međutim nije sve tako strašno. Ja evo moram da navedem da smo prošlosti imali jedno, u građevinskom smislu, svetsko čudo. E, sad kad kažem u građevinskom smislu možda čak i nije u građevinskom više koliko nas je to čudo koštalo.

Meni je drago da je gospodin Momirović ministar pomenuo na početku Đilasov most, most preko Ade, ja bih želela da vas podsetim da to ne zaboravimo i o tom mostu bih volela češće da govorimo i češće da se podsećamo tog svetskog čuda koje postoji u Beogradu.

Znate, to je most koji nema ni kilometar, ima 964 metara. Taj most je koštao građane Srbije, građane Beograda kao polovina Moravskog koridora. Moravski koridor ima 110, tačnije planirano je da ima 110 kilometara. Znači 55 kilometara će koštati nešto što je u Beogradu koštalo čak ni kilometar.

E, sada, možda će neko reći: "Da, ali to je most, možda ima drugačije projektovanje, možda je put lakše graditi", ja bih sad napravila još jedno poređenje. Postoji jedan most, u stvari više nije most, više liči na vijadukt, u stvari tako se i zove, vijadukt "Milau", mislim da se čita, i nalazi se u Francuskoj, e taj vijadukt je dug 2,5 kilometara. Znači, umesto ovog Đilasovog koji nema kilometar. Znači, skoro jedan i po put je veći.

I taj vijadukt ima šest pilona za razliku od ovog Đilasovog jednog, da kažem pozlaćenog, ili ne znam kako da ga nazovem i ovaj Vijadukt je čak za 23 metara viši od Ajfelovog tornja i zaista predstavlja jednu najvišu građevinu u Francuskoj i zaista predstavlja jedno od svetskih čuda. Ali, gle čuda, i taj takav vijadukt koji je skoro duplo i jedan i po put duži i ima šest pilona za razliku od Đilasovog jednog i toliko je visok koštao je čak 50 miliona evra manje.

Pa, ja ipak mislim da je graditelj ovog našeg mosta onda sa pravom, verovatno, uplatio sebi višemilionsku nagradu u evrima na Mauricijusu, jer ovako jedno svetsko čudo zaista je trebalo isfinansirati novcem građana i Beograda i Srbije, jer za samo tu razliku od 50 miliona, a ja verujem da je za ovaj jedan njegov most, da se razumemo građanima Beograda trebaju mostovi, da je bilo sreće da je napravio umesto tog jednog pet jeftinijih mostova, jer ovaj jedan njegov koji je postavljen bez pristupnih saobraćajnica, svi ćemo se složiti, apsolutno nije imao smisla.

Ali, ne moramo mnogo tražiti odakle silni milioni uplaćeni kao nagrada na svom računu na Mauricijusu evo ovde možemo, pa bar ovu razliku od tog mosta, od tog vijadukta u Francuskoj, možemo naći bar tih 50 miliona evra, ja verujem da je razlika drastično veća.

Meni je žao samo što su građani Srbije, građani Beograda bar za tu razliku od tih 50 miliona mogli da dobiju bar 50 vrtića, 50 škola, bolnica, ali dobro. Ja sam sad navela samo primer kako smo mi radili, kako su oni radili, pa građani Srbije mogu da vide jasnu razliku.

Što se tiče dalje zakona na današnjem dnevnom redu, nalazi se zakon, odnosno izmene Zakona o planiranju i izgradnji. Ja sam više puta govorila o tome da sam uvek za to da se loši zakoni menjaju, da kada primetimo u primeni nekog zakona da postoje nelogičnosti ili da njegova primena ne donosi dobro građanima Republike Srbije, da se primeni, da se pristupi izmeni i dopuni zakona, a ne da loši zakoni budu na snazi samo uz izgovor da je loše da se stalno rade izmene i dopune donetih zakona.

Zakon o planiranju i izgradnji prvi put je donet 2003. godine i ja lično i odgovorno mogu da kažem da je to najgore napisan zakon ikada. A sada ću vam objasniti zbog čega. Bivši režim je ovaj zakon pisao na način da ste imali u jednom istom planskom dokumentu situaciju da u jednom delu dozvoljavate da građanima koji su nelegalno gradili objekte, te objekte i legalizuju.

Znači, taj zakon je u prvom svom delu propisao na koji način građani mogu da legalizuju svoje nezakonito sagrađene objekte, a dalje u tom istom zakonu iz 2003. godine dalje u odredbama kaže da je građenje bez građevinske dozvole krivično delo koje se sankcioniše čak kaznom zatvora.

Sad, ja mogu to da tumačim na dva načina. Ili neko ko je to pisao apsolutno nije vodio računa o tome, što je zaista strašno. Znači da su građani praktično imali da potrče da legalizuju svoj objekat dok ih inspekcija ne stigne, pa onda idu u zatvor, što je po meni onako strašno. Ili je ovaj zakon u stvari pisan tada za određene investitore da stignu da urede neke svoje objekte koje su nelegalno radili i gradili, ali ne želim ja na takav način ni da razmišljam.

Kako god bilo, Ustavni sud je 2009. godine je ovaj zakon i oborio i u više navrata smo mi pokušavali da u ovaj nered uvedemo red. Međutim, iz ove pozicije sada svakako mogu da kažem da ovaj zakon ne da je promašio svoj razlog donošenja, nego da je nažalost uveo jednu potpunu pometnju među građanima, da građani Srbije više nisu znali šta je to legalizacija, šta je to nova gradnja, za šta im treba dozvola za gradnju, za šta im treba upotrebna dozvola.

Tako da, zaista, kažem, više puta smo pokušavali, i donošenjem Zakona o legalizaciji i donošenjem Zakona o ozakonjenju da dovedemo ovaj deo u red. Međutim, ja mislim da je Zakon iz 2003. godine o planiranju i izgradnji upravo taj koji je odgovoran za građevinski haos koji imamo danas.

Ono što smo negde uspeli, i ja sam zaista srećna zbog toga, to je, ovaj zakon iz 2003. godine oborio je Ustavni sud, da smo mi jedan potpuno novi Zakon o planiranju i izgradnji doneli 2014. godine i taj zakon je zaista dao dobre efekte i mi smo tim zakonom predvideli uvođenje objedinjenje procedure, znači smanjili smo građanima Srbije jednu šetnju po raznim šalterima. Zaista možemo videti da je Srbija jako napredovala. Pre svega pokazatelj je vrlo jasan, Srbija se danas nalazi na 9. mestu „Duing biznis liste“ Svetske banke. Inače, 2015. godine mi smo bili 88. Znači, primenom ovog zakona u ovom delu možemo videti jasan efekat.

Takođe, ono što je dobar efekat i veoma brz jeste izdavanje građevinskih dozvola. Imali smo situaciju da je 2012. godine ukupno izdato 7.400 građevinskih dozvola, a da smo recimo 2019. godine imali 21.844 i čak 2020. godine 22.625 građevinskih dozvola, što znači vrlo jasan pokazatelj koliko je zakon iz 2014. godine dao efekta. Takođe, ovde imamo jedan jasan pokazatelj da čak ni pandemija korona virusa nije zaustavila kako ni izdavanje građevinskih dozvola, tako ni građevinski sektor.

Ono što je takođe još interesantno jeste podatak da je 16. aprila ove godine u Srbiji bilo aktivno 75.563 gradilišta. Možete da zamislite šta to znači. Ne moram ja sad navoditi ekonomske pokazatelje. Možete da zamislite kada na 75.000 mesta imate bar po 10 radnika. Neko donosi materijal za gradnju na tih 75.000 gradilišta, neko će kasnije opremati te stanove, te zgrade, ljudi će raditi. Ekonomski podaci su veoma jasni.

Danas je na dnevnom redu jedan zakon, Zakon o metrou i železnici koji će krajem godine od Beograda napraviti još jedno ogromno gradilište.

Nažalost, ja nemam više vremena i želela bih još jednom da citiram reči predsednika Vučića – podigli smo zemlju iz pepela. Ja želim da kažem svim mojim kolegama koje su ovde danas sa nama i koji su učestvovali i prethodnih godina u donošenju raznih zakona da mi trebamo da budemo ponosni zbog ovoga, da trebamo da budemo ponosni, pre svega, zato što imao koga da sledimo, imamo koga da nas vodi, a imamo da budemo ponosni i na to što ćemo za budućnost svojoj deci i unucima ostaviti jednu modernu i uređenu državu. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem se ovlašćenoj predstavnici.
Reč ima ministar Momirović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Momirović

| Ministar unutrašnje i spoljne trgovine
Pre svega želeo bih da se zahvalim, draga Katarina, na velikoj pomoći i podršci pri izradi ovih zakona, a i generalno u svom radu, zaista, mi kao članovi SNS svi smo deo jednog tima i zato je moguće da se svi ovi projekti sprovedu, sva ova čuda od projekata koja ste vi napomenuli.
Samo bih dodao – mi svaki dan danas imamo preko 1.000 radnika na Moravskom koridoru. Mi svaki dan imamo preko 800 radnika na delu auto-puta „Miloš veliki“ od Preljine do Požege.
Vi ste se nadovezali na ono što sam ja rekao. Osećam potrebu to još jednom da ponovim. Kad pričaju o cenama auto-puta jedan most na Adi više košta nego ceo Fruškogorski koridor sa najdužim tunelom u Republici Srbiji, sa najvećim mostom u Novom Sadu. Most na Adi je skuplji od projekta od Preljine do Požege, sa dva tunela približno tri kilometara svaki od njih. Svaki tunel ima dve cevi po 2.800 metara i 2.900 metara. To su druga dva najveća tunela u Srbiji. Četrdeset posto deonice od Preljine do Požege su tuneli i mostovi i most na Adi je skuplji od tog projekta. Naravno da vi možete samo da se zapitate kako, o čemu se tu radi?
To je jedna realnost u kojoj smo se mi našli i to su pitanja ili kritike na koje mi treba da damo odgovor. Kako da damo taj odgovor?
Imajte na umu da postoji još jedna tema vezana za sve ove projekte koje ste pomenuli, na koje isto je nemoguće dati odgovor, kao što je nemoguće objasniti kako je most na Adi skuplji od svih ovih projekata. Jednostavno, ja to ne umem. Možda ja nemam dovoljno političkog iskustva da sada to razložim, da poentiram, da pretvorim u jedan direktni politički napad, ali zaista ne znam kako da odgovorim na taj napad, na tu kritiku. Neka građani imaju to u vidu, neka razmisle o tome. Ovi projekti o kojima mi pričamo, Moravski koridor, 110 kilometara dug, koji će spojiti Kruševac, Varvarin, pre toga Ćićevac, Trstenik, Vrnjačku Banju, Kraljevo, Čačak, i uskoro krećemo da radimo od Adrana ka Mrčajevcima, to je ovaj deo između Kraljeva i Lađevca. Otvaramo još jednu deonicu rada, 50% tog koridora je jeftinije od mosta na Adi. To su činjenice. To su činjenice koje je potrebno neki veštiji političar da dodatno naglasi, kao što je potreban verovatno neki veštiji političar da naglasi kakav je uspeh to što ćemo krajem ove godine krenuti da radimo „Beogradski metro“ posle 50 ili 60 godina svakodnevnih ili hajde da kažem, svake godine ponavljanja da će se krenuti u rad. Nije urađeno ništa.
Naravno, uvažavam sve argumente zašto nije urađeno. Potpuno poštujem. Sve ih ja razumem. Mogao bih sam da iznosim milion argumenata zašto je to teško. Mi ulazimo u taj projekat. Mi ćemo taj projekat završiti prvu liniju 2028. godine, a drugu liniju 2030. godine. Beograd će biti potpuno novi grad kada to završimo.
Postoji još jedna tema, opet se vraćam na ono što sam rekao, koju stalno iznose kao kritiku na koju ne postoji dovoljno kvalitetan odgovor. Naš javni dug u odnosu na BDP je ispod 60%. Uz sve ove investicije javni dug pre nego što je SNS preuzela vlast 2012. godine je bio skoro 80%. Oni su tim velikim investicijama dogurali skoro do dužničke krize. Kojim investicijama? Danas pričamo o stotinama kilometara puta koji se gradi, stotinama kilometara završenog puta, stotinama kilometara najsavremenije i najbrže pruge u Istočnoj Evropi. Ne pričamo o potencijalnom bankrotu. Mi pričamo da li će udeo javnog duga biti više od 60% ili niži od 60%.
Smatramo da je veliki neuspeh ako javni dug bude 61%. Nama je cilj da bude ispod 60%. Bio je 80%. Nijedan od ovih koridora ne da nije bio u izvođenju i projektovanju, nego nije bio tema. Ko je pomenuo ikada Moravski koridor, Fruškogorski koridor. Jel neko čuo od vas pre 10 godina da je to uopšte u nekakvim planovima, da to postoji? To su novi projekti koje je lansirao predsednik Republike. To su projekti koji se rade. To su projekti koji će biti završeni 2022. godine i 2023. godine. Nijedan projekat nema kašnjenja. Svi projekti idu ispred roka.
Podsetio bih te, draga Katarina, ispravio, ili dodao, kako god, da nismo mi samo završili auto-put do Čačka, nego smo i počeli auto-put do Čačka i završili ga, i sve ove projekte ćemo završiti u narednim godinama, i Srbija ide nepovratno napred, i ništa više neće biti isto kao što je bilo. Nikad se više naša zemlja neće vratiti na situaciju kao pre 2012. godine. Mi svi zajedno stojimo na putu koji će dovesti ovu zemlju i u plate koje će biti iznad 900 evra, i u potpuno novu infrastrukturu i nastaviće se ovaj trend, ne samo odliva stanovništva, nego priliva novog stanovništva u Srbiju. Zato i gradimo ove stanove, zato i otvaramo svu ovu perspektivu. Još jednom hvala puno.