Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.10.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/398-21

3. dan rada

07.10.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Zahvaljujem se doktore Orliću.

Uvažene kolege, građani Srbije, ja ću kao i do sada postaviti nekoliko pitanja koja se tiču baš naših ljudi koji se bave poljoprivredom.

Kao prvo bih se zahvalio našem ministru poljoprivrede, gospodinu Nedimoviću, koji je zajedno sa svojim Kabinetom uspeo konačno da se obezbede uslovi da se izvozi u EU pileće meso. To unazad 30 godina nije bilo moguće. To je velika stvar za sve naše proizvođače pilećeg mesa, za sve naše živinare, a očekuje se vrlo brzo da će u toku naredne godine, početkom 2022. godine imati mogućnost da se obezbedi izvoz i za svinjsko meso, što znači da će naši proizvođači, a naši poljoprivredni proizvođači imati mogućnost da svoje proizvode koji su kvalitetni, zdravi, moći da izvezu na veliko evropsko tržište.

Ali, jedna od bitnih stvari da bi mogao svaki kilogram piletine, svinjetine da se izveze, da se proda, vrlo je bitno da taj deo prethodni bude urađen na najbolji način, da bude povoljno za naše proizvođače, što znači da hrana za tu našu živinu, za te naše krave, za naše ovce, za te naše svinje, za tu našu stoku bude, što se kaže, veoma kvalitetna. Zato treba da bude i jeftina ili da se obezbede veće subvencije da bi svaki kilogram toga bio jeftiniji, da može da bude konkurentnije na evropskim tržištima.

Podaci koje imam vezano za koncentrate koji se daju za proizvodnju piletine, za proizvodnju teletine, za mlekarstvo, da je cena koncentrata unazad pet, šest meseci poveća blizu za 50% u zavisnosti za šta je. Mislim da zbog toga što imamo sada šansu da izvozimo u EU piletinu, nadam se da će biti i svinjetina, da se iznađe mogućnost da se što više obezbede veće subvencije za te naše proizvođače, sa posebnim akcentom da to budu veća sredstva za one ljude koji žive u tim marginalnim područjima, u nerazvijenim područjima, jer tamo je bogom dato da se ljudi bave stočarstvom, proizvodnjom i svinja, i ovaca, i krava, i piladi, i teladi. Sa druge strane, moramo obezbediti veće subvencije.

Još jedna bitna stvar jeste da subvencije budu redovne. Kada podnese zahtev taj naš proizvođač, taj seljak da se zahtev obradi i da mu se do kraja te godine obezbede sredstva, jer imamo situaciju da ima više godina da se ne isplate subvencije i sada ti ljudi su obezbedili sredstva, obezbedili koncentrate, a skočila je cena koncentrata, oni su se zadužili i sada prodaju ta svoja grla.

Zbog toga mislim da bi bilo dobro da se poveća visina subvencije, ali subvencije da budu redovne i da se isplate svakom onom čoveku, ali u prvom delu da to bude isplativo ljudima koji žive u tim brckoplaninskim područjima, ljudima koji žive u nerazvijenim područjima. To je za nas veoma bitno zato što je to šansa za razvoj poljoprivrede i jedini način.

Jedna od bitnih stvari istog hteo bih da kažem konkretno da dam podršku našem ministru Lončaru, čoveku koji vodi Ministarstvo zdravlja, koji svojim radom, svojim angažovanjem, zajedno sa svim našim doktorima i sestrama u svakom trenutku pomaže našim ljudima da izađemo iz ove teške situacije, iz ove kovid situacije.

Velika podrška ministru, velika podrška našim doktorima, sestrama, svima onima koji učestvuju u ovoj teškoj situaciji da se zaštiti i da se spasi svaki ljudski život. Jedan najbitnija stvar za sve nas jeste vakcinacija, vakcinacija i vakcinacija. Vakcinišite se da bismo spasili živote i da bi smo na taj način imali mogućnost da idemo napred.

Ja bih sada postavio još jedno pitanje. Imamo situaciju, konkretno ovde u Beogradu, „Slavija hoteli“. To je kompleks hotela koji se nalaze u centru Beograda, koji imaju preko 120 radnika koji do sada nisu koristili nikakva sredstva, to je državno vlasništvo. Oni nisu imali priliku da koriste sredstva koja je država davala za svaki krevet, za svaku sobu, a sa druge strane svi oni doktori i sestre koji dolaze ovde u Beograd da pomažu u ovoj teškoj situaciji, oni imaju mogućnost da spavaju u hotelima „Slavija“ i da to bude za potrebe svih naših ljudi koji žive ovde u Beogradu.

Mislim da bi smo imali mogućnost i potrebu da se hotelima „Slavija“ obezbede isti uslovi kao i privatnim hotelima, da mogu da prevaziđu ovu tešku situaciju zato što kada je najteže oni su tu da pomažu našim ljudima. Konkretno sada se radi o našim medicinarima koji su ovde i pomažu u Beogradu da se leče ljudi i da se borimo protiv pandemije.

Još jednom uvažene kolege i prijatelji, mislim da država Srbija i naš predsednik rade najbolje što mogu i još jednom pozivam sve da se uradi vakcinacija, jer je to jedini spas za borbu protiv pandemije.